(2016)

Инклюзивное обучение (2015)

975022 74.58 П24 Іванова Л. І. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров'я / Л. І. Іванова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. № 39 (92). — С. 203-207.

974584 88.5 К50 Клопота Є. А. Проблеми інклюзивної освіти та інтегрованого навчання в умовах сучасного суспільства / Є. А. Клопота // Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору : монографія / Є. А. Клопота ; [Держ. вищ. навч. заклад "ЗНУ" МОН України]. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. — С. 65-93. 

975445 74 П24 Ремпель Ж. О. Технології інформаційної підтримки інклюзивної освіти як необхідна умова її успішного впровадження / Ж. О. Ремпель // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти / [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : Кругозір, 2014. — Вип. XIV-XV. — С. 238-244.

975451 60.5 С69 Кузьмін В. В. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В. В. Кузьмін, М. О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 62. — С. 220-227.

Про внесення змін до наказу [у додатку “Про затв. Типових навч. планів спец. загальноосвіт. навч. закладів (ІІ ступень) для дітей, які потребують корекції фіз. та (або) розумового розвитку”] МОН України від 26.08.2008 № 778 : наказ МОН України від 09.04.2015 № 778 // Дефектолог. — 2015. — № 5. — С. 4-21.
Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році: Додаток до листа МОН України від 05.05.2015 № 1/9-280 // Завуч. — 2015. — № 13. — С. 8-12.
Батюк Н. Ми граємося, навчаємося, розвиваємося. Корекційно-розвивальна програма : [для роботи з дітьми із ЗПР та РАС] // Психолог дошкілля. — 2015. — № 10, 11. 
Боряк О. Причинна обумовленість порушень у мовленевому розвитку розумово відсталих дітей  // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 24-32. 
Волкова Л. С. Теоретичні аспекти реалізації інклюзивного навчання // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 11. — С. 3-11.
Волошин О Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Психологічна готовність педагогів // Психолог. — 2015. — № 7/8. — С. 74-76.
Герасимчук Л. Корекційний супровід виховання дітей з особливими освітніми потребами // Дефектолог. — 2015. — № 9. — С. 11-14.
Герасимчук Л. Н. Корекційний супровід дітей з особливими освітніми потребами // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 12. — С. 6-8.
Гетманська В. Корекція психічних процесів. Цикл корекційно-розвивальних занять : [для дітей, у яких розвиток одного із психіч. процесів відстає від вікової норми ] // Психолог дошкілля. — 2015. — № 4. — С. 17-27.
Данілавічютє Е. Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контекст комплексної технології надання допомоги при ДЦП // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 8-16. 
Дашковська А. Слабозорі діти і суспільство. Форми та методи інтеграції // Упр. освітою. — 2015. — № 18. — С. 18-20.
Деревинська С. Розвивальні технології у корекційному навчанні // Дефектолог. — 2015. — № 5. — С. 22-27.
Заєркова Н. Діяльність асистента вчителя : [в навч. закладах з інклюзив. навчанням] // Завуч. — 2015. — № 13. — С. 13-16.
Засенко В. “Особливі” діти: освіта і супровід : [про концептуальні засади розвитку теорії і практики спец. педагогіки] // Світогляд. — 2015. — № 4. — С. 12-15.
Іваницька О. Уроки музичного мистецтва та ритміки у спеціальній школі  // Дефектолог. — 2015. — № 11. — С. 31-37. 
Ковальова Л. Особливості психологічного прийняття батьками дітей із вадами розвитки : [із досвіду роботи Сумського обл. центру соц. реабілітації дітей-інвалідів] // Психолог дошкілля. — 2015. — № 10. — С. 21-24.
Колишкін, О. Розвиток рухової сфери у дітей з інтелектуальним порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 58-63. 
Колотило Л. М. Корекційна робота з вироблення математичних умінь і навичок у молодших школярів з особливими потребами // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 10. — С. 2-5.
Колупаева А. Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні / А. Колупаева, В. Мартинюк // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 35-39.
Кононова О. Використання пальчикової гімнастики при подоланні вад мовлення учнів-логопатів // Дефектолог. — 2015. — № 11. — С. 31-37. 
Концепція науково-методичного забезпечення формування навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (Проект) / Сак Т. [та ін.] // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 7-17.
Кропивна О. І. Специфіка корекційної роботи на уроках образотворчого мистецтва зі слабкозорими дітьми // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 11. — С. 7-10.
Кулик Н. Для тих, хто “у спектрі” : [проблеми інклюзії дітей з аутизмом] // Освіта України. — 2015. — 20 квіт. (№ 16). — С. 12-13.
Кулик Н. Інклюзія — це причетність // Освіта України. — 2015. — 25 трав. (№ 21). — С. 12-13.
Кулик Н. Подорож у казку : [інклюзивна освіта в Ізраїлі] // Освіта в Україні. — 2015. — 20 квіт. (№ 16). — С. 13.
Куцолапська А. Психокорегувальні вправи : [для дітей із ЗПР та із розумово відсталими дітьми] // Дефектолог. — 2015. — № 11. — С. 4-8.
Лісна Л. Матеріали до уроків математики в спеціальній школі // Дефектолог. — 2015. — № 12. — (Вкладка).
Ліхачов О. All inclusive : соц. проект : [до впровадження положень концепції розвитку інклюзив.  освіти] // Завуч. — 2015. — № 13. — С. 16-20.
Масловська Ю. С. Психологічні аспекти інклюзивної освіти / Ю. С. Масловська, О. В. Козлітіна, Л.В. Туріщева // Управління школою . — 2015. — № 25./27. — С. 76-95.
Мельнікова Л. LEGO — технології в ігровій діяльності дітей із ЗПР // Дит. садок. — 2015. — № 15. — С. 32-33.
Мисаковець Г. Якісна професійна підготовка учнів з особливими потребами // Проф.-тех. освіта. — 2015. — № 3. — С. 58-59.
Мізіна Н. Л. Інтегроване заняття з емоційно-ціннісного розвитку дітей з вадами зору // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 11. — С. 20-23.
Нартюк О. Інклюзія, як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення // Україна: аспекти праці. — 2015. — № 1. — С. 43-49.
Негода Л. Музичне виховання дітей із ДЦП // Дит. садок. — 2015. — № 15. — С. 37-38.
Норд Г. Л.  Зарубіжний досвід забезпечення можливостей людського розвитку для інвалідів : [в т. ч. вища освіта та проф. реабілітація] // Економіка та держава. — 2015. — № 11. — С. 65-70.
Паливода І. Інклюзія як шлях у суспільство “Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами / Інна Паливода, Ольга Чічікало, Тамара Луценко // Методист. — 2015. — № 3. — С. 39-50.
Панчук В. Л. Аутизм. Рання діагностика // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 12. — С. 23-25.
Пасічник Н. Особливості допомоги дитині з мутичними проявами  // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 76-86.
Пашковець  О.Г. Заняття з розвитку уваги учнів 4-х класів із затримкою психічного розвитку // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 7. — С. 24-26.
Петровач К. Використання рельєфних піктограм у роботі із зороводепривованими дітьми // Дефектолог. — 2015. — № 9. — С. 30-31.
Петух О. В. “Українська” інклюзія: її місце та роль в освіті // Упр. школою. — 2015. — № 19/21.- С. 36-37.
Прокопчук С. М. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми: потребами на уроках корекції розвитку // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 1. — С. 12-15.
Рассказова О. І. Інтерактивна книга як засіб роботи з дітьми з розладом аутистичного спектра / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 9. — С. 2-5.
Рібцун Ю. Мовленнєві порушення: реагуємо вчасно // Палітра педагога. — 2015. — № 5. — С. 7-9.
Романцова С. Упровадження інклюзивної освіти в діяльність ПНЗ // Позашкілля. — 2015. — № 2. — С. 18-24.
Романюк М. Забезпечення ефективної взаємодії практичного психолога та спеціального педагога : [у роботі з дітьми з порушенням психофізичного розвитку] // Практ. психолог: Дит. садок. — 2015. — № 8. — С. 20-27.
Руденко Л. Корекція вад мовлення в учнів початкових класів спеціальної ЗОШ // Дефектолог. — 2015. — № 10. — С. 20-25.
Савенко О. Д. Значення предметно-практичного навчання  (ППН), для розвитку зв'язного мовлення учнів із вадами слуху // Дитина з особливими потребами. — 2015. — № 9. — С. 10-12.
Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі // Початк. шк. — 2015. — № 9. — С. 57-59.
Сержук, В.  Школа — для всіх дітей  : [приклад роботи Білоцерків. шкіл з дітими з особливими потребами] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2015. — № 9/10. — С. 16-17. 
Скивка В. Розвиток активності дітей. Методичні рекомендації щодо навчально-ігрової діяльності : [для дітей з порушеннями зору та інтелекту] // Дит. садок. — 2015. — № 1. — С. 17-22.
Скрипник Т. Діти з аутизмом: настав час об'єднати зусилля : [долучення до освіт. процесу дітей з аутизмом] / Т. Скрипник, А. Бірюкова // Освіта. — 2015. — 6-13 трав. — С. 11.
Сусідко Т. Уроки в підготовчому класі для дітей із вадами слуху // Дефектолог. — 2015. — № 5. — С. 37-42.
Ткаченко С. Використання комп'ютерів на уроках математики в допоміжній школі : [з розумово відсталими дітьми] // Дефектолог. — 2015. — № 1. — С. 11-14.
Трещун Н. Т. Вузлики, що поліпшують зір : [заняття з дітьми, які  мають вади зору] // Дошк. навч. заклад. — 2015. — № 7. — С. 36-39.
Трібушна С. Розвиток мови учнів початкової школи з порушенням слуху в умовах інклюзії // Рід. шк. — 2014. — № 12. — С. 48-50.
Трофименко Л. Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми “Будова слова” // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 40-48.
Удодик Л. О. Сходинки до вершини: урок гра з математики у підготовчому класі для дітей із затриманням психічного розвитку // Початк. навчання та виховання. — 2015. — № 31/32 . — С. 31-36.
Федоренко О. Стан педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом і інклюзивних умовах навчання // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 80-85.
Харламова А. Учні з порушенням слуху. Організація корекційно-педагогічної допомоги // Психолог. — 2015. — № 1. — С. 40-42. 
Ходус Л. Готовність до школи. Психолого-педагогічне вивчення дитини в умовах ПМПК : [у т. ч. перелік психодіагност. методик та методик для соц.-психолог. досліджень] // Дефектолог. — 2015. — № 2. — (Вкладка). 
Чайко В. Виклики та попередження негативних тенденцій у навчанні дітей з інтелектуальними вадами // Дефектолог. — 2015. — № 9. — С. 4-10.
Чайковський М. Створення інклюзивного освітнього простору ВНЗ як концептуальна основа технології соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 43-51. 
Шевченко П. Заняття-подорож до паперової країни. 7 кл. : [для дітей із порушеннями усного й писемного мовлення] // Дефектолог. — 2015. — № 1. — С. 38-39.
Що таке інклюзивне навчання? // Завуч. — 2015. — № 13. — С. 4-6.
Щурук М. Використання ІКТ. Корекційна робота з дітьми-логопатами / М. Щурук, Р. Майструк // Дефектолог. — 2015. — № 1. — С. 24-32.
Яловик М. Використання мовних ігор і дидактичних матеріалів для роботи над виправленням недоліків мови // Дефектолог. — 2015. — № 1. — С. 35-37.