(2019)

 

 1. 540729 63.3(4Укр-4Зп)46 З-32 Записки історично-філологічного відділу : з історії останніх часів Запоріжжя. Кн. IX (1926) / Н. Василенкова-Полонська ; за гол. ред. Агатангела Кримського ; Укр. акд. наук. — К. : Друк. Укр. Акад. Наук, 1926. — 278-332 с. : карт. — Копія окремих сторінок. — ЕОУ.
 2. Кф2 63.3 (4Укр-4Зап)51 П52 Запоріжжя ХVIII століття та його спадщина. Том І / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільна Акад. Наук в Німеччині. — Мюнхен : Дніпрова хвиля, [1965]. — 398 с. : порт. — Парал. тит. л. англ.
 3. Ф70674 63.3(4Укр) П52 Історія України. Т. 1. (До половини XVII сторіччя) / Н. Полонська-Василенко. — Мюнхен : Укр. вид-во, 1972. — 592 с. —
 4. 839095 63.3(4Укр) П52 Історія України : [у 2 т.]. Т. 1. До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. — 3-тє вид. — К. : Либідь, 1995. — 588 с. . — Є видання 1992, 1993 рр.
 5. 839093 63.3(4Укр) П52. Історія України : [у 2 т.]. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко.  — 3-тє вид. — К. : Либідь, 1995. — 606 c. — Є видання 1992, 1993 рр.
 6. 807359 63.3(2Укр)52 П52 Історія України, 1900-1923 рр. / Н. Полонська-Василенко.- К. : МП «Пам'ятки України», 1991. — 136 c.
 7. Ф63702 63.3(4Укр-4Зап)46 П52 Майно Запорізької старшини як джерело для соціяльно-економічного дослідження історії Запоріжжя / Наталя Полонська-Василенкова ; Всеукр. акад. наук. — К. : [б. в.], 1933. — 43-206 с.
 8. Кф697 63.3(2) П52 Теорія ІІІ Риму в Росії протягом ХVІІІ та ХІХ стол. / В. Н. Полонська ; за ред.: Мірчука І. — Мюнхен : Друкарня Апостольської Візитатури, 1951. — 48 с.
 9. 861470 72 П52 Українська Академія наук  нарис історії / Н. Полонська-Василенко. — К. : Наук. думка, 1993- 415 с.
 10. Архів Запорізької Січі та питання про видання його / Н. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1968. — № 1/4. — С. 134-137.
 11. До історії архіва Києва (Зі спогадів) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик. — 1968. — № 1-4. — С. 90-91.
 12. Микола Прокопович Василенко — життя та наукова діяльність / Н. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1966. — № 3/4. — С. 41-51.
 13. Моя наукова праця (війна 1913-1916 рр.) (уривок із спогадів) / Н. Д. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1983. — № 2-4. — С. 38-50.
 14. Наукова спадщина академіка А. Ю. Кримського (У справі рукопису “Історії Хозар”) / Н. Д. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1973. — № 3/4. — С. 141-145.
 15. Олександр Петрович Оглоблин в очах сучасниці / Н.Д. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1970. — № 1-3. — С.33-38.
 16. Пам'яті Донета Олянчина 1891-1971 / Н. Д. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1970. — № 1/4. — С.83-90.
 17. Проф. Олександр Петрович Оглоблин Пам'яті Донета Олянчина 1891-1971 / Н. Д. Полонська-Василенко // Укр. історик. — 2000. — № 1/3. — С.149-155.
 18. Спогади / Наталія Полонська-Василенко // Укр. історик. — 1995. — № 1/4. — С. 274-285.
 19. Український Вільний Університет 1921-1971 / Наталія Полонська-Василенко// Укр. історик. — 1971. — № 1/2. — С. 16-20.
 20. Український Вільний Університет: сторінки спогадів / Н. Д. Полонська-Василенко // Укр історик. — 1965. — № 3/4. — С. 39-47.
 21. Цензурові утиски на Україні / Н. Д. Полонська-Василенко // Україна (Париж). — 1952. — № 7.- (Перевид. С. Білоконем) // Книжник. — 1991. — № 4. — С. 21-23.

 

*  *  *

 1. Верба І. В. Археографічні студії Наталії Полонської-Василенко // Іст. журн. — 2008.- № 5. — С. 3-21.
 2. Верба І. В. Забута спадщина : [про наук. діяльність укр. історика Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973)] // Наука і суспільство. – 1993. – № 7/8. — С. 53-55.
 3. Ф68319 92 И90 Верба І. В. Людина незвичайної долі: [Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна – історик, краєзнавець] // Історичний календар' 99 : [наук.-попул. та літ. альм.]. Вип. 5 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. — К. : Укр. кн., 1998. — С. 57-59.
 4. Ф82057 94(477) Э68 Верба І. В. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (13.02(31.01)1884-08.06.1973) // Енциклопедія історії України Т. 8. Па — Прик / ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; [НАН України, Ін-т історії України]. — К. : Наук. думка, 2011. — С. 356-357.
 5. Верба І. В. Н. Д. Полонська-Василенко // Київ. старовина. — 1993.- № 5. — С. 30-40.
 6. Верба І. В. Н. Д. Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху // Укр. іст. журн. — 1993.- № 7/8. — С. 70-84
 7. Винар Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-Василенко // Укр. історик. — 1980. — № 1/4. — С. 55-73
 8. Винар Л. Професор Наталія Полонська-Василенко і Українське Історичне Товариство // Укр. історик. — 1969. — № 1/3. — С. 102-105.
 9. Моргун О. До життєпису Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко // Укр. історик. — 1983. — № 2/4. — С. 51-54.
 10. Моргунова І. Наталія Полонська-Василенко: період становлення // Вісн. КНУ ім. Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 98. — С. 27-29. — Бібліогр.: 15 назв.
 11. Негрейчук І. О. Її життя — це частина української історіографії : до 125 річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко // Календар знамен. і пам'ят. дат. — 2009. — № 1. — С. 69-76.
 12. Омельченко В. Наталія Полонська-Василенко (З нагоди 85-ї річниці з дня народження і 60-ї річниці науково-академічної діяльності) // Укр. історик. — 1969. — № 1/3. — С. 86-94.
 13. Ф78485 63.3(4Укр)У45 Пивовар С. Наталія Полонська-Василенко — видатна вчена-історик // Українки в історії / авт.: С. Андрусів [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Либідь, 2006.  С. — 67-71. 
 14. 949938 016:930(477) П52 Н. Д. Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах України / НАН України [та ін. ; упоряд.: І. В. Верба, С. Г. Водотика, Н. І. Швайба]. — К. ; Запоріжжя : [Тандем — У], 2008. — 366 с. — (Старожитності Південної України ; вип. 19).
 15. Наталія Полонська-Василенко: архівні матеріяли // Укр. історик. — 1995. — № 1/4. — С. 315-319.
 16. Ф79790 63.3(4Укр-4Зап)44 З-33 Швайба Н. І Боротьба запорожців за свої землі періоду Нової Січі у студіях Н. Д. Полонської-Василенко // Запорозька старовина. Вип. 3 / Нац. Акад Наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва Запорізьке відділення ; [авт. кол. : О. А. Бачинська та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.)]та ін. — Запоріжжя : [Мотор Січ], 2005. — С. 57-63.
 17. 946276 63.3(4Укр-4Зап)46 М34 Швайба Н. І. Видання творчої спадщини Н. Д. Полонської-Василенко в контексті дослідження історії запорізького козацтва та Південної України // Матеріали науково-практичного семінару "Актуальні проблеми та перспективи дослідження історії козацтва" м. Запоріжжя, 1-2 квіт. 2005 р. / Наук.-дослід. ін-т козацтва Ін-ту історії України НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького; [редкол.: В. О. Богуслаєв та ін.]. — Запоріжжя : [Мотор Січ], 2005. — С. 97-100.
 18. 911351 63.3(4Укр9=Евр)я З-33 Швайба Н. Єврейська колонізація Південної України (остання чверть XVIII століття) в студіях Н. Д. Полонської-Василенко // Запорожские еврейские чтения, седьмые / ЗГУ, Запорож. город. отд. о-ва "Украина-Израиль" ;  провед. под патронатом В. А. Сацкого, Е. Г. Карташова, В. А. Богуслаева; ред. Б. Л. Эстеркин. — Запорожье : Б.и., 2003. — С. 110-114.
 19. Ф74801 63.5 Д36 Швайба, Н. І. Іноземна колонізація Південної України в науковій спадщині Н. Д. Полонської-Василенко // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р., м. Запоріжжя / редкол.: В. О. Котигоренко, М. В. Дєдков, Н. В. Деркач (співголови) [та ін.]. — Запоріжжя : Облдержадміністрація ; Сімферополь : Доля, 2003. — С. 143-146.
 20. Швайба Н. І. Історіографічні дослідження Н. Д. Полонської-Василенко з історії запорозького козацтва ХVІІІ століття // Іст. журн. — 2006.- № 5. — С. 73-81.
 21. 890124 63.1 М34 Швайба Н. І. Науковий доробок Я. П. Новицького у дослідженнях Н. Д. Полонської-Василенко // Матеріали Перших Новицьких читань 24 жовт.2002 р. м. Запоріжжя / Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; НАН України — Запоріз. від-ня [та ін.] ; редкол.: С. Абросимова, А. Бойко (відп. ред., Головко Ю. та ін.). — Запоріжжя : Тандем-У, 2002. — С. 92-94.
 22. Ф74851 63.3(4Укр7)5 П32 Швайба Н. І. Неопубліковане дослідження Н. Д. Полонської- Василенко з соціальної історії Південної України ХVIII // Південна Україна ХVIII — XIX століття : Зап. наук.-дослід. лаб. історії Півд. України ЗДУ. Вип. 7 / голов. ред. А. В. Бойко. — Запоріжжя : РА "Тандем-У", 2003. — С. 285-287 с.
 23. Бр1275 63.1(4Укр)Ш 33 Швайба Н. І. Н. Д. Полонська-Василенко — дослідник історії Південної України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. іст. наук ; [спец.] 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спец. історичні дисципліни / Швайба Надія Іванівна ; НАН України, ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. — 20 с.