(2015 р.)

1.  858274 74.58 А48 Алексюк А. М. Братства: їх унікальність і значення в розвитку української вищої школи XVI-XVII ст. // Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. – К., 1998. – С. 10-16.

2.  935445 74.03(4Укр) А86 Артемова Л. В. Братські школи // Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підручник для студентів вищих пед. навч. закладів / Л. В. Артемова. — К. : Либідь, 2006. – С. 87-99.

3.  953649 74.03 З-17 Зайченко І. В. Шкільна освіта у другій половині XVI – першій половині XVII ст. : [в т. ч. братські школи, Києво-братська колегія] // Зайченко І. В. Історія педагогіки : у 2-х кн. : навч. посіб. / І. В. Зайченко ; МОН України. — К. : Слово, 2010. — Кн. ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 68-81.

4.  905448 74.03(4Укр) М42 Медвідь Л. А. Братські школи // Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. — К. : Вікар, 2003. – С. 72-81.

5.  251708 371(09с) М42 Мединський Е. М. Братські школи України і Білорусії в 16-17 століттях. — К., 1958. — 209 с.

6.  849220 74.58 М59 Микитась В. Братські школи. Острозька школа-колегіум // Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. — К., 1994. — С. 49-71.

7.  934145 63.3(4Укр) Х94 Назарко І. Братства в історії української церкви і освіти // Хроніка 2000: Укр. культуролог. альманах. — К., 2007. — Вип. 71. — С. 152-165.

8.  Год Б. Виховання у братських школах України і європейська педагогіка XVI-XVII століть // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 52-55.

9.  Денисенко В. Педагогічні засади давніх братських шкіл // пам’ять століть. – 2006. — № 1. – С. 42-51.

10.  Коба Л. А. Братські школи в Україні : [XVI ст.] // Почат. шк. — 1994. — № 11. — С. 45-47.

11.  Митковська О. Братства та їх школи // Жовтень. – 1987. — № 2. – С. 97-99.

12.  Чернов Ю. Братські школи України XVI-XVII століття як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу // Шлях освіти. — 2001. — № 1. — С. 40-44.