1.    988006 63.3(4Укр-4Зап)7 Б61 Білоусенко О. Ф. З Україною в серці : статті /  Олександр Білоусенко. — Запоріжжя : Просвіта, 2017. — 240 с. 
2.    Ф85762 94(477) Г70 Горобець В. Зірки та терени козацької революції. Історія звитяг і поразок / Віктор Горобець. — Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. — 480 с. : іл.
3.    Бр2687 82.3(4=Укр) З-36 Засвіт встали козаченьки : збірка патріот. пісень / [відп. за вип. А. С. Юхно]. — Харків : Фоліо, 2015. — 32 с. — (Патріотична бібліотека).
4.    985468 63.3(4Укр)46 К24 Карнацевич В. Л. Битва під Конотопом / В. Л. Карнацевич. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека).
5.    985488 63.3(4Укр)46 К62 Коляда І. А. Отаман Іван Сірко / І. А. Коляда, Є. В. Биба. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека).
6.    985492 63.3(4Укр)45 Л48 Леп'явко С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп'явко. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека).
7.    985482 63.3(4Укр)46 М70 Мицик Ю. А. Іван Виговський / Ю. А. Мицик. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
8.    985706 63.52(4=Укр) М81 Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для внз / В. А. Мосіяшенко. — 3-тє вид., стер. — Суми : Унів. кн., 2016. — 176 с.
9.    Ф85465 87.7 Н35 Національно-патріотичне виховання — державний пріоритет національної безпеки : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумки 2014 р.) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики ; [авт. кол. О. В. Ярошенко та ін.]. — К. : [Спринт-Сервіс], 2015. — 202 с.
10.    Бр2999 82.3(4=Укр) О-48 Ой, там, за Дунаєм : збірка патріотичних пісень / [відп. за вип. А. С. Юхно]. — Харків : Фоліо, 2015. — 32 с. — (Патріотична бібліотека). 
11.    983862 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 51 (104) / КПУ ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — 568 с. — Із змісту: Федоренко О. М. Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл: психологічний аспект. — С. 400-410.
12.    Бр3001 82.3(4=Укр) Р65 Розпрягайте, хлопці, коні : збірка патріотичних пісень / [відп. за вип. А. С. Юхно]. — Харків : Фоліо, 2015. — 32 с. — (Патріотична бібліотека).
13.    985470 63.3(4Укр)61 С13 Савченко В. А. Нестор Махно  / В. А. Савченко. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
14.    985478 63.3(4Укр)6 С13 Савченко В. А. Павло Скоропадський / В. А. Савченко. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
15.     979103 63.3(4Укр)612 С13 Савченко В. А. Симон Петлюра. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 c. — (Патріотична бібліотека). 
16.    985486 63.3(4Укр)61 С65 Сорока Ю. В. Бій під Крутами  / Ю. В. Сорока. — Х. : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
17.    985480 63.3(4Укр)45 С65 Сорока Ю. В. Дмитро Байда-Вишневецький] / Ю. В. Сорока. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. 
18.    985476 63.3(4Укр)46 С65 Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького / Ю. В. Сорока. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
19.    983949 74.58 С88 Студентське самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства незалежної України : зб. тез і ст. Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / МОН України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [редкол.: Г. П. Макушинська (відп. ред.) [та ін.]. — Запоріжжя : ЗДІА, 2016. — 148 с. — Із змісту: Миргородська Н. А. Особливості історико-патріотичного виховання молоді. — С. 55-57 ; Щербина А. Г. Патріотичне виховання в Україні. — С. 62-65.
20.    979100 63.1 Т13 Тагліна Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 c. — (Патріотична бібліотека). 
21.    985472 63.3(4Укр)46 Т56 Тома Л. В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л. В. Тома. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека).
22.    Бр2683 63.5 У45 Українські традиції та звичаї / [відп. за вип. А. С. Юхно]. — Харків : Фоліо, 2015. — 32 с. — (Патріотична бібліотека). 
23.    979092 63.3(4Укр33) Ч-25 Частій Р. В. Степан Бандера. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
24.    985474 63.3(4Укр)62 Я60 Яневський Д. Б. Роман Шухевич. — Харків : Фоліо, 2015. — 64 с. — (Патріотична бібліотека). 
25.    Агапшук С. Виховання патріота: Чи під силу це новій школі? // Директор шк. (журнал). — 2017. — № 5. — С. 24-30.
26.    Агєєва О. Організаційні та науково-методичні засади національно-патріотичного виховання учнів засобами аерокосмічної освіти // Рідна шк. — 2017. — № 5-6. — С. 57-60. 
27.    Александрова В. А. Виховання у старшокласників громадянськості // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2016. — № 8. — С. 37-44.
28.    Багряний С. Національно-патріотичне виховання: реформування чи профанація? : [круглий стіл щодо виконання органами держ. влади Указу Президента України від 12.06.2015 р. № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»] // Шлях Перемоги. — 2016. — 13 лип. (№ 28). — С. 2.
29.    Байнякшина О. Є. Національно-патріотичне виховання учнів на уроках у початковій школі // Початк. навчання та виховання. — 2017. — № 22/24 (серп.). — С. 51-63.
30.    Березівська Л. Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів // Рідна шк. — 2016. — № 7. — С. 3-7. — Бібліогр.: 14 назв. 
31.    Бех І. Д. Тренінг з патріотичного виховання дітей / І. Д. Бех, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2017. — № 7/8. — С. 61-65. 
32.    Бех І. Патріотичне і громадянське виховання: лінії зіткнення та розмежування // Рідна шк. — 2016. — № 8/ 9. — С. 8-10. 
33.    Бех І. Формування в підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах. Концептуальні засади // Управління освітою. — 2017. — № 7. — С. 6-19.
34.    Бинко Т. Формування громадянської компетентності молодшого школяра шляхом реалізації виховного потенціалу навчального процесу // Початк. школа і сучасність. — 2016. — № 10. — С. 15-17.
35.    Біленко В. І. Українська символіка. Патріотичне виховання на уроках інформатики // Інформатика в школі. — 2015. — № 12. — С. 41-42.
36.    Богомолова Н. Ю. Уповноваження ідей національно-патріотичного виховання в технологічній освіті // Труд. навчання в школі. — 2017. — № 6. — С. 8-11.
37.    Большакова Н. О. Проектування системи національно-патріотичного виховання в школі // Вихов. робота в школі. — 2015. — № 12. — С. 18-26.
38.    Бугайчук А. Я + Батьківщина = Love. Патріотичне виховання в інших країнах // Директор шк. (журнал). — 2017. — № 5. — С. 12-22.
39.    Бутурлим Т. Відеоуроки патріотичного виховання старшокласників (на прикладі завдань з української мови) // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2017. — № 16. — С. 5-14.
40.    Варава Н. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами позашкільної освіти // Вихов. робота в шк. — 2016. — № 11. — С. 6-9.
41.    Васильєва Д. Формування громадянської відповідальності учнів на уроках математики // Математика в рід. шк. — 2017. — № 9. — С. 7-13.
42.    Васильченко О. Виховуємо патріота чи плекаємо особистість? // Школа. — 2017. — № 7. — С. 56-61.
43.    Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства // Пед. думка. — 2016. — № 4. — С. 29-33 ; Освіта. — 2016. — 6-13 січ. (№ 1/2). — С. 14.
44.    Власенко О. “Патріотизм” — ліки від української хвороби. Випускник нової української школи буде патріотом // Директор шк. (журнал). — 2017. — № 5. — С. 4-11.
45.    Гайченко О. Плекаємо серця і душі — виховуємо патріотів // Всесвіт. літ. та культура в навч. закладах України. — 2017. — № 5. — С. 2-3. 
46.    Гарнійчук В. Досвід заходів патріотичного спрямування в українському суспільстві // Історія в шк. — 2015. — № 9-10. — С. 27-33.
47.    Гарнійчук В. Німеччина, Ізраїль, Японія: уроки патріотизму : досвід провідних країн світу щодо виховання патріотизму в молодого покоління // Шкіл. світ. — 2016. — № 20 (жовт.). — С. 8-14.
48.    Гафіатуліна А. В. Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2017. — № 6. — С. 51-56. 
49.    Годованюк Т. Розвиток патріотизму на уроках математика у 5-6 класах / Т. Годованюк, Ю. Маслюченко // Математика в рід. шк. — 2016. — № 12. — С. 19-25.
50.    Гончарова О. А. Національно-патріотичне виховання: система роботи школи // Упр. шк. — 2017. — № 34/36 (груд.). — С. 2-7.
51.    Гребеняк Т. Проблеми і перспективи патріотичного виховання : виступ голови правління Центру Нац. відродження Т. Гребеняка на ІІ Форумі укр. патріот. справ 14 жовт. 2016 р. // Шлях перемоги. — 2016. — 19 жовт (№ 42).
52.    Григоренко І. В. Патріотичне виховання на уроках хімії // Хімія. — 2017. — № 13/14.- С. 34-38.
53.    Грищук М. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді // Директор шк. — 2016. — № 17/18 (верес.). — С. 63-71.
54.    Громадська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентності під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 класи // Історія України. — 2017. — № 19. — С. 4-30.
55.    Гусак Л. Формування національної гідності учнів на уроках історії України // Проф.-тех. освіта. — 2015. — № 4. — С. 28-30. 
56.    Діхтяренко З. М. Фізкультурно-патріотичний гурток “Оздоровчий хортинг” — один із засобів виховання патріотизму в дітей 5-10 років // Фіз. виховання в рідній школі. — 2017. — № 3 .- С. 33-37.
57.    Дорошенко Ю. С. Школа патріотичного виховання // Позакл. час. — 2016. — № 8. — С. 35-42.
58.    Єрьоменко Е. А. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра “Хортинг-патріот” як форма національно-патріотичного виховання // Фіз. виховання в рід. шк. — 2016. — № 4. — С. 40-46.
59.    Завада О. В. Патріотичне виховання на уроках інформатики // Інформатика в шк. — 2016. — № 9. — С. 18-21.
60.    Зубрицька Т. Ф. Патріотичне виховання на уроках географії // Географія. — 2015. — № 21/22. — С. 9-16. — (Основа).
61.    Калюта М. М. Упровадження інноваційних технологій національно-патріотичного виховання учнів у навчально-виховному процесі школи // Вихов. робота в шк. — 2016. — № 8. — С. 17-20. 
62.    Капкіна Л. Використання народознавчого матеріалу в навчально-виховному процесі як засіб розвитку духовних цінностей студентів // Укр. слово і сучасність. — 2017. — № 1. — С. 31-34. 
63.    Караднська А. Формування національних та загальнолюдських цінностей [у студентів] // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2017. — № 6. — С. 15-18.
64.    Карпенко Т. В. Формування національної свідомості та патріотизму засобами народних традицій // Вихов. робота в шк. — 2017.- № 10. — С. 2-7.
65.    Карпусь Н. В. Формування національної свідомості учнів засобами українознавства // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2015. — № 34/36. — С. 4-11.
66.    Князєва Н. Інтерактивні педагогічні прийоми формування громадянських чеснот // Початк. освіта. — 2017. — № 12 (черв.). — С. 20-23. — (Метод. порадник ; вип. 6). 
67.    Коберник О. Проектна діяльність у системі національно-патріотичного виховання учнів // Рідна шк. — 2016. — № 11/12. — С. 13-17. 
68.    Козлова Т. Національно-патріотичне виховання в процесі вивчення української мови і літератури // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2017. — № 7/8. — С. 4-11. 
69.    Коренева С. І. Позашкільна освіта як умова формування гармонійної особистості громадянина України // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 7. — С. 9-14.
70.    Кравченко Л. Національно-патріотичне виховання на уроках і після… : досвід / Л. Кравченко, С. Цимбал, Л. Калиндрузь [та ін.] // Завуч. — 2016. — № 14. — С. 4-14.
71.    Кравченко О. Патріотичне виховання учнівської молоді. Екскурсійна робота та музеєзнавча діяльність // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2017. — № 13. — С. 31-33.
72.    Краменко В. “Парад війська українського” : положення про проведення військ.-патріот. параду і строю // Здоров'я та фіз культура. — 2017. — № 3. — С. 20-22.
73.    Краснонякова А. Особистість і держава: Особливості становлення громадянськості сучасної української молоді // Упр. освітою. — 2017. — № 2. — С. 33-38.
74.    Кузнецова Т. Стежками національно-патріотичного виховання // Педагогіка Толерантності. — 2016. — № 3/4. — С. 8-13.
75.    Кузьмич В. Національно-патріотичне виховання. Особливості реалізації на уроках хімії та біології // Біологія. — 2017. — № 23. — С. 4-7.
76.    Куля О. М. Патріотичне виховання молодших школярів на традиціях українського народу // Вихов. робота в шк. — 2017. — № 2. — С. 7-11.
77.    Курган О. В. Моніторингове дослідження національно-патріотичного виховання за умов сучасного освітнього процесу // Вихов. робота в шк. -2016. — № 10. — С. 2-7.
78.    Кушерець В. Патріотизм — шлях до миру // Наука і суспільство. — 2015. — № 11/12. — С. 2-9.
79.    Літвінчук Н. В. Дослідно-експериментальна діяльність педагогічного колективу з формування національно-патріотичного світогляду учнів // Вихов. робота в шк. — 2017.- № 9. — С. 6-8 ;№ 11. — С. 2-6.
80.    Лучко В. Мій досвід з патріотичного виховання як класного керівника // Всесвіт. літ. та культура в навч. закладах України. — 2017. — № 5. — С. 10-11.
81.    Марушкевич Л. Сучасний український патріотизм: який він? Урок за поезією Майдану  // Дивослово. — 2017. — № 2. — С. 31-33. 
82.    Марченко В. Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в ПНЗ / В. Марченко, Св. Горбаченко, А. Єфремова // Позашкілля. — 2016. — № 10. — С. 19-22.
83.    Мельниченко І. М. Формування громадянської та національної самосвідомості особистості в поліетнічному освітньому середовищі : метод. рек. та розробки уроків та вихов. годин // Початк. навчання та виховання. — 2016. — № 22/24 (серп.) — С. 39-53.
84.    Ми сотнею пішли на небо : [вірші в пам'ять Небесної сотні] // Позаклас. час. — 2016. — № 1. — С. 26-27.
85.    Мирошніченко Т. Сприяємо громадянському самоствердженню учнів // Рідна шк. — 2017. — № 7-8. — С. 39-42.
86.    Мойсеєнко А. А. Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів // Вихов. робота в шк. — 2016. — № 10. — С. 49-53.
87.    Мудрик В. І. Формування в молоді громадянсько-державного патріотизму // Фіз. виховання в рід. школі. — 2016. — № 6. — С. 29-32.
88.    Навчальна програма факультативу курсу за вибором гуртка “Патріотичні військово-спортивні ігри” / Г. А. Коломоєць [та ін.] // Фіз. виховання в рід. шк. — 2016. -№ 1. — C. 28-32.
89.    Навчити захищати своє : [предмет “Захист Вітчизни” — нові реалії] // Освіта України. — 2015. — 21 груд. (№ 51). — С. 8-9.
90.    Національно-патріотичне виховання учнів ЗНЗ в умовах модернізаційних суспільних змін : рек. бібліогр. список / Лариса Самчук, Ольга Углова // Методист. — 2016. — № 2 (лют.). — С. 31-50.
91.    Ніколаєв О. Скаутинг і краєзнавство : навч. програма з позашкіл. освіти військово-патріот. напряму : 5 років навчання // Позашкілля. — 2016. — № 2 (лют.). — С. 25-50.
92.    Остапенко Г. Система громадянського виховання в школі: досвід, проблеми, перспективи : семінар для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста // Методист. — 2016. — № 10. — С. 15-28.
93.    Остапенко О. І. Концептуальні засади реформування військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України / О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, Б. Б. Шаповалов // Фіз. виховання в рід. шк. — 2016. — № 6. — С. 33-35.
94.    Параєва С. А. Місце патріотичного виховання у процесі фахової підготовки студентів ВНВ І-ІІ рівня на сході України // Укр. пед. журн. — 2016. — № 4. — С. 24-29. 
95.    Патріотичне виховання “за” і “проти” // Упр. освітою. — 2015. — № 23 (груд). — С. 4-12.
96.    [Патріотичне виховання у школі : уроки] // Біологія. — 2017. — № 12. — Спецвипуск.
97.    Пилинський Л. Деліберативна освіта і громадянська компетентність: український вимір // Пед. газ. — 2017. — № 4 (лип.-серп.). — С. 4.
98.    Пікалюк А. Національно-патріотичне виховання молоді засобами історичного краєзнавства // Рідна шк. — 2017. — № 7/8. — С. 43-45. 
99.    Плакида Н. Формування національної самосвідомості учнів на уроках української літератури під час вивчення життя і творчості Уласа Самчука // Рідна шк. — 2016. — № 10. — С. 35-37. 
100.    Положення про Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України “Козацька наснага” : затв наказом МОН України 29.02.2016. № 194 // Інформ. зб. та коментарі МОН України. — 2016. — № 8. — С. 32-44.
101.    Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки : розпорядження КМ України від 18 жовт. 2017 р. № 743-р // Уряд. кур'єр. — 2017. — 25 жовт. (№ 200).
102.    Прокопенко М. Демократія на “відмінно”. Цього вчать у школі. Як у Європі виховують відповідальних громадян : [з досвіду громадянської освіти] // День. — 2017. — 30 черв.-1 лип. (№ 110/111). — С. 14-15.
103.    Просіна О. Патріотичне виховання в східному регіоні України: труднощі й успіхи // Пед. газ. — 2016. — № 1 (січ.-лют). — С. 4.
104.    Процишина О. Формування національного світогляду учнів на основі народознавчих матеріалів // Рідна шк. — 2016. — № 8/9. — С. 37-40. 
105.    Рафальська М. Формування громадянської відповідальності у середній школі / М. Рафальська, І. Сабар // Фізика. — 2017. — № 10. — С. 12-15.
106.    Роззавко  А. Формування духовно-морального світогляду сучасної молоді // Проф.-тех. освіта. — 2015. — № 4. — С. 31-34. 
107.    Свергунова Л. Учнівське самоврядування — основа демократичного виховання громадянина України // Директор шк. (газета). — 2017. — № 19/20. — С. 79-84.
108.    Свирська Т. Ідеї патріотичного виховання української молоді: творча спадщина І. Огієнка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського // Початк. освіта. — 2017. — № 3. — С. 6-14.
109.    Середюк О. В. Заходи і реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді // Виховна робота в шк. — 2016. — № 11. — С. 10-17.
110.    Сєдова Т. Ф. Використання медіаресурсів у національно-патріотичному вихованні молодших школярів // Початк. навчання та виховання. — 2016. — № 22/24 (серп.). — С. 53-57.
111.    Сєрік О. В. Формування громадянської та національної самосвідомості учнів на уроках біології та екології // Біологія. — 2016. — № 19/21. — С. 3-24.
112.    Скрипальська Т. Національно-патріотичне виховання на уроках зарубіжної літератури // Зарубіж. літ. в шк. — 2017. — № 1/2. — С. 16-20.
113.    Собакар О. О. Формування національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних  закладів на уроках інформатики // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2016. — № 8. — С. 22-26.
114.    Сойчук Р. Кого називають українцями. Використання вправ у національно-патріотичному вихованні // Шкіл. світ. — 2016. — № 18. — С. 23-24.
115.    Сойчук Р. Через національне самоствердження до процвітання: Інтерактивна програма виховання учнівської молоді // Методист. — 2016. — № 8. — С. 31-51.
116.    Стрілець С. Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентностей дітей у системі національно-патріотичного виховання: регіональний експеримент / С. Стрілець, Н. Стрілецька // Рідна шк. — 2017. — № 1-2. — С. 41-47. — Бібліогр.: 13 назв. 
117.    Сухомлинська О. Героїзм і героїчне у вихованні: вчора і сьогодні // Світогляд. — 2017. — № 4. — С. 29-33. 
118.    Сучасна патріотична лірика // Дніпро. — 2016. — № 2. — С. 86-87 ; С. 184-185.
119.    Сьомін С. В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретики-методологічний та правовий аспект // Стратег. пріоритети. — 2016. — № 2. — С. 96-105.
120.    Таранік-Ткачук К. Формування національно-патріотичної самосвідомості учнів засобами аерокосмічної освіти в умовах Нової української школи // Рідна шк. — 2017. — № 5-6. — С. 53-56. 
121.    Тімченко К. Краєзнавча книга у вихованні патріотизму. Використання інноваційних форм роботи в популяризації краєзнавчої літератури як складової національно-патріотичного виховання // Методист. — 2017. — № 10. — С. 31-33.
122.    Формування громадянсько-патріотичних цінностей гімназистів у контексті дослідно-експериментальної роботи навчального закладу / С. Мельник [та ін.] // Рідна шк. — 2016. — № 8/9. — С. 3-7. 
123.    Черниченко А. Розвиток української національної школи: [система нац. виховання в умовах сіл. шк. на засадах родинної педагогіки] // Директор шк. — 2016. — № 1/2. — С. 68-103.
124.    Черниченко А. Система національного виховання в умовах сільської школи на засадах родинної педагогіки // Директор шк. — 2016. — № 15/16. — С. 35-94.
125.    Чистух В. Національно-патріотичне виховання на уроках фізики // Фізика . — 2016. — № 1. — С. 11-31 ; № 2. — С. 6-13.
126.    Шавінський В. Р. Гурток “військово-патріотичне виховання” (Для учнів 7-10 класів) // Позакл. час. — 2016. — № 10. — С. 12-16.
127.    Школяр В. Козацька педагогіка: військово-патріотичне виховання учнівської молоді // Директор шк. — 2017. — № 1/2. -С. 50-57.
128.    Шкуренко О. “Я — патріот”. Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму (початковий рівень, перший рік навчання) // Позашкілля. — 2017. — № 6. — С. 15-18.
129.    Юношева І. План заходів з національно-патріотично виховання: Планування виховної роботи освітніх закладів району  з національно-патріотичного виховання // Методист. — 2016. — № 9. — С. 29-64.
130.    Яничук І. Виховуємо патріотів. Організація національно-патріотичного виховання