(2016)

Судебная практика в формировании норм трудового права

 1. Ф84188 67.9(4Укр)310 В92 Виконавче провадження: Законодавство. Роз'яснення, Судова практика : практ. посіб. — К.: Центр учб. літ., 2015. — Із змісту: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 5 черв. 2012 р. № 4901. — С. 66-71

 

 1. 940073 67.9(4Укр)305 Б77 Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Атіка, 2008. — Із змісту: Джерела трудового права України. — С. 23-39 ; Значення керівних роз'яснень Верхов. Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю. — С. 33-34.

 

 1. 940528 67.9(4Укр)305 Т78 Трудове право України : акад. курс : підруч. для внз / за ред. П. Д. Пилипенка. — К.: “ІнЮре”, 2007. — 536 с.

 

 1. 922421 67.9(4Укр)305 К60 Колективні трудові спори / за заг. ред. В. М. Руденка. — К.: Юрінком, 2006. — 384 с. — (Бюлетень законодавства і юрид.. практики України. — 2006. — № 2.). — Із змісту: Судова практика. — С. 326-363.

 

 1. Григорьева Л. Прекращение трудового договора по соглашению сторон: комментарии и судебебная практика // Справочник кадровика. — 2013. — № 2. — С. 66-74.

 

 1. Калиновська І. Г. Практика судових проваджень щодо розслідування нещасних випадків // Інформ. бюл. з охорони праці. — 2012. — № 3. — С. 23-29.

 

 1. Котнюк Ю. Роботодавець як завжди правий. Хоча відстояти своє право можна. Про що свідчить судова практика з трудових спорів // Юрид. вісн. України. — 2014. — № 34. — С. 5.

 

 1. Луцик Г. Судова практика призначення покарання за безпідставну невиплату заробітної плати // Вісн. прокуратури. — 2012. — № 10. — С. 58-63.

 

 1. Мацюк А. Р. Про деякі питання судового захисту трудових прав / А. Мацюк, О. Бушенко // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. — 2009. — № 2. — С. 19-26.

 

 1. Сидорова Л. Поновлення на роботі після звільнення за угодою сторін : судова практика // Кадровик. Труд. право і управління персоналом. — 2010. — № 8. — С. 34-37.

 

 1. Спори, що виникають із трудових правовідносин: (суд. практика) // Вісн. Верхов. Суду України. — 2015. — № 9. — С. 19-23.

 

 1. Теньков С. Застосування форс-мажору у трудових спорах: тепер можна : постанова Суд. палати у цивіл. справах Верхов. Суду України від 11. 11. 2015 р. у справі № 6-2159цс15 // Юрид. вісник України. — 2015. — № 51-52.- С. 14.

 

 1. Теньков С. Зламали, розтрощили, вкрали. Хто відповідатиме : (огляд суд. практики в справах про матеріал. відповідальність працівників) // Юрид. вісник України. — 2014. — № 6. — С. 10.

 2. Теньков С. Судовий розгляд трудових спорів : строкові трудові договори і контракти // Юрид. вісник України. — 2014. — № 13. — С. 12.

 

 1. Чернорот С. Правильне використання рішення суду про поновлення на роботі працівника // Юрид. журнал. — 2011. — № 6. — С. 95-97.

 

Окремі справи судової практики з питань трудового права

 

 1. Про визнання протиправними наказів про застосування дисциплінарних стягнень та їх скасування : Рішення Вищого спец. суду України від 9 верес. 2015 р. // Юрид. вісник України. — 2015. — № 43. — (Інформ.-прав. банк. — С. 5-6.)

 

 1. Про перерахунок пенсії : Постанова ВАСУ від 30 черв. 2015 р. // Юрид. вісник України. — 2015. — № 35. — (Інформ.-прав. банк. — С. 9-10.) ; № 38. — (Інформ.-прав. банк. — С. 9-12).

 

 1. Про стягнення середнього заробітку, компенсації за невикористану щорічну відпустку та моральної шкоди : Постанова суд. палати у господар. справах Верхов. Суду України від 4 лют. 2015 р. // Юрид. вісник України. — 2015. — № 12. — (Інформ.-прав. банк. — С. 12-14.).

 

 1. Про стягнення моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я під час виконання трудових обов'язків : Постанова суд. палати у цивіл. справах Верхов. Суду України від 24 груд. 2014 р. // Юрид. вісник України. — 2015. — № 7. — (Інформ.-прав. банк. — С. 15-16).

 

 1. Про визнання відмови перерахувати пенсію протиправною та зобов'язання перерахувати пенсію : Постанова суд. палати в адмін. справах Верхов. Суду України від 2 груд. 2014 р. // Юрид. вісник України. — 2015. — № 4. — (Інформ.-прав. банк.- С. 11-13).

 

 1. Про визнання незаконною причину звільнення з роботи, зміни причини та запису про звільнення, стягнення середньої заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження, відшкодування витрат у зв'язку з неотриманням субсидії, відшкодування моральної шкоди : Ухвала апеляц. суду Київ. обл. від 12 берез. 2014 р. // Юрид. вісник України. — 2015. — № 41. — (Інформ.-прав. банк. — С. 4-6).

 

 1. Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні : Постанова Верхов. Суду України від 22 січ. 2014 р. // Юрид. вісник України. — 2014. — № 17. — (Інформ.-прав. банк. — С. 10-13).

 

 1. Про зобов'язання провести виплату недоплаченої соціальної допомоги : Постанова ВАСУ від 9 січ. 2014 р. // Юрид вісник України. — 2015. — № 39-40. — (Інформ.-прав. банк. — С. 8-10).

 

 1. Про зміну формулювання причин звільнення, стягнення вихідної допомоги та середнього заробітку під час затримання розрахунку при звільненні: Постанова Суд. палати в цивіл. справах Верхов. Суду України від 20 листоп. 2013 р. // Юрид. вісник України. — 2014. — № 5. — (Інформ.-прав. банк. — С. 27-29).