(2015)

Фундаментальные науки в системе высшего образования
1.    935388 74.58 Л72 Лозовский В. Н. Фундаментализация высшего технического образования: цели, идеи, практика : учеб. пособие для доп. проф. образования / В. Н. Лозовский, С. В. Лозовский, В. Е. Шукшунов. — СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2006. — 128 с.  

2.    Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика // Рідна             школа. — 2012. — № 3. — С. 25-30.

3.    Воронка Г. Дисципліни “ядрові” та ефективні: фундаменталізація і гуманітаризація навчального процесу // Психологія і суспільство. — 2005. — № 4. — С. 147-156.

4.    Іванов С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. — 2013. — № 1. — С. 20-26.

5.    Кліменко В. Про фундаменталізацію фахових технічних дисциплін // Вища школа. — 2008. — № 5. — С. 79-82.

6.    Филонов Г. Н. К вопроу о взаимодействии фундаментальной и прикладной науки / Г. Н. Филонов, Л. В. Суходольская-Кулешова // Педагогика. — 2009. — № 10. — С. 3-7.

7.    Фундаменталізація змісту навчання — стратегічний напрям розвитку освіти ХХІ ст. // Рідна школа. — 2012. — № 4/5. — С. 73-74.

8.    Яковлев А. И. Роль фундаментально-гуманитарной направленности в подготовке будущих специалистов: (ХХІ в.) // Наука та наукознавство. — 2011. — № 1. — С. 108-112.

9.    Фундаментальные науки в системе высшего образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: bibliofond/ru/view/aspx?id=467155