1. Аксьонова А. Як зимуватиме небезпечний об’єкт : [Чорнобильська АЕС] // Вісник Чорнобиля. – 2009. — № 45. – С. 3.
 2. Червоножка В. Радиоактивный бег : [Чернобыльская авария] // Корреспондент. – 2009. — № 15. – С. 62-64.
 3. Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи // Вісн. НАН України. – 2009. — № 4. – С. 29-39.
 4. Дубов В. Страхітлива, техногенна … : [Чорнобильська катастрофа] // Наука і суспільство. – 2009. — № 3/4. – С. 28-31.
 5. Барановська Н. П. Про деякі аспекти участі науковців НАН України у мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи / Н.П. Барановська // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 147-156.
 6. Аксьонова А. Міна уповільненої дії: зволікати не можна, діяти теж … : [про ставок-охолоджувач Чорнобильської АЕС] // Вісн. Чорнобиля. – 2009. – 14 берез. – С. 1, 4.
 7. 942357 28.081.4 Г12 Гавриленко О. П. Екогеографія України : навч. посібник / О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 2008. – 648 с. – Із змісту: Стан і проблеми зони відчуження ЧАЕС. – С. 67-74.
 8. Ф80386 72 У45 Шестопалов В. Уроки Чорнобиля // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України ; [ред. рада : А. Шпак (голова) та ін.]. – К. : [б. в.], 2008. — Вип. 34. – С. 35-43.
 9. Куценко В. Чорнобильська зона: соціально-економічні проблеми та шляхи їх розв’язання // Економіка України. – 2008. — № 8. – С. 90-92.
 10. Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС // Вісн. НАН України. – 2008. — № 4. – С. 44-55.
 11. Кринична І. Управління охороною здоров’я населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС (гендерний аспект) // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. — № 1. – С. 221-229.
 12. Платонов П. А. Процесс разрушения активной зоны реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС // Атом. энергия. – 2008. – Т. 104, вып. 6. – С. 319-328.
 13. Агарков В. Чернобыль. Неперевернутые страницы // Эхо недели.  – 2007. — № 40. – С. 20-23.
 14. 939959 72 Д85 Дух і Літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – К. : Дух і Літера, 2007. – Вип. № 17-18. — 550 с. – Із змісту: Україна: Чорнобильський рахунок. – С. 126-146.
 15. Барановська Н. Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи // Архіви України. – 2007. — № 1-3. – С. 185-199.
 16. Чечеров К. П. Немирный атом Чернобыля // Человек. – 2007. — № 1. – С. 49-62.
 17. Решетилов В. Не страшно? : [післячорнобил. проблеми України] // Київ. – 2006. — № 12. – С. 2-24.
 18. Байбузенко Т. Ю. Концепция снятия с эксплуатации Чорнобыльской АЭС / Т. Ю. Байбузенко [и др.] // Енергетика та Електрифікація. – 2006. — № 7. – С. 3-10.
 19. Решетилов В. Не страшно? У невидимому сяєві радіоактивного ювілею : [наслідки аварії на ЧАЕС] // Київ. – 2006. — № 10. – С. 2-20; № 11. – С. 2-24.
 20. Гидроэкологические уроки аварии на Чернобыльской АЭС // Гидробиол. журн. – 2006. – Т. 42, № 4. – С. 3-37.
 21. Сердюк А. М. Інформаційні проблеми Чорнобильської аварії / А. М. Сердюк, І. П. Лось // Довкілля та здоров’я. – 2006. — № 1. – С. 5-12.
 22. Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. З нагоди 20-річчя аварії на ЧАЕС // Вісн. НАНУ. – 2006. — № 6. – С. 3-15.
 23. Шестопалов В. М. 20 лет после Чернобыльской аварии // Укр. географ. журн. – 2006. — № 2. – С. 3-8.
 24. Елдышев Ю. Н. Чернобыль: куда ведут следы беды? // Экология и жизнь. – 2006. — № 6. – С. 26-27.
 25. Дубов В. Урядовці були серед перших : [аварія на ЧАЕС як найжахливіша техноген. катастрофа] // Уряд. кур’єр. – 2006. – 18 квіт.
 26. Чорнобиль: забути чи пам’ятати? : [статті до 20-річчя катастрофи] // Історія України. – 2006. — № 13. – Спецвипуск.
 27. Гальченко Я. 20 років Чорнобильської війни. Новий аналіз причин її виникнення. Досвід прозріння і нові погляди в майбутнє // Голос України. – 2006. – 26 квіт. (№ 76). – С. 4-5.
 28. Чорнобиль. Трагедія і подвиг : [статті до 20-річчя катастрофи на ЧАЕС] // Надзвич. ситуація. – 2006. — № 3. – Спецвипуск.
 29. 20 років Чорнобильської трагедії // Пожежна безпека. – 2006. — № 4. – Спецвипуск.
 30. Памятная дата : [Чернобыль 20 лет спустя] // Пром. энергетика. – 2006. — № 4. – С. 2-9.
 31. Чернобыльская катастрофа. Геофизические аспекты // Геофиз. журн. – 2006. — № 3, т. 28. – С. 19-33.
 32. Радіаційний стан зони відчуження в 2005 році // Бюл. еколог. стану зони відчуження … — 2006. — № 1. – С. 5-24.
 33. Джалагония В. Предупреждение Чернобыля : [последствия катастрофы] // Эхо планеты. – 2006. — № 17. – С. 5-9.
 34. Алексашин П. П. Регулирование безопасности – через 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС / П. П. Алексашин [и др.] // Атомная энергия. – 2006. – Вып. 4. – С. 282-296.
 35. Черкашов Ю. М. Исследование развитие процессов при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. / Ю. М. Черкашов [и др.] // Атомная энергия. – 2006. – Т. 100, вып. 4. – С. 243-257.
 36. Роковини. Два десятиліття з Чорнобилям // Надзвич. ситуація. – 2006. — № 4. – С. 6-12.
 37. Легасов В. «Мій обов’язок – розповісти про це …» : [про аварію на ЧАЕС. Ст. віддрукована в газ. «Правда» 1988 р.] // Надзвич. ситуація. – 2006. — № 4. – С. 20-24.
 38. Зятьєв С. Ціною власних життів : [про загиблих пожежників ЧАЕС] // Надзвич. ситуація. – 2006. — № 4. – С. 18-19.
 39. Олійник Б. А третій ядерний : [аварія на ЧАЕС] // Дніпро. – 2006. — № 3-4. – С. 56-57.
 40. Закордонець Л. Таке чисте над Києвом небо … : [спогади про аварію на ЧАЕС] // Дніпро. – 2006. — № 3-4. – С. 80-92.
 41. Домрина Н. Сквозь призму Чернобыля: диалоги о мире и войне // Наука и жизнь. – 2006. — № 5. – С. 50-69.
 42. Уроки Чорнобиля // Охорона праці. – 2006. — № 4. – С. 37-39.
 43. Миронов Е. Двадцать дней после взрыва : [о Чернобыльской катастрофе] // Нева. – 2006. — № 4. – С. 151-173.
 44. Барановська Н. П. Суспільний вимір Чорнобильської катастрофи // Укр. іст. журн. – 2006. — № 2. – С. 129-144.
 45. Горбачев Б. Демон мирного атома [Чернобыльская АЭС] // Вокруг света. – 2006. — № 4. – С. 80-94.
 46. Савицький В. Небезпечні іммігранти. Вплив біополютантів Зони відчуження ЧАЕС на екологічну ситуацію за її межами // Вісн. НАН України. – 2005. — № 10. – С. 9-15.
 47. Барановська Н. П. Стан вивчення окремих аспектів чорнобильської проблеми // Наука та наукознавство. – 2005. — № 4. – С. 37-43.
 48. Дейнеко О. Чорнобиль: реалії «милостивої» радіації // Віче. – 2005. — № 10. – С. 44-45.
 49. Лихман М. ЧАЭС – музей будущего. Ядерные проблемы и перспективы Украины // ТЭК. – 2005. — № 5. – С. 70-74.
 50. Грабовський В. А. Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля // Безпека життєдіяльності. – 2005. — № 3. – С. 32-36.
 51. Черных П. Архитектура Чернобыльской эры или стратегическая ошибка? : [проблема строительства «Укрытие-2»] // Нац. безпека України. – 2005. — № 3-4. – С. 35-41.
 52. 940493 63.3(4Укр)628 Б77 Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 рр.) : навч. посібник для вузів / О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2008. – 360 с. – Із змісту: Чорнобильська катастрофа: суспільно-політичний аспект. – С. 37-41.
 53. Кулыняк Д. «Бермудский треугольник» над… или Что такое «Чернобыль-2»? // В мире спецслужб. – 2004. — № 5. – С. 49-51.
 54. Омельянець С. Дозиметричне забезпечення управлінських рішень з питань мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи // Вісн. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. — № 2. – С. 253-259.
 55. Папієв М. Чорнобильська катастрофа: соціальний аспект проблеми // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. — № 3. – С. 5-11.
 56. Солошенко Н. В. Міжнародна наукова і технічна допомога Україні у подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Вісн. Київ. Нац. ун-ту. Історія. – 2004. — № 71-72. – С. 69-71.
 57. Холоша В. І. Про хід робіт з мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення у 2003 році / В. І. Холоша, В. П. Пасічник // Бюл. екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. – 2004. — № 1. – С. 3-5.
 58. Тютюнник В. Сприяння захисту довкілля (у світлі Чорнобильської трагедії) // Вісник Пенс. фонду України. – 2004. — № 4. – С. 11-13.
 59. Столяров Г. Минимизация последствий Чернобыльской катастрофы // Междунар. с.-х. журн. – 2004. — № 1. – С. 63-64.
 60. Плосконов Г. М. Економічні проблеми мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи / Г. М. Плосконос, О. Д. Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. — № 11. – С. 192-197.
 61. Шевченко А. ЧАЭС: остановлена, но не закрыта : [радиационная безопасность] // Корреспондент. — 2003. – № 1. – С. 22-24.
 62. Конец «мифа» о страданиях жертв аварии на Чернобыльской АЭС : [неожиданные выводы доклада ООН о не столь серьезных мед. последствиях аварии] // Соционика, психология и межлич. отношения. – 2002. — № 7. – С. 30-31.
 63. Тараканов Н. Флаг над реактором. Воспоминания ликвидатора аварии на ЧАЭС // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2002. — № 4. – С. 2-7.
 64. Висновок ООН. Кінець «міфу» про страждання жертв аварії на ЧАЕС: новий погляд на наслідки подій після 26 квіт. 1986 року // Україна-бізнес. – 2002. — № 4. – С. 13.
 65. Осколков Б. Я. Про реабілітацію Чорнобильської зони відчуження // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного відселення. – 2001. — № 18. – С. 13-16.
 66. Тарапон А. Г. Реконструкция аварии на Чернобыльской АЭС на основе моделей тепломассопереноса // Электрон. моделирование. – 2001. – Т. 33, № 3. – С. 89-106.