1. 992247 082 Д67 Онкович Г. Вікідидактика та її технології в системі відкритої освіти // Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка / Донецьке від-ня наук. т-во ім. Шевченка. — Донецьк ; Маріуполь ; Покровськ : [б. в.], 2018. — Т. 45. — С. 200-237. — Бібліогр.: 34 назв.
 2. Положення про Національну освітню електронну платформу: затв. наказом МОН України від 22 трав. 2018 р № 523 // Інформ. зб. для освітян. — 2019. — № 7. — С. 30-37.
 3. Ажажа М. А. Державна електронна підтримка процесу модернізації вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 1. — С. 70-75. — Бібліогр.: 10 назв.
 4. Балута Т. П. Пріоритети інформаційних технологій в вищій освіті  // Гілея. — 2019. — № 2, ч. 2. — С. 7-9. — Бібліогр.: 7 назв.
 5. Батаева Е. Когнитивные и метакогнитивные аспекты smart-образования // Новий колегіум. — 2019. — № 2. — С. 26-29.
 6. Биков В. Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України // Педагогіка і психологія. — 2019. — № 2. — С. 15-21. — Бібліогр.: 7 назв.
 7. Бистрянцева М. В. Інформаційно-освітнє середовище як фактор розвитку інформаційної культури особистості // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 7, т. 2. — С. 177-180. — Бібліогр.: 7 назв.
 8. Бондар Г. М. Хмарні технології у роботі керівника закладу освіти / Г. М. Бондар, І. М. Коляденко // Управління шк. — 2019. — № 13-15. — С. 11-14.
 9. Брянцева Г. В. Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій / Г. В. Брянцева, О. А. Брянцев // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 89-94. — Бібліогр.: 6 назв.
 10. Бугайчук А. Віртуальні помічники. Як популярні соціальні мережі можуть допомогти вчителю // Школа. — 2018. — № 11. — С. 18-24.
 11. Буров О. Ю. Ергономіка/людський чинник в інформатизації освіти // Педагогіка і психологія. — 2019. — № 2. — С. 30-37. — Бібліогр.: 20 назв.
 12. Войналович А. Інформаційне забезпечення освіти: сучасні підходи // Методист. — 2018. — № 5. — С. 44-47.
 13. Гнедко Н. М. Використання хмарних технологій для організації навчального процесу в закладах вищої освіти // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 217-222. — Бібліогр.: 15 назв.
 14. Горб Г. Електронні навчальні ресурси і підготовці майбутніх машинобудівників / Г. Горб, О. Кепша // Проф.-техн. освіта. — 2018. — № 4. — С. 9-11.
 15. Грищук В. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу знз в умовах формування хмаро орієнтованого навчального середовища // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2017. — № 3- 4. — С. 165-171.
 16. Гуменний О. Технологія проектування smart-комплексу навчального предмета // Проф. освіта. — 2019. — № 2. — С. 28-30. — № 3. — С. 19-22.
 17. Гуревич Р. Інформатизація освіти: позитивні здобутки та деякі негативні наслідки / Р. Гуревич, Н. Опушко // Рідна шк. — 2018. — № 9-12. — С. 9-14.
 18. Дзега Л. Інноваційні та інформаційні технології: як засіб підвищення ефективності освітнього процесу Нової української школи /Л. Дзега, М. Янголь // Директор шк. — 2019. — № 1. — С. 24-83.
 19. Доброскок І. Концептуальні засади реалізації smart-освіти у системі відносин університет — школа // Новий колегіум. — 2019. — № 2. — С. 42-44.
 20. Дубовик В. Використання інтернет-мемів у процесі навчання учнів математики // Математика в рідній шк. — 2019. — № 5. — С. 37-39.
 21. Єгорова О. Використання сучасних гаджетів та QR – технології на уроках математики (технологія BYOD — “принеси свій власний пристрій”) // Математика в рідній шк. — 2019. — № 7-8. — С. 59-61.
 22. Жорницька Т. Використання хмарних технологій як створення інформаційного середовища для управління навчально-виховним процесом у гімназії / Т. Жорницька, Г. Івасюк // Директор шк., ліцею, гімназії. — 2017. — № 3-4. — С. 145-161.
 23. Іванюк І. В. Етапи розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти в країнах Європейського Союзу // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 1. — С. 38-44. — Бібліогр.: 19 назв.
 24. Іванюк І. В. Формування цифрової компетентності вчителів та учнів у скандинавських країнах // Педагогіка і психологія. — 2019. — № 1. — С. 69-76. — Бібліогр.: 8 назв.
 25. Калініна Л. Інформатизація управління закладами освіти: як один із головних способів розвитку // Директор шк. — 2019. — № 11. — С. 58-65.
 26. Кирдей І. Plickers. Програма для швидкої перевірки знань учнів // Математика. — 2018. — № 18. — С. 11-16.
 27. Корнієнко С. П. Використання хмарних технологій в управлінні закладом освіти // Управління шк. — 2019. — № 10-12. — С. 40-42.
 28. Косик, В. та ін. 10 кроків до електронного простору в школі // Школа. — 2018. — № 11. — С. 8-17.
 29. Косик, В. та ін. Інформаційні технології в школі: чому варто використовувати гаджети  // Школа. — 2018. — № 11. — С. 2-8.
 30. Криштанович М. Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти  // Вища освіта України. — 2019. — № 2. — С. 63-67.
 31. Крутченко Н. А. Сучасний урок: застосовуємо ІТ-технолгії // Інформатика в шк. — 2019. — № 7. — С. 5-30.
 32. Кушнікова С. В. Необхідність інноваційних трансформацій освіти в умовах інформаційного суспільства // Гілея. — 2018. — № 3 (130). — С. 344-347. — Бібліогр.: 11 назв.
 33. Литвинова С. Г. Інформатизація і цифровізація загальної середньої освіти: ініціативи й освітнє впровадження // Педагогіка і психологія. — 2019. — № 2. — С. 22-29.
 34. Лімборський І. Пам'ять людини versus Інтернет, або приховані небезпеки нових технологій навчання // Всесвітня літ. в шк. України. — 2019. — № 11. — С. 2-5.
 35. Любарець В. В. Практична реалізація ідеї створення електронних підручників в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 1. — С. 148-153. — Бібліогр. : 6 назв.
 36. Мимренко В. Цифрові класи. Сьогодення. Використання платформи Google Classroom в організації освітнього простору // Інформатика. — 2019. — № 10. — С. 6-13.
 37. Мінгальова Ю. І. Принципи використання гнучкого управління проектами Scrum у науково-досліній роботі студентів // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 7, т. 2. — С. 79-82. — Бібліогр.: 12 назв.
 38. Мудрова О. Інформаційні технології у професійному навчанні зварників // Проф. -техн. освіта. — 2018. — № 4. — 22-24.
 39. Національна освітня електронна платформа: Основні цілі, завдання та порядок функціонування // Управляння освітою. — 2018. — № 9. — С. 36-41.
 40. Павлушенко О. С. Використання вчительського блогу для активізації навчального процесу // Труд. навчання в шк. — 2019. — № 11-12. — С. 62-65.
 41. Павлюченко Л. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу загальної середньої освіти  / Л. Павлюченко, О. Барабаш // Директор шк., ліцею, гімназії. — 2018. — № 6. — С. 100-103.
 42. Проць М. З. Нові технології у навчальному процесі: інтерактивна дошка // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 2. — С. 230-233. — Бібліогр.: 14 назв.
 43. Сапогов М. В. Смарт-навчання як технологічна інновація у професійній підготовки магістрів // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, т. 2. — С. 53-56. — Бібліогр.: 12 назв.
 44. Скрипник В. І. Освітня робототехніка як напрям сучасної STEM-освіти / В. І. Скрипник, О. О. Скрипник // Управління шк. — 2019. — № 13-15. — С. 2-10.
 45. Сліпухіна І. А. Педагогіка ХХІ століття : формування цифрової дидактики / І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун, І. С. Чернецький // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 1. — С. 231-237. — Бібліогр. : 28 назв.
 46. Стеценко А. ІКТ в освітньому процесі: роль, переваги та недоліки // Школа. — 2019. — № 9. — С. 10-27. — Бібліогр.: 12 назв.
 47. Стецик С. Використання мобільних технологій для навчання фізики у школі // Фізика та астрономія в рідній шк. — 2019. — № 4. — С. 31-37.
 48. Стойкова В. Фахова компетентність керівників освітніх округів для організації мережевого профільного навчання // Директор шк. — 2018. — № 15-16. -С. 35-40.
 49. Стойкова В. Хмарні технології в управлінській діяльності як один із напрямів цифровізації освіти // Директор шк. — 2018. — № 15-16. -С. 65-69.
 50. Субота А. О. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль в управлінні закладом загальної середньої освіти // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 17-18. — С. 51-53.
 51. Тимощук О. П. Технологія впровадження мережевих проектів в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти // Завучу. Усе для роботи. — 2019. — № 3-4. — С. 25-30.
 52. Толузов М. Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів. Проектування відповідно до вимог сучасного суспільства // Директор шк. — 2018. — № 9-10. — С. 17-25.
 53. Топчій І. В. Використання технології BYOD на уроках // Пед. майстерня. — 2018. — № 2. — С. 2-7.
 54. Харченко Н. Електронні підручники: майбутнє починається сьогодні // Директор шк. Шкіл. світ. — 2018. — № 12. — С. 42-54.
 55. Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи засада? З досвіду використання з QR-кодами на уроках літератури // Всесвіт. літ. в шк. України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.
 56. Чогут Л. Соціальна мережа Fecebook — у професійній орієнтації // Проф. освіта. — 2019. — № 3 (84). — С. 33-34.
 57. Шакун О. Досвід використання можливостей Smart Notebook // Біологія. — 2019. — № 2. — С. 59-63.

Шишкіна М. П. Використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньо-науковому середовищі університету // Педагогіка і психологія. -2019. — № 3. — С. 23-29. — Бібліогр.: