(2016)

Социальная и жизненная практика учащихся и студентов (2015)

 1. 975409 74.56 М74 Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи : зб. наук. пр. / [редкол.: Радкевич В. О. (голова) та ін.]. — К. : [НВП Поліграфсервіс], 2014. — Вип. 4. — 208 с.

С. 16-28: Орлов В. Формування уявлень учнівської молоді про життєвий і професійний успіх.

С. 121-131: Торчевська Н. Етико-моральні аспекти підготовки учнівської молоді до вибору і побудови професійної кар'єри.

 

 1. 975021 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 38. — 568 с.

С. 386-393: Бабко Т. М. Організація профорієнтаційної діяльності з учнями підліткового віку під час допрофільної підготовки.

 

 1. 975012 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол. Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Вип. 58 . — 196 с.

С. 140-150: Гордієнко Н. М. Шляхи засвоєння соціальних норм молоддю з інвалідністю.

 

 1. 975013 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол. Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Вип. 59/60. — 304 с.

С. 235-242: Шапошнікова І. В. Професіоналізація студента в соціальному середовищі ВНЗ.

 

 1. 975452 60.5 С69 Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 63. — 196 с.

С. 135-142: Шапошникова І. В. Соціальне включення як проблема професійної соціалізації студентської молоді.

 

 1. 975453 60.5 С69 Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 64. — 208 с.

С. 127-133: Шапошникова І. В. Культурна соціалізація молоді як основа трудової та професійної соціалізації.

 

 1. 973383 60.5 Т38 Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" МОН України ; [авт. кол. Заверико Н. В. та ін.]. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. — 280 с.

С. 225-232: Технологія розвитку соціальної активності молоді.

 

 1. Андрущенко В. Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти // Вища освіта України. — 2015. — № 3. — С. 5-13.

 2. Береза В. Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості // Вища освіта України. — 2015. — № 1. — С. 58-63.

 3. Богданова Н. Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування // Вища освіта України. — 2015. — № 3. — С. 67-70.

 4. Бондар К. Формування соціальної ініціативності старшокласників у контексті діяльності учнівського самоврядування // Рід. шк. — 2015. — № 7-8. — С. 60-63.

 5. Вітюк Р. Формула вибору професії : сімейн. вечір // Шкіл. світ. — 2015. — № 6. — С. 22-29.

 6. Волошина С. В. Розвиток національних і загальнолюдських цінностей — домінувальний фактор самореалізації особистості (модель освітнього соціалізувального простору) // Вихов. робота в шк. — 2015. — № 11. — С. 6-8.

 7. Гармаш Н. Я — успішна людина. Тренінг особистісного зростання // Психолог. — 2015. — № 6. — С. 5-8.

 8. Гуменюк Г. Професійна успішність особистості: бути, реалізуватися, здійснитися // Практ. психолог: дит. садок. — 2015. — № 8. — С. 4-9.

 9. Євдокименко О.Е. Вибір професії це друге народження людини… // Труд. навчання в шк. — 2015. — № 18. — С. 3-13.

 10. Закатнов Д. Становление дефиниций "профессиональная карьера" и "консультирование для карьеры" в контексте профессионального самоопределения учащейся молодежи // Наук. вісник Ін-ту проф.-тех. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. — 2014. — № 7. — С. 13-18.

 11. Ігнатюк Т. Формування соціального досвіду дітей та учнівської молоді шляхом національного виховання / Ігнатюк, В. Вальченко // Рід. шк. — 2015. — № 7/8. — С. 63-67.

 12. Кельнер С. Профільне навчання. Психолого-педагогічний супровід : [профорієнтація] // Психолог. — 2015. — № 21/22. — С. 62-81.

 13. Кизенко В. Особливості реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних і морально-громадянських цінностей учнів / В. Кизенко, М. Савченко // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2014. — № 5-6. — С. 56-60.

 14. Кисіль С. Професійна орієнтація: сутність, зміст, принципи вікової диференціації // Рід. шк. — 2015. — № 7/8. — С. 37-40.

 15. Кузьмінова Т. Усвідомлений вибір майбутньої професії / Тетяна Кузьмінова, В'ячеслав Чернавський // Завуч. — 2015. — № 7. — С. 22-39.

 16. Матюк М. Школа громадянського становлення : Технології формування етнічної та державної ідентифікації особистості // Дир. шк. — 2015. — № 21/22. — 26-37.

 17. Морозова М. Допрофесійна та професійна підготовка учнівської молоді // Позашкілля. — 2015. — № 4. — С. 11-25.

 18. Ничкало Н. Г. Професійний розвиток особистості: концептуальні засади і перспективи досліджень // Педагогіка і психологія. — 2015. — № 1. — С. 5-13.

 19. Парнов Д. “Книгу переворошив, намотай себе на ус — все работы хороши, выбирай на вкус!” Методологические материалы для проведения бесед о выборе профессии // Рус. шк. — 2015. — № 5. — С. 17-22.

 20. Поміткіна Л. В. Розвиток готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень засобами відеолекторію // Педагогіка і психологія. — 2015. — № 1. — С. 50-56.

 21. Попова І. Формування екологічної свідомості студентів вищих навчальних закладів // Вища освіта України. — 2015. — № 2. — С. 89-94.

 22. Решетников О. В. Стремящиеся достичь автономии своей жизни и независимости от стереотипов. Поколение Z: его место и роль в цивилизационном развитии // Рус. шк. — 2015. — № 4. — С. 10-16.

 23. Рибчинська С. С. Наше життя і майбутнє. Заняття з елементами тренінгу для учнів 9-11 класів та педагогів // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 7. — С. 35-39.

 24. Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді // Вища освіта України. — 2015. — № 4. — С. 54-60.

 25. Скорик Т. Концепція формування успішної особистості учнів і педагогів / Т. Скорик, М. Гнєзділова // Дир. шк. — 2015. — № 1. — С. 30-36.

 26. Сябрук І. Суспільне й громадянське призначення особистості. Години спілкування. 11 — й клас // Завуч. — 2015. — № 13. — (Вкладка. — С. 7-9).

 27. Удич О. Ціннісні орієнтації: багатогранність наукових трактувань // Рід. шк. — 2014. — № 11. — С. 26-31.

 28. Фещенко Н. Прояви турботу й толерантність. Виховний захід із елементами тренінгу // Психолог. — 2015. — № 1. — С. 26-27.

 29. Чайкіна К. Як допомогти дитині правильно обрати професію. Заняття для батьків // Психолог. — 2015. — № 7/8. — С. 64-67.

 30. Шаповалова Н. Ю. Витоки толерантності : [вихов. захід, 9-11 кл.] // Вихов. робота в шк. — 2014. — № 10. — С. 39-47.

 31. Шелюк Л. Поняття свободи в світогляді та ціннісних орієнтаціях сучасної молоді // Гілея. — 2014. — № 11. — С. 243-247.

 32. Щур С. В. Технологія планування кар'єри. Робота соціального педагога, практичного психолога в організації профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх закладах // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 11. — (Вкладка).

 33. Яременко Л. Позашкільна освіта як поле професійного самовизначення і трудового виховання особистості // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2014. — № 5/6. — С. 68-73.