30 липня 1857 р. в Като, штат Вісконсін народився Веблен Торстейн Бунде. Він був шостою дитиною у родині фермерів, іммігрантів з Норвегії. У 1880 р. Торстейн закінчив Карлтон-колледж у Нортфілді, штат Мінесота, а у 1884 р. здобув у Йєлі докторську ступінь з філософії (дисертація «Етичні підвалини вчення про відплату»). У 1891 р. він починає вивчати економічну теорію під керівництвом Джеймса Лафліна у Корнелльському університеті, де навчається у аспірантурі. Згодом Торстейн Бунде поступає до Чиказьського університету, працює там 14 років у складі професорсько-викладацького персоналу, виконує обов'язки редактора «Часопису політичної економії». У цей час Веблен пише книги «Теорія бездіяльного класу. Економічне вивчення інститутів» та «Теорія ділового підприємництва». З 1906 р. він викладає у Стенфордському університеті, а з 1911 р. в університеті Міссурі.

Веблен Т. Б. – засновник соціально-психологічного інституціоналізму, теорії, що надає першочергове значення історично визначеним формам соціальної поведінки, або соціальним інститутам. У 1914 р. Торстейн Веблен публікує «Інстинкт майстерності і стан промислової техніки», у 1915 р. — «Імперська Німеччина та промисловий переворот», у 1917 р. — «Дослідження характеру миру та умови його дотримання». У цих книгах йдеться про інтерпретацію цінностей та переконань тих, кого він іронічно називає «капітанами промисловості».

Веблен пішов на пенсію у 1918 р., але продовжив писати та викладати в Новій школі соціальних досліджень у Нью-Йорку. У цьому ж році побачила світ його книга «Вища освіта в Америці», де він критично оцінює систему відносин між діловими колами та університетами. У 1918–1819 р.р. в нью-йоркському щотижневику «The Dial» було опубліковано низку нарисів та редакційних статей Веблена, які з часом перетворилися у дві збірки: «Великі підприємці та проста людина» та «Інженери та система ціноутворення». Торстейн Веблен стверджував, що існування монополій суттєво зменшує обсяг виробництва та приводить до штучного підвищення біржових та інших цін, що може привести до глибокої кризи. У 1923 р. він видає свою працю «Власність відсутнього». Неокласичній утилітарній моделі раціональної людини він протиставляє людину з притаманними їй інстинктами — цілеспрямованими чинниками поведінки, що формуються в певному соціокультурному середовищі та визначають промислову поведінку, яка створює основи для нової культури.

Помер Торстейн Будне Веблен біля Менло-Парка у Каліфорнії 3 серпня 1929 р.

Література:

982305
65.02(0)
И90
Торстен Веблен // Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Центр учб. літ., 2016. – C. 219-221.

956528
88.4
О-56
Ольсевич, Ю. Я. Т. Веблен: психологические основы капитализма // Психологические основы экономического поведения / Ю. Я. Ольсевич. – М. : Инфра-М, 2009. – C. 78-87.


977870
65.03(0)
К95
Кухар, О. В. Торстейн Веблен // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / О. В. Кухар. – К. : Центр учб. літ., 2015. – С. 148-149.


Ф77199
65.02
Б68
Блауг, М. Веблен Торстейн Будне // 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; Пер. с англ. под ред. А. А. Фофонова. – СПб. : Экономическая школа, 2005. – С. 66-69.


877485
65.02
И-90
Дихотомии Т. Веблена // История экономических учений / под ред. Автономова В. С. [и др.] – М. : Инфра-М, 2001. – C. 313-320.


887452
65.02(0)
Л63
Лисовицкий, В. Н.  Американский институционализм и его разновидности // История экономических учений / В. Н. Лисовицкий. – Х. : Р.И.Ф., 2002. – C. 227-233.


955217
65.02(0)
Р86
Румянцева, Е. Е. Веблен Торстейн Будне // Мировая экономическая наука в лицах / Е. Е. Румянцева. – М. : Инфра-М, 2010. – С. 166-175.


920679
65.0
Т22
Тарушкин, А. Б. Институциональные концепции  Т. Веблена // Институциональная экономика. Идеи и концепции : Учеб. пособие для вузов / А. Б. Тарушкин. – М.; СПб. и др. : Питер, 2004. – С. 45-89.


Хомин І. Економічний розвиток у контексті дихотомії Т. Веблена // Журнал європейської економіки. — 2010. — Т. 9 (№ 4). — С. 397-405.

882461
65.02
А23
Агапова, И. И. Институционализм. Экономические взгляды Т. Веблена // История экономических учений : курс лекций / И. И. Агапова. – М. : Юристъ, 2001. – С. 122-126.