(2015)

1.    Борисова О. Воспитание и обучение неслышащих детей раннего возраста: традиции и инновации // Дошк. воспитание. — 2008. — № 1. — С. 119-124.
2.    Гуревич Р. Використання інтерактивних інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчанні дітей з вадами слуху // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2008. — № 4. — С. 64-68.
3.    Жук В. Актуальні питання розвитку освіти дітей із порушенням слуху на сучасному етапі // Дефектолог. — 2008. — № 3. — С. 3-6 .
4.    Коробчанський В. О. Психогігієнічна характеристика функціонального стану старшокласників з вадами слуху / В. О. Коробчанський, Н. І. Суботіна, В. І. Карасьов 
            // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 4. – С. 41-45.
5.    Леонгард Э.  Всегда вместе: программно-методическое пособие для родителей детей с патологией слуха // Дит. садок. — 2008. — № 42 — спецвип.
6.    Харламова А. Виховання дітей з порушенням слуху: робота сурдопедагога з сім’ями  // Дефектолог. — 2008. — № 7. — С. 59-62.
7.    Харламова А. Проблеми соціальної інтеграції дітей з вадами слуху //Дефектолог. — 2008. — № 7.- С. 30-33.
*  *  *
8.    Зубаток Д.  Рівень соціальної адаптації дітей старшого шкільного віку з вадами слуху // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 2. – С. 12-14.
9.    Корсунская Б. Д. Чтение как цель и средство в системе дошкольного обучения глухих //Дефектология. — 2007. — № 1. — С. 39-47.
10.    Коцюба О. “Аврора” допоможе : [центр слухової реабілітації в Києві] // Харч. і перероб. пром-сть. — 2007. — № 6. — С. 18-19.
11.    Таранченко О. Генезис науково-теоретичних підходів до проблеми навчання дітей зі зниженим слухом // Дефектологія. — 2007. — №  1. — С. 41-46.

*  *  *
12.    Головчиц Л. А. Коррекционно-педагогическая помощь дошкольникам с недостатками слуха с комплексными нарушениями в развитии // Дефектология. — 2006. — № 6. — С. 42-48.
13.    Таранченко О. Періоди становлення та розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні // Дефектологія. — 2006. — №  3. — С. 47-52.
14.    Тимошенко И. В. Организация образовательных услуг для детей с нарушениями слуха в малонаселенном регионе // Дефектология. — 2006. — №  5. — С. 79-82.

*  *  *
15.    Єжова Т. Вища освіта для осіб з порушенням слуху в Україні // Дефектологія. — 2005. — №  2. — С. 53-55.

16.    Єжова Т. Є. Законодавче забезпечення професійної реабілітації інвалідів по слуху в Україні (історичний аспект) // Педагогіка і психологія. — 2005. — № 3. — С. 142-148.
17.    Єжова Т. Професійне навчання в спеціальних школах для глухих дітей // Рід. шк. — 2005. —  № 2. — С. 67-69.
18.    Загорянская М. Е.  Эпидемиология нарушений слуха у детей / М. Е. Загорянская, М. Г. Румянцева // Дефектология. — 2005. — № 6. — С. 14-20.
19.    Кагал А. Роль сім’ї в навчанні глухої дитини / А. Кагал,  Л. Т. Кагал // Дефектологія. — 2005. — №  2. — С. 40-42.
20.    Ковтун І. Чарівний промінь у країну знань : інтелектуальна гра для підлітків з вадами слуху // Шкіл. світ. — 2005. — № 4. 
21.    Колишкін О. В. Удосконалення режимів рухової активності слабочующих старшокласників у ході позаурочних занять за допомогою засобів адаптивного фізичного виховання // Теорія і методика фіз. виховання. – 2005. – № 4. – С. 44-48.
22.    Красильникова О. А. Младшие слабослышащие школьники как читатели 
// Дефектология. — 2005. — №  2. — С. 9-18.
23.    Лопотько Л. П. Профессиональная ориентация школьников с нарушенным слухом 
// Дефектология. — 2005. — № 4. — С. 74-76.
24.    Ляхова І. Організація і  методика проведення ігрових занять зі школярами з вадами слуху // Дефектологія. — 2005. — № 1. — С. 40-42.
25.    Меркт У. В чем заключаются характерные особенности глухих и как почувствовать специфику их мира // Дефектология. — 2005. — № 2. — С. 75-80.
26.    Миронова Э. В. Развитие речевого слуха у говорящих детей после коулеарной имплантации // Дефектология. — 2005. — № 1. — С. 57-64.
27.    Опыт работы по интеграции детей с нарушениями слуха в общеобразовательную школу // Дефектология. — 2005. — №  4. — С. 63-67.
28.    Орлова О. С. Применение биологической обратной связи в комплексной реабилитации больных с нарушениями речи, голоса и слуха // Логопедия. — 2005. — № 2. — С. 5-8.
29.    Свіщина Н. Теоретичні підходи до вивчення мислення дошкільників 5-7 років з вадами слуху // Дефектологія. — 2005. — №  4. — С. 16-19.
30.    Соловьева Т. А. Обучение детей с нарушением слуха в массовой школе 
 // Дефектология. — 2005. — № 5. — С. 44-48.
31.    Таранченко О. Українська сурдопедагогічна теорія і практика другої половини ХХ століття (50-ті роки) // Дефектологія. — 2005. — №  1. — С. 49-52.

*  *  *
32.    Єжова Т. Вища освіта для осіб з порушенням слуху в Україні: минуле та сучасність
 // Дефектологія. — 2004. — № 3. — С. 53-55.
33.    Корвякова Л. П. Новый тип образовательного учреждения для лиц с нарушениями слуха // Дефектология. — 2004. — № 3. — С. 42-45.
34.    Матвеев В. Ф. Трудовое обучение школьников с нарушениями слуха в современных условиях // Дефектология. — 2004. — № 4. — С. 31-34.
35.    Назарина В. Обдаровані діти з порушеннями слуху // Дефектологія. — 2004. — № 4. — С. 23-25.
36.    Плахова Т. В. Система работы по социальной адаптации слабослышащих детей
 // Дефектология. — 2004. — № 2. — С. 40-43.
37.    Савченко О. Акустико-лінгвістичний підхід до визначення змісту роботи з розвитку слухового сприймання у дітей зі зниженим слухом // Дефектологія. — 2004. — № 2. — С. 17-21.
38.    Савченко О. Розвиток слухового сприймання у дітей зі зниженим слухом в умовах спеціальної школи // Дефектологія. — 2004. — № 1. — С. 17-20.