(2013)

 1. Сизоненко Г. Проектне навчання в контексті акметехнологій // Хімія. – 2008. — № 22-23. – (Шкіл. світ).
 2. Палієнко Р. М. Узагальнення знань з неорганічної хімії з використання методу  проектів // Хімія. – 2008. — № 11-12. – (Основа).
 3. Павлова О. Д. Проектна діяльність на уроках хімії (організація роботи за методом проектів) // Хімія. – 2008. — № 10. – (Основа).
 4. Шевченко Н. І. Активні форми та методи навчання хімії // Хімія. – 2008. — № 4. – С. 2-13. – (Основа).
 5. Дерябин Н. Е. Обобщенный метод решения расчетных задач // Химия в шк. – 2008. — № 1. – С. 18-26.
 6. Білорус А. В. Доцільність використання інтегрованих методів на уроках хімії // Хімія. – 2007. — № 18. – С. 2-4. – (Основа).
 7. Лукашкова Н. Розвиток методів навчання хімії та їх класифікація: історичний аспект і завдання на сучасному етапі // Рідна шк. – 2007. — № 1. – С. 56-59.
 8. Коридор О. Роль хімії в житті суспільства : (Методика використання колективного інтегрованого навчання – метод проектів) // Хімія. – 2006. — № 9. – С. 7-23. – (Шкіл. світ).
 9. Токарева О. О. Метод проектів та використання комп’ютерних технологій під час вивчення хімії // Хімія. – 2006. — № 5. – С. 16-19.
 10. Лукашкова Н. Розвиток методики навчання хімії в Україні // Шлях освіти. – 2006. — № 3. – С. 50-55.
 11. Хуртенко Л. О. Метод проектів і особливості його використання // Хімія. – 2005. — № 21.
 12. Колток Л. використання інтерактивних методів під час вивчення хімії // Хімія. Біологія. – 2005. — № 7.
 13. Почаева Н. Д. О деятельностном подходе в обучении химии // Химия в шк. – 2005. – № 4. – С. 37-39.
 14. Жуков П. Н. Методика демонстрации опытов с аммиаком // Химия в шк. – 2005. — № 4. – С. 65-70.
 15. Аршанский Е. А. Методические подходы к интеграции обучения химии и биологии // Открытая шк. – 2005. — № 1. – С. 61-68.
 16. Маяковський А. Метод проектів в умовах особистісно орієнтованого навчання // Хімія. Біологія. – 2004. — № 69.
 17. Новченкова К. Навчальні проекти з хімії. 8-11-ті класи // Хімія. Біологія. – 2004. – № 51.
 18. Савинкина Е. В. методы преподавания химии в условиях профильного обучения: гуманитарного и естественно-научного // Химия. – 2004. — № 29. – С. 6-15.
 19. Іванова О. В. Тренінгові методики у вивченні хімії // Хімія. – 2004. — № 19-21.- С. 19-24.
 20. Здор С. В. Лекційно-практична система навчання та пошуковий метод на уроках хімії // Хімія. – 2004. — № 6.