1. Лилик І. Свідомий споживач як нова маркетингова цінність // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 5-6. – С. 63-66.

 1. 966305 65.050.010 К65 Копич І. М. Моделювання попиту і поведінки споживачів // Копич І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посіб. / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В. І. Стефаняк. – Львів : Новий Світ — 2000, 2011. – С. 274-299.

 1. Баліцька О. П. Сегментація споживачів послуг з технічного контролю і аналізу як передумова формування ефективної стратегії маркетингу // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2009. — № 4. — С. 181-184.

 1. Савельєв В. В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової антикризової стратегії // Економіка. Фінанси. Право. — 2009. — № 4. — С. 3-5.

 1. Олексюк О. І. Споживач як ключовий суб`єкт в управлінні результативністю підприємства // Агросвіт. – 2009. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр. : 8 назв.

 1. Шафалюк О. К. Особливості планування модифікації параметрів поведінки споживачів у маркетингу // Агросвіт. — 2008. — № 21. — С. 48-52.

 1. Шафалюк О. К. Інституціональні особливості розвитку нових типів споживання та їх маркетингової ідентифікації // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 42-47.

 1. Шафалюк О. К. Гармонізація параметрів і тенденцій розвитку виробництва і споживання в маркетингових системах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 50-54. – Бібліогр. : 19 назв.

 1. Папоян А. Маркетингове управління базами даних споживачів // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 6. – С. 40-44.

 1. Сбитнев А. Сегментная монополизация : [способы сегментации потребителей предприятия] // Менеджмент і менеджер. — 2007. — № 12. — С. 26-31.

 1. Ребзуев Б. Влияние ценовых репрезентаций на потребительское восприятие // Маркетинг. — 2007. — № 6. — С. 30-35.

 1. Братаніч Б. Концепція потреб у структурі філософії маркетингу // персонал. — 2006. — № 4. — С. 56-60.