(2015 р.)

1.  Булат Т. До 100-річчя від дня народження Василя Чапленка (1900–1990) / Т. Булат, Ю. Чапленко // Слово і час. — 2000. — № 10. — С. 6-11.

2.  Мамчич І. П. Функціонально-семантичний аналіз індивідуально-авторських фразеологізмів у тетралогії "Січеславщина" Василя Чапленка [Електронний ресурс] // Дослідження з лексикології і граматики української мови. — 2011. — Вип. 10. — Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/2011/Artcl22.pdf

3.  Рябцев М. А серце його в степовому селі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://silskinovyny.com/nadvechirya/item/1718-a-sertse-yogo-v-stepovomu-seli.html?tmpl=component&print=1

4.  Андрющенко Н. А. Відображення змін у побуті жителів міста та села у творах письменників Дніпропетровщини 1920-1930-х рр. [Електронний ресурс] : [в т. ч. творчість В. Чапленка] / Н. А. Андрющенко // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторинки. — 2013. — Вип. 10. — С. 217-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Iikp_2013_10_29.pdf

5.  Лисак В. С. Героїчне й трагічне минуле України у творчому моделюванні А. Малишка і В. Чапленка [Електронний ресурс] / В. С. Лисак // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 128–134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2014_4.13_28.pdf

6.  Чабан М. А серце його в степовому селі [Електронний ресурс] : [про В. Чапленка та його творчість]. — Режим доступу: http://www.libros.am/book/read/id/296903/slug/sicheslavshhina-kvadrologiya

7.  Національний аспект прізвищ персонажів тетралогії Василя [Чапленка "Січеславщина"][Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=1093&chapter=1

8.  Юриняк А. «Українці» В. Чапленка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-183.pdf

9.  Кф1009 У2 Ч-19 Чапленко, В. Люди в тенетах : сатирична повість / Василь Чапленко. Том перший. – Вінніпег : Видавець Іван Тиктор, 1951. – 128 с. – (порт.)

10.  Кф1010 У2 Ч-12 Чапленко, В. Люди в тенетах : сатирична повість / Василь Чапленко. Том другий. – Вінніпег : Видавець Іван Тиктор, 1951. – 132 с. – (Повне видання можна прочитати в електронному варіанті: http://nemaloknig.info/read-76000/?page=2)