1. Криклій А. С. Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності банків в Україні / А. С. Криклій, В. А. Криклій // Фонд. рынок. — 2008. — № 36. — С. 14-18.
 2. Кльоба Л. Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Фонд. рынок. — 2008. — № 32. — С. 16-21.
 3. Криклій А. С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері // Фонд. рынок. — 2008. — № 31. — С. 12-16.
 4. Пурій Г. М. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 21-24 ; Фонд. рынок. — 2009. — № 10. — С. 8-13.
 5. Криклій А. С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері / А. С. Криклій, В. А. Криклій // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 6-9. – Бібліогр.: 16 назв.
 6. Вон Романов Кріспін О. О. Теоретичні підходи до визначення сутності банківських інвестицій // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 6 (85). – С. 41-46. – Бібліогр.: 11 назв.
 7. Старовойт-Білоник К. Оптимізаційна модель "Дохідність — ризик" у фінансовому механізмі інвестиційної діяльності комерційних банків / К. Старовойт-Білоник // Банк. справа. – 2008. – № 6. – С. 27-33.
 8. Руденко М. О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій // Регіон. економіка. – 2008. – № 4. – С. 119-124. – Бібліогр. : 3 назв.
 9. Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища шк. — 2008. — № 3. — С. 24-39.
 10. Колосова В. П. Європейський інвестиційний банк в Україні // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 15-25.
 11. Кириченко О. Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Банк. справа. – 2008. – № 2. – С. 57-72.
 12. Кльоба Л. Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіон. економіка. – 2008. – № 1. – С. 183-190. – Бібліогр.: 8 назв.
 13. Деревко Ю. Інвестиційні банки: вплив на формування змішаної моделі ринку цінних паперів в Україні // Банк. справа. – 2008. – № 1 (79). – С. 90-93.
 14. 943957 65.9(4Укр) С91 Визначення сутності стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання. Колективна наукова монографія / Нац. акад. упр. ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка. – К. : [НАУ], 2008. – С. 313-319.
 15. Матвієнко П. В. Інвестиційна діяльність вітчизняних банків // Фонд. рынок. — 2007. — № 32. — С. 17-25.
 16. Григоренко Э. М. Інструменти та механізми інвестування коштів фінансових установ // Фін. ринок. України. — 2007. — № 11. — С. 17-22.
 17. Матвієнко П. В. Інвестиційна діяльність вітчизняних банків // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 9. — С. 3-10.
 18. Кльоба Л. Г. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 9. — С. 11-16.
 19. Бербека В. Є. Банківське фінансування інноваційного підприємництва в Україні // Регіон. економіка. – 2007. – № 4. – С.146-153.
 20. Пшик Б. І. Посилення державного впливу на процеси банківського інвестиційного кредитування в Україні // Регіон. економіка. – 2007. – № 4. – С.154-162.
 21. Галько О. Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіон. економіка. – 2007. – № 1. – С. 196-200.
 22. Васюренко Л. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності // банк. справа. — 2007. — № 1. — С. 24-28.
 23. Бшик Б. І. Роль банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії // Регіон. економіка. – 2006. – № 2. – С. 142-148.
 24. Шлянін М. В. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 2. — С. 284-287.
 25. Гараба С. С. Модифікація банками грошових коштів в інвестиційні функції // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 53-58.
 26. Матвієнко І. В. Банківське інвестиційне кредитування // Фінанси України. — 2005. — №12. — С. 128-132.
 27. Шелудько Н. Актуальні проблеми банківського кредитування інвестицій в Україні // Економіка України. — 2005. — № 7. — С. 36-41.
 28. Матвієнко І. В. Становлення ринку інвестиційного банківського кредитування в Україні // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 4. — С. 107-113.
 29. Рисін М. В. Механізм управління інвестиційним портфелем банку // Регіон. економіка.