Мілтон Фрідман народився 31 липня 1912 р. у Нью-Йорку в сім'ї єврейських емігрантів з України. Ще у школі він проявляв здібності до математики. У 1928 р. талановитий юнак здобув право на одержання стипендії для навчання у коледжі Рутгертського університету і згодом отримав ступінь бакалавра з двох дисциплін — економіки й математики. Викладачі С. Кузнець, Дж. Стіглер, А. Бьорнс сприяли формуванню інтересів майбутнього вченого і заохочували до продовження вивчення економічних дисциплін. 
    Мілтон вступив до Чиказького університету, де займався дослідженням економічних проблем, а у 1933 р. отримав ступінь магістра. У Чиказькому університеті він познайомився з Роуз Дирецор, яка у 1938 р. стала його дружиною та надійним помічником. 50 років вона приймала участь у  професійній діяльності чоловіка,  була співавтором кількох праць.
    У 1937 р. під керівництвом С. Кузнеця вчений брав участь у розробці наукового проекту Національного бюро економічних досліджень. Результати цієї роботи викладено у їх спільній праці “Доходи від незалежної професійної діяльності”. Саме вона стала основою дисертації, за яку М. Фрідман у 1946 р. був удостоєний ступеня доктора економіки у Колумбійському університеті.
    У 50-х роках Фрідман, як консультант уряду США, брав участь у реалізації плану Маршалла — програми відновлення пслявоєнної Європи. У 1951 р. науковець за досягнення в галузі економіки отримав медаль Дж. Бейтса Кларка від Американської економічної асоціації. На початку 60-х років М. Фрідман очолював групу, яка провадила дослідження ролі грошей у торгових циклах для Національного бюро економічних досліджень. У той час він розпочав активну громадську діяльність — став економічним радником Б. Голдуолтера, з часом — Р. Ніксона, потім — Р. Рейгана. З 1967 р. по 1969 р. Фрідман займав почесну посаду президента Американський економічної асоціації.
    У жовтні 1976 р. за досягнення у галузі аналізу споживання, історії грошового обігу й розробки монетарної політики науковця було удостоєно премії Альфреда Нобеля з економіки.
    У 1981 р. М. Фрідман став членом Президентської ради з економічної політики, яка складалася із незалежних експертів. Він брав участь у розробці програм лібералістичних економічних реформ в Ізраїлі, Чилі та інших країнах. 
    Шлях Мілтона Фрідмана від академічного вченого до засновника чиказької монетарної школи був пов'язаний з розробленням теорії капіталізму як саморегулюючої системи, з формулюванням монетаристської доктрини, яка була визнана як антипод кейнсіанській системі державного втручання в економіку. У творчому спадку Мілтона Фрідмана більше 30 книг, понад 400 статей. Основні роботи — “Капіталізм і свобода”, “Нариси з позитивної економіки”, “Власна точка зору”, “Теорія цін”, “Теоретичні основи аналізу кредитно-грошової системи” і головна його праця — “Монетарна історія США, 1867-1960” (у співавторстві), написана для Національного бюро економічних досліджень. Він брав участь у розробленні програми республіканської партії, був автором та ведучим популярної телепрограми “Свобода вибору”, мав почесні наукові ступені багатьох американських і закордонних університетів та коледжів.
    16 листопада 2006 р. пішов з життя Мілтон Фрідман — безсумнівний лідер школи сучасного монетаризму, теоретичні ідеї якого кардинально вплинули на спрямованість розвитку ринкової економіки, визначили суть і зміст сучасної економічної політики.
    

Література:

982305
65.02(0)
И90
Мілтон Фридмен // Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Центр учб. літ., 2016. – C. 169-174.


977870
65.03(0)
К95
Кухар, О. В. Мілтон Фридмен // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / О. В. Кухар. – К. : Центр учб. літ., 2015. – С. 221-222.


877485
65.02
И-90
История экономических учений / под ред. Автономова В. С. [и др.] – М. : Инфра-М, 2001. – Из текста: [о Милтоне Фридмене]. — C. 518, 526-528, 567, 570-572, 575-581, 583, 599, 604, 749-751, 759.


887452
65.02(0)
Л63
Лисовицкий, В. Н.   История экономических учений / В. Н. Лисовицкий. – Х. : Р.И.Ф., 2002. – C. 201, 205-208, 214, 220.


955217
65.02(0)
Р86
Румянцева, Е. Е. Фридмен Милтон // Мировая экономическая наука в лицах / Е. Е. Румянцева. – М. : Инфра-М, 2010. – С. 405-408.


942406
65.02(0)
Д33
Денисова, И. П.  Денежное правило Фридмена // История экономических учений. – М ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – С. 191-192.

922736
65.02
З-68
Злупко, С. М. Історія економічної теорії. – К. : Знання, 2005. – Із тексту: [про Миілтона Фрідмена]. — С. 350, 621, 639-651.


966024
65.03
Ш37
Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник для внз / О. О. Шевченко. – К. : Центр учб. Літ., 2012. – Із тексту: [про Миілтона Фрідмена]. —  С. 48-55, 252-254.


Ф76891
65.02(0)
Ю94
Юхименко, П. І. Фрідмен Мілтон // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – С. 532-534.


868837
65.03(0)
И90 
История мировой экономики : учебник / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. : Юнити, 1999. – Из текста: [о Милтоне Фридмене]. — С. 531.


 Милтон Фридмен // Управление персоналом. — 2008. — № 2 (180). — С. 146-151.

Ковальчук В. Апостол вільної конкуренції: пам'яті Мілтона Фрідмена // Вісник ТНЕУ. — 2007. — Вип. 1. — С. 109-118.

Тровімова З. В. Галерея Видатних Економістів. Мілтон Фридмен (1912-2006) // Економіка в школах України. — 2009. — № 9 (58). — С. 10-14.