(2016)

Торговля людьми (2015)

 1. 974364 67.61 А43 Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. ст. / Одес. нац. юрид. акад. [и др. ; Антипенко В. Ф. и др.]. — Одесса : Фенікс, 2007. — 360 с.

С. 284-291: Раковська Ю. В. Соціально-економічна концепція торгівлі людьми.

 1. Алімбаєва О. Запобігання та оперативне реагування у випадках міжнародного викрадення дітей // Юрид. вісник України. — 2015. — № 47. — С. 15.

 2. Бєлікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини // Вісн. прокуратури. — 2015. — № 10. — С. 29-37.

 3. Бісікало Л. Що треба знати про торгівлю людьми. Заняття з елементами тренінгу для підлітків // Соц. педагог. — 2015. — № 12. — С. 35-42.

 4. Ваколюк І.В. Моє життя — моя свобода! : Заняття для учнів 8-11-х класів : [тема заходу «Запобігання торгівлі людьми»] // Шкіл. психологу. Усе для для роботи. — 2015. — № 9 (верес.). — С. 26-30.

 5. Данілова Н. Торгівля людьми. Інформаційна година спілкування з елементами тренінгу // Соц. педагог. — 2015. — № 5. — С. 44-47.

 6. Дубина В. І. Використання можливостей Укрбюро Інтерполу щодо протидії злочинам, пов'язаним із торгівлею людьми // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. — 2014. — № 4. — С. 198-210.

 7. Євтушенко О. Спірні питання виведення або повернення дітей мають вирішуватися лише у правовому полі : [викрадення дітей у контексті Конвенції від 25.10.1980 г. — Гааз. конв.] // Юрид. газ. — 2015. — № 10/11. — С. 46-48.

 8. Жуковська Г. Г. Сучасний стан нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в Україні: переваги та недоліки // Право та держ. упр. — 2014. — № 4. — С. 71-75.

 9. Іллюк М. Проблеми викрадання дітей: Для їх вирішення Кабмін підготував для розгляду в Раді відповідні законодавчі зміни // Юрид. вісн. України. — 2015. — № 35. — С. 6.

 10. Козуб Т. Доклад ООН по Украине: «пытки, казни, работорговля» // Вести. — 2015. — 3 июня (№ 93). — С. 4.

 11. Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року : схвалено розпорядженням КМ України від 7 жовт. 2015 р. № 1053-р // Уряд кур'єр. — 2015. — 19 листоп. (№ 216).

 12. Мороз І. Міжнародне викрадення дітей : способи вирішення спорів // Юрид. вісник України. — 2015. — № 44. — С. 14-15.

 13. Федотова А. Міжнародне викрадення дітей: Практика європ. суду з прав. людини у справах даної категорії // Юрид. вісник України. — 2015. — № 43. — С. 15.