1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженнями патронату над дитиною : Закон України від 19 жовт. 2016 р. № 1692 // Офіц. вісн. України. — 2016. — № 89. — С. 12.
 2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій : Закон України від 17 трав. 2016 р. № 1336 // Голос України. — 2016. — 10 черв. (№ 107).
 3. Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо наставництва : Закон України від 8 верес. 2016 р. № 1504 // Голос України. — 2016. — 6 жовт. (№ 190).
 4. Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах : постанова Кабінету Міністрів України  від 20 квіт. 2016 р. № 298 № 298 // Уряд. кур'єр.- 2016. — 22 квіт (№ 77).
 5. Положення про наставництво : затв. постановою Кабінету Міністрів України  від 4 лип. 2017 р. № 465 // Уряд. кур’єр. — 2017. — 26 лип. (№ 137). — С. 12-13.
 6. Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя : затв. постановою КМУ від 16 берез. 2017 р. № 148 // Уряд. кур'єр. — 2017. — 11 трав. (№ 85). — С. 31.
 7. Порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 берез. 2017 р. № 148 // Уряд. кур'єр. — 2017. — 11 трав. (№ 85). — С. 30-31.
 8. Типове положення про соціальний гутрожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовт. 2017 р. № 741 // Офіц. вісн. України. — 2017. — № 82. — С. 60-63.
 9. Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування : затв. наказом М-ва соц. політики України  11 серп. 2017 р. № 1307 // Офіц. вісн. України. — 2017. — № 79. — С. 20-30.
 10. Про внесення зміни в додаток 2 до Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання : наказ М-ва соц. політики України, МОН України, МОЗ України від 25 жовт. 2016 р. № 1219/1282/1131 // Офіц. вісн. України. — 2016. — № 98. — С. 275.
 11. 987853 60.5 С69 Аніпченко С. М. Проблеми соціалізації дітей у сім'ях трудових мігрантів / С. М. Аніпченко // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / КПУ ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — Вип. 72. — С. 79-86. — Бібліогр.: 19 назв.
 12. 982981 67.53 М58 Усиновлення в міжнародному приватному праві // Міжнародне приватне право : навч. посіб. для внз / за ред. С. Г. Кузьменка. — К. : Центр учб. літ., 2016. — С. 181-187.
 13. Афонина Д. Дайте вихованцеві дитбудинку шанс [на сім'ю] // Дзеркало тижня. — 2016. — 17 верес. (№ 33). — С. 13.
 14. Батюк Н. Заклад тимчасового перебування. Соціально-виховна та психологічна робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування // Соц. педагог. — 2017. — № 8. — С. 16-36.
 15. Булахова С. Виховання дітей у прийомних родинах : [консультація] // Соц. педагог. — 2016. — № 5. — С. 43-45.
 16. Бычковская А. Усыновление с умом : [о проекте газ. «Сегодня» и портала «Сиротству-нет!», «Малыш ищет родителей», о системе усыновления в Украине, о семьях  которые усыновили детей: статьи] // Сегодня. — 2017. — 30 мая (№ 95). — С. 8-9.
 17. Гальуберг К. Чужі діти : [виховання дітей в нових сім'ях] // Дзеркало тижня. — 2016. — № 41. — С. 13.
 18. Гаро Г. Патронат над дітьми — законодавчі зміни // Юрид. газ. — 2016. -12 лип.  (№ 29/30). — С. 13, 20.
 19. Духовна О. Позбавлення батьківських прав: особливості судового захисту // Юрид. газ. — 2016. — 29 берез. (№ 13). — С. 30.
 20. Дереза Л. Чужих дітей не буває : [про прийомну сім'ю з м. Мелітополь] // Рідна школа. — 2016. — № 11/12. — С. 30-32.
 21. Дузь Ю. Батьки на роздоріжжі з ким залишити дитину: Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав як спосіб вирішення конфлікту між батьками // Юрид. газ. — 2017. — 31 січ (№ 4/5). — С. 24-25.
 22. Залізовська Н. Мама по скайпу. Батьківські збори : [про долю дітей, батьки яких трудові мігранти] // Психолог. — 2016. — № 11/12. — С. 39-42.
 23. Інвестиції в “щасливе завтра” : [громад. слухання щодо забезпечення прав дитини жити в родині, деінституціалізації (відмови від інтернат. виховання)] // Соц. захист. — 2016. — № 10/11. — С. 8.
 24. Кирей Р. У сім'ї Гармашів завжди затишно : [Черкащина входить до четвірки найкращих в Украіні за рівнем влаштування дітей у родини та створення дитбудинків сімейн. типу] // Уряд. кур'єр. — 2016. — 27 жовт. (№ 201).
 25. Коваль Л. Патронатні вихователі стануть тимчасовою родиною. Захисники прав неповнолітніх об'єдналися і напрацювали зміни до законодавства // Уряд. кур'єр. — 2016. — 24 берез. (№ 56). — С. 5.
 26. Логанов Є.  Запоріжці сприяють вихованню сиріт у сім'ях : [захист прав дітей соц- незахищ. категорій — одне з важливих завдань запоріз. влади ] // Уряд. кур'єр. — 2016. — 13 квіт. (№ 70).
 27. Логанов Є. Навчалися родини з прийомними дітьми : [четвертий рік поспіль служба у справах дітей Запоріз. ОДА організовує літню школу для прийом. сімей] // Уряд. кур'єр. — 2016. — 6 лип. (№ 124).
 28. Логанов Є. У Запоріжжі сиріт поменшало // Уряд. кур’єр. — 2017. — 27 черв.  (№ 118).
 29. Логанов Є. У Запорізькій області запроваджують патронат над прийомними родинами // Уряд. кур'єр. — 2016. — 4 листоп. (№ 207).
 30. Нарожная Т. Интернатам. net : [центры помощи матерям, которые попали в сложную жизненную ситуацию («Мечта Марты», «Точка опоры»)] // Сегодня. — 2017. — 28 нояб. (№ 219). — С. 8-9.
 31. Миколюк О. До Європи — без  інтернатів. В українській стратегії реформування системи державного виховання відобразять досвід Чехії, Болгарії, Румунії та Молдови // День. — 2017. — 30 берез. (№ 55). — С. 10.
 32. Миколюк О. З інтернату — в академію. Програма розвитку соціально незахищеної молоді України, ініційована громадськістю, виходить на національний рівень : [благодійн. програма “ilearn”- всеукр. освіт. соц. проект з підготовки учнів інтернатів, дит. будинків до ЗНО] // День. -2016. — 12 жовт. (№ 184). — С. 10.
 33. Милосердя на парафії. Діти без батьків: проблема та форми її вирішення державою і церквою : [православ. дит. будинок при запоріз. єпархіальн. упр.] // Церк. правосл. газ. — 2016. — № 9. — С. 8-9.
 34. Омелянчук І. Інтернати відходять у минуле : [як долають проблему сирітства на Рівненщині] // Уряд. кур'єр. — 2016. — 10 серп. лип. (№ 124).
 35. Петраков Г. Кто обеспечит детей-сирот жильем? : [о выполнении Программы обеспечения детей сирот жильем в Запорож. обл. рассказывает начальник Службы детей ОГА А. Матвеева] // Рабоч. газ. — 2017. — 31янв. (№ 12).
 36. Петрова С. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-сироти // Рідна шк. — 2016. — № 7. — С. 56-60.
 37. Постолюк Г. Ілюзія захисту [дітей в інтернатах] // Дзеркало тижня. — 2016. — № 40. — С. 1, 12.
 38. Психологічний супровід дітей трудових мігрантів в ДНЗ // Соц. педагог. — 2016. — № 7. — С. 26-45.
 39. Романюк Н. “Закрийте інтернати і побачите, якими виростуть ці діти” : [в Україні планують удвічі скоротити кількість спеціальних закладів, особливо спец. шкіл. та інтернатів для дітей-інвалідів] // Україна молода. — 2016. — 10 берез. (№ 30). — С. 8.
 40. Сосницький Л. Сироти губляться в дорослому житті : [на Запоріжжі налічується 3378 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьк. прав, з них 86% дітей вже проживають у прийомн. сім'ях] // Голос України. — 2016. — 29 квіт. (№ 79). — С. 8.
 41. Сосницький Л. Ще 161 чужа дитина стала своєю : [короткі статист. дані за минулий рік по м. Запоріжжя та обл. про всиновлення дітей, опікунство та виховання в прийомн. сім'ях] // Голос України. — 2017. — 2 лют. (№ 20).
 42. Струс Е. Одна дома : [опыт наставничества участников проекта «Одна надежда»] // Фокус. — 2017. — № 6. — С. 48-53.
 43. Третиннікова Л. Крок до порузуміння з дитиною. Програма тренінгового заняття : [робота з дітьми, які потрапляють до закладів соц. захисту] // Соц. педагог. — 2016. — № 10. — С. 4-18.
 44. Федорова Л. М. Модель соціально-педагогічного осмислення роботи з опікунською сім'єю в загальноосвітній середній школі // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2016. — Вип. 65. — С. 212-220.
 45. Шверненко О. Врятовані. Чужими? : [недерж. дит. будинок «Жива перлина» в Кіровоград. обл.] //Голос України. — 2016. — 22 жовт. (№ 201).