(2016)

Типы и структура уроков (2004-2008)

 1. Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2008. — № 2.- С. 12-16.

 2. Ибрагимов Г. И. Концепции современного урока // Школ. технологии. — 2008. — № 2. — С. 48-52.

 3. Ковальова О. Нетрадиційний урок за проектною технологією // Завуч. — 2008. — № 36.

 4. Коростельов В. Аналіз уроку як один із методів контролю за якістю роботи вчителя // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2008. — № 6. — С. 74-80.

 5. Найпоширеніші нестандартні уроки // Розкажіть онуку. — 2008. — № 11. — С. 9-12.

 6. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків // Дивослово. — 2008. — № 6. — С. 2-5.

 7. Поташник М. Общедидактический анализ урока в современной школе // Школ. планирование. — 2008. — № 5. — С. 17-97 ; Нар. образование. — 2008. — № 1. — С. 169-175.

 8. Рева Ю. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку-технології професійної майстерності вчителя // Рід. шк. — 2008. — № 12. — С. 50-56. — Бібліогр. : 8 назв.

 

* * *

 1. Ампілогова Л. П. Мета уроку — ключова основа технології його проведення // Математика в шк. України. — 2007. — № 22-24.

 2. Васильева Н. Как составить валеологически обоснованное расписание уроков // Дир. шк. — 2007. — № 1. — С. 26-36.

 3. Дейс С. В. Построение эффективного урока через сочетание различных организационных форм // Начал. шк. — 2007. — № 12. — С. 23-28.

 4. Дибка Л. Урок — гендерне дослідження // Дивослово. — 2007. — № 2. — С. 12-17.

 5. Златковська О. В. Як швидко створити урок-презентацію // Фізика в шк. України. — 2007. — № 8.

 6. Как провести анализ урока // Начал. шк. — 2007. — № 5.

 7. Михайлова О. Л. Урок — защита творческого проекта / О. Л. Михайлова, Е. В. Давыдова// Информатика и образование. — 2007. — № 5. — С. 16-19.

 8. Островерхова Н. Аналіз виховного аспекту уроку // Відкрит. урок. — 2007. — № 1. — С. 84-95.

 9. Островерхова Н. Нетипові форми організації навчання та їх аналіз // Відкрит. урок. — 2007. — № 3. — С. 62-80.

 10. Педагогічна імпреза : [моделі нетрадиц. уроків: уроки-мандрівки, інтегров. уроки, віршовані (римовані) уроки, уроки-теле-радиопередачі, уроки-дискусії, уроки-дослідження, уроки-сюжетні замальовки] // Завуч. — 2007. — № 9.

 11. Стецюк Л. І. Нова технологія уроку // Все для вчителя. — 2007. — № 8. — С. 23-26.

 

* * *

 1. Гладунська В. Н. Урок залишається основою навчального процесу // Обдарована дитина. — 2006. — № 8. — С. 19-28.

 2. Котькова Г. Добирання матеріалу у сценарії уроку // Відкрит. урок. — 2006. — № 2. — С. 12-18.

 3. Лещенко М. Пізнавально-активне поле уроку // Відкрит. урок. — 2006. — № 1. — С. 14-20.

 4. Лукьянова М. И. и др. Методика анализа личностно ориентированного урока по предметам основной школы // Завуч. — 2006. — № 2. — С. 13-22.

 5. Лукьянова М. И. Методика комплексного анализа и самоанализа личностно ориентированного урока // Завуч. — 2006. — № 2. — С. 22-34.

 6. Невінчана Н. Карти-схеми аналізу уроку // Завуч. — 2006. — № 5. — С. 3-8.

 7. Островерхова Н. Морфологія аналізу якості уроку // Освіта і управління. — 2006. — Т. 9, № 1. — С. 95-102.

 8. Островерхова Н. Аналіз організаційного аспекту уроку // Відкрит. урок. — 2006. — № 5-6. — С. 72-87.

 9. Островерхова Н. Концепції аналізу уроку // Відкрит. урок. — 2006. — № 1. — С. 89-95.

 10. Островерхова Н. Синергетичний підхід до аналізу якості уроку // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2006. — № 2. — С. 90-95.

 11. Островерхова Н. Технології видів аналізу уроку // Відкрит. урок. — 2006. — № 2. — С. 71-77.

 12. Панченко С. Нестандартні форми уроків // Відкрит. урок. — 2006. — № 23/24. — С. 34-39.

 13. Саранцев Г. И. Дидактические аспекты исследования урока в школе // Педагогика. — 2006. — № 1. — С. 32-39.

 14. Соломатін А. Організація уроку в умовах модернізації освіти // Відкрит. урок. — 2006. — № 10. — С. 3-16.

 

* * *

 1. 920537 74.202 К 89 Кукушин В. С. Валеологически целесообразная регламентация урока // Кукушин В. С. Теория и методика обучения. — Ростов н/Д, 2005. — С. 139-149.

 2. 925039 74.00 М17 Максимчук С. П. Урок — основна форма організації навчально-виховного процесу // Максимюк С. П. Педагогіка. — К., 2005. — С. 148-157.

 3. 918467 74.202 П24 Урок в объяснительно-иллюстративном режиме обучения // Педагогические технологии. — М., 2005. — С. 32-40.

 4. Васьков Ю. В. Структурно-функціональний підхід до аналізу уроку // Теорія та методика фіз. виховання. — 2005. — № 2. — С. 8-14.

 5. Горішний З. Науково-методичні основи ефективності сучасного уроку // Дир. шк. — 2005. — № 37, 38.

 6. Максименко В. Структурування уроків різних типів: теоретико-метод. аспект // Почат. освіта. — 2005. — № 20.

 7. Молдаван Н. И. Совместный анализ урока учителем и завучем — эффективный способ внутришкольного повышения квалификации // Завуч. — 2005. — № 6. — С. 30-34.

 8. Пометун О. Яким має бути інтерактивний урок: умови ефективного навчання // Завуч. — 2005. — № 28, 31.

 

* * *

 1. 912355 74.202 З-14 Загвязинский В. И. Урок как основная форма организации обучения в школе. Роль учителя в подготовке и проведении урока // Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация. — М., 2004. — С. 134-142.

 2. 909150 74.00 П32 Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактив. підруч. для педагогів ринк. системи освіти. — К. : Слово, 2004. — 616 с.

  С. 519-523: Як прогнозувати урок.

  С. 554-564: Інформаційне наповнення уроку.

  С. 583-615: Складаємо план уроку.

 3. Безрукова В. Достоинства и недостатки современного урока // Дир. шк. Україна. — 2004. — № 1. — С. 36-42 ; № 2. — С. 51-55.

 4. Желюк О. Погляд директора на аналіз уроку // Завуч. — 2004. — № 19. — (Готуємось до нового року).

 5. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: проектно-впроваджувальний аспект // Відкрит. урок. — 2004. — № 9/10. — С. 34-41.

 6. Островерхова Н. Аналіз уроку: концепції, методики, технології // Дир. шк. — 2004. — № 25/26. — (Спецвип.).

 7. Одинцова Г. Інформативність уроку як засіб підвищення його результативності / Г. Одинцова, Я. Кодлюк // Почат. шк. — 2004. — № 2. — С. 9-11.

 8. Островерхова Н. Аналіз уроку як цілісної складової педагогічної системи // Завуч. — 2004. — № 25.

 9. Поташник М. Подготовка и проведение открытого урока / М. Поташник, М. Левит // Відкрит. урок. — 2004. — № 9/10. — С. 29-33.

 10. Тевлін Б. Відвідування й аналіз уроку та виховного заходу // Завуч. — 2004. — № 25.

 11. Тучкова Т. Урок — показатель мастерства учителя // Відкрит. урок. — 2004. — № 9/10. — С. 11-28.

 12. Чекына О. Нестандартні форми проведення уроку // Почат. освіта. — 2004. — № 5.