(2013)

 1. Олешко В. В. Інноваційна діяльність як засіб модернізації на уроках хімії // Хімія. – 2008. — № 23. – С. 5-14.
 2. Климова В. В. Екологічне виховання на уроках хімії та в позакласній роботі // Хімія. – 2008. — № 13-14. – (Основа).
 3. Туріщева Л. В. Професіограма вчителя хімії // Хімія. – 2008. — № 9. – (Основа).
 4. Хімічні кросворди // Хімія. – 2008. — № 9. – (Основа).
 5. Анохина Г. М. Об организации личностно-ориентированного обучения // Химия в шк. – 2008. — № 7. – С. 17-20.
 6. Філоненко І. Особливості навчання хімії в класах фізико-математичного профілю // Біологія і хімія в шк. – 2008. — № 4. – С. 50-51.
 7. Лукашкова Н. Історико-дидактичний аналіз використання диференційного підходу в навчанні хімії // Шлях освіти. – 2008. — № 4. – С. 31-36.
 8. Величко Л. Загальнокультурний контекст шкільної хімічної освіти // Рідна шк. – 2008. — № 3-4. – С. 9-12.
 9. Хоботова Э. Средства диагностики качества подготовки обучаемых по курсу «Химия» // Новий колегіум. – 2008. — № 2. – С. 65-76.
 10. Деркач Т. З досвіду підготовки майбутніх учителів хімії / Деркач Т., Варгалюк В. // Біологія і хімія в школі. – 2008. — № 2. – С. 40-42.
 11. Махнутіна В. А. Алгоритми у вивченні хімії // Хімія. – 2008. — № 2. – С. 11-14. – (Основа).
 12. Макотрова Г. В. Индивидуальные образовательные программы: при углубленном изучении химии // Химия в шк. – 2008. — № 1. – с. 13-18.
 13. Аршанский Е. Я. Интегративный поход к изучению периодического закона // Химия в шк. – 2008. — № 1. – С. 33-39.
 14. Маршанова Г. Л. Наш поход к  созданию современного кабинета химии // Химия в школе. – 2008. — № 1. – С. 52-65.
 15. Братюк О. Практичні роботи невід’ємна складова хімічної освіти в профільній школі // Хімія. – 2008. — № 1. – С. 3-5. – (Шкіл. світ).
 16. Розвивальні домашні завдання з хімії : 9 клас // Хімія. – 2007. — № 29. – Спецвип. – (Шкіл. світ).
 17. Байкова С. В. Екологічна освіта і виховання учнів на уроках хімії та біології // Біологія. – 2007. — № 25. – (Основа).
 18. Мігутіна О. О. Роль хімії у формуванні громадської позиції школярів // Хімія. – 2007. – № 22. – С. 2-7. – (Основа).
 19. Габриелян О. С. Современная дидактика школьной химии // Химия. – 2007. — № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. – (Первое сент.).
 20. Кулик О. Б. Якщо у вас є вільний час. Хімічні розваги // Хімія. – 2007. — № 19. – (Основа).
 21. Мехалаїн Н. В. Валі дна спрямованість уроків хімії // Хімія. – 2007. — № 18. – С. 18-19.
 22. Уроки химии в системе модульной технологии // Химия. – 2007. — № 17. – С. 20-28.- (Перв. сент.).
 23. Осипова О. В. Розвиток мотивації вивчення хімії // Хімія. – 2007. — № 9.
 24. Котляр З. Застосування модульно-рейтингової системи навчання під час вивчення хімії у 8 класі  / Котляр З., Котляр В. // Хімія. – 2007. — № 7. – (Шкіл. світ).
 25. Мясніков В. В. Хімічний мінімум. 8 клас // Хімія. – 2007. — № 5. – С. 16-1-16-16. – (Вкладка).
 26. Лисичкин Г. В. Профильное обучение в школах с углубленным изучением химии/ Лисичкин Г. В., Ромашина Т. Н. // Педагогіка. – 2007. — № 4. – С. 34-39.
 27. Опарина С. А. Об изучении генетических связей органических соединений в школьном курсе // Химия в школе. – 2007. — № 3. – С. 19-25.
 28. Мітрясова О. Вивчення світоглядних питань хімічних дисциплін як один із чинників інтеграції змісту навчання // Рідна шк. – 2007. – № 2. – С. 29-31.
 29. Богомолова Н. В. Проблемы обучения химии в условиях профилизации старшей школы // Химия. – 2007. — № 2. – С. 8-11.
 30. Кононенко Н. Практична діяльність учнів під час вивчення початкових хімічних понять // Біологія і хімія в шк. – 2007. — № 1. – С. 47-48.
 31. Марковська О. Чорнобиль: вплив аварії на людське життя і творчість / Марковська О., Іваненко О. // Укр. мова та л-ра. – 2006. — № 45.
 32. Попель П. погляд на сучасний стан і реформи середньої хімічної освіти // Хімія. – 2006. — № 27.
 33. Навчальний посібник «Зошит для практичних робіт з хімії» для учнів 10-11 кл. за програмою для профільних класів // Хімія.- 2006. — № 25-26. – Спецвип.
 34. Шевченко Н. І. Використання усної народної творчості на уроках хімії // Хімія. – 2006. — № 23.
 35. Боровских Т. А. Индивидуализированные технологии обучения химии // Химия. – 2006. — № 20.
 36. Аршанский Е. Я. Предпрофильная подготовка учащихся основной школы по химии // Химия. – 2006. — № 18.
 37. Тригубчак И. В. Пособие-репетитор по химии // Химия. – 2005. — № 22. – с. 8-11.; 2006. — № 1-15.
 38. Струть О. В. Психолого-педагогічні рекомендації щодо оптимізації навчання на уроках хімії // Хімія. – 2006. – № 12. – С. 2-8.
 39. Бочкарьова Т. Інтеграційні процеси при вивченні органічної хімії // Хімія. – 2006. — № 11. – С. 8-10. – (Шкіл. світ).
 40. Соколова О. Н. О проведении уроков химии в специальных (коррекционных) классах // Химия в шк. – 2006. — № 10. – С. 43-47.
 41. Раденький О. М. Дидактичний матеріал з органічної хімії // Хімія. – 2006. — № 9.
 42. Малькова Н. В. Интерьер кабинета химии в нашей школе // Химия в шк. – 2006. — № 8. – С. 67-70.
 43. Короп Л. Б. Узагальнення знань про Періодичний закон і Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва // Хімія. – 2006. – № 8.
 44. Полтавець Н. І. Структурно-логічні схеми як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів // Хімія. – 2006. — № 6. – С. 4-7.
 45. Буринська Н. Як зробити навчання хімії цікавим // Біологія і хімія в шк. – 2006. — № 5. – С. 6-7.
 46. Мельник О. М. Ідейно-організаційна модель до профільного та профільного навчання хімії // Хімія. – 2006. — № 5. – С. 9-15.
 47. Лукашкова Н. І. Розвиток вітчизняної методики навчання хімії в період відродження української державності (1991 р. – початок ХХІ ст.) // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4. – С. 91-99.
 48. Федоренко Н. В. Двести лет первому учебнику по химии : [«Беседы о химии» Джейн Марсе] // Химия. – 2006. — № 3.
 49. Донік О. Хімія в середній школі України в другій пол. ХІХ – на поч.. ХХ ст. // Біологія і хімія в шк. – 2006. — № 3. – С. 45-47.
 50. Іщенко В. До університетська підготовка абітурієнтів з хімії // Біологія і хімія в шк. – 2006. — № 2. – С. 32-33.
 51. Блажко О. Використання алгоритмічних приписів у навчанні хімії в основній школі // Біологія і хімія в шк. – 2006. — № 2. – С. 44-47.
 52. Логинова О. Б. От «углубленки» к профильному обучению // Химия в шк. – 2006. — № 2. – С. 14-17.
 53. Лашевська Г. Результати дослідження якості хімічної освіти / Г. Лашевська, Н. Титаренко // Біологія і хімія в шк. – 2006. — № 1. – С. 8-11.
 54. Рак О. Упровадження технологій особистісно орієнтованого навчання // Хімія. Біологія. – 2005. — № 58.
 55. Шуріна Л. Використання художніх засобів під час вивчення шкільного курсу хімії // Хімія. Біологія. – 2005. — № 55.
 56. Коломицева Л. П. Екологічне виховання на уроках хімії // Хімія. – 2005. — № 22.
 57. Рустамова И. Реализация принципа гуманитаризации на уроках химии // Все для вчителя. – 2005. — № 19-20. – С. 19-28.
 58. Туріщева Л. Особливості розв’язання хімічних задач // Хімія. Біологія. – 2005. – № 17.
 59. Ярошенко О. Організація навчальної діяльності восьмикласників із різним рівнем навчальних досягнень / О. Ярошенко, О. Блажко // Рідна шк. 2005. — № 9-10. – С. 41-45.
 60. Терещенко Н. Ненасичені вуглеводні : розробка циклу уроків, 10-й кл. // Хімія. Біологія. – 2005. — № 9, 11.
 61. Калита Н. Використання художньої літератури на уроках хімії // Хімія. Біологія. – 2005. — № 9.
 62. Крючкова Л. І. Екологічне виховання на уроках хімії // Хімія. – 2005. — № 8.
 63. Лашевська Г. Складні речовини : цикл уроків, 8-й кл. // Хімія. Біологія. – 2005. – 3 7, 9, 11.
 64. Лашевська Г. Основні класи неорганічних сполук : цикл уроків, 8-й кл. // Хімія. Біологія. – 2005. — № 7.
 65. Левандовська Г. Диференціація навчання як розвиток індивідуальних здібностей учнів // Хімія. Біологія. – 2005. — № 7.
 66. струльчик А. Роздуми про оптимізацію навчання хімії // Біологія і хімія в шк. – 2005. — № 6. – С. 6-8.
 67. Сурин Ю. В. Моделирование направлений химических процессов // Химия в шк. – 2005. — № 6. – С. 53-56.
 68. Трофимова И. В. Проблемы проблемного обучения // Химия в шк. – 2005. — № 6. – С. 10-17.
 69. Шкель Г. Формування творчої особистості старшокласників у процесі вивчення хімії // Рідна шк. – 2005. – С. 58-60.
 70. Айметова Г. Я. Эколого-валеологическая направленность обучения химии // Химия в шк. – 2005. — № 5. – С. 19-24.
 71. Бурій В. М. Еколого-краєзнавчі знання на уроках хімії та в позаурочний час // Хімія.- 2005. – № 5.
 72. Тишкова Н. В. Об изучении материала укрупненными дидактическими единицами // Химия в шк. – 2005. — № 4. – С. 54-55.
 73. Шовкопляс Н. Роздуми з приводу викладання курсу хімії в класах гуманітарного профілю // Рідна шк. – 2005. — № 3. – с. 68-69.
 74. Первоначальные химические понятия. 8 кл. // Б-чка «Первого сент.». Сер. Химия. – 2005. — № 1. – С. 3-30.
 75. Чесна К. Інтеграція навчання на уроках хімії // Хімія. Біологія. – 2004. — № 59.
 76. Лісовські Г. Використання неорганічних і органічних речовин у контексті впливу на життя й здоров’я людини : урок прес-конф. // Хімія. Біологія. – 2004. — № 40.
 77. Зелена Р. М. Навчання учнів розв’язування розрахункових задач // Хімія. – 2004. – № 34, 36.
 78. Кухарчук Т. Художня та науково-популярна література на уроках хімії // Хімія. Біологія. – 2004. — № 37-38.
 79. Сопіженко І. Здоровий спосіб життя через креативний розвиток особистості // Хімія. Біологія. – 2004. — № 28.
 80. Рєшнова С. Узагальнення поняття про хімічну реакцію, 11-й кл. / Рєшнова С., Трохимчик Т. // Хімія. Біологія. – 2004. — № 27.
 81. Кльокта М. О. Розрахункові задачі для уроків хімії у 8-11 класах // Хімія. – 2004. — № 26.
 82. Бондар В. Використання тематичних опорних таблиць на уроках хімії, 8-й кл. // Хімія. Біологія. – 2004. — № 21.
 83. Вишневецька Н. Д. Хімія та математика. Між предметний зв’язок / Вишневецька Н. Д., Вишневецька В. // Хімія. – 2004. — № 19-21. – С. 2 – 18.
 84. Ковальова Л. Ю. Використання інтегрованих задач на уроках хімії // Хімія. – 2004. — № 11.
 85. Шиян Н. Диференційований підхід у навчанні хімії // Біологія і хімія в шк. – 2004. — № 3. – С. 10-11.; № 4. – С. 19-22.
 86. Буринсьа Н. М. Навчальні завдання з хімії в контексті становлення хімічної освіти в школі (XVIII – початок ХХ ст.) / Буринська Н. М., староста В. І. // Педагогіка і психологія. – 2004. — № 3. – С. 30-36.
 87. Виноградова Н. А. Учим решать расчетные задачи // Химия в шк. – 2004. — № 3. – с. 54-56.
 88. Шепель О. М. О синергетическом преподавании химии // Химия в шк. – 2004. — № 1. – С. 41-45.
 89. Замурий І. В. Хімічні казки // Хімія. – 2004. — № 1.