Майкл Портер  народився 23 травня 1947 році у штаті Мічиган де на той час мешкали його батьки — родина армійського офіцера. Початок кар`єри розпочався з навчання  в Прінстонському  університеті, де юнак отримав ступень магістра бізнес-адміністрування. Другий етап навчання проходив у Гарварді і завершився отриманням ступеня доктора філософії. З 1973 року починає викладацьку діяльність у Гарвардській бізнес-школі, а в 1981 році, у 34-річному  віці стає наймолодшим з професорів за весь час існування коледжу.
    На протязі усього наукового життя М. Портер вивчає конкуренцію, її елементи та детермінанти, популяризує поняття  “економічного кластера” і дотепер викладає в Гарварді. Як консультант з конкурентної стратегії виступає в багатьох провідних компаніях США. У 1983 році був призначений Рейганом у президентську комісію з галузевої конкурентоспроможності, згодом, на запрошення губернатора Массачусетса Уільяма Велда, посів пост голови губернаторської ради з економічного зростання та технологій.  
    Дослідницька робота Портера пов'язана більш ніж із 100 галузями в різних країнах. Його запрошують радником уряди Канади та Нової Зеландії, Південної Кореї та Росії, Індії та Португалії з метою аналізу конкурентоздатності країни. За свій внесок у розвиток світової економіки він удостоєний багатьох нагород та премій, має сім почесних докторських ступенів.
    Серед 15 книг та 60 статей, написаних Портером (“Міжнародна конкуренція”, “Конкуренція”, “Японська економічна модель: Чи може Японія конкурувати?”, “Конкурентна стратегія”, “Конкурентні переваги”, “Конкуренція в глобальних галузях” та ін.), — праці, які є загальновизнаними ключовими в  сфері стратегії конкурентної боротьби.

Портер, М.
         Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать?/ М. Портер ; Пер. с англ. А.Лисовского; Науч. ред. С.Турко. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. -263 с.


Портер, М.
          Международная конкуренция : конкурентные преимущества стран / М. Портер ; Майкл Портер ; [пер. с англ. Квасюка И. В. и др.]. – М. : Междунар. Отношения, 1993. — 896 с.


Портер, М.
    Конкуренция / М. Портер ; Майкл Портер ; пер. С англ. . — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2001. -. 495  с.


Майкл Портер // Управление персоналом. — 2008. — № 2(180). — С.129-134


Краус, Н. М.   
Історія економіки та економічної думки : структурно-логічні схеми, табл., мал. : навч. посібник для внз / Н. М. Краус ; Наталія Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учб. Літ., 2014. — С. 493


Портер Майкл // Румянцева, Е. Е.  Мировая экономическая наука в лицах  / Е. Е. Румянцева. – М. : Инфра-М, 2010. – С. 372-375.