(2013)

Навчання лексиці, граматиці, фонетиці, стилістиці на уроці української мови (2004-2007)

1.    Шелехова Г. Особливості вивчення розділу «Частка» у 7 класі // Укр. мова і л-ра в шк. — 2004. — № 7-8. — С. 10-14.
2.    Біляєв О. Про вивчення фонетики в школі // Укр. мова і л-ра в шк. — 2004. — № 7-8. — С. 2-4.
3.    Омельчук С. Уроки синтаксису і стилістики : 11 кл. / Омельчук С., Кравець М. // Дивослово. — 2004. — № 9. — С. 37-44.
4.    Передрій Г. Про вивчення фонетики у 5 класі : лінгвіст. аспект // Дивослово. — 2004. — № 11. — С. 4-9.
5.    Чміль Н. Модульно-розвивальне навчання. Вивчення теи «Займенник» у 6-му класі. Система занять // Укр. мова та л-ра. — 2004. — № 44.
6.    Ющук І. Вивчення числівника в 6 класі // Дивослово. — 2005. — № 1. — С. 14-19.
7.    Бондаренко Н. Вивчення прислівника в 7 класі // Укр. мова і л-ра в шк. — 2005. — № 1. — С. 2-6.
8.    Семчук Д. Безсполучникове складне речення // Все для вчителя. — 2005. — № 1-2. — С. 56-59.
9.    Синиченко О. Уроки української лексики // Урок української. — 2005. — № 3-4. — С. 16-19.
10.    Новосьолова В. Психолого-педагогічні особливості засвоєння підлітками емоційно забарвленої лексики // Укр. мова і л-ра в шк. — 2005. — № 3. — С. 9-13.
11.    Янчук Н. Реалізація функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики сучасної української літературної мови // Укр. мова і л-ра в шк. — 2005. — № 6. — С. 31-36.
12.    Канівець С. використання кейс-методу під час вивчення другорядних членів речення : 8-й кл. // Укр. мова та л-ра. — 2005. — № 8.
13.    Бондаренко Н. Робота з фразеологічним словником на уроках української мови в 5 класі // Укр. мова і л-ра в шк. — 2005. — № 8. — С. 2-8.
14.    Чернобай Н. Головні члени речення // Укр. мова та л-ра. — 2005. — № 10.
15.    Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл з багатонаціональним контингентом // Дивослово. — 2005. — № 10. — С. 4-8.
16.    Кухарчук І. Вивчення односкладних речень : комунікативно-діяльнісний підхід // Дивослово. — 2005. — № 10. — С. 38-40.
17.    Дороз В. Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота // Дивослово. — 2005. — № 12. — С. 10-13.
18.    Уманська Т. чи є вдача у слів? : урок-дослідження з етимології за методом проектів // Укр. мова та л-ра. — 2005. — № 19.
19.    Лаврінчук І. Вивчення речення: система уроків // Укр. мова та л-ра. — 2005. — № 36.
20.    Гопштер Є. Норми граматичної категорії роду іменників у сучасній українській мові // Укр. мова та л-ра. — 2005. — № 36.
21.    Луценко В. До вивчення функціональної стилістики в 5-9 класах загальноосвітньої школи // Укр. мова і л-ра в шк. — 2006. — № 1. — С. 7-10.
22.    Максютіна О. Як вовка не годуй, а … фразеологізмів він не знатиме : урок-дослідження з елементами театралізації, 5-й кл. // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях… — 2006. — № 1. — С. 12-17.
23.    Баранник Н. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення односкладних речень // Дивослово. — 2006. — № 3. — С. 27-29.
24.    Неліна Т. Збережімо цю перлину : [кличний відмінок на уроках укр. мови] // Дивослово. — 2006. — № 4. — С. 43-45.
25.    Бондаренко Н. Способи семантизації слів на уроках української мови // Укр. мова і л-ра в шк. — 2006. — № 5. — С. 26-30.
26.    Бондаренко Н. Словникова робота в процесі вивчення морфології // Укр. мова і л-ра в шк. — 2006. — № 8. — С. 2-4.
27.    Новосьолова В. Використання сучасних методів, прийомів та засобів навчання на уроках лексикології // Укр. мова і л-ра в шк. — 2006. — № 8. — С. 8-18.
28.    Вербовий О. Тренувальні вправи з орфографії для 5-11 класів / Вербовий О., Вербова Н. // Укр. мова та л-ра. — 2006. — № 10-11. — С. 10-31.
29.    Кучерук Н. Краса односкладних речень : матеріали до уроку // Укр. мова та л-ра. — 2006. — № 35-36.
30.    Чумак С. Інтонація та пунктуація простого речення : дидакт. матеріал для 5-го кл. // Укр. мова та л-ра. — 2006. — № 35-36.
31.    Семчук Д. «Весна сплела із рути вінок для тебе, сину…» : вивчення складного сполучн. речення  за повістю М. Івасюка «Монолог перед обличчям сина» // Укр. мова та л-ра. — 2006. — № 35-36.
32.    Іванова О. Роль тексту при засвоєнні лексико-граматичних категорій // Укр. мова і л-ра в шк. — 2007. — № 1. — С. 44-46.
33.    Кучеренко І. Дидактичні засади вивчення стилістики у старшій школі: [Методика викладання української мови] / І. Кучеренко // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 42-45.
34.    Омельчук С. Комунікативно-функціональний підхід до вивчення синтаксису // Дивослово. — 2007. — № 1. — С. 2-9.
35.    Чемоніна Л. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення морфеміки і словотвору як засіб реалізації спадкоємності між освітніми ланками // Укр. мова і л-ра в шк. — 2007. — № 6. — С. 2-6.
36.    Гутник Г. Складносурядне речення. Система уроків для 9-го класу // Укр. мова та л-ра. — 2007. — № 10. — С. 20-23.
37.    Омельчук С. Проблемнопошукове навчання синтаксису рідної мови // Дивослово. — 2007. — № 10. — С. 2-7.
38.    У світі казкової граматики : нестандартні дидактичні матеріали з української мови // Поч. освіта. — 2007. — № 22. — С. 3-23.