(2016)

 1. Приступенко Т. Засоби масової інформації — частина політичних реалій // Пам'ять століть. — 2007. — № 3. — С. 34-40.

 2. Гуреш Т. Акредитація представників ЗМІ у вищих органах публічної влади України та європейських інститутах: Порівняльний аналіз // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2007. — № 3. — С. 359-370. — Бібліогр.: 15 назв.

 3. Меморандум НСЖУ про становище у національному інформаційному просторі : лист до Президента України В. Ющенка та секретаря РНБО І. Плюща // Журналіст України. — 2007. — № 9. — С. 40-42.

 4. Премія імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності : [лауреати 2007 р.] // Журналіст України. — 2007. — № 9. — С. 3.

 5. Шмарьова Т. Робота над помилками : [аналіз позовів до ЗМІ] // Журналіст України. — 2007. — № 12. — С. 40-42.

 6. Лизанчук В. Морально-національні засади функціонування ЗМІ в Україні // Журналіст України. — 2007. — № 11. — С. 23-27.

 7. Тарасова Н. О. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні // Наук.-тех. інформація. — 2007. — № 4. — С. 5-7.

 8. Онкович Г. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти // Дивослово. — 2007. — № 5. — С. 29-31.

 9. Сюмар В. «Мегаканал»: реформування в ім'я політичної доцільності : [ЗМІ України] // Дзеркало тижня. — 2007. — № 24.

 10. 940877 66.3(4Укр) У45 Гнатюк С. Л. Мас-медіа в Україні: проблеми та оптимальні напрями розвитку // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. — К., 2007. — С. 119-133.

 11. Кононенко І. Що забезпечить успіх українського медіа-ринку // День. — 2007. — 6 лип. — С. 9.

 12. Коновець О. Медіа-освіта та формування інноваційного середовища // Журналіст України. — 2007. — № 4. — С. 8-10.

 13. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Державна ідеологія та інформаційна політика // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник. — К., 2006. — С. 123-288.

 14. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Державна ідеологія та ЗМІ // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник. — К., 2006. — С. 124-146.

 15. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Засади державної інформаційної політики // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підруч. — К., 2006. — С. 146-168.

 16. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Давні та сучасні антиукраїнські міфи // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підруч. — К., 2006. — С. 104-123.

 17. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Національний інформаційний простір: сучасний стан та проблеми // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підруч. — К., 2006. — С. 239-266.

 18. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Чужеземне інформаційне засилля // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підруч. — К., 2006. — С. 266-289.

 19. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Інформаційні війни і національна безпека // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підруч. — К., 2006. — С. 289-309.

 20. 931642 66.4(4Укр)6 У45 Грищенко О. Українські ЗМІ в контексті глобальних процесів на початку ХХІ ст. // Україна на шляху до Європи. — К., 2006. — С. 225-265.

 21. 931642 66.4(4Укр)6 У45 Чічановський А. Національна держава та засоби масової комунікації у глобалізованому світі // Україна на шляху до Європи. — К., 2006. — С. 213-225.

 22. Ф76926 66.5(4Укр) М58 Скиба М. Український інформаційний простір: хаос ідентичності як підгрунтя для виникнення системної ксенофобії // Міжнаціональні взаємини в Україні: питання інформаційного простору : Матеріали Всеукр. конф., м. Київ, 14 лют. 2006 р. — К., 2006. — С. 48-50.

 23. Ф76926 66.5(4Укр) М58 Чубаров Р. А. Стан законодавчого забезпечення у сфері мовлення мовами національних меншин // Міжнаціональні взаємини в Україні: питання інформаційного простору : матеріали Всеукр. конф., м. Київ, 14 лют. 2006 р. — К., 2006. — С. 24-26.

 24. Ф76926 66.5(4Укр) М58 Хорунжа Т. Деякі особливості розвитку ЗМІ національних меншин в Україні // Міжнаціональні взаємини в Україні: питання інформаційного простору : матеріали Всеукр. конф., м. Київ, 14 лют. 2006 р. — К., 2006. — С. 27-30.

 25. Макарський О. Медіаринок України: тенденції та перспективи // Журналіст України. — 2006. — № 10. — С. 10-12.

 26. Костенко Н. Публічні імперативи медіа: час виборів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — № 3. — С. 213-221. — Бібліогр.: 11 назв.

 27. Зернецька О. «Імператори» шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та природа влади // Політика і час. — 2006. — № 5. — С. 41-48.

 28. Волошин В. Не тільки свобода, а й відповідальність : [ЗМІ] // Політика і час. — 2006. — № 6. — С. 22-26.

 29. Петренко В. А. Сучасний стан і перспективи розвитку засобів масової інформації України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 1. — С. 194-200.

 30. Ф76709 65.049(4Укр-4Зап) С69 Роль ЗМІ у соціальному розвитку регіону // Соціальний портрет Запорізького регіону / авт. кол.: М. Асауляк [та ін.] ; Громад. аналіт. агенція соц. розвитку регіона. — Запоріжжя : ЗЦНТЕІ, 2006. — С. 123-139.

 31. 937488 71.0 Б48 Розвиток комунікаційних технологій в Україні: історія та сучасність // Берегова О. М. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість? — К., 2006. — С. 125-181.

 32. Головенко Р. Роздержавлення : є декілька варіантів : [виведення ЗМІ з держ. і комунал. форми власності] // Журналіст України. — 2006. — № 3. — С. 23-26.

 33. Фінклер Ю. Чи потрібні державні мас-медіа в Україні? // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 2. — С. 9-11.

 34. Заричный В. Коммунальную прессу — на вольные хлеба? : [проблема разгосударствления коммунал. СМИ] // Журналіст України. — 2006. — № 2. — С. 25-30.

 35. Сюмар В. Українські медіа: труднощі постпомаранчевого періоду // Дзеркало тижня. — 2006. — 14-20 січ. (№ 1).

 36. 929926 76.12 З-41 Болховська Н. Доцільність запровадження інституцій саморегулювання ЗМІ в Україні // Зб. праць Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С. 374-380. — Бібліогр.: 13 назв.

 37. 929926 76.12 З-41 Приступенко Т. Нові тенденції взаємодії ЗМІ та судової гілки влади в умовах євроінтеграційної політики України у сфері мас-медіа // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С. 351-367. — Бібліогр.: 14 назв.

 38. Ведерникова И. Научите канарейку петь, или кому нужны свободные медиа? : [Украина] // Зеркало недели. — 2005. — № 26.

 39. Сюмар В. Беспредельный передел: владельцы «заводов, газет, пароходов» в борьбе за свою свободу слова : [передел медиапространства Украины] // Зеркало недели. — 2005. — № 32.

 40. Піскун О. М. Створення суспільного мовлення в Україні як індикатора розвитку демократії // Нова філологія. — 2005. — Вип. 3. — С. 306-316.

 41. Сенченко Н. Независимость Украины и средства массовой информации // Персонал. — 2005. — № 9. — С. 10-19.

 42. Шевченко Т. Державних засобів інформації не повинно існувати в принципі // Визв. шлях. — 2005. — № 3. — С. 34-39.

 43. Здоровега В. Менше любительства та експромту : [укр. ЗМІ] // Дзеркало тижня. — 2005. — № 22.

 44. 929925 76.12 З-41 Онуфрів С. Націо- та державотвірний код політичного дискурсу ЗМІ України // Зб. праць Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2004. — Вип. 12. — С. 105-120. — Бібліогр.: 36 назв.

 45. 929925 76.12 З-41 Гриценко О. Пріоритети державної політики щодо розбудови інформаційного суспільства // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2004. — Вип. 12. — С. 98-105.

 46. Іванов В. Ф. Властивості засобів масової комунікації // Вісн. ЗДУ. Серія: Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 83-86.

 47. Демченко В. Д. Від «четвертої влади» до соціально відповідальної преси: чи справді можлива нова парадигма розвитку медіа? // Держава та регіони. Серія: Гуманітар. науки. — 2004. — № 1. — С. 110-113.

 48. Целуйко О. Свобода медіа на Заході та в Україні // Визв. шлях. — 2004. — № 10. — С. 16-22.

 49. Іванов С. А. Проблеми взаємовідносин між аудиторією та ЗМІ // Держава та регіони. Серія: Гуманітар. науки. — 2004. — № 1. — С. 121-123.

 50. Фінклер Ю. Е. Діяльність мас-медіа та влади крізь призму репродукції соціальних інтересів // Держава та регіони. Серія: Гуманітар. науки. — 2004. — № 1. — С. 129-131.

 51. Шмилянников М. Способны ли наши СМИ отстоять независимость страны? // «2000». — 2004.- № 41.

 52. Старовойт О. Вільні в умовах несвободи : [ЗМІ в Україні] // «Ї». — 2004. — № 32. — С. 118-121.

 53. Княжицький М. Свобода слова у системі національної безпеки // «Ї». — 2004. — № 32. — С. 130-135.

 54. Грабовський С. Про особливості національного редагування : [укр. ЗМІ] // «Ї». — 2004. — № 32. — С. 182-187.

 55. Чиж І. П'ять векторів — одна мета : [ЗМІ в Україні] // Дніпро. — 2004. — № 7-8. — С. 95-102.

 56. Баган О. ЗМІ і питання національної безпеки: геополітичний аспект // Визв. шлях. — 2004. — № 3. — С. 12-22.

 57. Потятиник Б. СМИ как козел отпущения : [Украина] // Зеркало недели. — 2004. — № 22.

 58. Кучма І. Медіа та влада: сучасні концептуалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 2. — С. 78-91.

 59. Юрьев Г. Расплата Украиной : [состояние СМИ в Украине] // Известия. — 2004. — 24 марта.

 60. Чиж І. Стан і проблеми інформаційної сфери України // Друкарство. — 2004. — № 2. — С. 5-8.

 61. Афанасьєва К. Плагіат у діяльності засобів масової інформації // Інтелект. власність. — 2004. — № 3. — С. 16-19.

 62. Романенко В. «Чорні діри» українського інформаційного простору // Уряд. кур'єр. — 2004. — 7 трав. (№ 85).

 63. Мостовенко О. О. Аналіз проблем розвитку телекомунікаційної галузі України // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 4. — С. 85-89.

 64. 929924 76.12 З-41 Фінклер Ю. Друковані мас-медіа як фактор формування громадської думки // Зб. праць Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2003. — Вип. 11. — С. 380-389. — Бібліогр.: 13 назв.

 65. 929924 76.12 З-41 Онуфрів С. Україна — Польща: формування нових стереотипів в українсько-польських мас-медіа // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2003. — Вип. 11. — С. 458-478. — Бібліогр.: 39 назв.

 66. 897510 66.3(4Укр) К64 Функціонування засобів масової інформації // Конончук С. Розвиток демократії в Україні: 2000 рік. — К., 2003. — С. 84-97.

 67. Гриценко О. На інформаційній магістралі: євростандарти і політика в галузі ЗМІ // Політика і час. — 2003. — № 6. — С. 72-75.

 68. Пріна Ф. Запропоновані зміни до законодавства про ЗМІ та відповідність міжнародним нормам свободи самовираження // Парламент. — 2003. — № 1. — С. 39-42.

 69. Палій О. Стан свободи слова в Україні : [за рік до виборів Президента] // Політ. календар. — 2003. — № 7. — С. 39-42.

 70. Не накидайте зашморгу на свободу слова! : звернення учасників Всеукр. зібрання представників засобів масової інформації // Робіт. газ. — 2003. — 23 груд.

 71. Лубченко І. Зберегти довіру і авторитет ЗМІ : [доп. гол. Нац. спілки журналістів України на пленумі правління НСЖУ 24 жовт. 2003 р.] // Журналіст України. — 2003. — № 4-5. — С. 16-20.

 72. Трофімов А. Свобода совісті — не свобода від совісті : [вітчизн. ЗМІ і діяльність тоталітарних реліг. культів і сект] // Журналіст України. — 2003. — № 3. — С. 18-23.

 73. Шевчук З. Кіmaf-2002 (3-й київ. Міжнар. фестиваль медіа-мистецтва) // Всесвіт. — 2003. — № 1-2. — С. 182-185.

 74. Тертычный А. Пресса есть и служба есть. А где же информация? : [укр. СМИ] // Зеркало недели. — 2003. — № 39.

 75. Давидова І. Індустрія інформації як результат змін домінантної макроструктури суспільного виробництва // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 8. — С. 21-23.

 76. Палій О. Політичне втручання в роботу ЗМІ та журналістів / О. Палій, С. Лячинський // Урок української. — 2003. — № 2. — С. 17-19.

 77. Єдерблом Г. Коментар до Закону України «Про інформацію» // Свобода висловлювань і приватність. — 2003. — № 1. — С. 4-11.

 78. Целуйко О. Баланс між свободою ЗМІ та правом на захист від дифамації публічної особи: європейський спектр національного судочинства // Медіа-навігатор. — 2003. — № 2. — С. 4-16.

 79. Смирнов А. Спирали развития масс-медиа. Украинские средства массовой информации прошли путь от независимости до неприбыльных политических проектов. Что ждет их дальше? // Корреспондент. — 2003. — № 16. — С. 36-37.

 80. Демченко О. Ціна слова, його свобода не означає свободу від моралі та відповідальності : [етичні проблеми укр. ЗМІ] // Журналіст України. — 2003. — № 1-2. — С. 17-20.

 81. Сенченко Н. Тотальная дезинформация человечества : [дезинформация о-ва в Украине] // Персонал. — 2003. — № 3. — С. 48-55.

 82. Соснин О. Державна інформаційна політика і свобода слова // Політика і час. — 2003. — № 3. — С. 11-16.

 83. В економічній площині лежать проблеми діяльності ЗМІ : [розширене засідання Секретаріату Нац. спілки журналістів України. 5 лют. 2003 р.] // Журналіст України. — 2003. — № 1-2. — С. 3-16.

 84. 886451 76.12 М69 Сучасна масово-інформаційна ситуація : [в Україні] // Михайлин І. Л. Основи журналістики : підруч. — К., 2002. — С. 240-252.

 85. Мелащенко О. К. Взаємодія ЗМІ: нові форми як відповідь на виклики часу // Вісн. ЗДУ. Філолог. науки. — 2002. — № 3. — С. 95-99.

 86. Смирнов А. Свобода слова: играть или бороться : [парламент. слушания темы свободы слова в Украине. 4 нояб. 2002 г.] // Корреспондент. — 2002. — № 37. — С. 16-17.

 87. Порядок надання державної фінансової допомоги засобам масової інформації // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 40. — С. 152-154.

 88. Бабенко В. Чесні правила гри : [визначає Концепція нац. інформ. політики, розроблена Держ. комітетом інформ. політики, телебачення та радіомовлення України] // Уряд. кур'єр. — 2002. — 5 листоп. (№ 205).

 89. Лизанчук В. «Не лютувати словом» : [ситуація в укр. інформ. просторі] // Дзвін. — 2002. — № 5-6. — С. 110-121.

 90. Томенко М. Найбільшою проблемою є тінізація інформаційної сфери : [ЗМІ України] // Україна мол. — 2002. — 21 черв.

 91. Чиж І. За цілісну інформаційну політику : [діяльність Держ. ком. інформ. політики, телебачення і радіомовлення] // Дніпро. — 2002. — № 5-6. — С. 75-80.

 92. Чалий С. Мас-медіа в Україні: між державою й олігархами : [свобода слова й мас-медіа] // Сучасність. — 2002. — № 3. — С. 91-98.

 93. Войтенко А. ЗМІ — наш сталий пріоритет // Віче. — 2002. — № 1. — С. 11-15.

 94. Петренко В. Комплекс підпорядкованості, або становлення ЗМІ в незалежній Україні // Віче. — 2001. — № 10. — С. 19-32.

 95. Немчинов І. Перспективи інтеграції України в глобальне інформаційне співтовариство // Контекст. — 2001. — № 10. — С. 38-45.

 96. Жулинський М. Роздуми на зламі століть : [розвиток держ. інформ. простору] // Уряд. кур'єр. — 2001. — 27 січ. (№ 16).

 97. Жданов И. Пространство свободы? : [информ. пространство Украины, угрозы информ. безопасности] / И. Жданов, Н. Сунгуровский // Зеркало недели. — 2001. — 20 янв.

 98. Драч І. Інтереси держави не заперечують свободи слова : [ЗМІ в Україні] // Уряд. кур'єр. — 2001. — 19 січ. (№ 10).

 99. Інформаційний простір України : [ЗМІ] // Нац. безпека і оборона. — 2001. — № 1. — С. 3-15.

 100. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України: (Аналіт. доп. Укр. центру екон. і політ. досліджень) // Нац. безпека і оборона. — 2001. — № 1. — С. 2-59.

 101. Система забезпечення інформаційної безпеки України : [ЗМІ] // Нац. безпека і оборона. — 2001. — № 1. — С. 16-48.

 102. Інформаційна безпека України : проблеми та шляхи їх вирішення : (засідання кругл. столу: М. Жулинський [та ін.]) // Нац. безпека і оборона. — 2001. — № 1. — С. 60-69.

 103. 907636 66.49 (4Укр) У45 Шкляр В. Мас-медіа України у міжнародному інформаційному просторі // Україна дипломатична : наук. щорічник. — К., 2000. — Вип. 1. — С. 387-399.

 104. Даниленко С. І. ЗМІ та влада у боротьбі за життєвий простір : [в Україні] // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Журналістика. — 2000. — Вип. 8. — С. 67-70.

 105. Мастяниця Й. У. Проблеми захисту інформаційних ресурсів України // Наука та наукознавство. — 2000. — № 3. — С. 42-46.

 106. Смірнова С. М. Організаційні та правові засади створення національного інформаційного простору // Наука та наукознавство. — 2000. — № 3. — С. 29-38.

 107. Парадокси української четвертої влади : [ЗМІ і влада] // Research Update : Укр. незалеж. центр політ. досліджень. — 2000. — 8 трав. (№ 172).

 108. Дуцик Д. Компреси для преси: Закони про інформаційний простір нібито покращуються, але ситуація зі свободою слова погіршується // Україна мол. — 2000. — 6 черв.

 109. Лизанчук В. Свобода слова. Якою їй бути? // Дзвін. — 2000. — № 5-6. — С. 93-103.

 110. Лизанчук В. Чи стоїть свобода слова на сторожі інформаційної безпеки України? // Урок української. — 2000. — № 5-6. — С. 2-8.

 111. Білоцерківська Г. Засоби масової інформації та податок на додану вартість / Г. Білоцерківська, Л. Маврешко // Налог., банк., таможен. консультант. — 2000. — 22 февр. (№ 8). — С. 8-9.

 112. Кравченко В. Як подолати «інформаційну нерівність» : [використання інформ. простору України; інформ. безпека держави] // Уряд. кур'єр. — 2000. — 11 берез. (№ 45).

 113. Дяків Р. Ринок засобів масової інформації: проблеми становлення і розвитку // Друкарство. — 2000. — № 2. — С. 22-23.

 114. Ф70413 60.5 Г46 Гіденс Е. Засоби масової інформації та популярна культура // Гіденс Е. Соціологія. — К., 1999. — С. 429-469.

 115. Ворона І. Інформаційний простір України: Законодавче оформлення, діяльність мас-медіа та перспективи розвитку // Кн. клуб. — 1999. — № 19-20. — С. 22.

 116. Подгорна В. Медіа-політики в Україні. Модель та практики // Нова політика. — 1998. — № 1. — С. 57-60.

 117. Яременко В. Джерельні можливості сучасних мас-медіа крізь призму більшовицької практики // Сучасність. — 1998. — № 9. — С. 71-75.

 118. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. — 1998. — № 1. — С. 47-50.

 119. Гончарук С. Основи забезпечення інформаційно-коментаторської діяльності установ культури // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 1. — С. 30-33.

 120. 849268 66.3(0) Б61 Білоус А. О. Мас-медіа в Україні // Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. — К., 1997. — С. 187-198.

 121. 855559 76.12 У45 Приступенко Т. О. Взаємодія держави і засобів масової інформації у нових економічних умовах // Українська періодика: історія і сучасність. — Львів, 1995. — С. 128-132.

 122. 855559 76.12 У45 Лизанчук В. В. Єдиний національний інформаційний простір України: реальність чи міф? // Українська періодика: історія і сучасність. — Львів, 1995. — С. 120-125.

 123. Украинские масс-медиа и свобода информации : [укр. средства мас. коммуникации] // Полит. мысль. — 1994. — № 4. — С. 48-56.

 124. Спис М. Вулиця з двостороннім рухом: До проблеми входження України в світовий інформаційний простір // Політика і час. — 1993. — № 9. — С. 7-12.

 125. Барвінок І. У лабетах ситуацій : [типов. портр. працівника засобів масової інформації] // Журналіст України. — 1991. — № 1. — С. 4-6.