1. Бондар А. Нобель для Памука і Букер для дочки / А. Бондар // Дзеркало тижня. — 2006. — 21 жовт. (№ 40). — С. 18.*
2. Бондар М. Концепт «Стамбул» в турецькій мовній картині світу (на матеріалі роману О. Памука «Стамбул: спогади та місто») / М. Бондар // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, Т. 1. — С. 444-451. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_1_76
3. Ботанова К. Нобель для письменника. Та його політичности : [у т. ч. критика на кн. «Стамбул: спогади і місто», «Чорна книга», «Чевдет-бей і його сини»] / К. Ботанова // Критика : Рецензії. Ессеї. Огляди. — 2007. — № 1/2. — С. 33-35.*
4. Бульвінська О. І. Орхан Памук: зіткнення цивілізацій чи міст між Сходом і Заходом / О. І. Бульвінська // Всесвіт. літ. та культура в навч. закладах України. — 2010. — № 2. — С. 34-38.* ; Зарубіж. літ. в шк. України. — 2006. — № 12. — С. 23-27.*
5. Гаджиєва Г. Ю. Постмодернізм у сучасній турецькій літературі (на прикладі романів Орхана Памука) / Г. Ю. Гаджиєва // Література в контексті культури. — 2014. — Вип. 24. — С. 24-29. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2014_24(2)__6
6. Гедройц С. Роман О. Памука «Белая крепость» / С. Гедройц // Звезда. — 2006. — № 2. — С. 232.*
7. Герасимова К. Д. Кольороназви у творчій лабораторії Орхана Памука // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. — 2011. — № 33. — С 135-138. — Відомості доступні також в Інтернеті:http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_33/135_138.pdf
8. Гриценко Г. Музей одного кохання / Ганна Гриценко // Друг читача. — 2009. — № 10. — С. 4. — Рец. на кн.: Музей невинності / Орхан Памук : пер. з тур. О. Б. Кульчинського, Г. В. Рог. — Харків : Фоліо, 2009. — 670 с.*
9. Дарвиноглу Ф. Вступне слово / Фарук Дарвиноглу // Біла фортеця : роман / Орхан Памук ; [пер. з тур. Г. В. Рог]. — Харків : Фоліо, 2011. — С. 4-8.*
10. Деркачова О. Повернення у сніг / О. Деркачова // Кн. клуб плюс. — 2007. — № 5. — С. 20. — Рец. на кн.: Сніг / Орхан Памук ; пер. з тур. О. Кульчинського. — Харків, 2006. — 480 с.*
11. Дроздовський Д. Загадки стамбульських дзеркал [Електронний ресурс] : [про роман О. Памука «Чорна книга»] / Дмитро Дроздовський // Друг читача : сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/28984/. – Загл. з екрану. – Дата звернення: 05.04.2016.
12. Дроздовський Д. Стамбул Орхана Памука [Електронний ресурс] : [про роман О. Памука «Стамбул: спогади та місто»] / Дмитро Дроздовський // Друг читача : сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/27506/. – Загл. з екрану. – Дата звернення: 05.04.2016.
13. Дубин Б. Роман-цивилизация или Возвращенное искусство Шехерезады : [о творчестве Орхана Памука и его романе «Черная книга»] / Б. Дубин // Иностр. лит. — 1999. — № 6. — С. 36-38.*
14. Зафер З. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого и «Джевдет Бей и его сыновья» Орхана Памука / З. Зафер // Рус. лит. — 2001. — № 4. — С. 169-172.
15. Илюшина И. Миллион для турецкоподданного / Илюшина И. // Корреспондент. — 2006. — 21 окт. (№ 41). — С. 66-68.*
16. Князев С. [Рецензии] // У книжной полки. — 2006. — № 3. — С. 18-19. — Рец. на кн.: Снег : роман / Орхан Памук. — СПб. : Амфора, 2006. ; Стамбул: Город воспоминаний / Орхан Памук. — М. : Изд-во Ольги Морозовой, 2006.*
17. Ковтун Г. Нобелівські лауреати — 2006 / Г. Ковтун // Вісн. Нац. акад. наук України. — 2006. — № 10. — С. 39-43.*
18. Кульчинський О. Нобель по-турецьки / О. Кульчинський // Україна молода. — 2006. — 17 жовт. (№ 191). — С. 12.*
19. Маленький І. Постмодерн з яничарським обличчям : [Орхан Памук] / Ігор Маленький // Кн. клуб плюс. — 2007. — № 9. — С. 22-24.*
20. Маляр А. Оптимізм по-турецьки / Альбіна Маляр // Друг читача. – 2007. — № 24. – С. 7. – Рец. на кн.: Мене називають Червоний : роман / Орхан Памук ; пер. з тур. О. Б. Кульчинського. – Харків : Фоліо, 2007. – 638 с.*
21. Матіяш Б. Орхан Памук: червоно-чорні кольори турецької літератури / Б. Матіяш // Кн. клуб плюс. — 2005. — № 2. — С. 26-27.*
22. Мельникова М. Автобус к ангелу / Мария Мельникова // Кн. обозрение. – 2007. — 2-8 апр. (№ 14). – С. 7. – Рец. на кн.: Памук О. Новая жизнь : роман / О. Памук ; пер. с тур. А. Аврутина. — СПб. : Амфора, 2007. — 350 с.*
23. Мильчин К. Меланхолический Нобель для Толстого и Достоевского : [Орхан Памук] / К. Мильчин // Кн. обозрение. — 2006. – 16-22 окт. (№ 42). — С. 3.*
24. Мильчин К. Простой турецкий турист : [Орхан Памук посетил Москву] / К. Мильчин // Кн. обозрение. — 2006. – 26 июня — 9 июля (№ 25/26). — С. 3.*
25. Мильчин К. Турецкая метель / К. Мильчин // Кн. обозрение. – 2006. – 15-21 мая (№ 19). – С. 4. – Рец. на кн.: Памук О. Снег : роман / пер. с тур. А. Аврутиной. – СПб. : Амфора, 2006. – 542 с.*
26. Ніколаєв Б. Інтерпретація постгуманістичної доби в текстах Е. Єлінек й О. Памука / Б. Ніколаєв // Сучасні літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 10. — С. 274-286. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2013_10_29
27. Нобелівський лауреат 2006 — Орхан Памук // Зарубіж. літ. — 2006. — № 41. — С. 1-2.*
28. Олєнікова Є. Способи перекладу безекквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука «Сніг» / Є. Олєнікова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філол. — 2011. — Вип. 54. — С. 250-261. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2011_54_33
29. Орхан Памук : [биогр. данные] // Большая энциклопедия : в 62 т. – М. : Терра, 2006. — Т. 35: Охрана-Пейзаж. – С. 193.
30. Орхан Памук [Электронный ресурс] : [биогр. данные] // Википедия : свободная энцикл. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памук,_Орхан. — Загл. с экрана. — Послед. ред.: 13.01.2016. — Дата посещения: 05.04.2016.
31. Орхан Памук — лауреат Нобелівської премії 2006 року // Всесвіт. — 2006. — № 11/12. — С. 200.*
32. Орхан Памук // Зарубіж. літ. — 2007. — № 14. — С. 23-24.*
33. Орхан Памук дає інтерв’ю про вірмен // Кн. клуб плюс. — 2005. — № 10. — С. 8.*
34. Памук О. «В моем Стамбуле всегда идет снег» : [беседа с Орханом Памуком / провел Г. Шульпяков] // Иностр. лит. — 2004. — № 3. — С. 100-107.*
35. Памук О. «Чувство грусти перевожу в ощущение счастья» : [беседа с тур. писателем Орханом Памуком / провел А. Стародубец] // Эхо планеты. — 2009. — № 34. — С. 39-42.*
36. Памук О. «Я дуже скромна людина» : [бесіда з Орханом Памуком / провели К. Ботанова, А. Бондарь] // Дзеркало тижня. — 2004. – 26 черв. (№ 25). — С. 19.
37. Памук О. Валізка мого тата : Нобелівська лекція, 7 грудня 2006 року / О. Памук // Іноземні мови в навч. закладах. — 2007. — № 2. — С. 106-114.* ; Критика : Рецензії. Ессеї. Огляди. — 2007. — № 1/2. — С. 35-39.*
38. Посохова Е. В Черно-белый образ Стамбула Орхана Памука : [на материале романа «Стамбул: город воспоминаний»] / Е. Посохова // Учен. зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Соц. коммуникации». — 2009. – Т. 22 (61), №. 3. — С. 164-171. — Сведения доступны также в Интернете: http://www.science.crimea.edu/zapiski/2009/filologiya/uch_22_3fn/164-171.pdf
39. Посохова Е. В. Интертекстуальность как форма художественного воплощения диалога культур в романе Орхана Памука «Снег» / Е. В. Посохова // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2013. — Вип. 3 (2). — С. 109-118. — Сведения доступны также в Интернете: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_3(2)__18
40. Посохова Е. В. Макродиалог как форма художественного воплощения диалога культур в романе Орхана Памука «Снег» / Е. В. Посохова // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 113-122. — Сведения доступны также в Интернете: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_2(1)__15
41. Посохова Е. В. Феномен творчості Орхана Памука в контексті світового літературного процесу / К. В. Посохова // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2009. — Вип. 3 (1). — С. 145-154. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2009_3(1)__19
42. Репенкова М. В поисках меланхолической души. Творчество турецкого романиста Орхана Памука / М. Репенкова // Азия и Африка сегодня. — 2008. — № 3. — С. 68-70.*
43. Репенкова М. М. В лабиринте постмодернистского сознания. О романе Орхана Памука «Снег» / М. М. Репенкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13. Востоковедение. — 2007. — № 3. — С. 3-15.*
44. Рог Г. В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.04 / Г. В. Рог ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філології. — К., 2006. — 16 с. — укp. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06rgvtrr.zip
45. Саволоцька А. А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) / А. А. Саволоцька // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46 (3). — С. 351-357. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(3)__47
46. Саволоцька А. А. Відтворення інтертекстуальних елементів у культурно-специфічному тексті (на матеріалі роману Орхана Памука «Музей Невинності») у перекладах на англійську та українську мови / А. А. Саволоцька // Мовні і концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 50. — С. 334-341. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(2)__51
47. Саволоцька А. А. Культурно-специфічні оніми як проблема перекладу (на матеріалі англійського та українського перекладів турецького роману Орхана Памука «Музей Невинності») / А. А. Саволоцька // Мовні і концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 47. — С. 276-288. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47(2)__34
48. Сипле, сипле, сипле сніг : [рец.] // Друг читача. — 2007. — 9-23 лют. (№ 3). — С. 1. — Рец. на кн.: Сніг / Орхан Памук. — Харків : Фоліо, 2006. — 480 с.*
49. Сулейманова А. С. Постмодернизм в современном турецком романе (на примере творчества Орхана Памука) [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.01.03 / А. С. Сулейманова. – Санкт-Петербург, 2007. – 20 с. – Режим доступа: http://www.dslib.net/literatura-mira/postmodernizm-v-sovremennom-tureckom-romane-na-primere-tvorchestva-orhana-pamuka.html
50. Сухомлинов О. Метафізичний смуток Стамбула у житті та творчості Орхана Памука / О. Сухомлинов // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції. — Донецьк, 2009. — С. 48-63. — Сведения доступны также в Интернете: http://ua.suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/Pamuk-MetSmutok-09.pdf
51. Сухомлинов О. М. «Босфорська цивілізація» як пограниччя Сходу і Заходу у книзі мемуарів Орхана Памука «Стамбул. Місто спогадів» / О. М. Сухомлинов // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвузів. зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Бердянськ, 2011. — Вип. 24, ч. 1. — С. 100-108. — Відомості доступні також в Інтернеті: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71324/14-Suhomlinov.pdf?sequence=1
52. Тарнавська О. Нобелівська премія: красиве і корисне : [лауреатом став Орхан Памук] / Олеся Тарнавська // Друг читача. – 2006. – 10-23 листоп. (№ 21). – С. 7.*
53. Торос Я. Нобелівська премія. Література. 2006. Терни й зірки Орхана Памука: поєднання Сходу й Заходу / Я. Торос // Дніпро. — 2009. — № 6. — С. 162-164.*
54. Чанцев А. 4213 Окурков и 5723 музея / А. Чанцев // Новый мир. — 2009. — № 12. — С. 199-204. — Рец. на кн.: Музей невинности : пер. с тур. / Орхан Памук. — СПб., 2009. — 606 с.*
55. Чижова Е. «Аллаху принадлежит и Восток, и Запад…» : [творчество Орхана Памука] / Е. Чижова // Вопр. литературы. — 2010. — № 5/6. — С. 279-296.*
56. Шкляр Л. Є. Памук Орхан (1952) / Л. Є. Шкляр, А. Г. Шпиталь // Під знаком Нобеля. Лауреати нобелівської премії з літератури 1901-2006 / Л. Є. Шкляр, А. Г. Шпиталь. — К. : Грамота, 2006. — С. 499-503. — Бібліогр. в кінці ст.*
57. Якушко Л. Образ міста в романі Орхана Памука «Стамбул: спогади та місто» / Л. Якушко, Д. Чередніченко // Світова літ. — 2015. — № 15/16. — С. 57-67.*
58. The life and work of Orhan Pamuk with highlights from the 2006 Puterbaugh Conference on «World Literature» // World literature today. – 2006. – № 6. – P. 3, 16-43.*