1. Ф78807 63.3(4Укр)622 Р65 Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД / редкол.: С. Богунов, В. Борисенко, В. Даниленко (відп. ред.) та ін.; упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. — К. : ВД "Стилос", 2007. — 604с.+ 24 л. — Із змісту: Репресивна політика на селі (у т. ч. документи ДПУ УССР за підписами С. Реденса, адресованих С. Касіору щодо “саботажем хлібозаготівель”, відомості про осіб, засуджених трійкою тощо). — С. 122-538.
  2. Ф62856 63.3(4Укр)622 К60 Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 : зб. документів і матеріалів / АН України, [та ін. ; упоряд. Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна]. — К. : Наук. думка, 1992. — 736 с. — Із змісту: Документи 1932-1933 років (у т. ч. постанови Касаційн. колегії Верхов. Суду УССР, ЦВК, РНК СРСР, Наркомюсту УСРР, інструкції Верховного Суду та ОДПУ СРСР тощо). — С. 375-642 .
  3. 772661 63.3(4Укр)622 Г61 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Ін-т історії партії при ЦК Компартії України, Філіал ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС ; [упоряд. Р. Я. Пиріг (керівник) та ін.]. — К. : Політвидав України, 1990. — 608 с. — Із змісту: Мовою документів. 1932-1933 рр. (у т. ч. документи ЦК ВКП(б), Політбюро ЦК КП(б)У, Раднаркому УСРР, листи та звернення С. Касіора). — С. 109-564 ; Перелік документів. — С. 590-604.
  4. Ф67936 63.3(4Укр)6 Ч-75 Чорна книга України : збірник документів архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе / упоряд. Ф. Зубанич ; передм. В. Яворівського ; Демократична партія України. — К. : Просвіта, 1998. — 784 с. — Із змісту: Національна катастрофа України (Голодомор 30-х років). -. С. 123-219.
  5. Ф79553 63.3(4Укр)622 Н35 Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Запорізька область / [обл. редкол.: Старух О. В. та ін. ; наук.-ред. група: Турченко Ф. Г. (керівник) та ін. ; відп. за вип. О. М. Лазутін ; Укр. ін-т нац. пам'яті ; Запоріз. облдержадмін.]. — [Запоріжжя : Дике Поле, 2008]. — 1080 с. : іл. — Із змісту: Документи : (постанови, інструкції, директив. листи, телеграми, доп. записки тощо). — С. 610-801.
  6. 946275 63.3(4Укр-4Зап-5Мел) К61 Коли катом був голод. Голодомор 1932-1933 років на Мелітопольщині / [кер. редкол. Баша О. М. ; редкол. та упоряд.: Кудусова Д. Л. та ін.]. — Запоріжжя : Запоріжжя, 2008. — 208 с. — Із змісту: Документи минулого звинувачують. — С. 23-103.
  7. Ф82026 63.3(4Укр-4Зап)622 О-65 Оріхівська справа, 1932: документи та матеріали / НАН України [та ін. ; упоряд В. Г. Ткаченко]. — К. : [б. в.], 2011. — 312 с. — (Джерела з історії соціальних рухів на Півдні України ; вип. 2).
  8. Ф79417 63.3(4Укр-4Зап) Г61 Голодомор 1932-1933 років на Якимівщині крізь призму документів, фактів, спогадів / [редкол.: В. Г.Уманський та ін.]. — Якимівка : [Поліград], 2008. — 167 с. — Із змісту: Документи про Голодомор 1932-1933 років в Україні. — С. 12-126.