1. 827790 74.1 Б74 Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. пос. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. — К. : Вища школа, 1994. — 398 с. — Із змісту: Українські національні ігри в дитячому садку. — С. 169-187 ; Методика ознайомлення з символами України. — С. 187-236.

 2. 955905 74.1 О-64 Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-методичний посібник / за ред. Г. С. Тарасенко ; М-во освіти і науки України. — К. : Слово, 2010. — 320 с. — Із змісту: Кудіна Н. В. Теоретико-методологічні засади організації ігрової діяльності дітей. — С. 11-25 ; Поніманська Т. І. Роль ігри в особистісному розвитку дитини дошкільного віку. — С. 25-38 ; Кут Г. Г. Пташник Н. М. Українська народна гра — дітям. — С. 96-111.

 3. 980188 74.1 П56 Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. — Вид. 3-тє, випр. — К. : Академвидав, 2015. — 448 с. — (Alma mater +). – Із змісту: Виховання патріотизму. — С. 251-257 ; Виховання дітей у грі. — С. 297-356.

 4. 952307 74.1 Т38 Технологія формування полікультурної особистості : конспекти занять з укр. народознавства з дітьми старш. дошк. віку / [Крутій К. Л., Котій Н. І.]; КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ЗОР, Кафедра дошк. та почат. освіти. — Запоріжжя : ЛІПС, 2010. — 220 с.

 5. 953924 74.1 Ф 76 Фоменко Е. В. Формування національної самосвідомості / Е. В. Фоменко. — Х. : Основа, 2009. — 128 с. — ("ДНЗ. Вихователю"). — Із змісту: Ігри. — С. 166-169.

 

 1. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах : лист МОН України від 25 лип. 2016 р. № 1/9-396 // Вихователь-методист дошк. закладу. — 2016. — № 8. — С. 52-57.

 2. Віон-Дюрі С. Україна славиться майстрами: гра з народознавства для старших дошкільнят / С. Віон-Дюрі, І. Сорока // Дошк. виховання. — 2009. — 12. — С. 33.

 3. Власенко В. М. Бути українцем пишаюсь!: Заняття з громадянського виховання з дітьми старшого дошкільного віку : [у т. ч. ігри] // Дошк. навч. заклад. — 2015. — № 10. — С. 2-4.

 4. Іванюк Г. Україна — це моя Батьківщина : заняття для дітей старшого дошкільного віку : [у т.ч. ігри] // Дит. садок. — 2016. — № 18. — С. 4-5. — (Фантазії вихователя ; иип. 9).

 5. Кривонос Л. Подорож рідним краєм: Дидактична гра для дітей середньої та старшої груп // Палітра педагога. — 2017. — № 1. -С. 25-28.

 6. Пономарьова Н. Відлуння старовини : дидактичні ігри за народознавчими мотивами // Дошк. виховання. — 2007. — 10. — С. 23-25.

 7. Ревуцька О. Граємо — рідний край вивчаємо: дидактичні ігри для старших дошкільнят / О. Ревуцька, К. Четвертак // Палітра педагога. — 2015. — 4. — С. 5-6.

 8. Сметаніна С. Віночок народних свят: Дидактичні ігри для старшого дошкільного віку / С. Сметаніна, О. Артюх // Дит. садок. — 2016. — 8. — С. 9-12.

 9. Україна в нас єдина: Патріотичне виховання — нові підходи // Дошк. виховання. — 2015. — 8. — (Тема номера).