(2017)

 1. Кудряченко А. І. Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні — імператив часу // Стратег. пріоритети. — 2007. — № 1. — С. 77-82. — Бібліогр.: 14 назв.

 2. Трикоза М. З історії Голодомору: як вимирало село Фурси // Історія в шк. — 2007. — № 11/12. — С. 1-6.

 3. Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київ. старовина. — 2007. — № 5. — С. 123-133. — Бібліогр.: с. 90-92.

 4. Сурик М. Уроки Голодомору. Віктор Ющенко: Всі наші трагедії відбулися тоді, коли не було порозуміння нації : [інтерв'ю Президента України укр. друк. вид. щодо 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 рр.] // День. — 2007. — 6 листоп. — С. 1, 6. ; Сіл. вісті. — 2007. — 6 листоп.

 5. Дорофеев А. Голодомор в Украине — трагедия планетарная : [Президент Украины В. Ющенко провел урок в шк. Житомир. обл.] // Труд. — 2007. — 23 нояб. — С. 18.

 6. Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою // Економіст. — 2007. — № 11. — С. 18-20.

 7. Кульчицький С. Голодомор 1933 р. Сталінський задум та його виконання // Історія України. — 2007. — № 47.

 8. Загоронюк Л. Голодомор в Україні: злочини проти народу // Військо України. — 2007. — № 11. — С. 34-37.

 9. Жнива скорботи: Голодомор 1932-1933 рр. Інформ. список літ. на допомогу вчителю // Історія України. — 2007. — № 45. — С. 7-9.

 10. Іваннікова Л. Усні меморати про голод : [1932-1933 рр.] // Слово Просвіти. — 2007. — № 31. — С. 5.

 11. Горячев О. Голодомор очима очевидця : [виставка робіт Євгенії Сакевич-Даллас у музеї Івана Гончара] // Вечір. Київ. — 2007. — 23 листоп. (№ 208). — С. 10.

 12. Ященко Є. Генеза Голодомору // Слово Просвіти. — 2007. — № 47.

 13. Махун С. Украинский голодомор в тисках политической и экономической целесообразности // Зеркало недели. — 2007. — № 42-43.

 14. Зисельс И. Встанет ли Голодомор вровень с Холокостом? / И. Зисельс, Г. Хараз // Зеркало недели. — 2007. — № 42-43.

 15. Сикорский Г. Две цены одного хлеба: Почему возник голод в урожайные 1932-1933 годы // Киев. Ведомости. — 2007. — 24 нояб.

 16. Шаповал Ю. Листи з Харкова. Правда про Голодомор очима італійських дипломатів (1932-1933 рр.) // День. — 2007. — 16 листоп. (№ 199).

 17. Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: свідчення німецьких дипломатів // Пам'ять століть. — 2007. — № 2. — С. 153-161.

 18. Папуга Я. Висвітлення Голодомору і відгуків на нього в газеті “Діло” // Мандрівець. — 2007. — № 1. — С. 30-35.

 19. Кульчицький С. Загадки українського голодомору // Політика і час. — 2007. — № 5. — С. 38-45.

 20. Сидорук А. Унікальне дослідження про голодомор лишається за сімома печатками : [доповідь Дж. Мейса з дослідження голоду в Україні 1932-1933 рр.] // Іст. журн. — 2007. — № 2. — С. 84-105. — Бібліогр.: 107 назв.

 21. Шмиг Л. Щохвилини помирало 17 чоловік… Голодомор 1932-1933: стихійне лихо чи геноцид? : [листи читачів] // Сіл. вісті. — 2007. — 16 листоп.

 22. Ткаленко И. Правильный почет : [увековечение памяти жертв Голодомора в Украине] // Вечер. вести. — 2007. — 15 нояб. — С 5.

 23. Попов А. Почему в резолюции ЮНЕСКО по голодомору нет слова «геноцид»? // «2000». — 2007. — № 45.

 24. Таугер М. Б. Зерновой кризис или голод? Украинская правительственная комиссия по оказанию помощи потерпевшим от неурожая и украинский голод 1928-1929 гг. : [исследования амер. историка] // «2000». — 2007. — № 50.

 25. Крайній І. З пістолетом проти Голодомору : [студент Микола Лемик, чл. проводу ОУН, протестуючи проти геноциду українців, восени 1933-го вчинив замах на радянського консула у Львові] // Україна мол. — 2007. — 31 жовт. — С. 7.

 26. Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр.: механізми сталінського терору // Укр. іст. журн. — 2007. — № 4. — С. 4-26. — Бібліогр.: с. 24-26.

 27. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : прогалини у доказовій базі // День. — 2007. — 27 лют.

 28. Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в Радянській Україні: що сталося й чому? // Укр. іст. журн. — 2007. — № 1. — С. 185-200.

 29. Хвостов Б. Рятуй нас, Боже, від напасти й брехні… : [Голодомор 1932-1933 рр. Спогади свідка] // Укр. слово. — 2007. — № 29. — С. 5.

 30. Веселова О. Меморіальні знаки та пам'ятники замученим голодом українським селянам // Іст. журн. — 2007. — № 4. — С. 27-38. — Бібліогр.: 44 назв.

* * *

 1. Ф78722 74.58 Н34 Капустян Г. Т. Документи із фонду Сталіна про обставини великого голоду в Україні (1932-1933) // Наукові пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. — Запоріжжя, 2006. — Вип. ХХ. — С. 243-245.

 2. Ф78722 74.58 Н34 Сербин Р. Анти-геноцидна конвенція ООН і український голодомор // Наукові пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. — Запоріжжя, 2006. — Вип. ХХ. — С. 231-243.

 3. Звіглянич В. Український Голокост : історія і сучасність // Універсум. — 2006. — № 11/12. — С. 3-4.

 4. Палій О. Голодомор як масове убивство за етнічною ознакою // Універсум. — 2006. — № 11/12. — С. 5-7.

 5. Червак Б. Український рахунок за голодомор // Універсум. — 2006. — № 11/12. — С. 8-13.

 6. Папуга Я. Вплив голодомору 1932-1933 рр. на суспільно-політичне життя українців Польщі // Мандрівець. — 2006. — № 6. — С. 24-32. — Бібліогр.: 34 назв.

 7. Кульчицький С. В. Голод 1932 р. в затінку голодомору-33 // Укр. іст. журн. — 2006. — № 6. — С. 77-97.

 8. Сербин Р. Український голод 1932-1933 років у світлі Конвенції ООН про геноцид // Сучасність. — 2006. — № 11/12. — С. 61-66.

 9. Голодомор визнано геноцидом : [розгляд законопроекту у Верхов. Раді України] // Голос України. — 2006. — 29 листоп. (№ 225).

 10. Лозунько С. Считать ли голод 1932-1933 гг. геноцидом украинцев? // “2000”. — 2006. — № 47.

 11. Шаповал Ю. Голодомор 1932/1933: “втрата” та віднайдення // Дзеркало тижня. — 2006. — № 44.

 12. Варава Г. Український голодомор: хто повинен розплачуватись? // Закон і бізнес. — 2006. — № 48. — С. 15.

 13. Кульчицкий С. Голодомор-33: почему и как? // Зеркало недели. — 2006. — № 45.

 14. Скорина О. Слідами канібальського проекту: 25 листопада — День пам'яті голодомору та політичних репресій // Демократ. Україна. — 2006. — 24 листоп.

 15. Кульчицький С. Чи був голодомор 1933 року геноцидом? // День. — 2006. — 4 жовт.

 16. Марочко В. І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? // Укр. іст. журн. — 2006. — № 3. — С. 186-199.

 17. Качуровський І. Генеральна реконструкція українського села в роки 1929-1933 // Сучасність. — 2006. — № 1. — С. 54-70.

* * *

 1. Граціозі А. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація? // Укр. іст. журн. — 2005. — № 3. — С. 120-131.

 2. Лук'яненко Л. Голодомори як спосіб винищення українського народу // Персонал плюс. — 2005. — № 48.

 3. Жулинський М. Голодомор 1932-1933 років: вимогливий погляд історії // Голос України. — 2005. — 2 груд.

 4. Бабурін О. Голод в Україні 1932-1933 рр. Хто винен? / О. Бабурін, В. Никоноров // Комуніст. — 2005. — 9 груд.

 5. Кушнеж Р. Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестанційних акціях проти голодомору в Україні : [1932-1933] // Укр. іст. журн. — 2005. — № 2. — С. 131-140.

 6. Зімон Г. Чи був голодомор 1932-1933 рр. інструментом “ліквідації” українського націоналізму? // Укр. іст. журн. — 2005. — № 2. — С. 18-130.

 7. Белебеха І. Українці в пеклі голодоморів // Персонал. — 2005. — № 2. — С. 10-13.

* * *

 1. Олійник О. Наші дні і наші дати: в Україні відзначають трагічну дату — День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій // Юрид. вісн. України. — 2004. — № 48.

 2. Соболь П. Голодомор як специфічний інструмент політики тоталітаризму // Людина і політика. — 2004. — № 4. — С. 83-92.

 3. Яценко А. Голодомор 1932-1933 рр. в усній народній творчості. (За матеріалами сучасної періодики) // Пам'ять століть. — 2004. — № 3-4. — С. 309-314.

 4. Веселова О. М. Увічнення пам'яті жертв голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні // Укр. іст. журн. — 2004. — № 2. — С. 50-67.

 5. Капустян Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932-1933 рр. в Україні // Пам'ять століть. — 2004. — № 1. С. 89-105.

 6. Бадзьо Ю. Идеологическая основа голодомора 1932-1933 годов // Персонал. — 2004. — № 1. — С. 26-29.

* * *

 1. Король В. Трагедія голоду 1932-1933 років: погляд з відстані часу // Історія в шк. — 2003. — № 11/12. — С. 27-33.

 2. Славутич Яр. Свідчення перед міжнародною комісією розслідування голоду в Україні (Нью-Йорк, жовтень-листопад 1988 року) // Визвол. шлях. — 2003. — № 10. — С. 3-7.

 3. Граціозі А. Усвідомлювання Голодомору : [1932-1933] // Критика. — 2003. — № 12. — С. 18-20.

 4. Марченко В. Мертві 1933 і голодної весни 1947 років : [голод 1933 і 1947 років] // Визвол. шлях. — 2003. — № 12. — С. 13-26.

 5. Щербатюк В. Голодомор 1932-1933 років — геноцид над українським народом // Визвол. шлях. — 2003. — № 12. — С. 4-12.

 6. Литовченко С. “Украинский голодомор — часть истории, о которой мало знают” // Сегодня. — 2003. — 1 дек.

 7. Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 рр. через призму демографічної статистики // Розбудова держави. — 2003. — № 9-12. — С. 18-32.

 8. Даниленко В. М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду // Укр. іст. журн. — 2003. — № 5. — С. 145-155.

 9. Солдатенко В. Голодный тридцать третий. Субъективные мысли об объективных процессах // Зеркало недели. — 2003. — 28 июня (№ 24). — С. 20-21.

 10. Єфіменко Г. Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. // Укр. іст. журн. — 2003. — № 5. — С. 25-50.

 11. Гриневич Л. В. Сталінська “революція згори” та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти // Укр. іст. журн. — 2003. — № 5. — С. 50-65.

 12. Вронська Т. В. Участь українських зарубіжних політичних та громадських організацій в акціях протесту 30-х рр. ХХ ст. проти голодомору в УСРР / Т. В. Вронська, Т. С. Осташко // Укр. іст. журн. — 2003. — № 5. — С. 65-81.

 13. Організація Об'єднаних Націй визнала голодомор в Україні наслідком тоталітарного режиму // Демократ. Україна. — 2003. — 21 листоп.

 14. Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні (по сторінках однієї забутої книги) // Історія України. — 2003. — № 42. — С. 1-10.; № 43. — С. 7-12.

 15. Кульчицкий С. Причины голода в 1933 году в Украине-2 : [анализ голодомора в национальном измерении] // Зеркало недели. — 2003. — 4-10 окт. (№ 38).

 16. Онищенко І. [Оповідання до 70 роковин Голодомору в Україні] // Визвол. шлях. — 2003. — № 8. — С. 4-13.

 17. Грицик М. Великі твої жертви, Україно : (сценарій вечора до 70-річчя голодомору 1932-1933 рр.) // Укр. культура. — 2003. — № 9. — С. 31-33.

 18. Майс Д. Урок геноцида : [голодомор в Украине 1933 г.] // День. — 2003. — 25 сент.

 19. Федоренко Є. Геноцид проти українського народу : [до 70-річчя Голодомору] // Освіта. — 2003. — № 40-41.

 20. Кульчицкий С. Причины голода 1933 г. в Украине по страницам одной подзабытой книги // Зеркало недели. — 2003. — 16 авг.

 21. Злупко С. Голодомор 1932-1933 років у контексті українського державотворення // Молодь України. — 2003. — 15 лип.

 22. Гунчак Т. Голодомор — 32/33 — боль сердца всей Украины // День. — 2003. — 1 авг. — С. 18.

 23. Шаповал Ю. Голод 1932-1933 років: політичне керівництво УСРР і Кремль // Сучасність. — 2003. — № 6. — С. 78-101.

 24. Марочко В. “Торгсин”: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932-1933) // Укр. іст. журн. — 2003. — № 3. — С. 90-102.

 25. Мирошніченко А. Для всіх, хто вивчає або просто цікавиться темою Голодомору 1932-1933 рр. // Для всіх, хто вивчає або просто // Україна мол. — 2003. — 24 черв. — С. 7.

 26. Кульчицький С. Великий голод : [1932-1933 рр.] // Історія в шк. України. — 2003. — № 3. — С. 51-52.

 27. Голодомор — геноцид українського народу // Пам'ять століть. — 2003. — № 3. — С. 4-136.

 28. Сафронова І. Голодомор в Україні на початку 30-х років ХХ сторіччя // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2003. — № 1. — С. 61-69.

 29. Заєць В. Голодомори прийшли, коли Україна втратила державність : [із парламент. слухань 12 лют. “Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр.”] // Культура і життя. — 2003. — 19 берез.

 30. Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання ВР України щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. // Уряд. кур'єр. — 2003. — 29 трав. (№ 97).; Голос України. — 2003. — 23 трав. (№ 94).

 31. Музиченко Я. Війна з самобутністю : [Голодомор 1932-1933 рр. в Україні] // Чумац. шлях. — 2003. — № 1/2. — С. 11-14.

 32. Головко О. Це був геноцид проти українського народу : [засідання оргкомітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 70-ми роковинами Голодомору в Україні] // Уряд. кур'єр. — 2003. — 1 лют. (№ 20).

 33. Шаповал Ю. “Повелительная необходимость” : год 1933-й : [70-летие Голодомора в Украине] // День. — 2003. — 1 фев.

 34. Таке не повинно повторитися! : Заява фракції комуністів у ВР України у зв'язку з 70-ю річницею голоду 1932-1933 років в Україні // Голос України. — 2003. — 11 лют. (№ 26).

 35. Ющенко В. Голодомор: почути голоси крізь мовчання // Голос України. — 2003. — 11 лют. (№ 26).

 36. Біттнер О. Історія свідчить: це був геноцид проти українського народу : [Голодомор 1933 р.] // Уряд. кур'єр. — 2003. — 14 лют. (№ 29).

 37. Хижняк І. Національний вимір у передумові виникнення Голодомору 1932-1933 років в Україні // Человек и закон. — 2003. — № 1. — С. 14-25.

 38. Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 років та його географія: через призму сучасної демографічної статистики : (до 70-річчя вшанування пам'яті жертв голодомору) // Географія та основи економіки в шк. — 2003.- № 1. — С. 33-37.

 39. Тевнен Е. Голод 1932-1933 років в Україні очима французів, американців та інших людей заходу // Всесвіт. — 2003. — № 1-2. — С. 151-160.

 40. В Україні вперше започаткована загальнодержавна, загальносуспільна розмова про геноцид 1932-1933 рр. : [Голод-33] // Віче. — 2003. — № 3. — С. 23-38.

 41. Табачник Д. Голод 33-го — цинічна форма політичного терору // Віче. — 2003. — № 3. — С. 24-27.

 42. Воля О. Мор : Книга буття України : [сторінки голодомору в Україні 1932-1933 рр.] // Київ. — 2003. — № 2-3. — С. 135-149.

* * *

 1. Лук'яненко Л. У листопадові жалобні дні; Голодомор та інші механізми терору : [до 70-річчя Голодомору 1932-1933 рр.] // Персонал. — 2002. — № 12. — С. 10-21.

 2. Веселова О. Подібність та розрізнення голодоморів в Україні 1932-1933 і 1946-1947 рр. // Демократ. Україна. — 2002. — 24, 27 груд.

 3. Скуратівський В. Де зараз ви, кати мого народу?! (сумні річниці про голодомори в Україні) // Берегиня. — 2002. — № 4. — С. 3-20.

 4. Звернення до ООН учасників Всеукраїнської наук. конф. “Голодомор 1932-1933 рр. як величезна трагедія українського народу” (Київ, 15 листоп. 2002 р.) // Персонал. — 2002. — № 11. — С. 3-4.

 5. Голодомор : [статті : факт геноциду проти укр. народу, духов.-морал. наслідки Голодомору в Україні; Голодомор як форма репресив. політики керівництва СРСР в Україні та ін.] // Персонал. — 2002. — № 11. — С. 8-31.

 6. Кульчицкий С. Сколько нас погибло от голодомора 1933 года? // Зеркало недели. — 2002. — № 45.

 7. Литовченко Т. “Тиха” смерть : 27 листопада — 70-ті роковини Великого Голодомору // ПіК. — 2002. — № 42. — С. 33-36.

 8. Шульга І. 33-й : голод : Неоплатний борг хліборобам… // Персонал. — 2002. — № 10. — С. 12-22.

 9. Шаповал Ю. Пролог трагедії голоду. ІІІ конференція КП(б)У та її наслідки // Персонал. — 2002. — № 10. — С. 23-29.

 10. Шаповал Ю. “Повелительная необходимость”: год 1932-й. К Дню памяти жертв Голодомора и политических репрессий // День. — 2002. — 23 нояб.

 11. Лук'яненко Л. Пам'ятаймо про це : (до 70-річчя голодомору 1932-1933 рр.) // Укр. культура. — 2002. — № 9-10. — С. 18-19.

 12. Шаповал Ю. Пролог трагедії голодомору. ІІІ Конференція КП(б)У // Історія України. — 2002. — № 43. — С. 1-8.

 13. Кульчицький С. 1933 рік : сталінський терор голодом // Уряд. кур'єр. — 2002. — 8 листоп. (№ 208).

 14. Голод 1932-1933 рокі: “Україна стоїть не по коліна, по горло в крові” // Укр. мова та літ. — 2002. — № 42.

 15. Довбня О. Залучення селян у промисловість та будівництво в результаті організованого набору у 1929-1932 рр. // Схід. — № 2. — С. 40-44.

 16. Марочко В. Голодомор в Україні : [30-ті рр.] // Персонал. — 2002. — № 9. — С. 21-23.

 17. Головатый Н. Голодомор: колокола нашей горькой памяти : [32-33 гг. на Украине] // Персонал. — 2002. — № 8. — С. 10-11.

 18. За новими знахідками про голодомор в Україні // Укр. культура. — 2002. — № 3. — С. 15.

* * *

 1. 951828 63.3(4Укр)6 З-11 Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і документ. журн. 2 (17) 2001. — К., 2001. — 477-496.

 2. 877024 63.3(4Укр)6 Ш24 Стенограма і протокол ІІІ конференції КП(б)У як джерело вивчення голоду 1931-1932 років і голодомору 1932-1933 років // Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття. — К., 2001. — С. 59-71. — Бібліогр.: 28 назв.

 3. Сербин Р. Голодомор 1932-1933: проблема історичної пам'яті // Молодь України. — 2001. — 6 груд.

* * *

 1. Кульчицький С. День пам'яті жертв голодомору [остання субота листопада] // Історія України. — 2000. — № 46.

 2. Романець А. Початком 1937 року в Україні став 1933-й: ХХ століття увійшло в історію України як епоха наймасовішого знищення українців // Україна молода. — 2000. — 1 груд.

 3. Кульчицький С. Геноцид українського народу : [до Дня скорботи і пам'яті жертв Голодомору] // Уряд. кур'єр. — 2000. — 25 листоп. (№ 220). — С. 8-9.

 4. Зінченко А. Весна 1930 року. Українське селянство: Геть комуністів! Дайте нам волю! (Фрагмент з нового дослідження “Українське селянство під більшовицьким режимом, 1920-ті початок 30-х років”) // Укр. слово. — 2000. — № 11-13.

 5. Москаленко В. Місцеві ради УСРР у період голоду 1931-1933 років // Історія в шк. України. — 2000. — № 1. — С. 13-15.

* * *

 1. Рудницька М. Боротьба за правду про великий голод // Наша віра. — 2000. — № 2.

 2. Мазур В. Голод 1921-1923 років в Україні (політико-демографічний аналіз) // Історія України. — 1999. — № 37. — С. 8-9.

* * *

 1. Ф67937 63.3(4Укр)6 Ч75 Національна катастрофа України (голодомор 30-х) // Чорна книга України. — К., 1998. — С. 123-219.

 2. Кульчицький С. Тридцять третій рік. Чи потрібна пам'ять про нього українському суспільству? // Політика і час. — 1998. — № 11/12. — С. 68-83.

 3. Костюк Б. Топор голодомора : [65-летие голодомора на Украине] // Новое время. — 1998. — № 46. — С. 38-39.

 4. Украинский холокост : [документы и свидетельства очевидцев голодомора 1933 года на Украине] // Независимость. — 1998. — 6 нояб. (№ 328).

 5. Голодомор. 1933. Чи буде розплата за цей злочин? : [Голодомор мовою документів] // Час. — 1998. — № 5.

 6. Гейко С. Перший удар : до 65-річчя голодомору // Молодь України. — 1998. — 12 листоп.

* * *

 1. Плющ Л. Тридцять чорний рік : [голодомор на Україні, соц.-екон. становище в 30-ті рр.] // Сучасність. — 1997. — № 7-8, 9.

* * *

 1. 842791 63.5 К82 Міжнародна комісія з розслідування голоду в Україні 1932-1933 років // Крисаченко В. С. Українознавство. — К., 1996. — Кн. 1. — С. 194-203.

 2. 842791 63.5 К82 Мейс Джеймс Е. Висновки та перспективи дослідження голодомору 1933 року :[ст. амер. історика та політолога] // Крисаченко В. С. Українознавство. — К., 1996. — Кн. 1. — С. 204-209.

* * *

 1. 839306 63.3(7США9) У45 Давиденко В. “Свобода” про голод 1933 р. // Українська заморська твердиня. — Джерзі Ситі, Нью-Йорк, 1969. — С. 250-263.

 2. Сахно А. Дневник «контрреволюционера» : [дневник. записи 1929-1935 гг. осужденного парт. функционера о причинах голодомора 1932-1933 гг. на Украине] // Радуга. — 1995. — № 7. — С. 56-89.

 3. Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Укр. іст. журн. — 1995. — № 1. — С. 34-48.

* * *

 1. Хонигеман Я. Голодомор 1933 года и упадок еврейского земледелия // Евр. вести. — 1993. — № 17-18. — С. 4.

 2. Марочко В. І. Про діяльність Міжнародної комісії для розслідування голоду в Україні 1932-1933 рр. // Укр. іст. журн. — 1993. — № 10. — С. 47-52.

 3. Панихида за померлими з голоду (1922, 1932, 1933, 1946 рр.) : вірші Д. Павличка, музика Є. Станкевича // Голос України. — 1993. — 9 верес. (№ 170). — С. 1.

 4. Короленко С. В. Фабрика смерті : [дочка В. П. Короленка про голод 1933 року в Україні] // Світ про Україну. — 1993. — 14 лип.

 5. Янко Д. Меморіал народної скорботи : [Меморіал “Голодомор-33”] // Родослав. — 1993. — № 10/11.

 6. Бугаєвич І. “Пухнуть люди, мруть-конають…” : [про голодомор 1933 р. в укр. співанках] // Укр. культура. — 1993. — № 5/6. — С. 2-3.

* * *

 1. Ф62162 63.3(2Ук)7 П78 Марочко В. І. Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини та наслідки // Проблеми історії України. — К., 1991. — Вип. 1. — С. 59-68.

 2. Субтельний О. Україна. Історія. Голод 1932-1933 р. // Укр. іст. журн. — 1991. — № 12. — С. 102-103.

 3. Слово, що здолало смерть: Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний голод 1933 року / Записав І. В. Бугаєвич // Нар. творчість та етнографія. — 1991. — № 6. — С. 51-54.

 4. Кульчицький С. В. Втрати населення України від голоду 1933 р. / С. В. Кульчицький, С. Максудов // Укр. іст. журн. — 1991. — № 2. — С. 3-10.

 5. Ткаченко В. В. 1933-й: хроніка голодного геноциду // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 1. — С. 112-123. — Бібліогр.: 40 назв.

* * *

 1. Голодомор 1932-1933. Свідчать документи / підгот. В. Северин // Соц. культура. — 1990. — № 10. — С. 16-17.

 2. Біла книга. Правда про голод на Україні 1933 року: [ст.] // Дзвін. — 1990. — № 12. — С. 71-73. — Зміст: Запаско М. Діти 1933-го року. — С. 71-73 ; Лук'яненко В. Біла книга. — С. 73.

 3. Сизоненко Ф. Біла книга: Правда про голод на Україні 1933 р. // Дзвін. — 1990. — № 9. — С. 84-88.

 4. Хандрос Б. Мор : докум. повість : [про голод 1933 р. на Україні] // Вітчизна. — 1990. — № 7 ; № 8. — С. 108-127.

 5. Кульчицький С. Відлуння голоду 1933-го року у переписі населення 1959-го // Наука і сусп-во. — 1990. — № 7. — С. 38-41.

 6. Документарій. Ушанування в Харкові пам'яті жертв голоду 1932-1933 років на Україні / документарій підгот. Є. Слобожан // Прапор. — 1990. — № 6. — С. 141-144.

 7. Голод на Україні (1931-1933 рр.): Документи та матеріали / передм. В. І. Марочко, Є. П. Шаталіної // Укр. іст. журн. — 1989. — № 7 ; 1990. — № 1. — С. 104-112.

 8. Конквест Р. Жнива розпачу : фрагм. з кн. : [Україна, 30-ті рр., голод] // Всесвіт. — 1990. — № 1; № 2. — С. 156-169.

* * *

 1. Україна. Голод 1932-1933 років. За повідомленнями британських дипломатів : [пер. з англ.] / вступ. слово С. Кульчицького // Всесвіт. — 1989. — № 11. — С. 153-161.