Список повнотекстових наукових фахових видань України із соціальних комунікацій (станом на 28.12.2019; видання категорії «А», «Б» — відповідно до реєстру (http://nfv.ukrintei.ua/) станом на 17.03.2020) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 02.06.2020). Публікації у виданнях, як правило, українською та англійською мовами.

  1. Communications and Communicative Technologies (Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). – Режим доступу: https://cct.dp.ua/index.php/journal/issue/archive (2016-2020, вип. 20);
  2. Актуальні питання масової комунікації (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://comstudies.org/archive/ (2000-2019, вип. 25)
  3. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития (Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/hyZMNdl (2000-2019, вип. 17)
  4. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв). – Режим доступу: https://cutt.ly/8yZM25Z (2008-2019, №1);
  5. Бібліотечний вісник (НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyZ1r3i (1993-2020, № 1);
  6. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Журналістика (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/fakhovi-vydannia/zhurnalistyka.html (2009-2014);
  7. Вісник Книжкової палати (Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова», Харків. держ. акад. культури). – Режим доступу: https://cutt.ly/pyZ1jXq (2009-2019, № 10);
  8. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/issue/archive (2006-2020, вип. 48);
  9. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://cutt.ly/iyZ1OUh (2013-2017)
  10. Вісник Харківської державної академії культури (Харків. держ. акад. культури). – Режим доступу: https://cutt.ly/cyZ1Exo (2015-2019, вип. 54)
  11. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації (Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського). – Режим доступу: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/archive/ (2017-2019, № 4). – Категорія «Б»;
  12. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації (Класич. приват. ун-т). – Режим доступу: https://cutt.ly/EyZ1F9I (2010-2020, № 2);
  13. Журналістика (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/fyZ1Z3J (2014-2016);
  14. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (НАН Укаїни, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника). – Режим доступу: https://cutt.ly/3yZ1NiS (2008-2018)
  15. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства (НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника). – Режим доступу: https://cutt.ly/4yZ13DZ (2009-2018);
  16. Інформаційне суспільство (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://journ.knu.ua/periodyka/index.php/2011-03-31-04-24-11.html (2008-2016)
  17. Наукові записки Інституту журналістики (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/4yZ0qhJ (2013-2019, № 2)
  18. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/KyZ0oDq (2009-2019, вип. 55);
  19. Образ (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/fyZ0sqY (2014-2019, № 1);
  20. Обрії друкарства (Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського»). – Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/issue/archive (2014-2020, № 1);
  21. Рукописна та книжкова спадщина України (Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/EyZ0bga (1993-2019, вип. 24);
  22. Стиль і текст (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/cyZ0W6S (2012-2015);
  23. Теле- та радіожурналістика (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/visnyk-tv.htm (2009-2016);
  24. Українська біографістика (Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/nyZ0Af1 (1996-2019, вип. 17);
  25. Українське журналістикознавство (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/ZyZ0FeG (2012-2017);
  26. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв). – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/archive (2018-2019, № 4). – Категорія «Б».