1. 876901 86.2 Р36 Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) // Релігієзнавство / за ред. М. Закович. — К., 2000. — С. 63-78.
2. 869878 63.3(4Укр) Х94 Зубар В. Херсонес — Херсон: від Іфігенії до Христа : [проникнення і утвердження християнської ідеології] // Хроніка-2000: Українська культура. Альманах. Вип. 33. — К., 2000. — С. 213-238.
3. 874203 63.3(4Укр) Х94 Жуковський А. Вклад Київської духовної академії та її “трудів” на культурному і богословському відтінках // Хроніка-2000: Українська культура. Альманах. Вип. 37-38. — К., 2000. — С. 482-499.
4. Ф70957 86.2 А38 Релігія в національному бутті українського народу // Академічне релігієзнавство. — К., 2000. — С. 628-632.
5. Метелкин Н. Здесь так близко к небу… По святым местам Украины : [монастыри, церкви, соборы] // Вокруг света. — 2000. — № 7. — С. 28-37.
6. Єленський В. Розлам: Протистояння в українському православ’ї // Людина і світ. — 2000. — № 6. — С. 2-10.
7. Рожко В. Архієпископ Варлаам Шишацький — головний організатор українського церковного життя кін. ХVIII — поч. ХІХ ст. // Визвол. шлях. — 2000. — № 11. — С. 23-30.
8. Пуряєва Н. В. Українська церковна титулатура : [система звертань до духовенства] // Мовознавство. — 2000. — № 2/3. — С. 45-54.
9. Король В. Православ’я в Україні в рік 2000-річчя Різдва Христового // Трибуна. — 2000. — № 1/2. — С. 27-29.
10. 861979 86.2 И90 Спроби українізації та автокефалії православної церкви (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігії в Україні : навч. посіб. / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. — К., 1999. — С. 287-301.
11. 951826 63.3(4Укр)6 З-11 Церква як об’єкт уваги спецслужб : [1920-1950-ті рр.] // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і документ. журн. 1/2 (10/11) 1999. — [К.], [1999]. — С. 388-428.
12. 861979 86.2 И90 Православна церква в Україні 1900-1917 років // Історія релігії в Україні : навч. посіб. / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. — К., 1999. — С. 242-259.
13. 864576 86.37 Ш95 Шуба О. Українське православ’я як етнонаціональний феномен // Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України. — К., 1999. — С. 53-108.
14. Шумилов О. Містичний ключ до України : [поєднання укр. і православ. духу] // Сучасність. — 1999. — № 12. — С. 60-80.
15. Кібкало В. Відродження в Україні незалежної від Москви Православної Церкви та підступні методи боротьби з нею служителів Московського Патріархату // Визвол. шлях. — 1999. — № 8. — С. 947-956.
16. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Ч. 1 // Відродження. — 1998. — № 6. — С. 30-37.
17. Ігнатуша О. Проблеми, передані у спадщину : [православна церква на Катеринославщині часів Української держави (квіт.-груд. 1918 р.)] // Людина і світ. — 1998. — № 9. — С. 32-37.
18. Саган О. Українське православ’я — самобутнє явище християнського світу // Пам’ять століть. — 1998. — № 2. — С. 46-68.
19. 857755 86.2 И90 Православ’я на українських землях під іноземною владою до поділу Київської митрополії (1240-1458) // Історія релігії в Україні : у 10 т. , Т. ІІ. — К., 1997. — С. 51-135.
20. 857755 86.2 И90 Православ’я в Україні від поділу Київської митрополії до Берестейської унії (1458-1596) // Історія релігії в Україні : у 10 т. , Т. ІІ. — К., 1997. — С. 136-235.
21. 857755 86.2 И90 Українське православ’я в ХVII ст.: від відновлення Київської митрополії до її підпорядкування московській патріархії (1620-1686) // Історія релігії в Україні : у 10 т. , Т. ІІ. — К., 1997. — С. 236-370.
22. Ф67130 92 И90 Пилявець Л. Замість автокефалії — автономія : [Друга сесія Всеукр. Собору, 1918 р., 7-28 черв. проголосила автономію ПЦ України] // Історичний календар’98. — К., 1997. — С. 174-175.
23. Шкаровський М. Істинно-Православна церква проти радянської влади: українські сторінки // Людина і світ. — 1997. — № 8. — С. 38-43.
24. Анісімов В. Богу чи мамоні? : [Патріарх “державної” церкви (Філарет)] // Нова політика. — 1997. — № 2. — С. 35-42.
25. Стоколос Н. Національне обличчя автокефалії : [іст. досвід функціонування цієї православної церкви] // Віче. — 1997. — № 3. — С. 135-144.
26. Кара-Васильєва Т. Українська плащаниця // Людина і світ. — 1997. — № 4. — С. 14-16.
27. 842791 63.5 К82 Нагаєвський І. Стародавня Україна в світлі історичних пам’ятників: Проникнення Християнства в стародавню Україну // Крисаченко В. С. Українознавство. Кн. 1. — К., 1996. — С. 320-344.
28. Пуцько В. Г. Світські елементи в духовній культурі стародавнього Києва // Укр. іст. журн. — 1996. — № 3. — С. 143-151.
29. Волошин Ю. “Повернення до православ’я” на Закарпатті в 1946-1949 роках // Сучасність. — 1996. — № 9. — С. 77-84.
30. Кримський А. “Я вважаю за справу своєї совісті сказати…” : [виступи на 1 соборі УАПЦ 1921 р.] // Людина і світ. — 1996. — № 8. — С. 11-16.
31. Преловська Я. Надбання власної ієрархії українською автокефальною православною церквою (за матеріалами І Всеукр. Православ. Церков. Собору УАПЦ 14-30 жовт. 1921 р.) // Розбудова держави. — 1996. — № 8. — С. 53-59.
32. Волошин Ю., Пащенко В. Між молотом і ковадлом: Православна церква в Лівобережній Україні під час гітлерівської окупації // Людина і світ. — 1996. — № 6. — С. 18-21.
33. Саган О. Автокефалія між політикою і молитвою : [кризовий стан православ’я в Україні] // Віче. — 1995. — № 10. — С. 113-128.
34. 830691 63.5 П56 Пономарьов А. Пантеон та пандемоніум : [вірування й повір’я українців] // Пономарьов А. Українська етнографія. — К., 1994. — С. 304-312.
35. Швець В. Святі отці Слобожанщини // Краєзнавство. — 1995. — № 1/4. — С. 76-79.
36. Слободянюк Е. Монастирі України: історія нищення // Київ. старовина. — 1995. — № 1. — С. 105-108.
37. Колодний А., Филипович Л. Нетлінна “віра батьків” : [Митрополит Іларіон — про національну особливість православ’я в Україні] // Віче. — 1994. — № 8. — С. 129-137.
38. Саган О. Православний феномен культури : [негативний вплив РПЦ на укр. культуру; УПЦ стає одним із інститутів духов. життя народу] // Віче. — 1994. — № 9. — С. 105-118.
39. Сергійчук В. Все таємне стає явним : [добірка док. про прийняття Карпат. Русі до СРСР та Карпат.-Рус. православ. церкви до Москов. патріархії] // Людина і світ. — 1994. — № 8. — С. 11-15.
40. Гудима А. Не можна жити кривдами минулого : [заклик до представників різних конфесій укр. православ. церкви єднатися і виявляти толерантність до інш.] // Віче. — 1994. — № 10. — С. 149-157.
41. Шевченко О. М. Про підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату наприкінці ХVII ст. // Укр. іст. журн. — 1994. — № 1. — С. 54-60.
42. Степовик Д. Множинність і єдність церкви // Київ. старовина. — 1993. — № 5. — С. 2-12.
43. Бабій М. “І сю віру, і ту бог дав…” : [віротерпимість у витоках укр. православ’я] // Людина і світ. — 1993. — № 11/12. — С. 39-41.
44. Головащенко С. Феномен українського православ’я : [ХVII ст.] // Людина і світ. — 1993. — № 6/7. — С. 2-8.
45. Петлюченко В. Православная церковь и внешняя политика // Междунар. жизнь. — 1993. — С. 73-82.
46. Білоконь С. “Ламали саму людську субстанцію” : [вивчення секрет. док. НКВД проти діячів УАПЦ] // Людина і світ. — 1993. — № 2/3. — С. 11-17.
47. Горський В. С. Києво-Печерський патерик. Етика смиренномудрості : [про розуміння в давньорус. культурі загально-люд. характеру моральності] // Філос. і соціол. думка. — 1992. — № 3. — С. 119-126.
48. Марусик Т. Нова церква чи зміна вивіски? : [про Укр. православ. церкву] // Сучасність. — 1992. — № 2. — С. 79-82.
49. Панич І. Воздвиження Чесного Хреста: Іконостас України // Київ. — 1992. — № 4. — С. 167.
50. Вселенське православ’я // Людина і світ. — 1992. — № 2. — С. 50-51. — Поч. у № 1.
51. Лавров Д. Золотоверхий: дорога до храму : [про Михайл. собор в Києві] // Людина і світ. — 1992. — № 5/6. — С. 18-25.
52. Огієнко І. Хрещення українського народу // Київ. старовина. — 1992. — № 2. — С. 110-120. — Поч. у № 1.
53. Бондаренко Г. Христос воскрес! — Воскресне Україна : [про нар. пасхальні звичаї] // Людина і світ. — 1992. — № 3. — С. 7-11.
54. Степовик Д. Українська ікона: життя духу і життя людини // Київ. старовина. — 1992. — № 2. — С. 121-128.
55. Шугаєва Л. Духобори на Україні // Людина і світ. — 1992. — № 4. — С. 54-58.
56. Нежный А. Его Блаженство без митры и жезла : [о митрополите Киев. и Галиц. Филарете] // Огонек. — 1991. — № 49. — С. 20-22. — Нач. в № 48.
57. Харченко П. Триєдине: Світоглядне // Трибуна. — 1991. — № 11. — С. 29-32. — Поч. у № 1.
58. Сверстюк Є. Джерело води живої : [про християнство в Україні] // Київ. — 1991. — № 9. — С. 121-122.
59. Махіна Л. Вірою сильні: До 1000-ліття Чернігівської єпархії // Трибуна. — 1991. — № 12. — С. 35-37.
60. Руденко С. Глуха стіна у славнім граді Глухові : [про руйнування соборів на Україні] // Ранок. — 1991. — № 5. — С. 6-8.
61. Панич І. Чудо Св. Георгія про змія. Юрій-Змієборець : [про іконостас України] // Київ. — 1991. — № 2. — С. 167.
62. Аршинова Л. Спасенні і любов і милосердя : [про Укр. православ. церкву] // Укр. культура. — 1991. — № 3. — С. 3-4.
63. Бондаренко В. Українська православна церква в новому політичному інтер’єрі // Людина і світ. — 1991. — № 4. — С. 31-35.
64. Кротевич К. До ідеології Української Автокефальної православної Церкви // Сучасність. — 1990. — № 7/8. — С. 199-219.
65. Ісаченко Ю. Українське православ’я: час вибору // Прапор. — 1990. — № 12. — С. 136-152.
66. Бондаренко В. Українська автокефальна православна церква: процес становлення // Людина і світ. — 1990. — № 8. — С. 15-18, 50.
67. Боцюрків Б. Знищення української православної церкви в Радянському Союзі у 1929-1936 роках // Сучасність. — 1990. — № 11. — С. 80-91.
68. Дочинець М. Сіяв слова добра і любові : [про православ. священника І. Кополовича] // Людина і світ. — 1990. — № 6. — С. 37-39, 62.
69. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ. — 1990. — № 5. — С. 19-24.
70. Асєєв Ю. Доля тисячолітньої пам’ятки : [про Десятинну церкву у Києві] // Людина і світ. — 1988. — № 6. — С. 26-30.
71. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна [церква] // Вітчизна. — 1989. — № 11. — С. 166-175.
72. Гамрецький Ю. М. Православна церква на Україні на зламі епох (1917-1918 рр.) // Укр. іст. журн. — 1989. — № 11. — С. 47-59.
73. 839391 У2 А57 Леськів І. Християнство в житті українського народу // Альманах УНС. — 1988. — С. 17-24.
74. Федорина М. І. Православна церква у боротьбі проти революційного руху (1861-1890 рр.) // Укр. іст. журн. — 1988. — № 1. — С. 63-69.
75. Красников М. Про “дві істини віри” : [еволюція богослов. погляду на роль православ. церкви у вітчизн. історії] // Людина і світ. — 1987. — № 11. — С. 47-49.
76. Малоні Дж. Патріярхат укрцеркви — вимога канонів і життя // Визвол. шлях. — 1976. — № 3. — С. 277-284.
77. Ф70674 63.3(4Укр) П52 Духове життя України в Литовсько-Польській добі // Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1. (До половини ХVII ст.). — Мюнхен, 1972. — С. 373-394.