1. Сегедій О. Пріоритетні напрями використання біопалива: проект / О. Сегедій, О. Краснобай // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2016. — № 5. – С. 6-12.
 2. Пушкін С. П. Заходи безпеки при експлуатації біореактора / С. П. Пушкін, Д. В. Комаровська // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2016. – № 4. – С. 105-110.
 3. 985262 31.5 Д81 Дудюк Д. Л. Біопаливо / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин // Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посібник для внз / Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. — Львів : Магнолія 2006. – 2016. – С. 116-153.
 4. Носенко Ю. Біогаз – реальна альтернатива природному газу // Агробізнес Сьогодні. — 2015. — № 14. – С. 74-77.
 5. Веремейчик Н. В. Методика вибору обладнання на початкових етапах створення нової технологічної лінії з виробництва гранульованого біопалива / Н. В. Веремейчик // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 10. – С. 75-78.
 6. Біогаз із осадів стічних вод муніципальних каналізаційних очисних споруд в Україні. Перспективи виробництва / М. С. Мальований [та ін.] // Хімічна пром-сть України. – 2015. — № 6. – С. 34-39.
 7. Гайденко О. Тверде біопаливо: технологічні вимоги, властивості компонентів та технологія виробництва // Агробізнес сьогодні. – 2014. — № 19. – С. 39-42.
 8. Блюм Я. Б. Біологічні ресурси і технології для виробництва різних видів біопалив / Я. Б. Блюм [та ін.] // Вісн. НАНУ. – 2014. — № 11. – С. 64-72.
 9. Шевчук Р. В. Технологічні способи вирощування ріпаку озимого для виробництва біопалива / Р. В. Шевчук, Г. Ф. Ровна // Вісник аграрної науки. – 2014. — № 9. – С. 19-22.
 10. Гелетуха Г. Г. Рослинні відходи сільського господарства, що можуть бути використані для виробництва енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Ефективне тваринництва. – 2014. — № 6. – С. 11-14.
 11. Світовий досвід з використання рослинних відходів сільського господарства для виробництва енергії // Ефективне тваринництво. – 2014. — № 6. – С. 15-16.
 12. Гелетуха Г. Г. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в Украине. Часть 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, А. В. Трибой // Пром. теплотехника. – 2014. – Т. 36, № 5. – С. 73-80.
 13. Басков В. Н. Моторные биотоплива: состояние и перспективы развития технологии ы мире и в России / Басков В. Н., Панцхава Е. С. // Теплоэнергетика. – 2013. — № 4. – С. 43-47.
 14. Смірнов О. Є. Перспективи використання верби прутовидної як відновлюваного джерела біопалива / О. Є. Смірнов, А. Д. Фурса // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 4. – С. 75-77.
 15. Перспективы мирового рынка пеллет // Энергосбережение. – 2013. — № 4. – С. 22-23.
 16. Решетников В. Создатель пеллет Рудольф Гуннерман : [пеллеты (топливные гранулы) – биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства] // Энергосбережение. – 2013. — № 4. – С. 21.
 17. Історія розвитку біогазових установок та їх використання в Україні // Енергетика та ринок. – 2013. — № 2. – С. 32-36.
 18. Анализ необходимости применения в Украине «зеленого» тарифа на электроэнергию, вырабатываемую из биогаза / Г. Г. Гелетуха [и др.] // Пром. теплотехника. – 2012.- Т. 34, № 4
 19. Диркс Х. Биотопливо из целлюлозы : [установка по получению биотоплива из соломы] // Аграр. техніка та обладнання. – 2013. — № 2. – С. 78-79.
 20. Стефановська, Т. Р. Агроекологічна оцінка ризику вирощування світчграсу з урахуванням впливу шкідливих організмів : [висвітлено особливості енергетичної культури світчграс] / Т. Р. Стефановська, С. В. Кучеровська, В. В. Підліснюк // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 125-127.
 21. Благутина В. В. Еще одна надежда человечества : [использование микроводорослей для производства биодизеля] / В. В. Благутина // Химия и жизнь — ХХІ век. – 2012. – № 2. – С. 28-31.
 22. Биотопливо из подстилочного помета : [российский опыт] // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 1. – С. 77-79.
 23. Калетнік Г. Виробництво та споживання біопалив – перспектива енергетичної безпеки України // Голос України. – 2011. – 15 жовт. (№ 193).
 24. Сокуренко Н. Біогаз зігріватиме Україну // Аграрний тиждень. Україна. – 2011. — № 34. – С. 12-13.
 25. Роженко В. Технології виробництва біодизеля / В. Роженко [та ін.] // Агробізнес сьогодні. Україна. – 2011. — № 20. – С. 45-46.
 26. Гавриш В. І. Методологічні аспекти визначення напряму використання біогазу / В. І. Гавриш // Агросвіт. – 2011. – № 19. – С. 50-52.
 27. Роженко В. Перспективи біопалива в Україні // Агробізнес сьогодні. – 2011. — № 18. – С. 46-47.
 28. Биелло Д. Биотопливо: призрачные надежды / пер. И. Е. Сацевич // В мире науки. – 2011. — № 10. – С. 22-31.
 29. Енергетичні рослини як сировина для біопалива // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 68-73.
 30. Белозерова Л. Биоматериал будущего: сорго : [биотопливо] // Энергосбережение. – 2011. — № 4. – С. 30-32.
 31. Куріс Ю. В. Науково-технічні аспекти світового раціонального використання біогазів // Енергетика та електрифікація. – 2011. — № 3. – С. 40-50.
 32. Куріс Ю. В. Вивчення та удосконалення процесів та пристроїв перемішування в біогазових установках / Ю. В. Куріс, І. Ф. Червоний // Наук. вісн. молодих вчених ЗДІА. – 2011. — № 2. – С. 83-90.
 33. Захарченко А. Н. Источники получения биогаза // Сельский механизатор. – 2011. — № 2. – С. 30-31.
 34. Майстренко А. Ю. Эффективность способов повышения получения биоэнергетического топлива // Енергетика та електрифікація. – 2010. — № 9. – С. 58-62.
 35. Семенов В. Г. Производство биотоплива: реально и выгодно // Энергосбережение. – 2010. — № 7. – С. 14-15.
 36. Нові технології одержання біодизелю // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 23-24.
 37. Ф80663 28.05 Э40 Проблеми безпеки біопалива // Екологічна біотехнологія : у 2-х кн. : навч. посібник для вузів / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – Кн. 2. – С. 225-227.
 38. Ф80663 28.05 Э40 Біоводень // Екологічна біотехнологія : у 2-х кн. : навч. посібник для вузів / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – Кн. 2. – С. 215-220.
 39. Ф80663 28.05 Э40 Паливний біогаз // Екологічна біотехнологія : у 2-х кн. : навч. посібник для вузів / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – Кн. 2. – С. 171-196.
 40. Ф80663 28.05 Э40 Біодизель // Екологічна біотехнологія : у 2-х кн. : навч. посібник для вузів / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – Кн. 2. – С. 154-171.
 41. Ф80663 28.05 Э40 Промислове виробництво біотоплива з рослинних відходів // Екологічна біотехнологія : у 2-х кн. : навч. посібник для вузів / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – Кн. 2. – С. 150-154.
 42. Ф80663 28.05 Э40 Альтернативність моторного біопалива // Екологічна біотехнологія : у 2-х кн. : навч. посібник для вузів / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – Кн. 2. – С. 117-122.
 43. Біогаз як друга «точка опори» // Пропозиція. – 2010. — № 9. – С. 34-37.
 44. Майстренко О. Ю. Дослідження процесу спалювання біогазу в установках термічного сушіння // Новини енергетики. – 2010. — № 4. – С. 15-24.
 45. Золотарьова О. Куди прямує біопаливна індустрія? // Вісн. НАН України. – 2010. — № 4. – С. 10-20.
 46. Долинский А. А. Теплофизические параметры и экспериментальное оборудование для получения жидких биотоплив из растительных масел и спиртов // Пром. теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 3. – С. 50-58.
 47. Чернова Н. И. Микроводоросли для энергетических целей : [микроводоросли как источник биотоплива] // Энергосбережения. – 2010. — № 2. – С. 22-25.
 48. Коврига Т. Буде ли prime-time биотоплива? // Энергосбережение. – 2010. — № 2. – С. 20-21.
 49. Миндубаев А. Разработка новой технологии производства биогаза из отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности // Инженер. – 2009. — № 11. – С. 18-19.
 50. Полякова В. В. Трансформация роли эксперта в ситуации риска и неопределенности биотехнологий // СОЦИС. – 2009. — № 10. – С. 100-109.
 51. Методологические основы анаэробного сбраживания / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко, А. Ю. Майстренко [и др.] // Новини енергетики. – 2009. — № 10. – С. 27-34.
 52. Дейл Б. Самое зеленое топливо : [специалисты превращают сельхоз отходы, древесину и быстрорастущие травы во всевозможные виды биотоплива] // В мире науки. – 2009. — № 9. – С. 26.
 53. Вознюк В. И. Интенсификация добычи биогаза на полигонах твердых бытовых отходов / В. И. Вознюк, Л. П. Шаповалова // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. — № 8. – С. 38-41.
 54. Нудельман Р. Вокруг биотоплива // Знание — сила. – 2009. — № 7. – С. 106-109.
 55. Качан Ю. Г. Біогазові установки та методи їх розрахунку / Ю. Г. Качан, Ю. В. Куріс, І. М. Левицька // Енергетика та електрифікація. – 2009. — № 5. – С. 46-52.
 56. Пятничко А. Н. Производство биометана из биогаза // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. — № 4. – С. 109-112.
 57. Біогазова розподільча установка // Науково-технічна інформація. – 2009. — № 3. – С. 63.
 58. Казинникова Т. А. Пеллеты — перспективное экологическое биотопливо : [биотопливо из высушенных прессованных отходов древесины] / Т. А. Казинникова // Аграрна техніка та обладнання. – 2009. – № 3. – С. 54-58.
 59. Биодизель из рапса: недооцененная отрасль или тупиковая ветвь биотопливной эволюции? // Масложировой комплекс. – 2009. — № 2. – С. 23-26.
 60. Ясенецький В. А. Біогазові установки для присадибних і невеликих фермерських господарств / В. А. Ясенецький, В. П. Клименко // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 38-41.
 61. Єранкін О. О. Місце виробництва біопалива у формуванні маркетингових стратегій підприємств АПК України в контексті глобалізаційних проблем / О. О. Єранкін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 128-134.
 62. Железных А. Биотопливо – надежды и реальность // Знание — сила. – 2008. — № 12. – С. 14-15.
 63. Белоусова Н. И. Биогаз — универсальное топливо / Н. И. Белоусова, О. В. Егорова // Мясная индустрия. – 2008. – № 11. – С. 57-59.
 64. Калетнік, Г. М. Баланс енергії — критерій оцінювання виробництва біоетанолу та біодизельного пального з зернових й олійних культур / Г. М. Калетнік // Проблеми науки. – 2008. – № 11. – С. 37-42.
 65. Белостоцкая В. А. Экономико-математическая запись технологий производства биотоплива // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. — № 6. – С. 8-12.
 66. Семенов В. Г. Стан та перспективи розвитку виробництва та застосування в Україні біодизельного палива // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. — № 6. – С. 4-8.
 67. Семенов В. Г. Україна без нафти: стан і перспективи розвитку виробництва та застосування екологічно чистого біодизельного палива // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 81-86.
 68. Грабов Л. Н. Производство альтернативного биодизельного топлива и перспективы его развития // Пром. теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 1. – С. 60-65.
 69. Биодизельное топливо: аргументы за и против // Автомобильный транспорт. – 2008. — № 6. – С. 56-57.
 70. Кудрицька Н. В. Застосування біологічного палива на транспорті та перспективи його виробництва в Україні // Агросвіт. – 2008. — № 4. – С. 44-48.
 71. Миркин Б. М. Поможет ли «биотопливный бум» устойчивому развитию? // Экология и жизнь. – 2008. — № 4. – С. 26-31.
 72. Попов, М. А, может, не стоит горячиться? : [биотопливо] / М. Попов // ТЭК. Топливно-энергетический комплекс. – 2008. – № 4. – С. 62-68.
 73. Стукаленко І. О. Інтеграційні тенденції розвитку європейських ринків природного газу // Нафтова і газова промисловість. – 2008. — № 3. – С. 4-7.
 74. Хохотва А. П. Экологический профиль автомобильных биотоплив // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. — № 1. – С. 13-17.
 75. Граділь Г. А. Деякі технологічні та організаційні аспекти виробництва біопалива з рапсової рослини / Г. А. Граділь, О. М. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 83-88.
 76. Коротких А. А. Современное состояние производства биотоплива в США и в мире // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2008. — № 1. – С. 98-111.
 77. Ковтун Г. Універсальне паливо : [«біла» хімія як альтернат. джерело енергії] // Вісн. НАН України. – 2007. — № 12. – С. 41-45.
 78. Аналіз методів переробки відходів рослинної сировини в технологіях виробництва гідролізного спирту, фурфуролу та лігніну // Пром. теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 6. – С. 33-45.
 79. Біопаливо. Проблеми та перспективи // Вісн. Вінниц. політех. ін-ту. – 2007. — № 5. – С. 65-71.
 80. Дубровін В. О. Забезпечення якості біопалива // Вісн. Вінниц. політех. ін-ту. – 2007. — № 4. – С. 98-102.
 81. Кириченко В. Новітні технології одержання паливного етанолу з кукурудзи // Зерно і хліб. – 2007. — № 4. – С. 24-25.
 82. Горючее будущего? При каких условиях выгодно строить завод по производству биоэтанола // Новое сел. хоз-во. – 2007. — № 2. – С. 34-38.
 83. Сущность и перспективы процессов, основанных на использовании биотоплива в рамках решения глобального изменения климата / Ю. В. Курис, Р. Г. Хейфец, С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, И. В. Литвишков // Енергетика та електрифікація. – 2007. — № 9. – С. 57-61.
 84. Семенов В. Біодизельне паливо для України // Вісн. НАН України. – 2007. — № 4. – С. 18-22.
 85. Методи підвищення ефективності побутового котла на біогазі // Новини енергетики. – 2007. — № 8. – С. 23-29.
 86. Васильев И. П. Результаты испытаний в дизельном двигателе смесей топлив растительного происхождения : [биодизель] // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. — № 2. – С. 3-12.
 87. Биотопливо и перспективы его применения : [опыт Германии] // Энергосбережение. – 2007. — № 4. – С. 72-75.
 88. Централизованное теплоснабжение на биотопливе : [опыт Дании] // Энергосбережение. – 2007. — № 4. – С. 76-78.
 89. Домарецький В. Джерело відновлюваної енергії : [використання біогазу] // Харчова і переробна промисловість. – 2007. — № 6. – С. 4-6.
 90. Канцеба С. М. Використання сучасних технологій виробництва біопалива з ріпакової олії для енергозабезпечення сільськогосподарських виробників // Вісн. Київ. ін-т бізнесу та технологій. – 2007. — Вип. 2. – С. 128-130.
 91. Семенов В. Г. Біодизельне паливо: стан і перспективи розвитку // Автошляховик України. – 2007. — № 2. – С. 13-16.
 92. Лукьяненко Н. Биотопливо: поле битвы // ЭСТИ. – 2007. — № 3. – С. 30-32.
 93. Сигал И. Я. Биогаз в промышленной теплоэнергетике // Енергетика та електрифікація. – 2007. — № 2. – С. 26-33.
 94. Атжанов Р. Топливо из рапса // Вокруг света. – 2007. — № 3. – С. 96-103.
 95. Кудрицька Н. В. Виробництво біопалива в Україні – важливий напрям вирішення енергетичної проблеми й охорони довкілля // Залізничний транспорт України. – 2007. — № 1. – С. 36-39.
 96. Марков І. А. Біодизельне паливо – приваблива альтернатива // Агроном. – 2006. — № 4. – С. 72-74.
 97. Роїк М. В. Біопаливо як загальнонаціональний пріоритет розвитку агропромислового комплексу // Наука та наукознавство. – 2006. — № 3. – С. 118-121.
 98. Пущик Є. Виробництво в Україні біологічних палив: проблеми і шляхи їх подолання // Нац. безпека і оборона. – 2006. — № 3. – С. 42-45.
 99. Сибірний А. Біопаливний етанол з лігноцелюлози (рослинної біомаси): досягнення, проблеми, перспективи // Вісник НАН України. – 2006. — № 3. – С. 32-48.
 100. Рибалка О. І. Виробництво біопалива та енергетична незалежність: сучасні тенденції // Хранение и переработка зерна. – 2006. — № 4. – С. 9-21.
 101. Марченко В. В. Біодизельне паливо в Україні: ефективність, доцільність, перспективи // Агроном. – 2006. — № 2. – С. 96-99.
 102. Ефективність та доцільність використання біодизельного палива в Україні // Пропозиція. – 2005. — № 10. – С. 36-37.
 103. Гончаров С. Биотопливный выбор. Каким быть украинскому «зеленому» горючему? // Энергетич. политика Украины. — 2005. – № 4. – С. 54-58.
 104. Адаменко О. І. Енергоощадне отримання біогазу / О. І. Адаменко [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. — С. 47-50.
 105. Магда Я. Из грязи – в князи! : [технологии получения биогаз посредством анаэробного сбраживания] // ТЭК. – 2005. — № 6. – С. 105-110.
 106. Источники выбросов метана в Украине и особенности утилизации биогаза // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. — № 3. – С. 33-40.
 107. Долинський А. Біопаливо з рослинної сировини // Харчова і переробна промисловість. – 2005. — № 11. – С. 13-14.