1. Отрош М. І. Система органів зовнішніх зносин Святого Престолу : [папська дипломатія] // Часопис Київ. ун-ту права. — 2009. — № 2. — С. 278-283.
2. Воссіна В. Мир у політичній доктрині Святого Престолу // Зовніш. справи. – 2009. -№ 12. – С. 47-49. – Поч. у №№ 10, 11.
3. Мережко О. Внесок Івана Павла ІІ в розвиток католицької концепції міжнародного права // Юрид. журн. – 2009. — № 9. – С. 39-50.
4. Скрипнікова С. В. Основні принципи католицького сімейного виховання // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. — № 4. – С. 161-167. – Бібліогр.: 14 назв.
5. Коваль Т. Б. Католическая церковь и экономический кризис // Латин. Америка. – 2009. — № 6. – С. 57-63.
6. Коваль Т. Б. Социальное учение католицизма о собственности и богатстве // Нов. и новейш. история. – 2009. — № 5. – С. 83-99.
7. Коваль Т. Б. Католицизм в современной Испании: «количество» и «качество» веры // Латин. Америка. – 2009. — № 5. – С. 82-93.
8. 984761 63.3(4Укр) У45 Путова Г. Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: «Багатьма благами обдаровуєш мене, боже» // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 98-105. – Бібліогр.: 7 назв.
9. Козлов В. Дипломатія Католицької церкви, Святого Престолу чи Ватикану? // Зовніш. справи. – 2008. — № 9. — С. 38-41.
10. Іван Павло ІІ. Римський триптих : Медитації // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 224/225. – С. 335-346.
11. Логинов А. А. Социальная доктрина католичества: от корпоративизма к свободе личности // Соврем. Европа. – 2008. — № 3. – С. 111-123.
12. Зема В. Папа Григорій Великий у лабетах легенд та історіографії // Укр. іст. журн. – 2007. — № 1. – С. 20-39.
13. Заборовский Э. Тайна казны тамплиеров // Вокруг света. – 2007. — № 6. – С. 118-128.
14. Молостов И. Тамплиеры: идея, изменившая мир // Человек без границ. – 2007. — № 10. – С. 4-21.
15. Федоренко П. Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи ХХ століття // Сучасність. – 2006. — № 10. – С. 70-76.
16. Дьяченко С. В. К вопросу о международной правосубъектности Святого Престола // Моск. журн. междунар. права. – 2006. — № 3. – С. 4-16.
17. 923627 78.3 Р85 Ціборовська-Римарович І. О. Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760-1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідження унікальних архів. та бібліот. фондів. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 169-183. – Бібліогр.: 45 назв.
18. Плешко К. Шлях на папський престол сьомого німецького понтифіка : [Бенедикт ХVІ] // Закон і бізнес. – 2005. — № 19/20. – С. 20.
19. Стадник М. М. Наука й релігія: віра в надприродне в католицизмі // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Філософія. Політологія. – 2005. — № 73/75. – С. 107-110.
20. Світ прощається з Папою : [духовний шлях Івана Павла ІІ] // Столиця. – 2005. — № 14. – С. 10-11.
21. Олексюк Л., Олексюк Б. Філософська заповідь Кароля Войтили : [Папи Римського Івана Павла ІІ] // Сучасність. – 2005. — № 7/8. – С. 87-90.
22. Букалов А. Папа Бенедикт ХVI, новый пастырь католиков // Эхо планеты. – 2005. — № 18/19. – С. 40-42.
23. Букалов А. Евангелие от Иоанна Павла ІІ. Нравственный подвиг Иоанна Павла II изменил мир к лучшему // Нов. время. – 2005. — № 14. – С. 4-7.
24. Даценко И. Баварский броненосец : [избрание на пост Папы Римского нем. Кардинала Й. Ратцингера] // Корреспондент. – 2005. — № 15. – С. 44-46.
25. Карелин В. Созидатель мостов. Памяти Иоанна Павла II // Новый Акрополь. – 2005. — № 5. – С. 28-31.
26. 929925 76.12 З-41 Яцишин В. Роль і значення «доброї преси» для проведення Католицької акції (30-ті рр. ХХ ст.) // Збірник праць Наук.-дослід. центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 203-220. – Бібліогр.: 49 назв.
27. Попольницька О. Костел Святого Гіацинта ХVІІ ст. у Києві // Київ. старовина. – 2004. — № 6. – С. 16-23.
28. Папино детство : [о дет. годах Папы Римского Павла ІІ] // Лица. – 2004. — № 5. – С. 66-71.
29. Ватиканська мозаїка : [історія і сьогодення Ватикану] // Людина і світ. – 2004. — № 1. – С. 52-57.
30. Кирюшко М. Терціарії в Україні : [католиц. об’єднання] // Людина і світ. – 2004. — № 2. – С. 36-40.
31. Малець Л. Борджіа : [Папа Калліст ІІІ (Альфонсо де Борджіа), Папа Олександр VI (Родріго Борджіа)] // Історія України. – 2003. — № 7. – С. 21-22.
32. Сергійко В. Органічна концепція соціального життя: Про ключові проблеми соціального вчення католицизму // Людина і світ. – 2003. — № 2. – С. 19-24.
33. Перкун В. Католицька церковна геральдика: історичний екскурс // Людина і світ. – 2003. — № 3. – С. 30-32.
34. Коханчук Р. М. Гуманізація війни в сучасному католицизмі // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. — № 2. – С. 143-149.
35. Смирнова О. П. Кюре и весталки : [культ богини Весты в катол. странах] // Вестн. др. истории. – 2003. — № 2. – С. 127-143.
36. Красиков А. Молитва о мире : [энциклика «Pacem in Terris» (Мир на Земле), подписанная 40 лет назад Папой Иоанном ХХІІІ] // Эхо планеты. – 2003. — № 18/19. – С. 20-23.
37. Харченко В. Ватикан и еврейский вопрос // Наш современник. – 2003. — № 6. – С. 247-250.
38. Зубкова Ю.Б. Еволюція соціального вчення католицької церкви у 60-70-ті рр. ХХ ст. та механізм його реалізації (на прикладі Латинської Америки) // Укр. іст. журн. – 2002. — № 6. – С. 61-77.
39. 874674 63.3(0) Д23 Папы Римские (67? – 1978…) : [перечень] // 2000 великих людей. – Х., 2001. – С. 568-574.
40. 882967 63.3(0) Х22 Папа Урбан II (1042-1099) : [призвал к первой христ. войне, положил начало крестовым походам] // Харт М. Х. 100 великих людей. – М., 2001. – С. 274-276.
41. Яроцький П. Папа Іоанн Павло ІІ. «Слуга єдності» і великий гуманіст // Віче. – 2001. — № 5. – С. 120-131.
42. Fides et ratio святійшого отця Івана-Павла ІІ до єпископів Католицької церкви про співвідношення віри і розуму : Енцикліка // Всесвіт. – 2001. — № 5/6. – С. 3-14.
43. Кульчинський Ф. Приїзд Папи – серйозне випробовування для Києва // Політика і культура. – 2001. — № 17. – С. 9-11.
44. Рабинович С. Права людини і соціальна доктрина католицької церкви // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. — № 1. – С. 154-167.
45. Єленський В. Пристрасті навколо візиту : [Папи Римського в Україну] // Людина і світ. – 2001. — № 4. – С. 40-43.
46. Кислов А. Приїзд Папи Римського – це пастирський візит : Як католики України зустрічатимуть понтифіка // Влада і політика. – 2001. — № 12.
47. Эчегарэ Р., кардинал. Духовная личность папы Иоанна ХХIII // Соврем. Европа. – 2001. — № 2. – С. 38-43.
48. Папство и иудаизм // Мол. гвардия. – 2001. — № 9. – С. 142-154.
49. 871541 86.2 Р36 Католицизм // Релігієзнавство : підруч. / за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К., 2000. – С. 292-301.
50. Nuntio : [Папські представники в історії і сьогоденні міждержавних відносин] // Людина і світ. – 2000. — № 4. – С. 33-36.
51. Третя таємниця Фатими : [Об’явлення Божої Матері поблизу села Фатима у 1917 р.] // Людина і світ. — № 5. – С. 13-15.
52. Филиппов Б. Иоанн Павел II: личность : [к 80-лет. со дня рожд. Папы Римского] // Наука и религия. – 2000. — № 6. – С. 6-9.; № 7. – С. 8-13.
53. Маколей Томас Б. Папство и реформация // Звезда. – 2000. — № 8. – С. 94-111.
54. 867494 72 Н72 Дементьева В. В. Католицизм, протестантизм и православие как формы политического выбора // Нова парадигма : Альманах наук. праць. – Запоріжжя, 1999. – Вип. 13. – С. 125-133.
55. 861666 20.3 Н53 Непомнящий Н. Н. Гробница Святого Петра [в здании Собора Петра в Риме] // Непомнящий Н. Н. Сто великих тайн. – М.. 1999. – С. 331-339.
56. Ф67937 63.3(4Укр)6 Ч-75 Информация о влиянии Ватикана на деятельность духовенства и верующих в УССР: (40-70-е гг.) // Чорна книга України. – К., 1998. – С. 88-91.
57. Єленський В. Маємо папу… [465-ий папа Римський Іван Павло ІІ (Кароль Войтило)] // Людина і світ. – 1998. — № 10. – С. 10-14.
58. Гильом из Шампо. Диалог христианина и иудея о католической церкви // Человек. – 1998. — № 6. – С. 71-81.
59. Яроцький П. Церква і світ на межі тисячоліть : [про Апостольське Послання «Наближаючись до третього тисячоліття» Івана Павла ІІ у зв’язку з наближенням 2000-ліття народж. Ісуса Христа] // Віче. – 1998. — № 4. – С. 135-150.
60. Ярош О. Сходинками посвяченого життя : [чернечі ордени в католицькій традиції] // Людина і світ. – 1997. — № 7. – С. 48-54.
61. 843853 86.2 И90 Католицизм // Історія релігії та вільнодумства. – К., 1996. – С. 66-79.
62. Логинова Р. Хрестові походи та духовно-рицарські ордени : [сторінки історії] // Людина і світ. – 1996. — № 8. – С. 39-43.; № 9. – С. 34-39.
63. Кочан Н. Мальтийський орден : [історія і сьогодення] // Людина і світ. – 1996. — № 7. – С. 19-22.
66. 850642 87.3(4Вел) Р24 Католицька філософія : [Ч. 1. Отці церкви; ч. 2. Схоласти] //
Рассел, Б. Історія західної філософії. – К. : Основи, 1995. – С. 267-413.
67. Кочан Н. Зарубіжний український католицизм : історія і сучасність // Політика і час. – 1994. — № 2. – С. 62-71.
68. Лостен В., владика. Йдучи до патріярхату : [Українська Католицька Церква] // Людина і світ. – 1994. — № 7. – С. 34-37.
69. Яроцький П. Сучасний католицизм // Політика і час. – 1993. — № 12. – С. 68-74.
70. Ладивірова С. Людина в соціальному вченні католицької церкви // Людина і світ. – 1993. — № 8/9. – С. 38-41.
71. Іоан Павло ІІ. Мир із Богом-Творцем – мир із усім творінням : [Послання папи до Всесвіт. Дня миру 1990 року] // Ойкумена. – 1991. – С. 91-97.
72. Коппель О. «Теологія визволення» і Ватикан // Людина і світ. – 1987. — № 1. – С. 53-56.