(2017)

1. 962217 65.9(4Укр) С91 Історичний огляд становлення бюджетної системи України // Сучасний стан реалізації економічних та соціальних реформ в Україні : монографія / за ред. О. Г. Мордвінова ; КПУ. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — С. 6-14.

2. 927153 65.9(4Укр) П19 Пасічник Ю. В. Бюджетна історія України // Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. для вузів / Ю. В. Пасічник. — К. : Знання-Прес, 2006. — С. 61-302.

3. Антоненко В. В. Міські бюджети УСРР 1920-х рр.: формування нормативно-законодавчої бази / В. В. Антоненко // Гілея. — 2014. — № 11 (90). — С. 64-68. — Бібліогр.: 14 назв.

4. Гай-Нижник П. П. Перший державний бюджет у новітній історії України : [розроблено за Гетьманату П. Скоропадського у 1918 р.] / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. — 2008. — № 6. — С. 111-118. — Бібліогр.: 52 назв.

5. Корягін М. В. Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні / М. В. Корягін // Економіка та держава. — 2011. — № 12. — С. 53-55. — Бібліогр.: 10 назв.

6. Небрат В. Історичний досвід становлення державного бюджету : [XVIII-XIX ст.] // Вісн. ТНЕУ. — 2010. — № 2. — С. 71-82. — Бібліогр.: 19 назв.

7. Чугунов І. Формування бюджету Української РСР у складі бюджетної системи СРСР // Вісн. КНТЕУ. — 2013. — № 3. — С. 56-73.