(2013)

1.    Бугайова І. Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням словникової роботи // Рідна шк. — 2005. — № 1. — С. 37-41.
2.    Заболотний О. Розвиток дослідницьких здібностей учнів 7-9 класів під час вивчення синтаксису // Дивослово. — 2005. — № 4. — С. 7-10.
3.    Бакум З. Формування дослідницьких умінь і навичок гімназистів на завершальному етапі вивчення фонетики / З. Бакум // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 55-56.
4.    Ющук І. Шлях до пізнання мови : про викладання рідної мови в 5 кл. // Дивослово. — 2005. — № 10. — С. 2-4.
5.    Садовнікова О. Метод проектів на уроках української мови як засіб формування пізнавально-творчих умінь старшокласників // Укр. мова і л-ра в шк. — 2007. — № 4. — С. 8-13.
6.    Піскорська Л. Проблемно-пізнавальні завдання на уроках рідної мови / Піскорська Л., Скуратівський Л. // Укр. мова і л-ра в шк. — 2007. — № 7-8. — С. 14-16.