1. 992716 159.922.7 К43 Кирилова О. О. Гіперактивна дитина / О. О. Кирилова, О. Е. Бєляєва. — Х. : Основа, 2018. — 176 с. : іл. — (А мій не такий, як усі).
 2. Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти // Дефектолог. — 2018. — № 4. — С. 10-15.
 3. Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 серп. 2018 р. № 617 // Уряд кур'єр. — 2018. — 23 серп. (№ 158). — С. 8-9.
 4. Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 10 квіт. 2019 р. № 530 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 26 черв. (№ 118). — Орієнтир № 23.
 5. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах дошкільної освіти : затв. наказом МОН України від 1 квіт 2019 р. № 423 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 37. — С. 106-132.
 6. Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами : наказ МОН України від 06.09.2018 №  977 // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 10. — С. 2-7.
 7. Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти: Лист МОН України від 31.11.2018 р. № 1/9-69 // Інформ. зб. та комент. МОН України. — 2018. — № 12. — С. 86-95.
 8. Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах) : лист Мінсоцполітики України від 25.03.2019 р № 397/0/206-19 // Бюджет. бухгалтерія. — 2019. — № 17/18. — С. 3-6. — Є комент.
 9. Бродецька А. Діагностика під час роботи з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 9. — С. 47-52.
 10. Бродецька А. Інклюзивна освіта: інформаційне забезпечення // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2019. – № 2. – С. 4-12.
 11. Бродецька А. Корекційно-розвивальна робота в інклюзивній групі // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2019. – № 10. – С. 29-35
 12. Бродецька А. Робота з батьками в інклюзивній групі: які аспекти врахувати психологу // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 3. — С. 23-32.
 13. Базилівська Т. "Я розмалюю життя": Тренінг з використанням арт-терапії для батьків дітей з особливими потребами / Т. Базилівська, О. Германюк // Дошк. виховання. — 2018. — № 10. — С. 26-28.
 14. Безугла А. А. Діагностування стану мовлення у дітей // Логопед. — 2019. — № 7. — С. 5-22.
 15. Богульська І. Діти з ООП. Психологічна допомога та підтримка // Психолог дошкілля. — 2019. — № 11. — С. 44-49.
 16. Бондар Л. Діти-дизартрики: Теорія та практика корекційно-відновлювальної роботи / Людмила Бондар, Людмила Косташенко // Дефектолог. — 2018. — № 10. — С. 19-30.
 17. Вертипорах Н. Сенсорна кімната. Корекційно-розвивальні заняття психолога з дітьми // Дефектолог. — 2018. — № 4. — С. 28-31.
 18. Вечірка Н. Сенсорна інтеграція як чинник розвитку дошкільників. Робота з дітьми із затримкою психічного розвитку // Дефектолог. — 2018. — № 1. — С. 12-16.
 19. Демченко О. Інклюзія в ЗДО: теорія і практика // Дит. садок. Управління. — 2018. — № 7. — С. 5-27.
 20. Денисенко О. Успішна адаптація дітей з ООП. Формування інклюзивного середовища в освітніх закладах // Психолог дошкілля. — 2019. — № 8. — С. 4-9.
 21. Євдошенко О. Орієнтування в просторі. Організація навчально-виховного процесу дошкільників із порушеннями зору // Дефектолог. — 2018. — № 11. — С. 21-43.
 22. Зеленська-Любченко К. Проблема подолання моторної алалії у дітей в умовах закладу освіти // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 1. — С. 55-63. — Бібліогр.: 12 назв.
 23. Іванюк О. Організація єдиного інклюзивного освітнього простору: Досвід Святошинського району міста Києва / О. Іванюк, В. Бобик // Дошк. виховання. — 2018. — № 10. — С. 10-15.
 24. Калашник В. Співпереживання — основа взаємодії при аутизмі. Формування раннього афективного досвіду дітей // Психолог дошкілля. — 2019. — № 6. — С. 16-22.
 25. Калина Л. Діти з порушеннями психофізичного розвитку. Корекційно-розвивальні заняття з дітьми  (6-8) років) // Психолог. — 2018. — № 17-18. — С. 78-95.
 26. Карповська І. П. Комплекс корекційних вправ та ігор з піском для дітей старшого дошкільного віку з ООП // Пед. майстерня. — 2019. — № 11. — С. 37-39.
 27. Карчевська І. “Театр-лопаток-диво для маляток”. Використання технології організації театралізованих ігор у роботі з дітьми [із ЗПР] / Інна Карчевська, Олена Терета // Дефектолог. — 2018. — № 4. — С. 41-44.
 28. Клименко І. Мандала навколо нас. Робота з дітьми з порушеннями зору // Психолог дошкілля. — 2019. — № 8. — С. 15-40.
 29. Кляпець О. Психологічний супровід вихователів інклюзивних груп // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 3. — С. 34-37.
 30. Книщук Т. І. Використання ґудзикотерапії в роботі з особливими дошкільнятами // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 1. — С. 14-17.
 31. Коновалова М. В. Поради вчителеві (вихователеві), у класі (групі) якого навчається дитина з особливими освітніми потребами // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2018. — № 11. — С. 45-55.
 32. Копилова Д. Крок назустріч: співпрацюємо з батьками в інклюзивній групі // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 10. — С. 20-23.
 33. Кузьменко Л. Інклюзивний простір на практиці: Досвід вихователя // Дит. садок. — 2018. — № 3. — С. 32-35.
 34. Курган О. Су-джок-терапія — нетрадиційний метод логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку // Дефектолог. — 2018. — № 11. — С. 4-14.
 35. Куцолапська А. Система альтернативної комунікації: використання карток ПЕКС (PECS) у роботі з раннім дитячим аутизмом // Дефектолог. — 2018. — № 2. — С. 23-37.
 36. Лавренюк Л. Зажечь солнце : [о Центре лечеб. педагогики “Солнечное подворье” (г. Киев), в котором занимаються дети с особенными потребностями] // Фокус. — 2018. — № 20. — С. 42-45.
 37. Лукіна Т. О. Вплив сучасних змін правових норм на розвиток інклюзивної освіти в галузі дошкільної та загальної середньої освіти в Україні / Т. О. Лукіна, Г. А. Грищенко // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2018. — № 4. — С. 106-115. — Бібліогр.: 45 назв.
 38. Манчук Л. Мовленева картка. Обстеження мовлення дітей дошкільного віку : [діти 5-6 років із ЗНМ і ФФНМ] // Дефектолог. — 2019. — № 8. — С. 31-41.
 39. Мартиненко І. Психокорекційні технології комунікативного розвитку дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу : [діти старшого дошк. віку] // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 1. — С.36-44. — Бібліогр.: 10 назв.
 40. Матяшовська Р. Інклюзивна освіта як новітня гарантія захисту прав дітей дошкільного віку // Публ. право. – 2018. – № 3. – С. 255-260. – Бібліогр.: 12 назв.
 41. Мельник І. Дитина з руховою розгальмованістю / І. Мельник, В. Шербата // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 1. — С. 34-40.
 42. Мельник І. Діти з руховою розгальмованістю та РДУГ: правила організації та проведення занять / І. Мельник, В. Щербата // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 2. — С. 18-20.
 43. Мельник І. Психолого-педагогічний супровід дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ / І. Мельник, В. Щербата // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 2. — С. 13-17.
 44. Нагорна О. Б. Формування рухових компетентностей у дітей із порушеннями функцій опорно-рухового апарату в дошкільному та молодшому шкільному віці: рекомендації вчителям, батькам, реабілітологам // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 9-10. — С. 79-88 ; Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 5. — С. 12-13.
 45. Недозим І. Науково доказові методики формування соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 2 (86). — С. 45-54. — Бібліогр.: 9 назв.
 46. Недозим І. Особливості розвитку та формування соціального інтелекту у дітей із розладами аутичного спектра // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 3 (87). — С. 54-63. — Бібліогр.: 8 назв.
 47. Обладнання для корекції когнитивної сфери, емоційно-вольвої, соціальної сфери та сенсорної інтеграції дітей із порушенням психофізичного розвитку / підгот. Юлія Остапенко // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 9. — С. 12-16.
 48. Пончук Ю. О. Аналіз проблеми пізнавальної готовності до навчальної діяльності дітей з аутистичними порушеннями / Ю. О. Пончук // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 95-99. — Бібліогр.: 8 назв.
 49. Порошинська Н. Організація роботи практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру : [психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ)] // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 7. — С. 13-22.
 50. Порошинська Н. Сім відповідей на запитання про діяльність ІРЦ : [психол.-пед. супровід дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ)]  // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 7. — С. 10-12.
 51. Прохоренко Л. Методологічні орієнтири екзистенціально-суб'єктного підходу до дослідження комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 4. — С. 40-52. — Бібліогр.: 6 назв.
 52. Пустова Н. Маленькі дослідники погоди. Екологічне виховання дітей із  порушенням зору // Дефектолог. — 2019. — № 10. — С. 12-23.
 53. Рібцун Ю. Прудкі пальчики: Дидактична гра дітей старшої групи (з типовим розвитком і з особливими освітніми потребами) // Дошк. виховання. — 2018. — № 10. — С. 16-19.
 54. Роменська Т. Особливості мотиваційно-ціннісного компонента соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 4. — С. 73-86.
 55. Рудницька Е. Розвиток мовлення сонячних дітей: Дошкільна інклюзивна освіта // Дефектолог. — 2019. — № 5 — С. 31-43.
 56. Сичевська В. Арт-терапія з розумово-відсталими дітьми в закладі дошкільної освіти компенсаторного типу // Дефектолог. — 2018. — № 11. — С. 44-49.
 57. Скалаух О. Горобинка-намистинка: Індивідуальне заняття для дітей молодшої групи з особливими освітніми потребами та з типовим розвитком // Дошк. виховання. – 2019. – № 11. – С. 32-33
 58. Сосновенко Н. Практичний психолог у команді супроводу : [психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами] / Н. Сосновенко, Л. Терещенко, Т. Гурковська // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 7. — С. 4-9.
 59. Стадник Л. Дитина з особливим психічним розвитком. Процес соціалізації в інклюзивній групі // Соц. педагог. — 2018. — № 5. — С. 23-32.
 60. Сторожук М. Дитина з розладу аутичного спектра у звичайному ЗДО що має знати вихователь // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 1. — С. 41-45.
 61. Тарневська Н. П. Кооперативне навчання дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів елементарній математиці із застосуванням методу моделювання в умовах інклюзивної освіти / Н. П. Тарневська, Н. Ю. Рудницька // Пед. науки. – 2018. – № LXXXII, т. 2. – С. 51-57. – Бібліогр.: 9 назв
 62. Філанчук С. Інклюзія у ЗДО: Досвід реалізаії // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 10. — С. 36-39.
 63. Холодницька К. Інклюзивне навчання в дошкільних закладах. Особливості впровадження // Соц. педагог. — 2018. — № 3. — С. 18-29.
 64. ХоменкоЛ. П. Логопедичний супровід дітей з перинатальною енцефалопатією // Логопед. — 2019. — № 8. — С. 34-38.
 65. Хорьякова І. Й. Дидактична гра як засіб розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 1. — С. 7-9.
 66. Цибуля Н. Особливі діти: Калейдоскоп психологічних знань // Психолог дошкілля. — 2018. — № 2. — С. 4-14.
 67. Чаренцева О. О. Особливості становлення мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру / О. О. Чаренцева, Т. В. Пономарьова // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 6. — С. 13-16.
 68. Чекер Я. Ігри та вправи для дітей з інклюзивною формою навчання // Психолог дошкілля. — 2019. — № 7. — С. 4-12.
 69. Черніченко Л. А. Стан університетської підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивних умовах дошкільних закладів освіти // Інновац. педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 68-71. — Бібліогр.: 8 назв.
 70. Шукшина Л. Приборкання слів. Мовленнєво-дослідницько-експериментальна робота з дітьми з порушеннями мовлення // Дит. садок. — 2019. — № 21 (листоп). — С. 2-24.
 71. Ясько Г. Профілактика поведінкових ускладнень. Робота з дітьми з РАС // Психолог дошкілля. — 2019. — № 8. — С. 17-34.