1. Груба Г. І. Інноваційне наповнення інвестиційного процесу // Фонд. рынок. — 2007. — № 42. — С. 26-31.
 2. Ігнатенок Р. А. Фінансове інвестування в управлінні корпоративними правами // Фонд. рынок. — 2007. — № 27. — С. 24-28.
 3. Криховецький І. З. значення інвестиційї у розвиток економіки України на сучасному еиапі державотворення // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 22. — С. 17-19.
 4. Мешко Н. П. Інвестиції у високі технології як необхідна умова формування інноваційного потенціалу держави // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 20. — С. 3-7.
 5. Журавель В. В. Особливості формування інвестиційного середовища в Україні на сучасному етапі // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 83-87.
 6. Дем'яненко І. В. Інвестиційно-інноваційний чинник економічного зростання / І. В. Дем'яненко, А. В. Буряк // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 3-11.
 7. Марцин В. С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 57-65.
 8. Солдатенко В. В. Інвестиційно-інноваційна модель розбудови економіки України // Будівництво України. — 2007. — № 6. — С. 22-26.
 9. Фісун А. О. Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні : [міжнар. та вітчизн. досвід] // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 46-55. – Бібліогр.: 11 назв.
 10. Рябченко О. Д. Зміна форм власності та інвестування економіки України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 21-24.
 11. Нарышкин С. Инновационная составляющая инвестиционных процессов // Вопр. экономики. — 2007. — № 5. — С. 52-64.
 12. Федоренко В. Інвестиційні процеси в Україні // Персонал. — 2007. — № 5. — С. 17-20.
 13. Бут А. П. Особливості інвестиційного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 4. – С. 91-95. – Бібліо.: 9 назв.
 14. Червова Л. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 32-41.
 15. Захарін С. В. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки // Проблеми науки. – 2007. – № 3. – С. 2-9. – Бібліогр.: 7 назв.
 16. Ватаманюк З. Г. Розвиток інституційного інвестування в Україні / З. Г. Ватаманюк, Т. М. Кушнір // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 124-131. – Бібліогр.: 10 назв.
 17. Котик О. Поняття,ознаки та класифікація інвесторів // Юрид. Україна. – 2007. – № 2. – С. 79-83.
 18. Мерзляк А. В. Система прогнозування реальних можливостей залучення власного та іноземного капіталу щодо соціально-економічного розвитку України / А. В. Мерзляк, Г. О. Михайлова // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2007. – № 1. – С. 100-105. – Бібліогр.: 3 назв.
 19. Шапошнікова О. М. Інвестиційний портфель: сутність, значення, особливості управління // Менеджер. Вісн. ДДУУ. — 2007. — № 1 (39). — С. 142-147.
 20. Андрєєв Н. В. Запобігання ризику у виборі інвестиційного портфеля за ймовірних обмежень фінансових можливостей інвестора // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. — 2007. — № 1. — С. 79-89. — Бібліогр.: 15 назв.
 21. Чернецька Л. С. Структура і динаміка державних інвестицій в транзитивній економіці України: інституціональний аспект // Вісн. екон. науки України. – 2007. – № 1. – С. 168-170.
 22. Ткач А. А. Інституціональна модель інвестицій в інфраструктуру // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 332-335.
 23. Матвієнко П. В. Покращення інвестиційного клімату – пріоритетне завдання державного управління // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 1. — С. 10-15.
 24. Чернецька Л. С. Структура і динаміка державних інвестицій в транзитивній економіці України: інституціональний аспект // вісн. екон. науки України. — 2007. — № 1. — С. 168-170.
 25. Пабат А. А. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки / А. А. Пабат, С. Ю. Хамініч // Проблеми науки. – 2007. – № 1. – С. 2-6. – Бібліогр.: 11 назв.
 26. 935227 65.526 К56 Ковалев В. В. Методы обоснования реальных инвестиций // Ковалев В. В. Управление активами фирмы : учеб.- практ. пособие / В. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2007. – С. 154-230.
 27. Петруха С. В. Наукові підходи до побудови системи стимулювання інвестування економіки України // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 11. — С. 39-48.
 28. Культура экономического обоснования – системный залог инвестицинной привлекательности экономики // Інвестиції: практика та досвід. — 2006. — № 10. — С. 24-27; № 11. — С. 17-22.
 29. Веселовська О. Є. Моніторинг як економічний інструмент реалізації інвестиційних проектів // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 10. — С. 6-8.
 30. Івченко В. Україна: нові можливості для інвестицій та інновацій. — 2006. — № 10. — С. 4-8.
 31. Василенко Д. Основні теорії диверсифікації інвестиційної діяльності / Д. Василенко, О. Диба // Ринок цінни. паперів України. — 2006. — № 9/10. — С. 35-43.
 32. Румянцева Г. І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 9. — С. 15-22.
 33. Котик О. Економіко-правові аспекти поняття “інвестиція” // Юрид. Україна. — 2006. — № 9. — С. 54-57.
 34. Тягунська Т. Д. Класифікація інвестицій // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 9. — С. 37-40.
 35. Малиняк Б. С. Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 8. — С. 82-90.
 36. Онищенко В. О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб’єктів господарювання / В. О. Онищенко, В. І. Пазинич // Фінанси України. — 2006. — № 7. — С. 30-37.
 37. Затонацька Т. Г. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки / Т. Г. Затонацька, В. Л. Осенецький // Фінанси України. — 2006. — № 7. — С. 38-49.
 38. Синельников Д. Інвестиційна пропозиція: її призначення та особливості розробки // Фін. ринок України. — 2006. — № 7. — С. 5-12.
 39. Інвестиції в економіку України: стан, проблеми, потреби: (анал. доп.) // Нац. безпека і оборона. — 2006. — № 6. — С. 3-52.
 40. Вініченко І. І. Сутність і складові елементи інвестиційного процесу // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 70-73. – Бібліогр.: 20 назв.
 41. Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 5. — С. 66-68.
 42. Кудрицька Н. В. математична модель нелінійного програмування для оптимального вибору інвестиційних проектів // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 5. — С. 73-75.
 43. Дацій Н. В. Фінансові ресурси як основне джерело інвестицій // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 97-100. – Бібліогр.: 10 назв.
 44. Коваль Р. Г. Поняття інвестиційного процесу та його стадії // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 137-140. – Бібліогр.: 6 назв.
 45. Маліцький Б. А. Методологія проблемно-орієнтованої оцінки інвестиційного клімату // Наука та наукознавство. — 2006. — № 4. — С. 3-15. — Бібліогр.: 23 назви.
 46. Затонацька Т. Г. Особливості бюджетного інвестування в Україні на сучасному етапі / Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький // Фінанси України. — 2006. — № 4. — С. 46-54.
 47. Вініченко І. І. Теоретичні засади забезпечення інвестиційного розвитку // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 65-68. – Бібліогр.: 9 назв.
 48. Огородник І. В. Системне формування інвестиційної стратегії корпоративних структур кластерного типу // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 4. — С. 46-51.
 49. Іваненко О. В. Особливості інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 134-137.
 50. Болховітінова О. Ю. Проблеми інвестування реального сектора економіки України в умовах підвищення ціни природного газу // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – С. 43-64.
 51. Инвестиции и конкурентоспособность в национальной экономике // Актуал. проблемы совр. науки. — 2006. — № 3. — С. 33-41.
 52. Хмиз О. Інвестиційні фонди: технології діяльності та поради інвесторам // Фін. ринок України. — 2006. — № 2. — С. 16-22.
 53. Дмитриченко Л. И. Экономическая сущность инвестиций: методологический аспект // Фонд. рынок. — 2006. — № 2. — С. 24-27.
 54. Харламова Г. О. Неоднорідність інвестиційного простору України // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 2. — С. 27-33.
 55. Дрондель Т. В. Механізм залучення інвестицій: загальнонаціональний і регіональний аспекти // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 302-306.
 56. Манзуля Т. О. Сутність інвестиційної діяльності та методи оцінювання інвестиційних проектів // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 1. — С. 222-226.
 57. Савіна Л. О. Інвестиційний клімат в Україні / Л. О. Савіна, С. В. Прохода // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. — 2006. — № 1. — С. 102-107.
 58. Єрохін О. П. Сучасні інвестиції – проблеми та можливості // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 1. — С. 201-2016.
 59. 928827 65.01 Т65 Інвестиційні чинники економічного зростання в Україні // Трансформаційна економіка : навч. посіб. для екон. спец. вузів / за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 481-501.
 60. Копосов Г. А. Регулирование инвестиционных потоков – инновационный инструмент бюджетной политики / Г. А. Копосов, М. В. Шарко // Пробл. науки. — 2005. — № 12. — С. 24-31.
 61. Ковтун Н. В. Методологічні та організаційні засади інвестування // Пробл. науки. — 2005. — № 12. — С. 18-23.
 62. Ковтун Н. В. Методичні засади аналізу доходності інвестицій // Облік і фінанси АПК. — 2005. — № 12. — С. 146-151.
 63. Денисенко М. П. Інвестиційний клімат України та напрями його подальшого покращення / М. П. Денисенко, А. П. Гречан // Проблеми науки. — 2005. — № 12. — С. 32-39.
 64. Ланченко Е. О. Історичні аспекти розвитку інвестиційних процесів // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 86-92.
 65. Ковтун Н. В. Особливості оцінювання ефективності інвестиційної діяльності на мікрорівні // Облік і фінанси АПК. — 2005. — № 11. — С. 140-146.
 66. Щербак А. В. Інвестиційний аналіз в умовах невизначеності грошових потоків // Фінанси України. — 2005. — № 11. — С. 61-69.
 67. Мунтіян В. Глобалізація інвестиційних процесів та економічна безпека України // Фін. ринок України. — 2005. — № 11. — С. 3-7.
 68. Денисенко М. П. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів інноваційних компаній // Проблеми науки. — 2005. — № 10. — С. 18-23.
 69. Жорнокуй Ю. Поняття спільного (корпоративного) інвестцвання та його ознаки // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 10. — С. 8-11.
 70. Красножон С. Ринкова орієнтація інвестиційної діяльності // Ринок цін. паперів України. — 2005. — № 9/10. — С. 27-32.
 71. Мартынюк А. Технико-экономическое обоснование – ключевая составляющая инвестиционного проекта // Справочник экономиста. — 2005. — № 9. — С. 10-15.
 72. Ковтун Н. В. Факторний аналіз ефективнсоті інветиційного процесу та діяльності // Облік і фінанси АПК. — 2005. — № 7. — С. 27-31.
 73. Захарін С. В. Регулювання розвитку інвестиційного ринку // Фінанси України. — 2005. — № 7. — С. 98-105.
 74. Денисенко М. П. Інвестиції в трансформаційній економіці // Буд-во України. — 2005. — № 7. — С. 2-5.
 75. Формування інвестиційної стратегії економіки України // Інвестиції: практика та досвід. — 2005. — № 6. — С. 23-28.
 76. Михайловська О. Фінансування інвестиційних проектів // Вісн. КНТЕУ. — 2005. — № 6. — С. 54-61.
 77. Захарін С. В. Інвестиційна модель зростання економіки в умовах її трансформації // Пробл. науки. — 2005. — № 6. — С. 17-21.
 78. Романова М. Стратегическое и тактическое управление проектами : [методология] // Маркетинг. — 2005. — № 5. — С. 13-23.
 79. Шмиголь Н. М. Ефективність інвестиційних програм розвитку альтернативних об’єктів реального інвестування // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 5. — С. 269-277.
 80. Гуткевич С. А. Теоретические основы инвестиционного процесса // Актуал. проблеми економіки. — 2005. — № 5. — С. 20-32.
 81. Брусніцин Д. Є. методи оптимізації інвестиційного портфеля у вирішенні проблеми реструктуризації економічної системи // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 5. — С. 23-27.
 82. Дудін Т. Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2005. — № 4. — С. 209-213.
 83. Баглюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // Банк. справа. — 2005. — № 3. — С. 31-39.
 84. Захарін С. В. Інвестиційна політика в умовах переходу на модель сталого розвитку // пробл. науки. — 2005. — № 3. — С. 15-20.
 85. Долинська Т. Г. Проблеми та особливості інвестування економіки України // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2005. — № 3. — С. 223-229.
 86. Дасковский В. Б. оценка эффективности инвестиций в развитой рыночной экономике // Хранение и  переработка сельхозсырья. — 2005. — № 2. — С. 7-16.
 87. Бронштейн Е. М. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов / Е. М. Бронштейн, Д. А. Черняк // Экономика и мат. методы. — 2005. — Т.41, № 2. — С. 2128.
 88. Чернов В. Б. Оценка финансовой реализуемости и коммерческой эффективности комплексного инвестиционного проекта // Экономика и мат. методы. — 2005. — Т. 41, № 2. — С. 29-37.
 89. Тян Р. Б. Моделювання завдань планування та управління проектами в умовах невизначеності й ризику / Р. Б. Тян, Л. С. Головкова, Ф. І. Павлов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 2. — С. 240-262.
 90. Гаман М. Формування перспективної стратегії розвитку інвестиційно-інноваційних процесів // Упр. сучас. містом. — 2005. — № 1-2/1-6. — С. 50-58.
 91. Балюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / В. Балюк, А. Яцура // Банк. справа. — 2005. — № 1. — С. 54-67.
 92. Дасковский В. Б. Оценка эффективности инвестиций в переходной экономике // Хранение и переработка сельхозсырья. — 2005. — № 1. — С. 7-14.
 93. Огліх В. В. Формування портфеля проектів з метою оптимізації виробничої діяльності // Регіон. економіка. — 2205. — № 1. — С. 210-218.
 94. 925162 65.526 К56 Коваленко Л. О. Управління інвестиціями // Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – С. 316-355.
 95. Довганюк Л. В. Методичні підходи до визначення ефективності капітальних вкладень // Інвестиції: практика та досвід. — 2004. — № 24. — С. 18-23.
 96. Федоренко В. Г. Інвестиційна привабливість України // Інвестиції: практика та досвід. — 2004. — № 21. — С. 23-26.
 97. Любич О. О. Управління інвестиційними фінансами в умовах переходу на інноваційний шлях розвитку // проблеми науки. — 2004. — № 11. — С. 16-21.
 98. Довганюк Л. В. Інвестиційна діяльність в Україні та напрями її активізації // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 11. — С. 102-105.
 99. Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку // Фінанси України. — 2004. — № 10. — С. 72-82.
 100. Коношенкова Т. Інвестиційні сертифікати // Подат. планування. — 2004. — № 10. — С. 51-57.
 101. Ковальчук О. В. Моніторинг інвестиційного середовища в Україні // Проблеми науки. — 2004. — № 10. — С. 8-12.
 102. Вишивана Б. М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України. — 2004. — № 10. — С. 82-89.
 103. Грималюк А. Гіпотеза інвестиційних грошей // Економіка України. — 2004. — № 10. — С. 27-36.
 104. Гайдуцький А. Класифікація чинників інвестиційної привабливості економіки // Ринок цінних паперів України. — 2004. — № 9/10. — С. 9-14.
 105. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 9. — С. 46-52.
 106. Захарченко А. И. Условия формирования и особенности реализации инвестиционного процесса в Украине и ее регионах //  Інвестиції: практика та досвід. — 2004. — № 9. — С. 7-18.
 107. Азарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Фінанси України. — 2004. — № 9. — С. 52-57.
 108. Кльоба Л. Інвестуй безпрограшно : [інвест. процес] // Подат. планування. — 2004. — № 9. — С. 26-38.
 109. Мартиненко В. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні: проблеми невизначеності та методи їх зняття // Економіка України. — 2004. — № 8. — С. 50-56.
 110. Сірко А. В. Інвестиційні потреби розвитку корпоративного сектора та проблеми їх інституціонального забезпечення // Актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 8. — С. 51-61.
 111. Кириллов В. Розвиток довгострокового фінансування інвестиційних проектів в Україні // Управління сучас. містом. — 2004. — № 7/9. — С. 206-210.
 112. Коцюба О. С. Моделювання ризику інвестиційної діяльності // Фінанси України. — 2004. — № 7. — С. 56-67.
 113. Вовченко О. Л. Інвестиції: економічна сутність та форми // Актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 6. — С. 18-23.
 114. Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / А. Гальчинський, С. Льовочкін // Економіка України. — 2004. — № 6. — С. 4-11.
 115. Манаев В. Л. Особенности оценки экономической эффективности инвестиций с учетом экологической составляющей // Актуал. проблемы совр. науки. — 2004. — № 5. — С. 42-49.
 116. Поєдинок В. В. Інвестор як суб’єкт господарських відносин // Бюл. М-ва юстиції України. — 2004. — № 5. — С. 93-101.
 117. Колесник І. С. Моделі і методи для аналізу і оптимізації інвестиційних проектів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2004. — № 4. — С. 56-61.
 118. Дацій Н. Державне регулювання інвестиційного ринку в Україні // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2004. — № 4. — С. 296-301.
 119. Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки // Економіка і прогнозування. — 2004. — № 4. — С. 119-129.
 120. Кирилова Л. І. Вибір показників економічної ефективності інвестиційних проектів // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2004. — № 4. — С. 121-124.
 121. Гайдуцький А. П. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки // Регіон. економіка. — 2004. — № 4. — С. 81-86.
 122. Крупка І. М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні // Фінанси України. — 2004. — № 4. — С. 87-96.
 123. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки // Економіка України. — 2004. — № 4. — С. 40-46.
 124. Войчак А. В. Маркетингові дослідження інвестиційного клімату / А. В. Войчак, В. Е. Грамотнова // Маркетинг в Україні. — 2004. — 2004. — № 4. — С. 39-42.
 125. Мартиненко В. Ф. Взаємодія суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні: теоретико-методологічний аспекти // Статистика України. — 2004. — № 4. — С. 27-31.
 126. Дудін Т. Економічна сутність інвестиційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2004. — № 4. — С. 185-191.
 127. Ковтун Н. В. Індексний аналіз інвестиційної діяльності // Статистика України. — 2004. — № 3. — С. 19-21.
 128. Пересада А. А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні / А. А. Пересада, В. В. Зубленко // Фінанси України. — 2004. — № 3. — С. 106-112.
 129. Механізм формування кошторисної вартості й контроль витрат у процесі реалізації інвестиційного проекту // Інвестиції: практика та досвід. — 2004. — № 3. — С. 25-33.
 130. Оскома О. В. Вплив джерел фінансування на прийняття інвестиційних рішень // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2004. — № 3. — С. 145-148.
 131. Терещенко Т. Кількісна оцінка інвестиційних ризиків // Справочник экономиста. — 2004. — № 3. — С. 21-26.
 132. Шарко М. В. Перспективные направления развития инвестиционной деятельности в Украине // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 3. — С. 3-9.
 133. Мартиненко В. Передумови формування мобілізаційної моделі інвестиційного процесу в Україні // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2004. — № 3. — С. 223-229.
 134. Поєдинок В. В. Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій // Вісн. госп. судочинства. — 2004. — № 2. — С. 236-244.
 135. Мартиненко В. Управління інвестиційним процесом у ринковій системі господарювання: методологічний аспект // Вісн. НАДУ при Президентові україни. — 2004. — № 2. — С. 96-107.
 136. Губанова Л. Визначення обсягів фінансування інвестиційного проекту // Вісн. КНИЕУ. — 2004. — № 2. — С. 53-62.
 137. Зарембо Ю. Г. Методологические аспекты определения экономической и финансовой эффективности инвестиций // Економіка і прогнозування. — 2004. — № 2. — С. 116-130.
 138. Аркин В. И. Оптимизация амортизационной политики для привлечения инвестиций в условиях неопределенности / В. И. Аркин, А. Д. Сластников // Экономика и мат. методы. — 2004. — Т. 40, № 2. — С. 17-33.
 139. Кириллов В. Д. основи державного регулювання інвестиційною діяльністю в Україні // Держава та регіони. Срія: Держ. упр. — 2004. — № 1. — С. 58-63.
 140. Мартиненко В. Оцінка інвестиційного клімату в Україні: теоретико-методологічний аспект // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2004. — № 1. — С. 192-199.
 141. Орлов П. Порівняльна оцінка ефективності капітальних вкладень // Економіка України. — 2004. — № 1. — С. 27-31.
 142. Беседін І. В. Нові вимоги щодо розроблення балансу інвестиційних ресурсів // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 1. — С. 138-142.
 143. Сергієнко О. М. Стратегічні напрямки інвестиційного розвитку України // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 1. — С. 19-25.
 144. 907948 65.9(4Укр)-56 Б20 Балацький О. Ф. Методи оцінки інвестиційних проектів // Балацький О. Ф. Управління інвестиціями : навч. посіб. для вузів / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, М. О. Соколов. – Суми : Унів. кн., 2004. – С. 136-165.