1. 992461 37.016:535 В27 Величко С. П. Сучасні технології у навчальному експерименті з оптики : посібник для вчителів фізики / С. П. Величко, Л. Д. Костенко, О. С. Кузьменко. — 2-ге вид. — К. : КНТ, 2018. — 262 с.
 2. Ажажа М. А. Державна електронна підтримка процесу модернізації вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 1. — С. 70-75. — Бібліогр.: 10 назв.
 3. Акімов О. Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 17-18. — С. 7-10.
 4. Антонюк Л. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес // Завуч. Усе для роботи. — 2017. — № 23-24. — С. 28-9-28-13.
 5. Астахова Е. Современный инновационный университет: проблемы сохранения ададемического оплота // Новий колегіум. — 2019. — № 2. — С. 7-10.
 6. Балакін В. Створення розвивального освітнього середовища навчального закладу професійної (професійно-технічної освіти) освіта / В. Балакін, О. Крапивкіна // Професійно-технічна освіта. — 2018. — № 3 (80). — С. 32-35.
 7. Басанько О. Педагогічний стартап "використання тестового тренажеру "мислити як бухгалтер" на уроках теоретичного навчання  / О. Басанько, Л. Ковальчук, М. Шуст // Професійно-технічна освіта. — 2018. — № 4. — С. 12-14.
 8. Бредіхін В.  Креативні педагогічні технології в епоху інноваційної економіки  // Новий колегіум. — 2018. — № 3. — С. 74-79.
 9. Бугайчук А. Мікронавчання, чат-боти та гейміфікація. тенденції, які не варто ігнорувати в школі // Директор школи.  — 2019. — № 10. — С. 64-79. — Бібліогр.: 15 назв.
 10. Бугайчук А. Традиція VS Інновація: шо насправді потрібно школі? // Директор школи. Шкільний світ. — 2019. — № 5. — С. 4-21.
 11. Василенко Н. В. Інноваційна модель сучасного професійного закладу в контексті освітніх реформ в Україні // Завуч. Усе для роботи. — 2018. — № 7-8 (квіт). — С. 8-1-8-13.
 12. Вержанський М. В. Використання інтерактивних технологій на уроці // Труд. навчання в школі. — 2018. — № 17 (верес). — С. 11-21.
 13. Волкова Н. Стратегія інноваційного навчання. Нові виклики освітньої реформи // Директор школи. — 2018.- № 9-10. — С. 26-29
 14. Гондарева Г. Стратегічне управління освітнім закладом як умова створення інноваційного середовища // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2018. — № 6. — С. 198-201.
 15. Горбань С. І. Особливості створення професійно-творчого інноваційного середовища у вищому закладі освіти // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 7, том 2. — С. 35-38. — Бібліогр.: 22 назви.
 16. Григорович О. Формування інноваційної культури педагога як стратегічна мета національної освіти / О. Григорович, О. Демченко, Н. Родюк // Рідна школа. — 2018. — № 9-12. — С. 32-38.
 17. Гриценко Л. Інтерактивні засоби навчання у проектно-технологічній діяльності учнів  / Л. Гриценко, С. Поляков // Вища школа. — 2018. — № 12. — С. 86-102. — Бібліогр.: 5 назв.
 18. Гурба О. Експериментальна діяльність закладу професійної освіти як умова інноваційного розвитку  / О. Гурба, Н. Баланюк // Професійна освіта. — 2019. — № 2. — С. 55-57.
 19. Гусейнова, Кенуль Сахиб кызы Тестирование как инновационная форма оценки качества знаний студентов // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, том 1. — С. 27-30.
 20. Демченко Л. Апгрейд освітнього процесу. Досвід використання елементів STEM та STEАM-освіти / Л. Демченко, О. Журибеда // Інформатика в школі. — 2019. — № 1. — С. 6-17.

 

 1. Дзега Л. Інноваційні та інформаційні технології: як засіб підвищення ефективності освітнього процесу Нової української школи /Л. Дзега, М. Янголь // Директор школи. — 2019. — № 1. — С. 24-83.
 2. Дуняшенко Н. Stem-освіта — від теорії до практики. Матеріали до засідання педагогічної ради  / Н. Дуняшенко, В. Цьома // Завуч. — 2019. — № 9. — С. 34-49.
 3. Євтушевська Т. Інтеграція — перший принцип stem-освіти // Географія. — 2018. — № 19-20. — С. 4-13; № 21-22. — С. 2-8.
 4. Єршова Л. M. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 4. — С. 60-64. — Бібліогр.: 7 назв.
 5. Жегус О. В. Інноваційні підходи до формування унікальної пропозиції продуктів вищої освіти // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — № 3 (65) : Ч. 2. — С. 81-86. — Бібліогр.: 12 назв.
 6. Жукова А. Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу інноваційними засобами навчання // Початк. школа і сучасність. — 2018. — № 2. — С. 2-11.
 7. Заїка В. STEM — освіта: інноваційна технологія для розвитку збідностей учнів / В. Заїка, І. Переяслова  // Директор школи. — 2018. — № 19-20 (жовт.). -С. 65-76.
 8. Застосування сучасних передових технологій викладачами Придніпровського державного металургійного коледжу під час проведення навчальних занять і позашкільних заходів : статті // Нива знань. — 2018. — № 3. — С. 3-27.
 9. Ільїч Л. М. Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії : [на прикладі Данії, Швеції, Ісландії, Норвегії, Естонії, Латвії, Литви] // Економіка та держава. — 2019. — № 7. — С. 4-12. — Бібліогр.: 30 назв.
 10. Калініченко М. О. Готовність педагогів до інноваційної діяльності у контексті реформування освіти // Управління школою. — 2019. — № 10-12. — С. 34-36.
 11. Карабін О. Й. Модернізація професійної освіти: професійний саморозвиток майбутніх фахівців // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, том 1. — С. 132-135. — Бібліогр.: 9 назв.
 12. Качуровська І. Інноваційний підхід до освітнього процесу: специфіка організації та супровід // Позашкілля. — 2018. — № 7. — С. 4-44.
 13. Климко Л. В. Концептуальні підходи до створення інноваційного освітнього середовища // Завуч. Усе для роботи. — 2017. — № 23-24. С. 28-4-28-5.
 14. Клімова І. Управління інноваціями щодо забезпечення адаптації особистості до соціуму вищої школи / І. Клімова // Новий колегіум. — 2017. — № 3. — С. 62-65. — Бібліогр.: 6 назв.
 15. Коваль Н. Школа найближчого майбутнього: нові технології в системі освіти // Директор школи. — 2019. — № 8. — С. 60-75.
 16. Ковальчук Т. Коучинг у діяльності сучасного професійно-технічного навчального закладу  // Професійно-технічна освіта. — 2017. — № 4 (77). — С. 19-21.
 17. Коломис А. Психологічна готовність педагогів до інноваційної діяльності // Завуч. Усе для роботи. — 2017. — № 23-24. — С. 28-21-28-24.
 18. Ксініна І. Педагогічний коучинг: Новація в шкільному менеджменті // Директор школи. — 2018. — № 23-24 (груд). — С. 10-21.
 19. Кукуяшна Є. STEM — освіта: Нові освітні виклики для розвитку здібностей учнів / Є. Кукуяшна, Т. Уманська // Директор школи. — 2018. — № 13-14 (лип.). -С. 75-82.
 20. Кушнікова С. В. Необхідність інноваційних трансформацій освіти в умовах інформаційного суспільства // Гілея. — 2018. — № 3 (130). — С. 344-347. — Бібліогр.: 11 назв.
 21. Лімборський І. Пам'ять людини versus Інтернет, або приховані небезпеки нових технологій навчання  // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 2-5.
 22. Лошицька О. Воркшоп у системі роботи педагога в сучасному освітньому просторі // Фізика. — 2018. — № 12. — С. 49-65.
 23. Лукаш Л. І. Проектна діяльність як інноваційна технологія навчання // Нива знань. — 2019. — № 3-4. — С. 34-36.
 24. Лукашук М. А. Новизна як сутнісна ознака освітніх інновацій // Гілея. — 2018. — № 4. — С. 336-340. — Бібліогр.: 13 назв.

 

 1. Лукашук М. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти // Вища освіта України. — 2018. — № 1. — С. 41-47. — Бібліогр.: 7 назв.
 2. Масюженко Д. В. Упровадження тайм-менеджменту як інноваційної технології управління в роботі закладу освіти // Управління школою. — 2019. — № 10-12. — С. 48-50.
 3. Матвєєва Н. В. Умови впровадження інновацій у закладі загальної середньої освіти // Управління школою. — 2019. — № 10-12. — С. 51-53.
 4. Мельничук Т. Професійна орієнтація майбутніх фахівціів: інноваційний підхід // Професійна освіта. — 2019. — № 3(84). — С. 35-38.
 5. Методичні засади розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти / О. О. Патрикеева, С. Л. Горбенко, І. П. Василашко, О. В. Лозова // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 4. — С. 27-36. — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Осадча О. М. Створення інноваційного освітнього середовища в роботі з батьківською  громадою // Пед. майстерня. — 2018. — № 2. — С. 19-23.
 7. Осипенко С. Випереджувальний розвиток сучасної професійної (професійно-технічної) освіти // Професійно-технічна освіта. — 2018. — № 4. — С. 19-21.
 8. Панченко І. М. Вищий навчальний заклад на шляху до інноваційного розвитку: проблеми та перспективи // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 1. — С. 159-163. — Бібліогр.: 6 назв.
 9. Пасмурова Л. Classcraft – нова стратегія навчання [рольова гра у класі] // Пед. майстерня. — 2019. — № 2. — С. 27-29.
 10. Патрикеєва О.  STEM-освіти: Методичні рекомендації  // Управління освітою. — 2018. — № 10. — С. 18-31. — Бібліогр.: 6 назв.
 11. Патрикеєва О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа. — 2018. — № 9. — С. 51-57. — Бібліогр.: 6 назв.
 12. Пахолівецька М. Освітній простір міста: Інноваційне науково-методичне освітнє середовище міста як системне утворення // Методист. — 2019. — № 6. — С. 6-15. — Бібліогр.: 16 назв.
 13. Підласий І. П. Що день прийдешній нам готує?: [зміни і новації у педагогічній системі. (у т. ч. розглянута нова методика рос. педагога В. І. Жохова, методика японської рахівниці соробан, програмоване навчання ] // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 23-24. — С. 2-55.
 14. Проць М. З. Нові технології у навчальному процесі: інтерактивна дошка // Педагогічні науки. — 2018. — № L X X X I,том 2. — С. 230-233. — Бібліогр.: 14 назв.
 15. Радкевич В. Науково-методичне забезпечення модернізації професійної підготовки фахівців: результати наукових досліджень  // Професійно-технічна освіта. — 2018. — № 3 (80). — С. 18-23.
 16. Ріпний М. Чи готовий учитель до новацій: інструментарій оцінювання // Сучасна школа України. — 2018. — № 1. — С. 10-24.
 17. Рудніцька Ю. STEM-технології в навчанні математики. Особливості використання // Школа. — 2019. — № 6. — С. 78-81.
 18. Сергєєва І. М. Використання сучасних інноваційних технологій під час підготовки та проведення масових і виховних заходів // Завуч. Усе для роботи. — 2017. — № 23-24. — С. 47-50.
 19. Сікорський П. Формування нових технологій навчання у закладах вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. — 2019. — № 2. — С. 68-76. — Бібліогр.: 16 назв.
 20. Сімова Л. Підготовка робітничих кадрів у навчально-практичних центрах: інноваційний підхід / Л. Сімова, К. Рудюк, Т. Ковчуженко // Професійно-технічна освіта. — 2018. — № 2. — С. 14-16. — Бібліогр.: 10 назв.
 21. Скрипник В. І. Освітня робототехніка як напрям сучасної STEM-освіти / В. І. Скрипник, О. О. Скрипник // Управління школою. — 2019. — № 13-15. — С. 2-10.
 22. Скрипник В. І. Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності // Управління школою. — 2019. — № 4-6. — С. 60-90.
 23. Сліпухіна І. А. Педагогіка ХХІ століття : формування цифрової дидактики / І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун, І. С. Чернецький // Педагогічні науки. — 2018. — № L X X X III, том 1. — С. 231-237. — Бібліогр. : 28 назв.
 24. Соколова Е. Т. Бізнес-кейс як ефективна форма навчання на засадах інтегрованого підходу // Нива знань. — 2019. — № 3-4. — С. 32-34.
 25. Стельмашенко О. STEM та освітній менеджмент: модель управління інноваційної технології у школі / О. Стельмашенко, В. Шатило, В. Незамай // Школа. — 2019. — № 8. — С. 80-95.
 26. Stem-освіта: нові підходи. Шлях розвитку в новому навчальному році. Методичні рекомендації  / Підгот. Жана Сташко // Завуч. — 2019. — № 9. — С. 24-33.
 27. STEM-освіта: стратегія упровадження: [статті] // Інформ. збірник для директора школи та зав. дит. садка. — 2018. — № 10. — С. 58-110.
 28. Ткаченко В. П. Інноваційна діяльність у закладах освіти / В. П. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 10. — С. 44-46. — Бібліогр.: 6 назв.
 29. Ткачук І. Розвиток "soft skills" у студентів коледжів / І. Ткачук, Н. Сосновенко // Професійна освіта. — 2019. — № 3(84). — С. 16-18.
 30. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: методичний аспект / О. Патрикеєва, І. Василашко, О. Лозова, С. Горбенко // Рідна школа. — 2017. — № 9-10. — С. 90-95.
 31. Фасоля А. Інноваційні форми навчання: педагогічна майстерня // Українська мова і література в школі. — 2018. — № 5. — С. 24-26. — Бібліогр.: 13 назв.
 32. Хавіна С. Я. Теоретичні засади управління інноваційною діяльністю в закладі освіти // Управління школою. — 2019. — № 1-3. — С. 90-92.
 33. Харченко Н. Креативна педагогіка: форми роботи : [Пошта довіри, День генія, "Дискусійні гойдалки", Театр-експромт, "Філософський стіл", Літопис класу, Соціальне проектування , Анкета думок", "Жива газета" ] // Школа. — 2018. — № 12. — С. 88-95.
 34. Хімін Н. Інноваційний простір закладу освіти: практичний аспект // Завуч. Усе для роботи. — 2017. — № 23-24. — С. 28-6-28-8.
 35. Чекмарьова Л. Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі школи // Директор школи.- 2017. — № 21-22. — С. 28-40.
 36. Череднік Д. Інноваційні процеси в освіті / Д. Череднік, С. Даньшева // Новий колегіум. — 2018. — № 3. — С. 44-47. — Бібліогр.: 11 назв.
 37. Яковишина Т. В. Педагогічні умови застосування креативної технології "тайм-менеджмент" в умовах вищого закладу освіти / Т. В. Яковишина, О. В. Сарнавська // Педагогічні науки. — 2018. — № L X X X I,том 2. — С. 240-244. — Бібліогр.: 6 назв.
 38. Яцунь О. Вища освіта як агент соціальних інновацій // Вища школа. — 2018. — № 11. — С. 7-19.