(2016)

Формирование ключевых компетентностей у школьников и студентов (2015)

 1. Александрович Т. А. Інтелектуальні компетентності особистості на уроках української мови та літератури // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2015. — № 31/32. — С. 4-12.

 2. Большакова І. Формування міжпредметної компетентності молодших школярів на уроках інформатики в початковій школі // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2015. — № 4. — С. 3-10.

 3. Борбич Н. В. Структурно-функціональний аналіз поняття соціальної компетентності особистості : [у ВНЗ] / Н. В. Борбич // Нові технології навчання. — 2014. — № 82. — С. 37-41.

 4. Бусол Л. Розвиток життєвих компетентностей ліцеїстів. Акмеологічний аспект // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2015. — № 1. — С. 34-35.

 5. Голуб Н. Поведінковий компонент комунікативної компетентності учнів 5-7 класів // Укр. мова і літ. в шк. — 2014. — № 8. — С. 21-25.

 6. Казарян І. Екологічне мислення школяра — складова компетентності особистості (за результатами моніторингового дослідження) / І. Казарян, Н. Титаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2014. — № 23. — С. 38-46.

 7. Казмирчук А. І. Формування компаративної компетенції учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2015. — № 9. — С. 46-48.

 8. Клименко Ю. О. Психологічні особливості розвитку часової компетентності в підлітків // Практ. психологія та соц. робота. — 2014. — № 11. — С. 1-7.

 9. Коваленко Л. Формування ключових компетентностей на уроці математики в 2 класі // Початк. шк. — 2015. — № 11. — С. 39-41.

 10. Козяр Г. В. Формування мовних компетенцій учнів початкових класів засобами педагогічної гри // Початк. навчання та виховання. — 2015. — № 31/32 . — С. 2-19.

 11. Коровай М. Інтерактивні засоби навчання. Формування та розвиток соціальної компетентності учнів // Світ. літ. — 2015. — № 1. — С. 25-26.

 12. Кущ О. Формування моральної компетентності учнів // Світ. літ. — 2015. — № 2. — С. 9-11.

 13. Лебедко С. А. Формування успішної компетентної особистості за умов сільської акмеологічної школи // Упр. школою. — 2014. — № 31/33. — С. 8-20.

 14. Лисенко Л. Відповідальне покликання : Роль соціального педагога у формуванні компетентності особистості // Соц. педагог. — 2015. — № 11. — С. 11-23.

 15. Луговая Т. В. Развитие коммуникативной компетентности подростков средствами учебной деятельности // Соц. педагогика. — 2014. — № 5. — С. 38-47.

 16. Миронюк С. Гендерний підхід. Формування компетентності підлітків // Психолог. — 2015. — № 1. — С. 11-16.

 17. Мордовцева Т. Розвиток творчої компетентності молодших школярів // Почат. освіта. — 2015. — № 22 . — С. 10-16.

 18. Москалик Г. Ф. Практика как критерий востребованности компетенций личности // Гуманітар. вісник ЗДІА. — 2014. — Вип. 59. — С. 71-82.

 19. Непорожня Л. Тенденції розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників в контексті європейської освіти // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2014. — № 5-6. — С. 50-55.

 20. Новосьолова В. Особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи на уроках української мови // Укр. мова та літ. в шк. — 2014. — № 7. — С. 12-19.

 21. Патенко Л. Модель формування мовної компетенції в дітей із порушенням письма засобами інформаційних технологій // Дефектолог. — 2014. — № 12. — (Вкладка).

 22. Розіна Н. Формування соціально-правової компетентності в позанавчальній діяльності майбутніх кваліфікованих робітників // Проф.-тех. освіта. — 2015. — № 3. — С. 47-50.

 23. Романенко В. Формування життєтворчих компетентностей особистості: Психолог. супровід вихованців ПНЗ // Позашкілля. — 2015. — № 9. — С. 31-42.

 24. Самініна О. В. Формування культурологічної компетентності учнів на уроках світової літератури // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2014. — № 12. — С. 6-7.

 25. Самініна О. Культурологічна компетентність учнів // Світ. літ. — 2015. — № 1. — С. 31.

 26. Сахновський О. Європейський вимір формування компетентностей учнів // Упр. освітою. — 2014. — № 24. — С. 34-37.

 27. Сидоренко В. Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5-7 класів (дидактичний інструментарій) // Укр. мова і літ. в шк. — 2014. — № 8. — С. 8-15.

 28. Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики / Н. Морзе, В. Вембер, О. Барна, О. Кузьмінська // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2015. — № 4. — С. 17-27.

 29. Слюсаревський М. Навіщо потрібна дорога, яка не веде до Храму? Громадська компетентність старшокласників у контексті викликів суспільної самоорганізації // Освіта. — 2015. — 15-22 квіт. (№ 17/18); 22-29 квіт. (№ 19).

 30. Слюсаревський М. М. Громадянська компетентність старшокласників у контексті викликів суспільної самоорганізації // Педагогіка і психологія. — 2015. — № 2. — С. 35-44.

 31. Тимошенко Т. Формування предметних компетентностей учнів [на уроках літ.] // Світ. літ. — 2015. — № 6. — С. 21-23.

 32. Фасоля А. М. Компетентнісно зорієнтовані завдання: проблеми термінології, типології, створення // Географія. — 2014. — № 23-24. — С. 3-9.

 33. Хорькова Л. Музейна педагогіка й учнівська компетентність // Дир. шк. — 2015. — № 15/16. — С. 53-54.

 34. Хорькова Л. Формуємо ключові життєві компетенності учня // Дир. шк. — 2015. — № 15/16. — С. 46-52.

 35. Шапашна Г. Виховуємо громадянина. Про деякі аспекти формування громадянської компетентності учнів // Історія України. — 2015. — № 6. — С. 4-8.

 36. Шведнюк Л.В. Формування ключових компетентностей засобами трудового навчання // Труд. навчання в шк. — 2015. — № 17. — С . 3-7.

 37. Шот Г. Творча компетентність як необхідний складник формування особистості // Укр. мова і літ. в шк. України. — 2015. — № 7/8. — С. 61-63.

 38. Ярмолюк А. Соціокультурна компетентність як покажчик ефективної комунікативної поведінки учня // Укр. мова і літ. в шк. — 2014. — № 7. — С. 7-12.