(2016)

Социально-психологическое сопровождение детей и подростков с девиантным поведением (2015)

 1. 975093 88.5 Г85 Грись А. М. Теорія і практика підготовки психологів до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми : монографія / А. М. Грись ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюкова НАПН України. — К. : [Геопринт], 2013. — 282 с.

 2. 974585 60.5 Л73 Локарєва Г. В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Г. В. Локарєва, К. В. Петровська. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. — 388 с.

 3. 974596 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 36. — 612 с.

  С. 96-102: Бєлоліпцева О. В. Соціально-педагогічна робота з підлітками, залежними від соціальних мереж, засобами трудотерапії.

 4. 975012 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Вип. 58 . — 196 с.

  С. 119-122: Шепелєва Г. А. Діти-сироти як специфічна соціальна група.

 5. 975014 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 61. — 160 с.

  С. 133-139: Славина Е. С. Социальные сети, интернет как способ отчуждения молодежи от реального мира: основные мотивы.

 6. 976206 60.5 Т38 Технології соціальної роботи : навч. посіб. для внз / О. А. Агарков [та ін.]. — Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. — 488 с.

С. 320-323: Технології соціальної роботи з особами з девіантною поведінкою.

С. 301-310: Технології соціальної роботи з "дітьми вулиці".

С. 292-301: Технології соціальної роботи з важковиховуваними дітьми.

 1. 974573 94 Т93 Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 року. / МОН України, ЗНТУ ; [упоряд. : Н. І. Висоцька ; редкол.: Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : [ЗНТУ, 2013]. — Т. 5. — 330 с.

  С. 205-207: Гава Н. Д. Причини і наслідки кримінальної поведінки підлітків.

   

 2. Бандура І. Правовий статус дитини у світлі кримінально-правового захисту дитини // Віче. — 2015. — № 14. — С. 22-25.

 3. Барышева А. Н. Реабилитация детей в трудной жизненной ситуации : [Россия] // Соц. педагогика. — 2014. — № 5. — С. 61-66.

 4. Бородина Н. В. Исторический аспект профилактики делинквентного поведения подростков: отечественный и зарубежный опыт / Н. В. Бородина, И. А. Мушкина, О. П. Садилова // Соц. педагогика. — 2014. — № 6. — С. 121-128.

 5. Війна і діти // Освіта. — 2015. — 15-22 лип. (№ 30/31).- (Спецвипуск).

 6. Вовчик-Блакитна Л. Батьки — телеекран — діти: екологічність взаємодії : [вплив телебачення на розвиток дитини] // Практ. психолог: Дит. садок. — 2015. — № 8.- С. 41-45.

 7. Давиденко О.М. Нормативно-правові засади профілактики ігрової залежності // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 11. — С. 16-18.

 8. Діти воєнного конфлікту. Профілактичні заходи в умовах навчального закладу // Завуч. — 2015. — № 4. — С. 31-37.

 9. Кайоткіна Т. Профілактика комп'ютерної залежності. Семінар-практикум // Психолог. — 2014. — № 21. — С. 18-20.

 10. Карпінська М. Зняття психологічного напруження в дітей // Початкова освіта. — 2015. — № 3. — С. 41-42.

 11. Кельнер С. С. Підлітковий суїцид. Виступ на батьківських зборах // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 11. — (Вкладка)

 12. Кіслова В. М Дитячий та підлітковий суїцид // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 11. — С. 33-35.

 13. Коноплицька О. В. Особливості міжособистісної взаємодії у професійній діяльності працівників ОВС з неповнолітніми правопорушниками // Практ. психологія та соц. робота. — 2014. — № 12. — С. 49-56.

 14. Котова І. С. Тренінгове заняття для класних керівників та батьків. Тема. Профілактика агресії у дітей // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2014. — № 11. — С. 56-59.

 15. Кручак О. Загасити полум'я суперечки. Тренінгове заняття // Психолог. — 2015. — № 3. — С. 7-13.

 16. Кузьменко Л. Алкоголь — ворог розуму. Заняття з елементами тренінгу для підлітків // Соц. педагог. — 2014. — № 12. — С. 29-32.

 17. Кумарина Г. Ф. Профилактика школьной дезадаптации: социально-педагогический подход : [Россия] // Соц. педагогика. — 2014. — № 5. — С. 5-16.

 18. Лажинцева Е. М. Интернет как новая среда для проявления девиантного поведения подростка / Е. М. Лажинцева, А. А. Бочавер // Вопросы психологии. — 2015. — № 4. — С. 49-58.

 19. Мараховська Т. А. Робота з суїцидальними намірами учнів / Т. А. Мараховська, С. В. Щур // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 9. — С. 9-13.

 20. Мараховська Т. А. Спілкування під час конфліктних ситуацій : [тренінг з розвитку навичок безконфлікт. спілкування для учнів старш. класів] // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 10. — С. 22-26.

 21. Мимренко О. Девіантна поведінка. Види та причини. Соціально-психологічний семінар для педагогічних працівників ВНЗ та ПТНЗ // Соц. педагог. — 2015. — № 9. — С. 26-33.

 22. Мурашкевич О. Клин клином виганяй: використання Інтернету в профілактиці вживання психоактивних речовин підлітками // Здоров'я та фіз. культура. — 2015. — № 3. — С. 4-8.

 23. Обухівська О. Конфлікти в шкільному середовищі // Завуч. — 2014. — № 23. — С. 4-10.

 24. Павлик Н. В. Психодіагностичні методики дослідження особистісної спрямованості та ступеня гармонійності характеру в юнацькому віці // Практ. психологія та соц. робота. — 2014. — № 11. — С. 43-52.

 25. Поліщук Т. Гіперактивна дитина Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) // Психолог дошкілля. — 2015. — № 7. — С. 4-6.

 26. Полозюк Ю. Дитяча агресивність. Семінар-практикум // Психолог. — 2015. — № 5. — С. 40-44.

 27. Рак О. Методи емоційного розвантаження старшокласників. практичне заняття для учнів 10-11- х класів // Психолог. — 2015. — № 5. — С. 18-21.

 28. Рєпнова Т. Подолання проявів учнівського насилля. Формування культури емоцій у підлітків // Психолог. — 2014. — № 23. — С. 14-16.

 29. Ружицька Н. Жорстоке поводження з дітьми. Вивчення проблеми : [результати опитування учнів ПТНЗ щодо жорсткого поводження з дітьми та проявів підліткового насильства] // Психолог. — 2015. — № 5. — С. 7-12.

 30. Селютіна М. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків : Із досвіду роботи куратора // Завуч. — 2015. — № 22 (листоп.). — С. 12-18.

 31. Сікаленко Р. Посттравматичний стресовий розлад очима підлітків // Соц. педагог. — 2014. — № 12. — С. 9-14.

 32. Сікаленко Р. Секстинг: ази проблеми : [надсилання через моб. телефон, е-пошту чи соц. мережі повідомлень сексуального змісту, ерот. фотографії, відео] // Соц. педагог. — 2014. — № 12. — С. 15-18.

 33. Скидан С. Контроль агресивної поведінки. Заняття з елементами тренінгу// Соц. педагог. — 2015. — № 9. — С. 13-25.

 34. Скубаковська Н. І. Комп'ютерна залежність — виклик сучасну суспільству. 10-11 кл. : [сценарій] / Н. І. Скубаковська, О. Т. Фялковська // Виховна робота в шк. — 2014. — № 10. — С. 31-38.

 35. Тимченко О. Жити в мирі та злагоді. Корекційна програма з формування навичок конструктивного спілкування та вирішення конфліктних ситуацій : [робота з підлітками 13-17 років] // Суч. шк. України. — 2014. — № 12. — С. 4-35.

 36. Третиннікова Л. А. Ми хочемо, щоб нас любили. Тренінг для педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з девіантною поведінкою // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 11. — С. 20-29.

 37. Третиннікова Л. Ми хочемо, щоб нас любили. Робота з педагогами, щодо взаємодії з дітьми з девіантною поведінкою // Соц. педагог. — 2015. — № 9. — С. 13-25

 38. Чуб Н. В. Як працювати з дітьми, які не хочуть вчитися // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 10. — С. 33-35.

 39. Шайкова А. Чому дітям буває важко навчатися? // Психолог. — 2014. — № 24. — С. 4-9.

 40. Шалашнова К. С. Мир относится к тебе так, как ты относишься к миру : [профилактика детской жестокости в подростковом возрасте] // Рус. шк. — 2014. — № 5. — С. 47-52 ; № 6. — С. 47-51.

 41. Шебаніц В. Стоп агресії підлітків! : [тренінгове заняття з учнями 8-10-х кл.] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2015. — № 7/8. — С. 56-59.

 42. Щербина В. Підлітки з агресивною поведінкою. Програма корекції // Психолог. — 2015. — № 2. — С. 4-15.

 43. Щуркова Н. Е. Как воспитать жизнеспособность школьника? : [профилактика детского суицида] // Соц. педагогика. — 2014. — № 5. — С. 27-37.

 44. Юрченко Л. Взаємодія навчальних закладів з органами і службами щодо захисту прав дітей. Методичні рекомендації // Упр. освітою. — 2014. — № 23. — С. 11-18.