Список повнотекстових наукових фахових видань України з медицини

Список повнотекстових наукових фахових видань України з медицини (відповідно до реєстру (http://nfv.ukrintei.ua/); видання категорії «А», «Б» – станом на 17.03.2020; останнє оновлення: 03.03.2021) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 10.04.2021).

 1. Art of medicine (ДВНЗ «Івано-Франків. нац. мед. ун-т»). – URL: http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/issue/view/16 (2017-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 2. Biomedical and biosocial anthropology (Міжнар. акад. Інтегратив. Антропології; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова). – URL: https://cutt.ly/KjMX5be (2008-2017);

 3. Experimental Oncology (НАН України, Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького). – URL: https://iepor.org.ua/journal-exp-oncol-archive-issues.html (2011-2021, т. 43, № 1). – Категорія «А»;

 4. Innovative Biosystems & Bioengineering (Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»). – URL: http://ibb.kpi.ua/issue/archive (2017-2021, т. 5, № 1). – Категорія «Б»;

 5. Inter Collegas (Харків. нац. мед. ун-т). – URL: https://inter.knmu.edu.ua/issue/archive (2014-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 6. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – URL: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (20132021, № 1);

 7. Regulatory Mechanisms in Biosystems (Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). – URL: https://medicine.dp.ua/index.php/med/issue/archive (2010-2020, т. 11, № 4). – Категорія «А»;

 8. Ukrainian Neurosurgical Journal (Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України; ГО «Укр. асоц. нейрохірургів»). – URL: http://theunj.org/issue/archive (2000-2021, т. 27, № 1). – Категорія «Б»;

 9. Актуальні питання медичної науки та практики (ДЗ «Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України»). – URL: http://zmapo.edu.ua/index.php/zbirnyk (2010-2018);

 10. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/issue/archive (2008-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 11. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України). – URL: http://pharmed.zsmu.edu.ua/issue/archive (2012-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 12. Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини (Клін. лікарня «Феофанія» Держ. упр. справами; Укр. військ.-мед. акад.). – URL: http://cpm.net.ua/index.php/journal-1-2-tom3-2019/issue/archive (2019-2020, т. 4, № 1);

 13. Актуальні проблеми нефрології (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України). – URL: https://apn.co.ua/ (2011-2018, вип. 24). – Категорія «Б»;

 14. Актуальні проблеми сучасної медицини (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – URL: https://periodicals.karazin.ua/apmm/issue/archive (2018-2020, № 6). – Категорія «Б»;

 15. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії (Укр. мед. стоматол. акад.). – URL: https://visnyk-umsa.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2018-2020, т. 20, № 4). – Категорія «Б»;

 16. Актуальні проблеми транспортної медицини (ДУ «Укр. НДІ медицини транспорту» МОЗ України; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України). – URL: http://www.aptm.org.ua/ua/1-2 (2005-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 17. Аннали Мечниковського Інституту (ДУ «Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»). – URL: http://www.imiamn.org.ua/journal.htm# (2005-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 18. Архів клінічної медицини (ДВНЗ «Івано-Франк. нац. мед. ун-т»). – URL: https://cutt.ly/Sj1oVlf (2010-2019, № 1). – Категорія «Б»;

 19. Архів офтальмології України (Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ГО «Асоц. дит. офтальмологів та оптометристів України»). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/arhiv-oftalmologii-ukrainy/numbers (2018-2020, т. 8, № 3). – Категорія «Б»;

 20. Архів психіатрії (Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології МОЗ України). – URL: http://ndips.org/arxiv.html (2014-2019, т. 25, № 2);

 21. Астма та алергія (ДУ «Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»; Асоц. спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України). – URL: https://cutt.ly/nj1detb (2010-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 22. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія = PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE (ГО «Асоц. анестезіологів України»; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України). – URL: http://jpaic.aaukr.org/issue/archive (2011-2020, № 4 (93)). – Категорія «Б»;

 23. Біомедична інженерія та електроніка (Херсон. нац. техн. ун-т). – URL: http://journals.uran.ua/index.php/2311-1100/issue/archive (2012-2020, № 2);

 24. Буковинський медичний вісник (Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України). – URL: http://bmv.bsmu.edu.ua/archive (2008-2018); http://e-bmv.bsmu.edu.ua/issue/archive (2012-2020, т. 24, № 4). – Категорія «Б»;

 25. Військова медицина України = Український журнал військової медицини (з 2020 р.) (Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України). – URL: https://ujmm.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2018-2019);

 26. Вісник Вінницького національного медичного університету (Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова). – URL: https://cutt.ly/Wj1bz2o (2008-2017). – Категорія «Б»;

 27. Вісник Клубу Панкреатологів (Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України; Всеукр. ГО «Укр. Клуб Панкреатологів»). – URL: https://vkp.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2016-2020, т. 49, № 4). – Категорія «Б»;

 28. Вісник медичних і біологічних досліджень (Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/issue/archive (2019-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 29. Вісник морської медицини (ДУ «Укр. НДІ медицини транспорту» МОЗ України; Центр. сан.-епід. станція на водн. транспорті). – URL: https://cutt.ly/xj0Kay9 (2001-2020, № 1 (86)). – Категорія «Б»;

 30. Вісник морфології (Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова). – URL: https://cutt.ly/fj0LjEd (2008-2017); https://cutt.ly/zj0LRN3 (2013-2019, т. 25, № 4). – Категорія «Б»;

 31. Вісник наукових досліджень (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»). – URL: https://cutt.ly/Gj0Zo4o (2002-2019, № 2);

 32. Вісник ортопедії, травматології та протезування (ДУ «Ін-т травматології та ортопедії НАМН України»; ВГО «Укр. асоц. ортопедів-травматологів»; ВГО «Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії колін. суглоба та артроскопії»). – URL: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/medical-periodes/fond-publications-list/135-visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya.html (2012-2020, № 3). – Категорія «Б»;

 33. Вісник проблем біології і медицини (ГО «Укр. акад. наук»; Укр. мед. стомат. акад.). – URL: https://vpbm.com.ua/ua/ (2014-2021, вип. 1). – Категорія «Б»;

 34. Вісник серцево-судинної хірургії = Український журнал серцево-судинної хірургії (з 2019 р.) (ДУ «Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України»). – URL: http://cvs.org.ua/index.php/ujcvs/issue/archive (2014-2019, № 1);

 35. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України (ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України»; ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/issue/archive (2012-2020, № 4); https://cutt.ly/vj0Cbyw (2010-2020, № 3). – Категорія «Б»;

 36. Вісник стоматології (ДУ «Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»; ГО «Асоц. стоматологів України»; КНП «Одес. обл. стомат. поліклініка» Одес. обл. ради). – URL: https://cutt.ly/Xj0CFKS (2010-2020, т. 37, вип. 3). – Категорія «Б»;

 37. Вісник фармації (Нац. фарм. ун-т). – URL: https://cutt.ly/Dj0VvlA (1993-1999); https://cutt.ly/Oj0VmNF (2000-2009); https://cutt.ly/3j0VR3c (2010-2020, № 1); https://cutt.ly/zj0VSm7 (2013-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 38. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Медицина» (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – URL: https://periodicals.karazin.ua/medicine/issue/archive (2000-2021, вип. 41). – Категорія «Б»;

 39. Галицький лікарський вісник = Galician Medical Journal (ДВНЗ «Івано-Франк. нац. мед. ун-т»). – URL: https://ifnmujournal.com/gmj/issue/archive (2014-2021, т. 28, № 1). – Категорія «Б»;

 40. Гастроентерологія (ДУ «Ін-т гастроентерології НАМН України»). – URL: https://cutt.ly/Oj0BXgs (2012-2020, т. 54, вип. 3). – Категорія «Б»;

 41. Гематологія і переливання крові (ДУ «Ін-т гематології та трансфузіології» НАМН України). – URL: http://www.igt.net.ua/zbirnik/gpk_36.doc (2012, вип. 36); http://www.igt.net.ua/zbirnik/gpk_38.doc (2015, вип. 38); https://cutt.ly/kj0Ngtr (2014-2019, вип. 37, 39, 40). – Категорія «Б»;

 42. Гепатологія (Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України; Благод. фонд «Антигепат. Центр ім. С. П. Боткіна»). – URL: http://hepatology.org.ua/en/arhivy-zhurnalu/#nimblebox[nimble_portfolio_gal_default]/4/ (2008-2019, вип. 46);

 43. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія (ГО «Асоц. дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини»; ДЗ «Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України»). – URL: https://advcd.org/index.php/journal/issue/archive (2018-2019, вип. 3-4);

 44. Дерматологія та венерологія (Укр. НДІ дерматології та венерології НАМН України). – URL: http://idvamnu.com.ua/journal (2010-2020, № 3). – Категорія «Б»;

 45. Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ПВНЗ «Київ. мед. ун-т УАНМ»; ТОВ «ОМФ ПАБЛІШИНГ»). – URL: https://dtjournal.org/ (2017-2021, т. 5, № 2);

 46. Довкілля та здоров’я (Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України). – URL: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/arhiv?opendocument (2005-2021, № 1);

 47. Досягнення біології та медицини (Нац. акад. наук України НАМН України; Одес. держ. мед. ун-т). – URL: https://cutt.ly/bj02kik (2013-2019, № 2);

 48. Економіка і право охорони здоров’я (ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України»; ВДНЗ України «Укр. мед. стомат. акад.»; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – URL: https://cutt.ly/rj09abq (2015-2017);

 49. Експериментальна і клінічна медицина (Харків. нац. мед. ун-т). – URL: https://cutt.ly/fj03uqU (2012-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 50. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького; ДП «Всеукр. спец. вид-во «Світ»). – URL: http://ecpb.org.ua/archive (2008-2020, № 3). – Категорія «Б»;

 51. Екстрена медицина: від науки до практики (ДЗ «Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ТОВ «Проф. вид. Східна Європа»). – URL: https://emergency.in.ua/archive/ (2012-2018);

 52. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; ДУ «Наук.-практ. центр ендоваскуляр. нейрорентгенохірургії НАМН України»; ВГО «Укр. асоц. ендоваскуляр. нейрорентгенохірургії»). – URL: https://cutt.ly/8j030DS (2013-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 53. Ендокринологія (ДУ «Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»). – URL: https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2012-2021, т. 26, № 1). – Категорія «Б»;

 54. Єдине здоров’я та проблеми харчування України (ДП «Наук. центр превентив. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. Л. І. Медведя» МОЗ України). – URL: http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues (2003-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 55. Журнал дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва (Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України). – URL: http://derma-kosm.dsmu.edu.ua/content.html (2010-2015);

 56. Запорізький медичний журнал (Запоріз. держ. мед. ун-т). – URL: http://zmj.zsmu.edu.ua/issue/archive (2012-2021, т. 23, вип. 1). – Категорія «А»;

 57. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ГО «Асоц. акушерів-гінекологів України»). – URL: http://aagu.com.ua/publisher/collection/archive.php (2012-2018). – Категорія «Б»;

 58. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: https://nmapo.edu.ua/d/nd/naukova-diialnist/naukovi-vydannia/zbirnyk-naukovykh-prats-nmapo-imeni-p-l-shupyka (2013-2019, вип. 34);

 59. Здобутки клінічної і експериментальної медицини (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського»). – https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/issue/archive (2007-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 60. Здоров’я жінки (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»). – URL: http://old.medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/woman.html (2005-2013); https://cutt.ly/Vj05s1s (2011-2019, № 6). – Категорія «Б»;

 61. Здоров’я суспільства (Міжнар. ГО «Міжнар. асоц. «Здоров’я суспільства»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; Киргиз. держ. мед. акад. ім. І. К. Ахунбаєва). – URL: https://cutt.ly/lj05IGg (2013-2020, т. 9, вип. 3-4). – Категорія «Б»;

 62. Здоров’я чоловіка (ДУ «Ін-т урології НАМН України»). – URL: http://health-man.com.ua/issue/archive (2015-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 63. Здоров’я дитини (Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України; ДЗ «Дніпров. мед. акад.». – URL: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers (2006-2021, т. 16, № 1). – Категорія «Б»;

 64. Імунологія та алергологія: наука і практика (Укр. т-во фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації; ДУ «Ін-т урології НАМН України»). – URL: https://kiai.com.ua/ua/archive (2005-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 65. Інновації в стоматології (ДУ «Ін-т стоматології НАМН України»). – URL: https://cutt.ly/ejM8wiF (2013-2019, № 2);

 66. Інтегративна антропологія (Одес. держ. мед. ун-т). – URL: http://anthropology.odmu.edu.ua/?page_id=135 (2015-2018);

 67. Інфекційні хвороби (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/issue/archive (2004-2020, № 4);

 68. Інфекційні хвороби (ДВНЗ «Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського»; ДУ «Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського» НАМН України). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/issue/archive (2004-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 69. Інфузія & Хіміотерапія (ДУ «Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», Громад. спілка «Асоц. з інтенсив. лікування інфекц. захворювань»). – URL: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ic_ukr.htm#top (2018-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 70. Кардиология: от науки к практике (Укр. військ.-мед. акад.; ГО «Т-во інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»; ТОВ «Проф. вид. Східна Європа»). – URL: http://old.kardiolog.in.ua/archive (2012-2019, № 2); https://kardiolog.in.ua/index.php/clsp/issue/archive (2019-2020, № 1);

 71. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія (Всеукр. ГО «Всеукр. асоц. фахівців з аритмології та електрофізіології серця»; ДУ «Ін-т серця МОЗ України»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: http://csic.com.ua/ua/nomery/arkhiv-nomeriv (2012-2020, вип. 2). – Категорія «Б»;

 72. Кібернетика та обчислювальна техніка (Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем НАН та МОН України; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України). – URL: http://kvt-journal.org.ua/ua/archive/ (2014-2020, вип. 202). – Категорія «Б»;

 73. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Буковин. держ. мед. ун-т). – URL: http://www.morphology.dp.ua/_pub/CAS/?lang=uk (2002-2012); http://kaos.bsmu.edu.ua/issue/archive (2009-2020, т. 19, № 1);

 74. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія (Одес. нац. мед. ун-т; ГО «Одес. наук.-практ. т-во гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів»). – URL: http://aicjournal.com.ua/7u.html (2013-2020, вип. 16);

 75. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія (Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин МОЗ України). – URL: http://jcees.endocenter.kiev.ua/issue/archive (2008-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 76. Клінічна інформатика і Телемедицина (ГО «Укр. Асоц. «Комп’ютерна Медицина»; ТОВ «Ін-т мед. інформатики і Телемедицини»; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти). – URL: http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html?archive_uk (2004-2019, т. 14, вип. 15 ). – Категорія «Б»;

 77. Клінічна онкологія (Нац. ін-т раку; ТОВ «Моріон»). – URL: https://www.clinicaloncology.com.ua/archive (2011-2020, т. 10, № 3-4). – Категорія «Б»;

 78. Клінічна стоматологія (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/issue/archive (2011-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 79. Клінічна та експериментальна патологія (Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України). – URL: https://cutt.ly/5j2geps (2013-2020, т. 19, № 3). – Категорія «Б»;

 80. Клінічна та профілактична медицина (ДНУ «Наук.-практ. центр профілакт. та клін. медицини» Держ. упр. справами). – URL: https://cp-medical.com/index.php/journal/issue/archive (2017-2021, т. 1, вип. 15). – Категорія «Б»;

 81. Клінічна фармація (МОЗ України, ДП «Держ. фарм. центр МОЗ України»; Нац. фарм. ун-т). – URL: http://cphj.nuph.edu.ua/issue/archive (2014-2021, т. 25, № 1). – Категорія «Б»;

 82. Клінічна хірургія (ГО «Асоц. хірургів України»; ДУ «Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України). – URL: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2008-2020, т. 87, вип. 9-10). – Категорія «Б»;

 83. Клітинна та органна трансплантологія (ТОВ «Ін-т клітинної терапії»). – URL: http://transplantology.org/archive/ (2013-2020, т. 8, № 2). – Категорія «Б»;

 84. Лікарська справа (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ТОВ «Інформ.-наук. центр «Лікар. справа»). – URL: https://liksprava.com/index.php/journal/issue/archive (2009-2020, № 5-6). – Категорія «Б»;

 85. Ліки України плюс (Всеукр. ГО «Асоц. превентив. та антиейджинг медицини»; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: http://lu-journal.com.ua/issue/archive (2015-2021, № 1);

 86. Літопис травматології та ортопедії (МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; Укр. асоц. травматологів-ортопедів). – URL: http://www.kaftravm.com.ua/litopys-travmatolohii-ta-ortopedii (2006-2018);

 87. Лучевая диагностика, лучевая терапия (ДУ «Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»). – URL: http://rdrt.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2012-2020, № 3);

 88. Львівський клінічний вісник (Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького; ТОВ «Вид-во «Кирилиця»»). – URL: http://lkv.biz/uk/archiv/ (2013-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 89. Львівський медичний часопис (Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України). – URL: https://cutt.ly/Qj2Ubi1 (2008-2020, т. 26, № 4). – Категорія «Б»;

 90. Медицина невідкладних станів (ДУ «Ін-т загальної та невідкладної хірургії НАМН України»). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers (2005-2021, т. 17, №1). – Категорія «Б»;

 91. Медицина сьогодні і завтра (Харків. нац. мед. ун-т). – URL: https://cutt.ly/Hj20R2j (2011-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 92. Медична гідрологія та реабілітація = Патологія, Реабілітація, Адаптація (з 2018 р.) (Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України; ЗАТ лік.-оздоров. закладів «Трускавецькурорт»). – URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14154 (2003-2012); http://paread.com.ua/index.php/2018 (2017-2018);

 93. Медична інформатика та інженерія (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/issue/archive (2008-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 94. Медична наука України (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України). – URL: https://cutt.ly/fj26GsV (2010-2020, т. 16, № 2). – Категорія «Б»;

 95. Медична освіта (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/issue/archive (2011-2020, вип. 4). – Категорія «Б»;

 96. Медична психологія (Харків. мед. акад. післядиплом. освіти; Харків. мед. т-во). – http://www.mps.kh.ua/archive/volumes (2006-2019, т. 14, № 3). – Категорія «Б»;

 97. Медична та клінічна хімія (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського; ДУ «Ін-т фармакології та токсикології НАМН України»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/issue/archive (2015-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 98. Медичні перспективи (Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України). – URL: https://medpers.dsma.dp.ua/ (2005-2021, т. 26, № 1). – Категорія «А»;

 99. Медсестринство (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/issue/archive (2011-2020, № 4);

 100. Міжнародний ендокринологічний журнал (Буковин. держ. мед. ун-т). – URL: http://iej.zaslavsky.com.ua/issue/archive?issuesPage=1#issues (2012-2021, т. 17, № 1). – Категорія «Б»;

 101. Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень = International Journal of Medicine and Medical Research (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України») – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr/issue/archive (2015-2020, т. 6, № 1) – Категорія «Б»;

 102. Міжнародний медичний журнал (Харків. мед. акад. післядиплом. освіти; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; Харків. мед. т-во). – URL: http://www.imj.kh.ua/archive/volumes (2003-2020, т. 26, № 4). – Категорія «Б»;

 103. Міжнародний неврологічний журнал (Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-nevrologicheskij-zhurnal/numbers (2005-2021, т. 17, № 1). – Категорія «Б»;

 104. Морфологія (ДЗ «Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України»; Наук. т-во анатомів, гістологій, ембріологів і топографоанатомів України). – URL: http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHOLOGY/ (2007-2020, т. 14, № 4). – Категорія «Б»;

 105. Наукове сходження: Медичні науки (ПП «Технол. центр»; Нац. фарм. ун-т; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти»). – URL: http://journals.uran.ua/sr_med/issue/archive (2016-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 106. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» (ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – URL: https://cutt.ly/LcQCQz8 (2008-2019, № 2);

 107. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (ВДНЗ «Буковин. держ. мед. ун-т»; Всеукр. ГО «Асоц. неонатологів України»). – URL: http://neonatology.bsmu.edu.ua/issue/archive (2013-2020, т. 10, № 4 (38)). – Категорія «Б»;

 108. Нирки (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-pochki/numbers (2012-2020, т. 10, № 1). – Категорія «Б»;

 109. Новини стоматології (Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України; Спільне укр.-пол. підприємство у формі ТОВ «Галдент» /ЛТД/). – Доступ платний;

 110. Одеський медичний журнал (МОЗ України, Одес. нац. мед. ун-т). – URL: http://journal.odmu.edu.ua/?page_id=135 (2006-2019, № 1);

 111. Онкологія (Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України; ТОВ «Моріон»). – URL: https://www.oncology.kiev.ua/ru/archive (2006-2020, т. 22, № 1-2);

 112. Ортопедія, травматологія та протезування (Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України; Укр. асоц. ортопедів-травматологів). – URL: http://otp-journal.com.ua/issue/archive (2009-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 113. Оториноларингологія (ДУ «Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України»; ГО «Укр. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів»). – URL: http://www.imj.kh.ua/archive/volumes (2003-2020, т. 26, № 4); http://www.imj.kh.ua/archive/current (2021, № 1). – Категорія «Б»;

 114. Офтальмология. Восточная Европа (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Вид. приват. унітар. підприємство «Проф. вид.» (Республіка Білорусь)). – URL: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/medical-periodes/fond-publications-list/1923-oftal-mologiya-vostochnaya-evropa.html (2016-2020, № 4); https://glaz.recipe.by/ru/ (2021, № 1 [Доступ за умови авторизації]). – Категорія «А»;

 115. Офтальмологічний журнал (ДУ «Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»; Т-во офтальмологів України). – URL: http://www.ozhurnal.com/ru/archive (2009-2020, № 6). – Категорія «А»;

 116. Офтальмологія (ПВНЗ «Київ. мед. ун-т УАНМ»). – URL: https://www.oculist.in.ua/arkhiv-uk-ua.html (2015-2020, № 1 (11));

 117. Патологія (Запоріз. держ. мед. ун-т). – URL: http://pat.zsmu.edu.ua/issue/archive (2012-2020, № 3). – Категорія «А»;

 118. Патологія, Реабілітація, Адаптація = Медична гідрологія та реабілітація (до 2018 р.) (Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України; ЗАТ лік.-оздоров. закладів «Трускавецькурорт»). – URL: http://paread.com.ua/index.php/2018 (2017-2018);

 119. Педиатрия. Восточная Европа (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; УП «Проф. изд.» (Білорусь)). – URL: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/medical-periodes/fond-publications-list/2017-pediatriya-vostochnaya-evropa-2017.html (2017, № 3, 4; 2018, № 4); https://per.nlb.by/zhurnaly/?select=preset-year&preset-year=2021&source=2903 (2013-2021, № 1 [Доступ обмежений]);

 120. Перинатологія та педіатрія (ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»). – URL: https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/perinatologiya-i-pediatriya-publishing-activity-uk/ (2013-2019, № 1); https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-ua/ (2019-2020, № 3). – Категорія «Б»;

 121. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; Всеукр. асоц. пластичних, реконструктив. та естет. хірургів). – URL: https://uapras.org/ua/ua-arhiv (2010-2019, № 1-2); https://uapras.org/ua/ua-ostanniy-vipusk (2019, № 3-4);

 122. Праці Наукового товариства ім. Шевченка (Наук. т-во ім. Шевченка; Захід. наук. центр НАН України та МОН України). – URL: https://cutt.ly/ZcWfVw0 (2014-2020, т. 62, № 2). – Категорія «Б»;

 123. Прикарпатський вісник НТШ (серія «Пульс») (Івано-Франків. Осередок Наук. т-ва ім. Шевченка; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу; ДВНЗ «Івано-Франк. держ. мед. ун-т»). – URL: https://cutt.ly/LcWhwsO (2012-2019, № 6);

 124. Проблеми безперервної медичної освіти та науки (Харків. мед. акад. післядиплом. освіти). – URL: http://promedosvity.in.ua/?cat=33&lang=uk (2013-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 125. Проблеми військової охорони здоров’я (Укр. військ.-мед. акад.). – URL: https://cutt.ly/IcWHYSv (2010-2017); https://ujmm.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2018-2020, т. 1, № 4). – Категорія «Б»;

 126. Проблеми екології та медицини (ВДНЗ України «Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України; Укр. Акад. наук нац. прогресу). – URL: https://www.umsa.edu.ua/old/journal1stat1_2_2014.html (2005-2018). – Категорія «Б»;

 127. Проблеми ендокринної патології (Нац. акад. мед. наук України МОЗ України; ДУ «Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»). – URL: https://jpep.endocrinology.org.ua/2020/2/klinichna-endokrynolohiya (2011-2020, № 2). – Категорія «А»;

 128. Проблеми клінічної педіатрії (ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – URL: https://cutt.ly/ucWL6Qb (2013-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 129. Проблеми кріобіології і кріомедицини (Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). – URL: http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/issue/archive (2002-2021, № 1). – Категорія «А»;

 130. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (ДУ «Нац. наук. центр радіаційної медицини НАМН України»). – URL: http://radiationproblems.org.ua/arhiv.html (2007-2020, вип. 25). – Категорія «А»;

 131. Проблеми травматології та остеосинтезу (Всеукр. ГО «Укр. асоц. травматології та остеосинтезу»; ДУ «Ін-т травматології та ортопедії НАМН України»). – URL: http://www.uato.com.ua/journal.html (2015-2019, № 3);

 132. Променева діагностика, променева терапія (ТОВ «Вид.-інформ. центр «Медицина України»»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: https://cutt.ly/fcWNY1H (2009-2017); http://rdrt.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2012-2020, № 3);

 133. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби) (ДУ «Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського» НАМН України). – URL: https://cutt.ly/dcWMBoE (2011-2014); http://duieih.kiev.ua/journals.html (2013-2018);

 134. Психіатрія, неврологія та медична психологія (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – URL: https://periodicals.karazin.ua/pnmp/issue/archive (2014-2020, № 15). – Категорія «Б»;

 135. Психіатрія, психотерапія і клінічна психологія (ОО «Белорус. психиатр. ассоц.» (Республіка Білорусь); ОО «Белорус. ассоц. психотерапевтов» (Республіка Білорусь); УП «Проф. изд.» (Білорусь, Україна, Росія); ООО «Вилин» (Росія); ФГБУ «Федерал. мед. исслед. центр психиатрии и наркологии» М-ва здравоохранения РФ» (Росія). – URL: https://nuozu.edu.ua/d/nd/naukova-diialnist/naukovi-vydannia/perelik-periodychnykh-vydan/psykhiatriia-psykhoterapiia-ta-klinichna-psykholohiia (2019, № 1); https://rucont.ru/efd/443727?year=2021 (2010-2020 [Доступ обмежений]) – Категорія «А»;

 136. Психосоматична медицина та загальна практика (Нац. мед. ун-т ім. О .О. Богомольця МОЗ України). – URL: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/issue/archive (2016-2021, т. 6, № 1). – Категорія «Б»;

 137. Реабілітація та паліативна медицина (Всеукр. ГО «Укр. ліга сприяння розвитку паліативної та хоспіс. допомоги»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ТОВ «Група компаній МедЕксперт»). – URL: https://med-expert.com.ua/journals/publishing-activity/reabilitatsiya-i-palliativnaya-meditsina/ (2015-2018, № 1);

 138. Репродуктивна ендокринологія (ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» МОЗ України; ТОВ «ТРИЛИСТ»). – URL: http://reproduct-endo.com/issue/archive (2011-2020, вип. 56);

 139. Репродуктивне здоров’я жінки (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової НАМН України»; ВГО «Асоц. перинатологів України»). – URL: http://repro-health.com.ua/issue/archive (2020, тт. 1-5). – Категорія «Б»;

 140. Ринологія (ДУ «Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України»). – URL: http://www.lorlife.kiev.ua/rhinology/archive.shtml (2006-2017);

 141. Світ медицини та біології (Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України; Полтав. від-ня Міжнар. фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань; Всеукр. ГО «Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»). – URL: https://womab.com.ua/ua/ (2009-2021, № 1). – Категорія «А»;

 142. Серце і судини (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; ГО «Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва»). – URL: http://www.heartandvessels.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=8 (2003-2017);

 143. Сімейна медицина (Укр. асоц. сімейної медицини; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: https://professional-event.com/ua/izdatelstvo/semejnaya-meditsina (2014-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 144. Соціальна фармація в охороні здоров’я (Нац. фарм. ун-т). – URL: https://cutt.ly/gcUP9Uj (2015-2020, т. 6, № 4). – Категорія «Б»;

 145. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія (Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України). – URL: http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/issue/archive (2012-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 146. Судово-медична експертиза (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Асоц. суд. медиків України; ДУ «Голов. бюро суд.-мед. експертизи МОЗ України»). – URL: http://forensic.bsmu.edu.ua/issue/archive (2018-2020, № 2);

 147. Сучасна гастроентерологія (ДУ «Нац. iн-т терапії iм. Л. Т. Малої НАМН України»; ДУ «Ін-т гастроентерології НАМН України»; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://sgastro.com.ua/issue/archive (2018-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 148. Сучасна педіатрія. Україна (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України»). – URL: https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk/ (2010-2019, № 3); https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/ (2019-2020, № 8). – Категорія «Б»;

 149. Сучасна стоматологія (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ТОВ «Експерт ЛТД»). – URL: https://cutt.ly/YcUHhjf (2013-2020, № 5); http://www.dentalexpert.com.ua/index.php/stomatology/issue/archive (2018-2020, № 5). – Категорія «Б»;

 150. Сучасні аспекти військової медицини (Нац. військ.-мед. клініч. центр «Голов. військ. клініч. госпіталь»; Укр. військ.-мед. акад.). – URL: http://www.gvkg.kiev.ua/index.php/nauka (2017-2020). – Категорія «Б»;

 151. Сучасні медичні технології (Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України). – URL: http://www.zmapo-journal.com.ua/uk/arhiv-nomeriv-zhurnalu (2009-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 152. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини (Харків. обл. орг. «Асоц. лікарів загал. практики – сімейної медицини»; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти). – URL: https://cutt.ly/hcITsZT (2014-2021, № 1 (15)). – Категорія «Б»;

 153. Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань (ГО «Всеукр. асоц. по неврології та рефлексотерапії»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: http://pd.org.ua/uk/arhv-nomerov/ (2015-2020, № 1-2). – Категорія «Б»;

 154. Східно-європейський неврологічний журнал (ГО «Всеукр. асоц. по неврології та рефлексотерапії»; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика). – URL: https://cutt.ly/ScUZZtM (2015-2019);

 155. Східноукраїнський медичний журнал (Сум. держ. ун-т). – URL: https://eumj.med.sumdu.edu.ua/index.php/journal/issue/archive (2018-2020, т. 8, № 4). – Категорія «Б»;

 156. Травма (Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-travma/numbers (2008-2021, т. 22, № 1). – Категорія «Б»;

 157. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://tubvil.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=7 (2010-2017); http://tubvil.com.ua/issue/archive (2018-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 158. Україна. Здоров’я нації (ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України»; ВДНЗ України «Укр. мед. стомат. акад.»; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – URL: http://healty-nation.uzhnu.edu.ua/issue/archive (2019-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 159. Український біохімічний журнал (Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України). – URL: http://ua.ukrbiochemjournal.org/magarchive (2011-2021, т. 93, № 1). – Категорія «А»;

 160. Український вісник психоневрології (ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України»). – URL: http://www.psychiatry.ua/uvp/list.htm (2000-2014). – Категорія «Б»;

 161. Український журнал військової медицини = Військова медицина України (до 2020 р.) (Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України). – URL: https://ujmm.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2020, Т. 1, № 1, 2, 3);

 162. Український журнал дерматології, венерології, косметології (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; Укр. асоц. лікарів-дерматологів і косметологів; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://www.ujdvc.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=3 (2002-2017); http://ujdvc.com.ua/issue/archive (2018-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 163. Український журнал дитячої ендокринології (ДУ «Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»; ВГО «Асоц. дит. ендокринологів України»; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://ujpe.com.ua/issue/archive (2014-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 164. Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва (ДЗ «Луган. держ. мед. ун-т» МОЗ України). – URL: http://www.lsmu.edu.ua/home/viddily/redaktsiinii-viddil (2016-2020, № 1);

 165. Український журнал з проблем медицини праці (ДУ «Ін-т медицини праці НАМН України»). – URL: https://ua.ujoh.org/ (2005-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 166. Український журнал клінічної та лабораторної медицини (ДЗ «Луган. держ. мед. ун-т»). – URL: https://cutt.ly/ocOyVJP (2009-2013);

 167. Український журнал медицини, біології та спорту (Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти; Херсон. держ. ун-т; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського). – URL: https://jmbs.com.ua/archive (2015-2021, т. 6, № 1). – Категорія «Б»;

 168. Український журнал нефрології та діалізу (ДУ «Ін-т нефрології НАМН України»; Нац. нирк. фонд України). – URL: https://ukrjnd.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2009-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 169. Український журнал серцево-судинної хірургії = Вісник серцево-судинної хірургії (до 2019 р.) (ДУ «Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України»). – URL: http://cvs.org.ua/index.php/ujcvs/issue/archive (2019-2021, № 1);

 170. Український журнал сучасних проблем токсикології (Держ. підприємство «Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. Л. І. Медведя МОЗ України»). – URL: http://protox.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues (1998-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 171. Український журнал хірургії (ГО «Асоц. хірургів Донец. обл.»; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/ukrainskij-zhurnal-hirurgii/numbers (2011-2018);

 172. Український кардіологічний журнал (ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска»). – URL: http://journal.ukrcardio.org/ (2010-2014); http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/issue/archive (2015-2021, т. 28, № 1). – Категорія «Б»;

 173. Український медичний часопис (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; ТОВ «Моріон»). – URL: https://www.umj.com.ua/archive (1999-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 174. Український науково-медичний молодіжний журнал (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця). – URL: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/archive (2009-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 175. Український неврологічний журнал (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://ukrneuroj.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=5 (2006-2017); http://ukrneuroj.com.ua/issue/archive (2018-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 176. Український пульмонологічний журнал (ДУ «Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»). – URL: https://cutt.ly/kcOhddM (2012-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 177. Український радіологічний та онкологічний журнал (ДУ «Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»). – URL: http://medradiologia.org.ua/index.php?id=50 (2001-2019); https://ukroj.com/index.php/journal/issue/archive (2020, № 1-4);

 178. Український ревматологічний журнал (ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України). – URL: https://www.rheumatology.kiev.ua/archive (2006-2020, № 4). – Категорія «Б»;

 179. Український стоматологічний альманах (ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.»). – URL: https://cutt.ly/UcOlI8w (2010-2020, № 4); https://dental-almanac.org/index.php/journal/issue/archive (2015-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 180. Український терапевтичний журнал (ДУ «Нац. iн-т терапії iм. Л. Т. Малої НАМН України»; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://utj.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=4 (2004-2017); http://utj.com.ua/issue/archive (2018-2021, № 1). – Категорія «Б»;

 181. Урологія (Ін-т урології та нефрології АМН України; Дніпропетр. держ. мед. акад.). – URL: https://urology.dma.dp.ua/archive.php (2011-2020, т. 24, № 4);

 182. Фармакологія та лікарська токсикологія (НАМН України, ДУ «Ін-т фармакології та токсикології НАМН України»; ДП «Держ. експерт. центр МОЗ України»; ВГО «Асоц. фармакологів України»). – URL: https://pharmtox-j.org.ua/index.php/pharmtox-j/issue/archive (2012-2020, т. 14, № 6). – Категорія «Б»;

 183. Фармацевтичний часопис (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/issue/archive (2007-2020, № 4);

 184. Фізіологічний журнал (Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України). – URL: https://fz.kiev.ua/ (2010-2021, т. 67, № 1). – Категорія «Б»;

 185. Фітотерапія (ВГО «Асоц. фахівців з нар. і нетрадиц. медицини»; ПВНЗ «Київ. мед. ун-т УАНМ»). – URL: https://uanm.org.ua/?cat=10 (2009-2021, № 2);

 186. Фотобіологія та фотомедицина (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – URL: https://cutt.ly/ncOv8l7 (2010-2019, вип. 28). – Категорія «Б»;

 187. Харківська хірургічна школа (ДУ «Ін-т загал. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України). – URL: https://surgical-school.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2013-2020, № 5-6);

 188. Хірургія дитячого віку (Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; Всеукр. асоц. дит. хірургів; ТОВ «Група компаній МедЕксперт»). – URL: https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/ (2014-2020, № 3). – Категорія «Б»;

 189. Хірургія Донбасу (ДЗ «Луган. держ. мед. ун-т» МОЗ України). – URL: http://www.lsmu.edu.ua/home/viddily/redaktsiinii-viddil (2016-2020, т. 9, № 1);

 190. Хірургія України (Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; Асоц. хірургів-гепатологів України; ГО «Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва»; ПП «ІНПОЛ ЛТМ»). – URL: http://surgukraine.com.ua/issue/archive (2018-2019, № 4);

 191. Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина (Харків. мед. акад. післядиплом. освіти; ВГО «Укр. міждисциплін. Т-во Чоловічого Здоров’я та Гендеру»; Нац. ліга психотерапії, психосоматики та мед. психології України). – URL: http://ujmh.org/?op=12 (2015-2019, № 1);

 192. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»). – URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/issue/archive (2012-2020, № 4). – Категорія «Б».