(2014 р.)

Особенности профилактической работы должностного лица органов местного самоуправления с потенциальными опекунами-попечителями

1.  884672      Бевз Г. М. Дитина в прийомній сім`ї: нотатки психолога / Г. М. Бевз, І. В. Пєша.  
     88.56         — К., 2001. — 101 с.
     Б36           С. 24-34: Прийомна сім`я – урок з підготовкою.

2.  950343        Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки / [редкол. : 
     67.9(4Укр) Ю. С. Шемшученко та ін.]. — К. : [б. в.], 2009. — Вип. 45. – 668 с.
     Д36            С. 291-296: Грабовська О. О. Правосуб'єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення. 
 
3.  Ф79177 Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс 
     60.5       / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. — К. : Фенікс, 2007. — 528 с.
     И73       С. 228-256: Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
4.  969071 Комарова Н. М. Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних 
     60.5      службовців щодо розвитку сімейних форм виховання / Н. М. Комарова, 
     К63       І. В. Пєша. — К. : [Аспект-Поліграф], 2006. — 92 с.
                  С. 49-58: Попередня робота з кандидатами на створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.
 
5.  870588 Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу 
     60.5           прийомних сімей / Н. М. Комарова (керівник авт. кол.), Г. М. Бевз, 
     М-54         Л. С. Волинець та ін. – К. : Видавництво, 1999. – 103 с.
                  С. 78-89: Методика вивчення мотивації потенційних прийомних батьків.
 
6.  870587 Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних 
     60.5           батьків / упоряд. та автор. кол. : Н. М. Комаров, Л. С. Волинець [та ін.]. – К. : 
     М-54         Студцентр, 1998. – 128 с.
                  С. 16-18: Первинна відбіркова робота з кандидатами в прийомні батьки;
                  С. 62-125: Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу потенційних прийомних батьків.
 
7.  884681 Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників
     60.5      з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних  сімей / 
     М-54    О. О. Яременко (керівник авт. кол.), Н. М. Комарова, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2000. —                     128 с.
                  С. 22-24: Перша зустріч з кандидатами на створення прийомної сім’ї.
 
8.  969070 Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу 
     60.5      прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу : у 2 кн. Кн. 2 / [авт. кол.: 
     П61      Бевз Г. М. та ін.]. — К. : [Аспект-Поліграф], 2006. — 180 с.
 
9.  884592 Прийомна сім`я: оцінка ефективності опіки : методичні рекомендації для   
    60.5      соціальних працівників. — К., 2000.- 78 с.  
    П 75     С. 21 – 26: Оцінювання потенційних можливостей кандидатів у прийомні батьки.
 
10. 884677 Соціальне становлення дитини у прийомній сім`ї: соціальний супровід : навч.-   
     60.5      метод. посібник / авт. кол.: Л. С. Волинець, А. Й. Капська, Н. М. Комарова [та 
                   С 69 ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. — 127 с.
                   С. 66-78: Методика підготовки прийомних батьків до створення прийомної сім`ї.
 
11. 884676 Створення та функціонування прийомних сімей / О. О. Ярошенко (керівник авт. 
      60.5      кол.), Н. М. Комарова, Л. С. Волинець, І. В. Пєша. – К. : Укр. ін-т соц. 
                   C78 досліджень, 2000. — 127 с.
                   С. 26-40: Механізм створення прийомних сімей : [в т.ч. пошук та підготовка кандидатів у прийомні сім`ї].
 
12. 969069              Усиновлення крок за кроком. Усвідомлене батьківство : посібник на 
      67.9(4Укр)304 допомогу батькам / Л. Волинець [та ін.]. — Вид. 3-тє, переглянуте й доп. — [Б. 
      У83                   м. : б. в., 2010?]. — 60 с.
 
13. Вознюк Н. Подготовка кандидатов в приемные родители // Социальная педагогика. – 2010. — № 2. – С. 98-102.
 
14. Євдаха К. Опікунська сім’я як форма влаштування дітей-сиріт : [у т. ч. органи, які вирішують установлення опіки] // Соціальний педагог. – 2012. — № 3. – С. 24-27.
 
15. Захарова Ж. Подготовка замещающих родителей к новой роли // Социальная педагогика. — 2008. — № 2. — С. 34-38.
 
16. Іваницька Т. До питання про вимоги закону до особи опікуна та піклувальника // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2006. — № 70-71. – С. 34-36.
 
17. Кирсанова В. Г. Подготовка кандидатов в замещающие родители : [программа повышения квалификации педагогов-психологов, РФ] // Социальная педагогика. – 2010. — № 3. – С. 84-96.
 
18. Олиференко Л. Приёмная семья – институт защиты детства : [в т.ч. особенности подготовки приёмных родителей к их деятельности] // Социальная педагогика. — 2003. — № 2. — С. 44-54.
 
19. Приходько Л. М. Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній школі // Вісник ЗНУ. Педагогічні науки. — 2011. — № 3. – С. 37-41.
 
20. Семья Г. Подготовка семей к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание / Г. Семья, Л. Вильясте // Социальная педагогика. — 2006. — № 4. — С. 67-74.