1. Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі // Юрид. Україна. — 2009. — № 1. — С. 78-81.
 2. Капліна Г. Заохочувальні способи правового регулювання оплати найманої праці в умовах ринкових перетворень // Юрид. Україна. — 2008. — № 7. — С. 80-85.
 3. Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юрид. Україна. — 2008. — № 9. — С. 59-62.
 4. Занфірова Т. А. Гарантії прав працівників на охорону праці / Т. А. Занфірова, А. В. Садова // Держава та регіони. Серія: Право. — 2008. — № 2. — С. 68-73.
 5. Валецька О. Аналіз структурних особливостей заробітної плати в трудовому праві // Підприємництво, госп-во і право. — 2007. — № 6. — С. 107-110.
 6. Амелічева Л. П. Проблеми правового забезпечення безпеки праці за законодавством України // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 3. — С. 106-110.
 7. 925858 67.9(4Укр) Д36 Корякіна І. І. Проблемні питання гармонізації законодавства України з охорони праці із законодавством Європейського Союзу // Держава і право : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 32. — С. 338-345.
 8. Щербина В. Загальна характеристика структури охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 3. — С. 86-88.
 9. Додонов О. Стан та дальше підвищення рівня гармонізації законодавчих та нормативних актів з оплати праці в Україні до рівня відповідних актів європейських країн / О. Додонов, В. Кузьменко // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 7. — С. 42-45.
 10. Копайгора І. Правове регулювання заробітної плати у соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 5. — С. 18-20.
 11. Бахуринська О. Нормативно-правові акти про охорону праці: як елемент бланкетної диспозиції ч 1. ст. 271 КК України // Прокуратура. Людина. Держава. — 2004. — № 5. — С. 50-56.
 12. Крентовська О. Формування державних соціальних гарантій у сфері оплати праці // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. … — 2003. — № 1. — С. 398-406.
 13. Ульянов К. Мінімальна заробітна плата як елемент регулювання трудових відносин : деякі проблеми та можливі шляхи їх вирішення // Україна: аспекти праці. — 2003. — № 5. — С. 21-25.
 14. Вознюк В. Конституційні гарантії права людини на своєчасне одержання винагороди за працю // Вісн. Конституц. Суду України. — 2002. — № 5. — С. 80-84.