(2013)

1. 920537    Кукушкин В. С. Работа с одаренными детьми // Кукушкин В. С.    Теория и
    74.202    методика обучения. – Ростов н/Д, 2005. – С. 150-165.
    К89    

2. 919142    Селевко Г. К. Технология обучения детей с признаками 
74.202        одаренности // Селевко Г. К. Альтернативные педагогические
С29    технологии. – М., 2005. – С. 131-144.
  

3.  880035    Волкова Н. П. Навчання обдарованих учнів // Волкова Н. П. 
    74.00    Педагогіка. — К., 2001. – С. 362-366.
    В67    
4. Стипендії Президента України обдарованим дітям // Історія України. — 2006. — № 42. – С. 4-6.
5. Воронова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми // Психолог. – 2006. — № 25-28.
6. Проектні технології в роботі з обдарованими дітьми // Відкрит. урок. – 2006. – № 7-8. – С. 20-27.
7. Сологуб А. Організація креативної освіти творчо обдарованих дітей // Завуч. – 2006. — № 7.
8. Бородай С. У творчій взаємодії : (організація психологічного супроводу педагогів-тьюторів) // Упр. освітою. – 2006. — № 6. – С. 8-9.
9. Дяків В. Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем // Завуч. – 2006. — № 4.
10. Таволжанова Т. І. Індивідуалізація методичної роботи з обдарованими дітьми, спрямована на заохочення опанування значеннями // Основи здоров’я та фіз. культура. – 2006. — № 2. – С. 11-13.
11. Шепотько В. П. Організація навчання обдарованих і талановитих школярів / В. П. Шепотько, І. С. Волощук // Рідна школа. — 2006. — № 2. — С. 27-54.
12. Апостолова Г. В. Робота з обдарованими дітьми // Обдарована дитина. – 2006. — № 1. – С. 12-17.
13. Пухальська Н. Хай зірки не гаснуть. Формування громадської думки з проблеми навчання та розвитку обдарованих дітей // Завуч. – 2005. — № 36. – С. 6-7.
14. Теличко Н. В. Американський досвід роботи з обдарованими дітьми можна використати в Україні // Обдарована дитина. – 2005. — № 10. — С. 27-35.
15. Бекетова З. Н. Организация работы с одаренными детьми: проблемы, перспективы // Завуч. – 2004. — № 7. – С. 83-87.
16. Ігнатова Т. Методичне забезпечення роботи з обдарованими в умовах установи нового типу // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2004. — № 2-3. – С. 32-35.
17. Віртуальний круглий стіл. Молодь і наука: пед. супровід розвитку обдарованих // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2004. — № 2-3. – С. 54-65.
18. Рябченко В. Потенційно обдарована дитина: виявлення та підтримка // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2004. — № 2-3. – С. 185-194.
19. Ознобихин А. И. Проблемы одаренных детей // Школа. – 2004. — № 2. – С. 64-67.
20. Гарри Пассоу А. Обучение одаренных детей : (к истории вопроса) // Воспитание школьников. – 2004. — № 2. – С. 47-52.
21. Савенков А. Одаренный ребенок в массовой школе // Начал. шк. – 2003. – № 48.
22. Рудіна О. Талановиті учні: підходи до навчання та виховання // Директор шк. – 2003. — № 42.
23. Юркевич В. Особистість і проблеми одарованої дитини // Завуч. – 2003. — № 17-18. – С. 2-3.
24. Липова Л. Специфіка навчання обдарованих дітей / Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. // Рідна шк. – 2003. — № 7. – С. 8-11.
25. Кулемзина А. В. Принципы педагогической поддержки одаренных детей // Педагогика. – 2003. — № 6. – С. 27-32.
26. Єлисєєва Н. М. Науково-практична підготовка обдарованих дітей // Хімія. Біологія. – 2003. — № 4.
27. Щебланова Е. И. Трудности в учении одаренных школьников // Вопр. психологии. 2003. — № 3. – С. 132-146.
28. Хромова Т. Одаренный ребенок нуждается в … дискомфорте // Відкрит. урок. – 2003. — № 1. – С. 14-18.
29. Леднева С. А. Детская одаренность глазами педагогов // Начал. шк. – 2003. — № 1. – С. 80-83.
30. Пойкалайнен Е. В. Некоторые проблемы развития одаренных детей // Відкрит. урок. – 2003. — № 1. – С. 19-20.
31. Быстрицкая Я. Одаренных детей вынуждают учиться вполсилы / Быстрицкая Я., Мифаева Ю. // Відкрит. урок. – 2002. — № 15-16. – С. 75-78.
32. Порох Л. Щоб не згасав вогник обдарованості // Рідна шк. – 2002. — № 6. – С. 67-69.
33. Волощук І. Організаційні форми надання додаткових послуг обдарованим школярам: зарубіжний та вітчизняний досвід // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 158-168.
34. Юнацький В. М. Спостереження як засіб вивчення академічно обдарованих дітей // Обдарована дитина. – 2002. — № 5. – С. 44-54.
35. Селевко Г. К. Технологии работы с детьми, имеющими признаки одаренности / Селевко Г. К., Селевко А. Г. // Школ. технологии. – 2002. — № 3. – С. 91-93.
36. Пасевич В. А. Станут ли внудеркинды гроссмейстерами, или как работать с сильнейшими учениками // Открытая шк. – 2002. — № 2. – С. 5-8.
37. Левтик М. Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих ліцеїстів // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2002. — № 1-2. – С. 145-151.
38. Галендей Г. Роздуми про шляхи розвитку творчих здібностей і обдарованості учнів // Почат. освіта. – 2001. — № 15.
39. БискерЛ. М. Программа «Одаренные дети» // Завуч. – 2001. — № 4. – С. 39-44.
40. Панов В. И. Одаренные дети: выявление – обучение – развитие // Педагогика.- 2001. — № 4. – С. 30-44.