1.      679520 34.5 Б90 Безопасность труда на предприятиях по обработке цветных металлов / [К. К. Зафиров и др.]. — М. : Металлургия, 1987. — 216 с.

2.      768630 65.9(2)248 И20 Иванов Б. С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Б. С. Иванов. – М. : Машиностроение, 1990. – 224 с.

3.      Ф76544 65.9(4Укр)248 К56 Коваль В. І. Управління охороною праці в промисловості : навч. посібник для вузів / В. І. Коваль, В. А. Скороходов. – К. : Професіонал, 2005. – 448 с.

4.      764985 65.9(2)248 Л24 Лапин В. Л. Охрана труда в литейном производстве / Лапин В. Л., Сердюк Н. И. — М. : Машиностроение, 1990. — 128 с.

5.      792340 65.9(2)248 П18 Парфенов Л. И. Охрана труда во вспомогательных цехах цветной металлургии / Парфенов Л. И., Суконников С. Е. — М. : Металлургия, 1991. — 286 с.

6.      818734 65.9(2)248 С21 Сафонов В. В. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій : навч. посіб. / В. В. Сафонов, Л. М. Діденко, Л. А. Чередниченко. — Харків : Основа, 1993. — 278 с.

7.      Правила охорони праці у ливарному виробництві : затв. наказом наказом М-ва енергетики та вугіл. пром-ві України від 3.11.2014 р. № 779 // Офіц. вісн. України. — 2014. — № 97. — С. 254-323.

8.      Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії : затв. наказом наказом М-ва енергетики та вугіл. пром-ві України від 20.08.2014 р. № 578 // Офіц. вісн. України. — 2014. — № 78. — С. 216-249.

9.      Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів : затв. наказом наказом М-ва енергетики та вугіл. пром-ві України від 20.08.2014 р. № 581 // Офіц. вісн. України. — 2014. — № 78. — С. 263-283.

10.  Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13 : затв. наказом М-ва надзвичайн. ситуацій України від 14.12.2012 р. № 1425 // На допомогу спеціалісту з охорони праці. — 2013. — № 3. — С. 17-27 (Дод. до журн. "Охорона праці").

11.  Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу : [затв. 29.07.2009 р.] // Офіц. вісн. України. — 2009. — № 67. — С. 55-99.

12.  Правила охорони праці у метизному виробництві : затв. наказом Держкому України з пром. безпеки, охорони праці та гірничн. нагляду від 29 груд. 2008 р. № 301 // Офіц. вісн. України. — 2009. — № 8. — С. 131-169.

13.  Вигівський В. М. Правосвідомість як інтелектуальний інструмент ефективного функціонування системи охорони праці / В. М. Вигівський, Н. В. Чумакова // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2013. — № 2. — С. 7-11.

14.  Малихін О. В. Використання економічних методів (економічних стимулів) з охорони праці // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2013. — № 2. — С. 61-69. та ін.

15.  Федоренко М. Безпечна експлуатація металорізальних верстатів // Охорона праці і пожежна безпека. — 2018. — № 1. — С. 42-50.

16.  Філософські та соціальні аспекти охорони праці у металургійній галузі промисловості / В. К. Тарасов [та ін.] // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2015. – № 61. – С. 246-253. – Бібліогр.: 7 назв.

Чернетенко О. Організація робочого місця вальцювальника стана холодного прокату труб //