(2013)

Нова економіка: структура та її складові

1. 963716    Королевская Н. Новая экономика – новая страна. — К. : Саммит – Книга,
66.3(4Укр)    2012. – 64 с.
К68

2. Ф80943    Федулова Л. І. Економіка знань : підручник. — К., 2009. – 600 с.
    65.01
    Ф34

3. Брежнєва-Єрмоленко О. В. Інтелектуальна складова структури елементів нової економіки // Актуал. проблеми економіки. — 2010. — № 3. — С. 4-12.

4. Гончарова Н. П. Инновационная парадигма формирования «новой экономики» // Актуал. проблеми економіки. — 2009. — № 10. — С. 4-12. 

5. Іванова І. І. Структура нової економіки, її складові // Формування ринк. відносин в Україні. — 2010. — № 10. — С. 81-84.

6. Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) — шлях сталого розвитку людства у ХХ1 столітті // Економіст. — 2011. — № 1. — С. 20-23.

7. Сафонова В. Є. Знання як стратегічний ресурс «нової економіки»: еволюція поглядів // Економ. теорія. — № 2. — С. 43-51.

8. Степанов А. П. Инновационные контуры «новой экономики» / А. П. Степанов, Н. П. Гончарова // Стратегія розвитку України. — 2009. — № 1/2. — С. 263-275.

9. Смаль В. «Нова економіка»: основні підходи концептуалізації // Вісник Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. — 2010. — № 57. — С. 11-14.

10. Фатенок-Ткачук А. О. Парадигма проявів «нової» економіки : [тенденції впливу змін зовнішнього  середовища на стан та перспективи розвитку суб’єктів господарювання] // Актуал. проблеми економіки. — 2012. — № 12. — С. 53-60.

11. Белоцерковец В. В. Экономика и новая экономика: критерии розграничения // Эконом. теория. — 2005. — № 1. — С.17-24.