(2019)

1. 927987 74.3 Н32 Настольная книга педагога-дефектолога / Т. Б. Епифанцева, Т. Е. Киселенко, И. А. Могилева [и др.]. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 565 с.
2. 917784 74.3 О-64 Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме : пособие для воспитателей и учителей / Е. Д. Худенко [и др.]. – М. : АРКТИ, 2005. – 312 с.
3. 920525 74.3 С29 Селевко Г. К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школ. технологий, 2005. – 142 с.
4. Базилевська О. Формування громадянської культури та національної свідомості в учнів з особливими освітніми потребами шляхом упровадження петриківського розпису в позаурочній роботі // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2016. — № 2. — С. 59-66.
5. Бендерська Г. М. Використання казкотерапії в роботі з особливими дітьми : [діти з ЗПР] // Дитина з особливими потребами. — 2016. — № 2.- С. 14-26.
6. Гопка Л. В. Подорож у майбутнє. Загальношкільне свято тижня соціально-побутового орієнтування // Дитина з особливими потребами. — 2016. — № 5. — С. 16-21.
7. Калюжна Н. О. Особливості навчання, виховання та корекційної роботи з дітьми з помірною розумовою відсталістю молодшого шкільного віку // Дитина з особливими потребами. — 2017. — № 11. — С. 2-5.
8. Карчевська І. "Театр-лопаток — диво для маляток": використання технологій організації театралізованих ігор у роботі з дітьми (із ЗПР) / Інна Карчевська, Олена Терета // Дефектолог. — 2018. — № 4. — С. 41-44.
9. Клименко О. День Українського козацтва : загальношкільний виховний захід для дітей із ЗПР та розумовою відсталістю // Дефектолог. — 2017. — № 10. — С. 38-40.
10. Лісовецька І. М. Програма розвитку пізнавальних про­цесів молодших школярів із затримкою психічного розвитку «Крок за кроком» // Дитина з особливими потребами. — 2016. — № 5. — С. 26-31 ; № 7. — С. 24-31 ; № 8. — С. 23-31.
11. Марчук Т. Ф. Виховання інтересу до читання в учнів із ЗПР середньої шкільної ланки // Дефектологія. — 2012. — № 1. — С. 21-24.
12.Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 1. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв.
13. Сак Т. Програма «Корекція розвитку» та її реалізація у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2016. — № 2. — С. 7-13.
14. Третиннікова Л. Я і світ навколо мене. Розвивальна програма для дітей з особливими освітніми потребами // Соц. педагог. — 2018. — № 3. — С. 35-46.
15. Шепковська Л. М. Модель виховної системи класу : [для дітей з особливими освітніми потребами] // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 151-155