1.      Аладишева Л. Про психологічну експертизу як інструмент зниження виробничого травматизму // Охорона праці. — 2015.- № 7. — С. 44-46.

2.      Андрющенко К. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в контексті євроінтеграції // Публ. право. — 2015. — № 4. — С. 229-235.

3.      Безпечна поведінка в Інтернеті. Тренінгові вправи для дітей та молоді : [статті] // Соц. педагог. — 2015. — № 2. — С. 16-30.

4.      Богданова О. В. Впровадження програм з розвитку безпечної поведінки працівників на промислових підприємствах. Досвід застосування // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2014. — № 4. — С. 40-48.

5.      Богданова О. В. Кількісний аналіз потенційно небезпечних ситуацій для запобігання нещасним випадкам на виробництві // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2015. — № 3. — С. 75-86.

6.      Богданова О. Культура безпеки: від гасла до дії : [вибір моделі культури безпеки на підприємстві] // Охорона праці. — 2015. — № 10. — С. 12-15.

7.      Богданова О. Постановка цілей у сфері виробничої безпеки // Охорона праці. — 2014. — № 12. — С. 6-11.

8.      Величко Я. В. Особливості впровадження дистанційного навчання у сфері охорони праці // Довідник спеціаліста з охорони праці. — 2015. — № 8. — С. 28-25.

9.      Драб Я. Психологічна підготовка персоналу до роботи в умовах професійного стресу та ризику // Охорона праці. — 2015. — № 11. — С. 45-47.

10.  Енгстрем В. Б. Роль та інтереси держави як суб'єкта соціального партнерства в сфері охорони праці // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2015. — № 3. — С. 57-64.

11.  Європейська система оцінки відповідності та акредитації // Охорона праці. — 2014. — № 10 ; № 11. — С. 4-11.

12.  [Збірка інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі] // Все для вчителя. — 2015. — № 7 . — (Спецвипуск).

13.  Інструкція з охорони праці № _ для скляра // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2015. — № 11. — С. 56-60. — Дод. до журн. “Охорона праці”.

14.  Інструкція з охорони праці № _ для слюсаря будівельного // Довідник спеціаліста з охорони праці. — 2015. — № 11. — С. 32-39.

15.  [Типова] інструкція з охорони праці № … для маляра // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2015. — № 10. — С. 52-58. — (Дод. до журн. “Охорона праці”)

16.  Колесник С. СІВ-ефективний інструмент мотивації персоналу : [система індивід. відповідальності персоналу (талонна система контролю за додержанням вимог безпеки праці): досвід ВП “Южно-Українська АЕС”] // Охорона праці. — 2014. — № 10. — С. 30-33.

17.  Конончук Г. В. Планування роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності // Управління школою. — 2015. — № 34-36. — С. 37-43.

18.  Левченко О. Г. Розслідування та облік професійних захворювань, нещасних випадків і аварій  // Сварщик. — 2015. — № 4. — С. 39-42.

19.  Левченко О.Г. Функції управління охорони праці на виробництві // Сварщик. — 2015. — № 2.- С. 37-41.

20.  Лисенко О. OHSAS 18001: крок за кроком : [управління за всіма істотними ризиками на всіх етапах процесу життєдіяльності підприємства] // Охорона праці. — 2014. — № 8-12.

21.  Макарчук А. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Правила поведінки // Здоров'я та фіз. культура. — 2015. — № 4. — С. 7-17.

22.  Макарчук А. Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях природного характеру // Здоров'я та фіз. культура. — 2015. — № 1. — С. 18-25.

23.  Малихіна О. В. Дослідження стану виробничого травматизму за видами нагляду та за регіонами України : [за 9 міс. 2014 р.] / О. В. Малихін, Т. М. Тамрова, І. В. Левченко // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2014. — № 4. — С. 6-16.

24.  Методичні рекомендації з оцінки ефективності функціювання системи управління охороною праці на підприємстві : проект // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2014. — № 10. — С. 12-19. — Дод. до журн. “Охорона праці”.

25.  Міхеєва М. Ю. Методологічні засади оцінки та аналізу стану умов та безпеки праці на робочих місцях / М. Ю. Міхеєва, Ю. А. Кириченко, І. А. Богатчук // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2015. — № 3. — С. 57-64.

26.  Мурашкевич О. Вживання психоактивних речовин (соціально-педагогічний аспект та профілактика в роботі з підлітками) // Здоров'я та фіз. культура. — 2015. — № 4. — С. 4-6.

27.  Новік І. М. Культура охорони праці — абсолютно нова концепція // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2015. — № 3. — С. 95-100.

28.  Основи безпеки життєдіяльності. 10-11-ті класи : [програма] / Н. Кучеренко, Т. Мороз // Здоров'я та фіз. культура. — 2014. — № 23. — С. 6-9.

29.  Охорона праці. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 2293:2014 / Нац. стандарт України. — Надано чинності 2015-05-01 // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2015. — № 10. — С. 41-49. — (Дод. до журн. “Охорона праці”).

30.  Пількевич О. Безпечна експлуатація електроустановок  // Довідник спеціаліста з охорони праці. — 2015. — № 8. — С. 12-17.

31.  Полдякунин П.П. Охорона праці як важливий елемент в управлінні закладом освіти // Управління школою. — 2015.- № 19/21. — С. 2-14.

32.  Положение о нарядной системе предприятия : [комплекс организац. и техн. мероприятий, обеспечивающих безопасное производство] // Охорона праці. — 2014. — № 11. — С. 38-60.

33.  Положение о трехступенчатой системе контроля состояния охраны труда // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2014. — № 10. — С. 48-55. — Дод. до журн. “Охорона праці”.

34.  Радіонов М. Як виховати в собі потребу в безпеці : [про “людський фактор” на виробництві та в повсякденному житті] // Охорона праці. — 2014. — № 12. — С. 26-27.

35.  Романчук А.  Філософія безпеки : [охорона праці] // Охорона праці. — 2014. — № 12. — С. 28-30.

36.  Сіногач Н. Охорона праці: важливий аспект діяльності школи // Дир. школи. — 2015. — № 17/18. — С. 33-62. — (Шкіл. світ).

37.  Стовбун А. Про першочергові заходи з поліпшення стану державного нагляду у сфері безпеки і гігієни праці в Україні // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2015. — № 10. — С. 36-40. — (Дод. до журн. “Охорона праці”).

38.  Стовбун А. Травматизм на виробництві в Україні: національний профіль за 2009-2013 роки: інформ.-аналіт. огляд // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2014. — № 12. — С. 4-54. — (Дод. до журн. “Охорона праці”. — 2014. — № 12).

39.  Федоренко М. Безпека: поняття та напрями : [охорона праці, пром. безпека, санітарно-епідеміол. безпека та ін.] // Охорона праці. — 2014. — № 11. — С. 49-51.

40.  Федоренко М. Нова Гігієнічна класифікація праці: новації у визначенні класу умов праці / Микола Федоренко, Ольга Чернетенко // Довідник спеціаліста з охорони праці. — 2014. — № 10. — С. 9-11.

41.  Цивільний захист у ЗНЗ: Організація заходів, основні документи в школі та методичні рекомендації // Завуч. — 2015. — № 4. —  С 5-18.

42.  Цопа В. Культура безпеки праці в сучасному менеджменті // Охорона праці. — 2014. — № 11. — С. 15-19.