(2013)

1.    Варзацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання рідної мови. Способи розвивальної допомоги // Укр. мова і л-ра в шк. — 2005. — № 8. — С. 8-12.
2.    Лаврик В. Типологія уроків як форма організації особистісно зорієнтованого навчання української мови в сучасній школі // Укр. мова і л-ра в шк. — 2006. — № 4. — С. 2-9.
3.    Перенчук Л. Вектори особистісно орієнтованого уроку : З практики застосування інновацій на уроках української мови та літератури // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях. — 2007. — № 1. — С. 25-32.
4.    Федоренко В. Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови в загальноосвітніх навчальних закладах / Федоренко В., Заболотній О. // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях. — 2007. — № 3. — С. 128-140.
5.    Радченко Т. Застосування диференціації на уроках української мови // Почат. Освіта. — 2007. — № 12.
6.    Омельчук С. Поглиблене вивчення української мови у 8 класі // Дивослово. — 2007. — № 8. — С. 2-11.