1. Максімова К. В. Проблеми та перспективи ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісн. молод. науковця. — 2009. — № 1. — С. 93-99.
 2. Тригуб О. В. Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 27-30.
 3. Дронік І. Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — № 104. — С. 40-44.
 4. Мошкова М. Заставна в системі рефінансування іпотечних кредитів // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — № 103. — С. 57-59.
 5. Годецкая Д. Проблемы андеррайтинга в ипотечном кредитовании // Рынок ценных бумаг. — 2008. — № 12. — С. 38-40.
 6. Меньшиков С. Фиксированная или регулируемая – какая лучше? : [процент. ставки при ипотечн. кредитовании] // Рынок ценных бумаг. — 2008. — № 12. — С. 49-54.
 7. Бажанов О. Формування засад сек'юритизації іпотечних активів в Україні // Вісн. НБУ. – 2008. – № 10. – С. 59-63. – Бібліогр.: 21 назв.
 8. Тригуб О. В. Економічні передумови розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9 (87). – С. 190-196. – Бібліогр.: 19 назв.
 9. Меньшиков С. Іпотечні кредити з фіксованою, регульованою та гібридною процентною ставкою: особливості та переваги // Фінансовий ринок України.. – 2008. – № 9 (59). – С. 30-35.
 10. Мошкова М. М. Іпотечні банки в системі рефінансування іпотечних кредитів // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 97-100. – Бібліогр.: 6 назв.
 11. Терещенко Г. М. Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика / Г. М. Терещенко, С. М. Яковенко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 20-26. – Бібліогр.: 8 назв.
 12. Берегуля О. Чинники підвищення конкурентоспроможності банку на ринку іпотечного кредитування // Вісн. НБУ. – 2008. – № 8. – С. 42-44.
 13. Скибенко Я. П. Актуальні питання реалізації в Україні основних положень Концепції створення національної системи іпотечного кредитування // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 71-76.
 14. Арбузов С. Г. Активізація ролі іпотеки у вирішенні житлової проблеми в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84 ). – С. 194-202.
 15. Калівошко О. М. До питання управління іпотечними ризиками // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 95-100.
 16. Шевченко К. Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів / К. Шевченко, В. Конопльов // Вісн. НБУ. – 2008. – № 5. – С. 12-16.
 17. Коваленко Л. О. Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4 (82). – С. 213-216.
 18. Буніч Р. Інститут іпотечних брокерів у системі факторів розвитку іпотечного ринку України // Ринок цінних паперів України. — 2008. — № 3-4. — С. 39-42.
 19. Тіней А. В. Суть іпотечного кредитування в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 91-98.
 20. Логвиненко В. І. Модель житлового іпотечного кредитування на основі механізму пайової участі обласного і місцевого бюджетів / В. І. Логвиненко, Я. А. Суха // Економіка та держава. — 2008. — № 3. — С. 13-15.
 21. Папаіка О. Іпотечні послуги як похідна іпотечного ринку / О. Папаіка, С. Арбузов // Вісн. НБУ. – 2008. – № 2. – С. 13-15.
 22. Шевчук Т. В. Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні // Регіон. економіка. – 2008. – № 2. – С. 168-175. – Бібліогр.: 12 назв.
 23. Тригуб О. В. Місце і роль страхових компаній у системі іпотечного кредитування // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 2. – С. 157-160.
 24. Сердюк А. В. Аналіз моделей іпотечного кредитування та їх придатності до використання у вітчизняних економічних умовах // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2008. — № 1. — С. 20-26.
 25. 939328 65.9(4Укр)44 Б17 Базилевич В. Д. Перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні // Іпотечний ринок / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – К. : Знання, 2008. – С. 454-503.
 26. 939328 65.9(4Укр)44 Б17 Базилевич В. Д. Досвід іпотечного кредитування в Україні // Іпотечний ринок / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – К. : Знання, 2008. – С. 401-453.
 27. 939328 65.9(4Укр)44 Б17 Базилевич В. Д. Іпотечний ринок України (стат. дані) // Іпотечний ринок / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – К. : Знання, 2008. – С. 687-694.
 28. Тригуб О. В. Ризики іпотечного кредитування будівництва житла та особливості їх прояву в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 12. – С. 39-44.
 29. Волкова О. М. Молодіжне житлове кредитування як метод стимулювання позитивних демографічних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 125-132.
 30. Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення // Вісн. НБУ. – 2007. – № 10. – С. 46-48.
 31. Сімонова Л. Особливості оцінки банківської нерухомості в Україні // Вісн. НБУ. – 2007. – № 10. – С. 52-55.
 32. Філаткін М. Практичний досвід роботи банку в сфері довірчого управління та фінансування житлового будівництва // Фін. ринок України. — 2007. — № 8. — С. 5-7.
 33. Тригуб О. В. Роль Державної іпотечної установи в організації системи іпотечного кредитування в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 7 назв.
 34. Іванілов О. С. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України / О. С. Іванілов, М. В. Тітенкова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 28-35. – Бібліогр.: 14 назв.
 35. Шелехов А. М. Об устойчивости ипотечного кооператива: [модель стимулирования накопит. кооператива на основе ипотеки (касса взаимопомощи)] // Экономика и мат. методы. — 2007. — Т. 43, № 3. — С. 30-36.
 36. Дідковська Л. І. Потенційні ризики аграрної іпотеки // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 53-57.
 37. Губарєв В. В. Особливості формування загальнодержавної концепції розвитку іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2007. — № 3. — С. 44-47.
 38. Бідак П. П. Проблеми і перспективи розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні // Наук.-техн. інформація. — 2007. — № 2. — С. 13-16.
 39. Сафонова В. І. Про умови іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення // Агроінком. – 2007. – № 1-2. – С. 103-108.
 40. Любецька Л. М. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіон. економіка. – 2007. – № 1. – С. 209-214.
 41. Долинська М. С. Іпотека в Україні та особливості посвідчення іпотечних договорів // Довідник нотаріуса. — 2007. — № 1. — С. 3-85.
 42. Савич В. І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економічні науки. — 2006. — Вип. 83. — С. 12-14.
 43. Паливода К. Становлення та розвиток іпотечного ринку житла в Україні // Вісн. НБУ. – 2006. – № 12. – С. 3-9.
 44. Бублик Є. О. Інституціоналізація іпотечного ринук України // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 11. — С. 40-44.
 45. Борисюк К. Ринок іпотечної нерухомості в Україні: стан та проблеми розвитку // Ринок цінних паперів України. — 2006. — № 9/10. — С. 45-50.
 46. Жуков А. Актуальные вопросы заключения и исполения договоров ипотеки // Справочник экономиста. — 2006. — № 8. — С. 59-62.
 47. Ходико Ю. Є. Земельна ділянка як предмет іпотечного договору // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 102-104.
 48. Бублик Э. Моделі іпотечного кредитування: зарубіжна та вітчизняна практика // Банк. справа. — 2006. — № 5/6. — С. 57-65.
 49. Гузенко О. П. Правовий аспект іпотечного кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 4. — С. 15-19.
 50. Міхаліна І. Г. Механізми іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 89-93.
 51. Кушнір Т. Еволюція діяльності іпотечних установ як інституційних інвесторів // Схід. — 2006. — № 4. — С. 58-62.
 52. Савич В. Ризики іпотечного кредитування // Вісн. ТДЕУ. — 2006. — № 3. — С. 116-123.
 53. Харічков С. К. Іпотека як інструмент мобілізації інвестиційних потоків у сфері освоєння техногенно-ресурсного потенціалу / С. К. Харічков, О. Р. Губанова // Фінанси України. — 2006. — № 3. — С. 29-34.
 54. Волковський Д. Вибір модела іпотечного кредитування в Україні // Вісн. ТЕУ. — 2006. — № 3. — С. 109-116.
 55. Погорєльцева Н. Особливості становлення іпотечного ринку в трансформаційній економіці // Банк. справа. — 2006. — № 3.- С. 26-38.
 56. Пельтек Л. В. Особливості розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 3. — С. 229-232.
 57. Смолінська С. Д. Організаційно-економічні передумови запровадження іпотеки сільськогосподарських земель в Україні // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 122-126.
 58. Губарєв В. В. Іпотечне кредитування як інструмент державного регулювання ринку нерухомості // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 1. — С. 37-40.
 59. Тимошик В. Ю. Роль організації іпотечного ринку в комплексному розвитку фінансово-кредитної системи України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 1. — С. 247-252.
 60. Білоник О. І. Основні тенденції функціонування системи іпотечного ринку кредитування // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 1. — С. 300-303.
 61.  Башлай С. В. Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні // Регіон. економіка. – 2006. – № 1. – С. 109-115.
 62. 927276 65.9(4Укр)441 Л93 Любунь О. С. Перспективи іпотечних ринкових відносин в Україні // Іпотечний ринок : підручник для вузів / О. С. Любунь, О. І. Кірєєв, М. П. Денисенко. – К. : Атіка, 2006. – С. 170-192.
 63. 62. 927276 65.9(4Укр)441 Л93 Любунь О. С. Іпотечне кредитування в Україні // Іпотечний ринок : підручник для вузів / О. С. Любунь, О. І. Кірєєв, М. П. Денисенко. – К. : Атіка, 2006. – С. 111-148.
 64. 928941 74.58 Д54 Шапошніков П. Ю. Вдосконалення механізму іпотечного кредитування в Україні // Дні науки: 5-6 жовт. 2006 р. : зб. тез доп. в 4-х т. / редкол.: В. М. Огаренко (голов. ред.), О. М. Горбань, М. Х. Корецький [та ін.]. – Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2006. – Т. 2. — С. 155-157.
 65. Червяченко Є. В. Ринок іпотечного кредитування в Україні: джерела фінансування, стан та перспективи розвитку // Фонд. рынок. — 2005. — № 15. — С. 16-19.
 66. Пилипець О. В. організаційно-методичні засади діяльності національної іпотечної установи // Формування ринк. відносин. — 2005. — № 10. — С. 59-63.
 67. Борисюк К. Ринок іпотечної нерухомості в Україні // Фін. ринок України. — 2005. — № 9. — С. 3-6.
 68. Савич В. І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні // Фінанси України. — 2005. — № 9. — С. 81-92.
 69. Джалал К. Іпотечне кредитування під заставу земельної власності // Вісн. НБУ. — 2005. — № 7. — С. 55-68.
 70. Мякишевська О. Іпотечні папери – дієвий інструмент рефінансування діяльності кредитора // Ринок цін. паперів України. — 2005. — № 5/6. — С. 41-46.ю
 71. Шубко О. Ю. Банківська система України в організації іпотечного кредитування // Облік і фінанси АПК. — 2005. — № 5. — С. 26-31. — Бібліогр.: 13 назв.
 72. Тригуб Є. Іпотека в правовому вимірі // Віче. — 2005. — № 4. — С. 47-50.
 73. Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // Вісн. НБУ. — 2005. — № 4. — С. 15-19.
 74. Гарнага О. М. Іпотека земель сілськогосподарського призначення // Землевпоряд. вісн. — 2005. — № 4. — С. 76-78.
 75. Євтух О. О. Нові види вартості в іпотеці // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 100-108.
 76. Ющенко А. М. Іпотечне кредитування як передумова розвитку земельних відносин // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 93-99.
 77. Савич В. Земельна іпотека в контексті правового формування ринку сільськогосподарських земель // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. — 2005. — № 3. — С. 51-61.
 78. Журавель А. В. До питання про державну реєстрацію іпотек // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2005. — № 2. — С. 64-67.
 79. Волик Н. Г. Система іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 2. — С. 34-38.
 80. Шклярук С. Г. Іпотечне кредитування як механізм розвитку ринку банківських кредитів і фондового ринку // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. — 2005. — № 1. — С. 45-51.
 81. Луговець Л. Іпотечне кредитування // Справочник экономиста. — 2005. — № 1. — С. 5-8.
 82. Шубко О. Ю. Розвиток передумов іпотеки нерухомості в Україні // Землевпоряд. вісн. — 2005. — № 1. — С. 50-61.