(2016)

Вибори депутатів місцевих рад в Україні (історичний аспект)

1.    939463 67.2(4Укр) И20 Іванов В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. — К.: Атіка, 2007. — Із змісту: Становлення місц. органів влади (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.). — С. 266-270, 390-391, 435-439.

2.    30139 63.3(4Укр)6 Т35 Терещенко Ю. І. Політична боротьба на виборах до місцевих дум України : в період підготовки Жовтневої революції. — К.:Наук. думка, 1974. — 143 с.

3.    950104 67.9(4Укр)300 Т48 Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіального устроюУкраїни. 1907-2009. — К. : [Леста], 2009. — 128 с. — Із змісту: Ради робітн. і селян. депутатів, органи місцев. влади). — С. 12-13, 37-38, 50-51.

4.    Бічек О. С. Виборче право в Україні періоду Української Народної Республіки та Західно-Української Республіки // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. — 2007. — № 3. — С. 254-262. — (В органах місцев. влади. — С. 259-260).

5.    Володько В. Выборы по-киевски : (выборы в Город. думу (конец ХІХ — нач. ХХ вв.) // Укр. инвест. газ. — 2006. — 11 апр. (№ 14).

6.    Гончаренко В. Виборчі права громадян за Конституцією УРСР 1937 року // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2012. — № 4. — С. 93-101. — (В т. ч. до органів місцев. самоврядування).

7.    Жежера В. “Веселе” волевиявлення 1946 року : [вибори 1946 року в Захід. Україні] // Голос України. — 2012. — 25 жовт. (№ 201).

8.    Леміжанська О. Підготовка проекту Закону про вибори до земств в Українській державі (1918 р.) // Київ. старовина. — 2012. — № 1. — С. 63-72.

9.    Маркова С. Місцеві вибори в УССР та національних республіках СРСР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз // Мандрівець. — 2011. — № 3. — С. 44-48. — Бібліогр. : 18 назв.

10.    Павленко В. В. Еволюція виборчого процесу за доби Української революції 1917-1921 років // Бюл. М-ва юстиції України. — 2014. — № 10. — С. 71-77.

11.    Слободян Т. З. Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990-2015 рр. : [на прикладі місц. виборів] // Гілея. — 2015. — № 9. — С. 281-285. — Бібліогр. : 15 назв.

12.    Тиганій К. А. Міське виборче право за міським положенням для Одеси від 30 квітня 1863 р. // Юрид. вестник. — 2008. — № 3. — С. 53-59.

13.    Рижков В. 100 років тому голоси на виборах підраховувала механіка : (із історії виборів в органи місцев. самоврядування (Думу) в Україні (кінець ХVIII-поч. ХХ ст.) // День. — 2013. — 18 жовт. (№ 189/190).