1. 857756 63.3(4Укр)6 П29 Вибрані твори та документи / С. В. Петлюра ; уклад. Л. В. Голота. — К. : Довіра, 1994. — 272 с.
 2. 988371 63.3(4Укр)61 П29 Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. — К. : Просвіта, 2016. — 104 с. — (Бібліотека Українського Воїна).
 3. 812583 63.3(4Укр)61 П29 Статті / С. В. Петлюра. — К. : Дніпро, 1993. — 342 с.
 4. Кф353 63.3(4Укр)6 П29 Статті. Листи. Документи. Том І / Симон Петлюра. — Нью Йорк : Видано Укр. Вільн. Акад. Наук, 1956. — 480 с. : іл., порт.
 5. Кф143 63.3(4Укр)6 П29 Статті. Листи. Документи. Том ІІ / Симон Петлюра; Укр. Вільна Акад. Наук у США; Б-ка ім. Симона Петлюри в Парижі. — Нью-Йорк : [б. в.], 1979. — 628 с. : іл., порт.
 6. 865656 63.3(4Укр)61 П29 Статті. Листи. Документи. Том 3 / Симон Петлюра. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1993. — 616 с.
 7. “Гіпноз Росії треба розвіяти” / Симон Петлюра // Пам'ять століть. — 1996.- № 2. — С. 117-121.
 8. З творчої спадщини / Симон Петлюра // Київ. — 1991. — № 2. — С. 124-140.

 

Література про життя та державницьку діяльність

 

 1. 535327 9(С2) Г14 Гай Ю. І. З ким і проти кого. Ганебний шлях петлюрівщини та її “спадкоємців” / Ю. І. Гай. — К. : Молодь, 1980. — 224 с. 
 2. Бр 63.3(4Укр)61 Г94 Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї / Т. Гунчак. — К. : Либідь, 1993. — 48 с.
 3. Бр 63.3(4Укр)61 Д23 Дві постаті одна ідея : [С. Петлюра та С. Коновалець]. — Париж : Накладом ОУН, 1948. — 48 с.
 4. 821695 63.3(4Укр)612 И19 Іваніс В. Симон Петлюра — Президент України / В. Іваніс. — К. : Наук. думка, 1993. — 270 с.
 5. Бр3728 94(477)"1917/1921" К95 Кучерук О. Симон Петлюра, 1879-1926 : [до 130-ліття з дня народження] / О. Кучерук ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Музей Укр. Нар. Республіки. — К. : [Задруга], 2009. — 16 с. : іл. —
 6. Бр 63.3(4Укр)62 Н73 Новиченко М. Р. Історичні портрети: Махно, Петлюра, Бандера / М. Р. Новиченко. — К, 1991. — 35 с.
 7. 986086 63.3(4Укр)612 С13 Савченко В. Симон Петлюра / [пер. з рос. А. Сопронюк] / В. Савченко. — К. : Нора-Друк, 2016. — 472 с.
 8. М156122 63.3(4Укр)612 С13 Савченко В. А. Симон Петлюра / В. А. Савченко. — Х. : Фоліо, 2015. — 128 с. — (Знамениті українці).
 9. 916514 63.3(4Укр)612 С32 Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергіцчук. — К. : Україна, 2004. — 448 с. : іл. — (Українські державники).
 10. И32843 63.3(4Укр) S49 Serhiychuk V. Symon Petliura and the jewry / V. Serhiychuk. — Kyiv : Universe, 2000. — 104 p.
 11. Кф298 63.3(4Укр)612 С37 Симон Петлюра : зб. студійно-наук. конф. в Парижі (травень 1976) : статті, замітки, матеріяли / ред. В. Косик ; Укр. Вільн. Ун-т. — Мюнхен ; Париж : [б. в.], 1980. — 240 с. : порт.
 12. 958989 63.3(4Укр)61 П29 Симон Петлюра в історії та національній пам'яті : матеріали Всеукр. наук. конф. (20-22 трав. 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін. ; відп. ред. В. Ф. Верстюк]. — К. : Фоліант, 2009. — 164 с.
 13. Ф85690 016:94(477)"1917/1920" П29 Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. — К. : [НБУВ], 2015. — 384 с. : портр.
 14. 884143 63.3(4Укр)61 У11 У 70-річчя паризької трагедії 1926-1996 : зб. пам'яті Симона Петлюри / упоряд.: В. Михальчук, Д. Степовик. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. — 302 с.
 15. 948215 У2 Ф75 Фольварочний В. Симон Петлюра : іст. роман. Кн. 1 / В. Фольварочний. — Тернопіль : Джура, 2009. — 304 с.
 16. 948217 У2 Ф75 Фольварочний В. Симон Петлюра : іст. роман. Кн. 2 / В. Фольварочний. — Тернопіль : Джура, 2009. — 332 с.
 17. Бр 67.9(4Фр) Я47 Яковлів А. Паризька трагедія 25 травня 1926 року (до процесу Щварцбарда) / А. Яковлів. — Прага : [б. в.], 1930. — 40 с.
 18. 953148 63.3(4Укр)612 Я60 Яневський Д. Б. Проект "Україна", або Крах Симона Петлюри / Д. Б. Яневський. — Х. : Фоліо, 2010. — 320 с.
 19. 967351 63.3(4Укр)6 Я60 Яневський Д. Б. Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра : таємна історія української державності / Д. Б. Яневський. — Х. : Прапор, 2012. — 928 с. : іл.
 20. Бохан О. Видатна постать української історії : до 140-річчя від дня народження . Петлюри (1879-1926). До 90-річчя від дня відкриття (1929) у Парижі Української бібліотеки імені Симона Петлюри // Дати і події. — 2019. — № 1 (13). — С. 80-84. — Бібліогр.: с. 84.
 21. Бохан О. Видатна постать української історії: до 140-річчя від дня народження С. Петлюри // Дати і події. — 2019. — № 1. — С. 80-84.
 22. Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний портрет : (до 125-річчя від дня народження) // Укр. іст. журн. — 2004. — № 3. — С.112-126.
 23. Гоцуляк В. М. Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності // Гілея. — 2017. — № 10. — С. 409-412.
 24. Гоцуляк В. М. С. Петлюра — символ національного відродження // Гілея. — 2017. — № 7. — С. 416-420. — Бібліогр.: 6 назв.
 25. Губарець В. Симон Петлюра на еміграції // Пам'ять століть. Україна. — 2009. — № 3/4. — С. 171-178.
 26. Жуковський А. Симон Петлюра і завдання еміграції // Укр. історик. — 1999. — Т. XXXVI, № 2/4 (141/143). — С. 175-184.
 27. Ковальчук М. А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР у 1920-1921 рр. // Укр. іст. журн. — 2005. — № 1. — С. 97-107.
 28. Краснощок Ю. Лідера знайти і знищити : [доля С. Петлюри]// Вітчизна. — 2006. — № 7/8.- С. 94-115.
 29. Кучерук О. Симон Петлюра — Президент Української Народної Республіки / О. Кучерук, Т. Ралдугіна // Наука і суспільство. — 2009. — № 5/6. — С. 30-34.
 30. Пазуняк Н. Зв'язок Симона Петлюри з українською літературою // Укр. історик. — 1999. — Т. XXXVI, № 2/4 (141/143). — С. 185-191.
 31. Пиріг Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами Гетьмана) // Укр. іст. журн. — 2009. — № 3. — С. 15-27. — Бібліогр.: 53 назв.
 32. Піскун В. М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти // Укр. іст. журн. — 2009. — № 3. — С. 4-14. — Бібліогр.: 42 назв.
 33. Рябчук М. Петлюра і “петлюрівщина” у постсовєтському дискурсі // Сучасність. — 2005. — №.4 — С. 118-123.